menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Kúš / Jednotky
Velitel
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
24 Afričtí váleční sloni
Sloni / jednotka slonů / (dk_kush_african_war_elephants)
Afričtí váleční sloni
Obrovští, strašliví tvorové, vycvičení k tomu, aby při výpadech děsili a ušlapávali nepřátele.
24 1600 1600 200 64 60 44 24 30 910 65
2
80 Kúšitská královská stráž
Jízda / kontaktní jízda / (dk_kush_kushite_royal_guard)
Kúšitská královská stráž
Šlechticův kůň a bojová zdatnost mají přirozeně tu nejvyšší kvalitu.
80 1150 1150 230 52 29 42 63 65 100 65
3
120 Královští kúšitští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_kush_royal_kushite_archers)
Královští kúšitští lučištníci
Tito lučištníci se rekrutují z řad synů a dcer z urozených rodin, a proto se budou bít až do posledního dechu.
120 700 700 140 40 150 7 15 16 35 10 18 30 55 55
4
12 Válečné vozy s kosami
Jízda / jednotka vozů / (dk_kush_scythed_chariots)
Válečné vozy s kosami
Hrůza z burácejícího nájezdu s blyštícími se čepelemi často nepřátele oslabí sama o sobě.
12 1380 1380 200 54 35 45 29 60 100 65
kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
5
160 Šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Aet_Sword)
Šermíři
Šerm se mezi africkými válečníky těší dlouhé tradici.
160 420 420 80 31 34 14 50 45 55 40
6
160 Obrnění válečníci s šotely
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_kush_armoured_shotel_warriors)
Obrnění válečníci s šotely
Tito muži jsou vzhledem ke slušné zbroji a smrtícím zakřiveným mečům extrémně houževnatými nepřáteli.
160 1260 1260 250 40 50 28 56 95 60 65
7
160 Apedemakovi učedníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_kush_disciples_of_apedemak)
Apedemakovi učedníci
„Huráááá!“
160 1220 1220 245 60 25 60 67 25 85 75
8
160 Kúšitská otrocká pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_kush_kushite_slave_infantry)
Kúšitská otrocká pěchota
Když je alternativou jistá smrt, začne se nejistá smrt jevit jako lepší varianta.
160 220 260 25 20 35 15 52 40 50 30
9
160 Válečníci s šotely
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_kush_shotel_warriors)
Válečníci s šotely
„Čepel má tento tvar z jediného důvodu - aby lépe prošla tvým břichem!“
160 860 860 170 38 35 25 67 75 55 50
10
160 Otrocká pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_kush_slave_infantry)
Otrocká pěchota
Otroci žijí den co den pod tíhou smrti, válka je pro ně jen další neplacenou prací.
160 140 160 15 22 35 18 24 5 50 25
střelecká pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
11
120 Lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Afr_Archers)
Lučištníci
Možnost zabít nepřítele na dálku je vždycky vítaná.
120 290 290 70 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
12
120 Kmenoví válečníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Afr_Tribesmen)
Kmenoví válečníci
Kmenoví válečníci jsou s oštěpy a meči rychlí a smrtící.
120 190 190 70 32 80 7 7 5 24 3 12 10 40 20
13
120 Nubijští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Egy_Nubian_Bowmen)
Nubijští lučištníci
Tito na výsost zkušení lukostřelci si klidně mohou vybrat, které oko svému cíli vystřelí.
120 360 360 70 35 150 6 15 9 24 4 13 10 50 35
14
120 Kušitští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_kush_kushite_bowwomen)
Kušitští lučištníci
Když luk poskytne jak jídlo, tak bezpečí, každý se s ním naučí.
120 480 480 95 35 150 6 15 14 35 6 16 10 50 50
15
120 Královští kúšitští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_kush_royal_kushite_archers)
Královští kúšitští lučištníci
Tito lučištníci se rekrutují z řad synů a dcer z urozených rodin, a proto se budou bít až do posledního dechu.
120 700 700 140 40 150 7 15 16 35 10 18 30 55 55
16
120 Otroci s praky
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_kush_slave_slingers)
Otroci s praky
Boj z dálky významně prodlužuje otrokům život.
120 210 250 30 20 150 7 25 8 24 3 20 10 45 25
pěchota s píkami
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
17
160 Kúšitské píky
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (dk_kush_kushite_pikes)
Kúšitské píky
Linie pík je velmi efektivní při potlačování nepřátel.
160 500 500 100 32 24 6 20 50 50 40
pěchota s kopími
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
18
160 Nubijští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Egy_Nubian_Spear)
Nubijští kopiníci
V nejdrsnějších podnebích se rodí ti nejdrsnější válečníci. A Núbijci nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou.
160 380 380 80 25 25 24 53 45 55 50
19
160 Kúšitští otročtí kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_kush_kushite_slave_spearmen)
Kúšitští otročtí kopiníci
I ti nejnižší z nízkých mohou stanout bok po boku a připravit se k útoku.
160 280 410 50 20 25 18 51 45 55 40
20
160 Leopardí válečníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_kush_leopard_warriors)
Leopardí válečníci
Nikdo neuteče před leopardem na lovu.
160 660 660 130 36 25 30 55 45 55 65
kontaktní jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
21
80 Etiopská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Aet_Cav)
Etiopská jízda
Jezdci vyzbrojení oštěpy, smrtonosní pro každého nepřipraveného soupeře.
80 490 490 100 46 38 28 50 15 80 40
22
80 Obrněná pouštní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_afr_armoured_desert_cavalry)
Obrněná pouštní jízda
Zbroj se v pouštním žáru používá velmi složitě, ale zásahy kopím se v ní snášejí o něco lépe.
80 580 580 115 42 26 30 58 45 75 45
23
80 Pouštní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_afr_desert_cavalry)
Pouštní jízda
V drsných zemích se rodí zoufalí lidé. Poušť není výjimkou.
80 450 450 90 45 25 35 52 15 75 35
24
80 Kúšitská královská stráž
Jízda / kontaktní jízda / (dk_kush_kushite_royal_guard)
Kúšitská královská stráž
Šlechticův kůň a bojová zdatnost mají přirozeně tu nejvyšší kvalitu.
80 1150 1150 230 52 29 42 63 65 100 65
jednotka vozů
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
25
20 Pouštní vozy
Jízda / jednotka vozů / (dk_afr_desert_chariots)
Pouštní vozy
Válečné vozy dokáží pod dobrým vedením prorazit i dobře seřazené pěchotní linie.
20 850 850 150 16 24 6 17 10 85 55
26
12 Válečné vozy s kosami
Jízda / jednotka vozů / (dk_kush_scythed_chariots)
Válečné vozy s kosami
Hrůza z burácejícího nájezdu s blyštícími se čepelemi často nepřátele oslabí sama o sobě.
12 1380 1380 200 54 35 45 29 60 100 65
jednotka slonů
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
27
12 Afričtí sloni
Sloni / jednotka slonů / (dk_kush_african_elephants)
Afričtí sloni
Jen hlupáci a blázni se v boji nebojí slonů.
12 1400 1400 180 54 60 24 21 30 905 55
28
24 Afričtí váleční sloni
Sloni / jednotka slonů / (dk_kush_african_war_elephants)
Afričtí váleční sloni
Obrovští, strašliví tvorové, vycvičení k tomu, aby při výpadech děsili a ušlapávali nepřátele.
24 1600 1600 200 64 60 44 24 30 910 65
obranná artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
29
40 Velká africká balista
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Afr_Giant_Ballista)
Velká africká balista
Probodávat nepřátele zdálky, to má své vlastní krvavé kouzlo.
40 730 730 150 210 550 2 9 24 6 14 10 45 40
30
40 Škorpión na africké baště
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Afr_Scorpion_Bastion)
Škorpión na africké baště
Stroj, který dokáže na značnou vzdálenost vrhat obří střely, je nesmírně užitečný.
40 490 490 100 120 400 8 9 24 6 14 10 40 40
31
40 Africký škorpión (obranný)
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Afr_Scorpion)
Africký škorpión (obranný)
Stroj, který dokáže na značnou vzdálenost vrhat obří střely, je nesmírně užitečný.
40 490 490 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 40
polní artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
32
40 Balista na africké baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Ballista_Bastion)
Balista na africké baště
Jen málokdo může vyprávět o tom, jak schytal střelu z balisty.
40 560 560 110 180 460 3 9 24 6 14 10 40 40
33
40 Africká balista
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Ballista)
Africká balista
Jen málokdo může vyprávět o tom, jak schytal střelu z balisty.
40 1560 560 110 180 420 3 9 24 6 14 10 45 40
34
40 Africký škorpión
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Cheiroballistra)
Africký škorpión
Stroj, který dokáže na značnou vzdálenost vrhat obří střely, je nesmírně užitečný.
40 520 520 100 120 350 6 9 24 36 14 10 45 40
35
40 Velký africký katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Large_Onager)
Velký africký katapult
Jen máloco má větší váhu nežli kámen, který se řítí z nebes.
40 1790 790 160 230 480 2 9 24 6 14 10 45 40
36
40 Katapult na africké baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Onager_Bastion)
Katapult na africké baště
Málokdo dobrovolně drží bojovou linii, když na něj střílí onager.
40 580 580 120 200 400 4 9 24 6 14 10 40 40
37
40 Africký katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Onager)
Africký katapult
Málokdo dobrovolně drží bojovou linii, když na něj střílí onager.
40 1580 580 120 200 350 3 9 24 6 14 10 45 40
Admirál
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
38
160 Útočná hexéra - Šermíři
Těžká loď / kontaktní loď / (Aet_Sword_Six)
Útočná hexéra - Šermíři
Tyto majestátní lodě jsou jak děsivé, tak velmi nebezpečné.

Šerm se mezi africkými válečníky těší dlouhé tradici.

160 1180 1180 236 1206 5 31 34 14 50 45 55 40
39
140 Pentéra s věží - Královští kúšitští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_kush_archers_five_tower)
Pentéra s věží - Královští kúšitští lučištníci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Tito lučištníci se rekrutují z řad synů a dcer z urozených rodin, a proto se budou bít až do posledního dechu.

140 1420 1420 260 1020 6 40 150 7 15 16 35 10 18 30 55 55
40
80 Triéra se škorpióny - Lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_kush_archers_three_scorpio)
Triéra se škorpióny - Lučištníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

Možnost zabít nepřítele na dálku je vždycky vítaná.

80 620 690 140 693 7 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
kontaktní loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
41
160 Útočná hexéra - Šermíři
Těžká loď / kontaktní loď / (Aet_Sword_Six)
Útočná hexéra - Šermíři
Tyto majestátní lodě jsou jak děsivé, tak velmi nebezpečné.

Šerm se mezi africkými válečníky těší dlouhé tradici.

160 1180 1180 236 1206 5 31 34 14 50 45 55 40
42
60 Diéra se zápalnými nádobami - Nubijští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (dk_kush_nubian_spearmen_two_fire_pots)
Diéra se zápalnými nádobami - Nubijští kopiníci
Zápalné nádoby, vržené na palubu nepřátelských plavidel, jsou pro dřevěné lodě vskutku zkázonosným nebezpečím.

V nejdrsnějších podnebích se rodí ti nejdrsnější válečníci. A Núbijci nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou.

60 360 360 72 501 7 25 25 24 53 45 55 50
43
60 Útočná diéra - Nubijští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (dk_kush_nubian_spearmen_two)
Útočná diéra - Nubijští kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

V nejdrsnějších podnebích se rodí ti nejdrsnější válečníci. A Núbijci nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou.

60 310 310 62 501 7 25 25 24 53 45 55 50
střelecká loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
44
140 Pentéra s věží - Královští kúšitští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_kush_archers_five_tower)
Pentéra s věží - Královští kúšitští lučištníci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Tito lučištníci se rekrutují z řad synů a dcer z urozených rodin, a proto se budou bít až do posledního dechu.

140 1420 1420 260 1020 6 40 150 7 15 16 35 10 18 30 55 55
45
140 Střelecká pentéra - Kušitští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_kush_archers_five)
Střelecká pentéra - Kušitští lučištníci
Střelci mohou snadno zasáhnout členy nepřátelských posádek a citelně je oslabit.

Když luk poskytne jak jídlo, tak bezpečí, každý se s ním naučí.

140 1060 1060 200 1020 6 35 150 6 15 14 35 6 16 10 50 50
46
80 Triéra se škorpióny - Lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_kush_archers_three_scorpio)
Triéra se škorpióny - Lučištníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

Možnost zabít nepřítele na dálku je vždycky vítaná.

80 620 690 140 693 7 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
47
80 Střelecká triéra - Lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_kush_archers_three)
Střelecká triéra - Lučištníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Možnost zabít nepřítele na dálku je vždycky vítaná.

80 520 590 120 693 7 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
48
80 Nájezdní hemiolia - Otroci s praky
Lehká loď / střelecká loď / (dk_kush_slave_slingers_one)
Nájezdní hemiolia - Otroci s praky
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Boj z dálky významně prodlužuje otrokům život.

80 320 350 70 402 6 20 150 7 25 8 24 3 20 10 45 25
49
100 Stíhací trihemiolia - Otroci s praky
Lehká loď / střelecká loď / (dk_kush_slave_slingers_two)
Stíhací trihemiolia - Otroci s praky
Tyto rychlé a relativně silné stíhací lodě dokáží účinně lovit piráty či jinou námořní verbež.

Boj z dálky významně prodlužuje otrokům život.

100 390 470 95 585 7 20 150 7 25 8 24 3 20 10 45 25
loď s artilerií
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
50
40 Pentéra s lehkou artilerií - Africká balista (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Afr_Ballista_Five)
Pentéra s lehkou artilerií - Africká balista (loď)
Střely nebo kameny z balisty představují velmi účinný prostředek, jak zlomit nepřátelskou vůli k odporu.

Jen málokdo může vyprávět o tom, jak schytal střelu z balisty.

40 640 640 128 1020 6 180 420 2 9 24 9 14 10 45 40
51
40 Pentéra s artilerií - Africký katapult (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Afr_Onager_Five)
Pentéra s artilerií - Africký katapult (loď)
Na palubách těchto lodí jsou umístěny zbraně artilérie, které mohou na hlavy nepřátel seslat hotovou zkázu.

Málokdo dobrovolně drží bojovou linii, když na něj střílí onager.

40 760 760 152 1020 6 200 350 2 9 24 6 14 10 45 40