menu
HomeHome / Divide et Impera / Rodos (Macedonian Wars)
Rodos (Macedonian Wars) Macedonian Wars

Rodos (Macedonian Wars)

Rodos (Macedonian Wars)

Campaign Map

Rodos (Macedonian Wars)
Rodos (Macedonian Wars)

Faction Name

Rodos (Macedonian Wars)

Campaign

main_greek

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

MAC_Rhodes

Faction Group

pel_faction_group_greek

Faction Group

Greek Greek
The world-renowned culture of the Greeks was built upon hard toil, keen thinking and military excellence.
Slaves: 50% reduction in slave population decline
Slaves: -85% reduction in unrest caused by slaves but also income generated by them

Political Parties

The Elders The Elders
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Ruling Council Ruling Council
Playable: True
Initial Power: 60
Isolated: +10% non-mercenary recruitment costs
Rhodos Slinger Lethality: +10% reloading bonus for Rhodian slinger units.
Rhodos Slinger Reach: Increased range for Rhodian slinger units.
General
200 Epilektoi Hoplitai
Epilektoi Hoplitai
(Gre_Epilektoi_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
Melee Infantry
200 Cladio Argos
Cladio Argos
(AOR_30_Galatian_Chosen_Swordsmen)
Melee Infantry
300 Catuiros Calgo
Catuiros Calgo
(AOR_30_Galatian_Swordsmen)
Melee Infantry
300 Curoas
Curoas
(AOR_30_Galatian_Warriors)
Melee Infantry
300 Kares Pezoi
Kares Pezoi
(AOR_33_Karian_Axemen)
Melee Infantry
200 Skiritai Machairaphoroi
Skiritai Machairaphoroi
(AOR_35_Skiritai_Swordsmen)
Melee Infantry
300 Agrianoi Pelekophoroi
Agrianoi Pelekophoroi
(AOR_38_Agrianian_Assault_Infantry)
Melee Infantry
200 Cordinau Orca
Cordinau Orca
(AOR_38_Scordisci_Elite_Infantry)
Melee Infantry
300 Thrakioi Pezoi
Thrakioi Pezoi
(AOR_38_Thracian_Warriors)
Melee Infantry
300 Local Armed Townsfolk
Local Armed Townsfolk
(GAR_Cel_Armed_Townsfolk_Foreign)
Melee Infantry
200 Local Townsfolk
Local Townsfolk
(GAR_Eas_Armed_Townsfolk_Foreign)
Melee Infantry
200 Greek Citizens
Greek Citizens
(GAR_Gre_Armed_Citizens)
Melee Infantry
200 Local Citizens
Local Citizens
(GAR_Ita_Armed_Citizens_Foreign)
Melee Infantry
200 Machairaphoroi
Machairaphoroi
(Gre_Chopper)
Melee Infantry
300 Okhlos
Okhlos
(Gre_Mob)
Melee Infantry
200 Thureophoroi Machairaphoroi
Thureophoroi Machairaphoroi
(Gre_Thureos_Sword)
Melee Infantry
100 Supply Crew
Supply Crew
(Supply_Ship_Greek_Crew)
Melee Infantry
80 Rhodioi Epibatoi
Rhodioi Epibatoi
(Rhodian_Marines)
Melee Infantry
Missile Infantry
175 Mysoi Sphendonetai
Mysoi Sphendonetai
(AOR_33_Mysian_Slingers)
Missile Infantry
175 Kretai Toxotai
Kretai Toxotai
(AOR_34_Cretan_Archers)
Missile Infantry
175 Skiritai Peltastai
Skiritai Peltastai
(AOR_35_Skiritai_Peltasts)
Missile Infantry
175 Agrianoi Peltastai
Agrianoi Peltastai
(AOR_38_Agrianian_Axemen)
Missile Infantry
175 Thrakioi Peltastai
Thrakioi Peltastai
(AOR_38_Thracian_Peltasts)
Missile Infantry
175 Local Bowmen
Local Bowmen
(GAR_Cel_Local_Bowmen_Foreign)
Missile Infantry
175 Local Archers
Local Archers
(GAR_Eas_Local_Archers_Foreign)
Missile Infantry
175 Greek Archers
Greek Archers
(GAR_Gre_Local_Archers)
Missile Infantry
175 Local Slingers
Local Slingers
(GAR_Ita_Citizen_Javelinmen_Foreign)
Missile Infantry
175 Psiloi Toxotai
Psiloi Toxotai
(Gre_Archers)
Missile Infantry
175 Psiloi Akontistai
Psiloi Akontistai
(Gre_Javelinmen)
Missile Infantry
175 Euzonoi
Euzonoi
(Gre_Light_Peltasts)
Missile Infantry
175 Peltastai
Peltastai
(Gre_Peltasts)
Missile Infantry
175 Rhodioi Sphendonetai
Rhodioi Sphendonetai
(Gre_Rhodian_Slingers)
Missile Infantry
175 Psiloi Sphendonetai
Psiloi Sphendonetai
(Gre_Slingers)
Missile Infantry
Hoplite/Pike Infantry
200 Erin-mesh Uriki
Erin-mesh Uriki
(AOR_33_akkadian_elite_guards)
Hoplite/Pike Infantry
256 Ephesoi Phalangitai
Ephesoi Phalangitai
(AOR_33_Ephesian_Pikemen)
Hoplite/Pike Infantry
200 Athenai Hoplitai
Athenai Hoplitai
(AOR_35_Athenian_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
300 Korinthoi Epistratoi Hoplitai
Korinthoi Epistratoi Hoplitai
(AOR_35_Greek_Levies)
Hoplite/Pike Infantry
200 Korinthoi Ekdromoi Hoplitai
Korinthoi Ekdromoi Hoplitai
(AOR_35_Greek_Light_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
200 Spartiatai Hoplitai
Spartiatai Hoplitai
(AOR_35_Spartan_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
200 Thessalikoi Epistratoi Hoplitai
Thessalikoi Epistratoi Hoplitai
(AOR_36_Greek_Levies)
Hoplite/Pike Infantry
200 Thessalikoi Ekdromoi Hoplitai
Thessalikoi Ekdromoi Hoplitai
(AOR_36_Greek_Light_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
256 Macedonikoi Phalangitai
Macedonikoi Phalangitai
(AOR_36_Greek_Pikemen)
Hoplite/Pike Infantry
200 Greek Militia
Greek Militia
(GAR_Gre_Citizen_Militia)
Hoplite/Pike Infantry
200 Greek Hoplites
Greek Hoplites
(GAR_Gre_Garrisoned_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
200 Politai Hoplitai
Politai Hoplitai
(Gre_Citizen_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
200 Epilektoi Hoplitai
Epilektoi Hoplitai
(Gre_Epilektoi_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
200 Ekdromoi Hoplitai
Ekdromoi Hoplitai
(Gre_Light_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
200 Epistratoi Hoplitai
Epistratoi Hoplitai
(Gre_Militia_Hoplites)
Hoplite/Pike Infantry
256 Phalangitai
Phalangitai
(Gre_Pike)
Hoplite/Pike Infantry
200 Rhodioi Epilektoi
Rhodioi Epilektoi
(Rhodian_Elite_Infantry)
Hoplite/Pike Infantry
Spear Infantry
300 Galatai Lugoae
Galatai Lugoae
(AOR_30_Galatian_Levies)
Spear Infantry
300 Phrygioi Pantodapoi
Phrygioi Pantodapoi
(AOR_33_Phrygian_Levies)
Spear Infantry
300 Kretai Haploi
Kretai Haploi
(AOR_34_Cretan_Levies)
Spear Infantry
200 Korinthoi Thureophoroi
Korinthoi Thureophoroi
(AOR_35_Greek_Thureos_Spears)
Spear Infantry
200 Thessalikoi Thureophoroi
Thessalikoi Thureophoroi
(AOR_36_Greek_Thureos_Spears)
Spear Infantry
200 Rhodioi Hoplitai
Rhodioi Hoplitai
(Boiotia_Hoplites)
Spear Infantry
200 Local Tribesmen
Local Tribesmen
(GAR_Cel_Tribesmen_Foreign)
Spear Infantry
200 Local Militia
Local Militia
(GAR_Eas_Local_Militia_Foreign)
Spear Infantry
200 Local Town Guard
Local Town Guard
(GAR_Ita_Town_Guard_Foreign)
Spear Infantry
200 Thureophoroi Hoplitai
Thureophoroi Hoplitai
(Gre_Thureos_Hoplites)
Spear Infantry
300 Thureophoroi
Thureophoroi
(Gre_Thureos_Spears)
Spear Infantry
300 Philioi Thureophoroi
Philioi Thureophoroi
(Rhodian_Thureophoroi)
Spear Infantry
Melee Cavalry
120 Galatai Epos
Galatai Epos
(AOR_30_Galatian_Light_Cavalry)
Melee Cavalry
100 Greek Cavalry
Greek Cavalry
(GAR_Gre_Citizen_Cavalry)
Melee Cavalry
100 Hippeis
Hippeis
(Gre_Citizen_Cav)
Melee Cavalry
60 Baggage Train
Baggage Train
(Supply_Greek)
Melee Cavalry
Missile Cavalry
120 Hippakontistai
Hippakontistai
(Gre_Skirm_Cav)
Missile Cavalry
120 Tarantinoi Hippeis
Tarantinoi Hippeis
(Gre_Tarantine_Cav)
Missile Cavalry
120 Thureophoroi Hippeis
Thureophoroi Hippeis
(Gre_Thureos_Cav)
Missile Cavalry
Shock Cavalry
100 Hippeis Thessalikoi
Hippeis Thessalikoi
(AOR_36_Thessalian_Cavalry)
Shock Cavalry
100 Xystophoroi
Xystophoroi
(Gre_Hippeus_Lancers)
Shock Cavalry
Fixed Artillery
40 Polybolos
Polybolos
(Gre_Polybolos)
Fixed Artillery
40 Oxybeles (Fixed)
Oxybeles (Fixed)
(Gre_Scorpion)
Fixed Artillery
40 Oxybeles (Bastion)
Oxybeles (Bastion)
(Gre_Scorpion_Bastion)
Fixed Artillery
Field Artillery
40 Lithobolos
Lithobolos
(Gre_Ballista)
Field Artillery
40 Lithobolos (Bastion)
Lithobolos (Bastion)
(Gre_Ballista_Bastion)
Field Artillery
40 Oxybeles
Oxybeles
(Gre_Cheiroballistra)
Field Artillery
Special
80 Molossoi Kyon
Molossoi Kyon
(AOR_36_Molossian_Hounds)
Special
Admiral
80 Scorpion Trieres - Epibatoi Toxotai
Scorpion Trieres - Epibatoi Toxotai
(Gre_Scorpion_Trireme_Admiral)
Missile Ship
140 Tower Penteres - Epibatoi
Tower Penteres - Epibatoi
(Gre_Assault_Quinquereme_Admiral)
Melee Ship
Melee Ship
60 Assault Dieres - Rhodioi Epibatoi
Assault Dieres - Rhodioi Epibatoi
(Gre_Assault_Bireme_Rhodian)
Melee Ship
140 Tower Penteres - Rhodioi Epibatoi
Tower Penteres - Rhodioi Epibatoi
(Gre_Assault_Quinquereme_Admiral_Rhodian)
Melee Ship
120 Assault Tetreres - Rhodioi Epibatoi
Assault Tetreres - Rhodioi Epibatoi
(Gre_Assault_Tetreres_Rhodian)
Melee Ship
80 Trieres - Rhodioi Epibatoi
Trieres - Rhodioi Epibatoi
(Gre_Assault_Trireme_Rhodian)
Melee Ship
60 Fire Pot Dieres - Rhodioi Epibatoi
Fire Pot Dieres - Rhodioi Epibatoi
(Gre_Firepot_Bireme_Rhodian)
Melee Ship
140 Penteres - Rhodioi Sphendonetai
Penteres - Rhodioi Sphendonetai
(Gre_Missile_Quinquereme_Rhodes)
Melee Ship
80 Trieres - Rhodioi Sphendonetai
Trieres - Rhodioi Sphendonetai
(Gre_Missile_Trireme_Rhodes)
Melee Ship
Missile Ship
100 Pursuit Trihemiolia - Epibatoi Toxotai
Pursuit Trihemiolia - Epibatoi Toxotai
(Gre_Pursuit_Hemolia)
Missile Ship
100 Pursuit Trihemiolia - Rhodioi Sphendonetai
Pursuit Trihemiolia - Rhodioi Sphendonetai
(Gre_Pursuit_Hemolia_Rhodes)
Missile Ship
80 Raiding Hemiolia - Epibatoi Toxotai
Raiding Hemiolia - Epibatoi Toxotai
(Gre_Raiding_Hemolia)
Missile Ship
80 Raiding Hemiolia - Rhodioi Sphendonetai
Raiding Hemiolia - Rhodioi Sphendonetai
(Gre_Raiding_Hemolia_Rhodes)
Missile Ship
80 Scorpion Trieres - Epibatoi Toxotai
Scorpion Trieres - Epibatoi Toxotai
(Gre_Scorpion_Trireme_Admiral)
Missile Ship
Artillery Ship
140 Light Artillery Penteres - Lithobolos (Ship)
Light Artillery Penteres - Lithobolos (Ship)
(Gre_Quinquereme_Ballista)
Artillery Ship
Transport Ship
100 Supply Ship - Supply Crew
Supply Ship - Supply Crew
(Supply_Ship_Greek)
Transport Ship
Khios
Mytilene
Oinoi
Samos
Naupaktos
Thermon
Ambrakia
Anaktorio
Pronnoi
Amphipolis
Krinides
Argos
Korinthos
Mantinea
Melos
Athenai
Laurion
Naxos
Paros
Delphi
Lamia
Opos
Thebai
Karpathos
Kos
Lindos
Rodos
Elis
Olympia
Patrai
Zakynthos
Antigonia
Dodona
Elaea
Korkyra
Andros
Kalkis
Karystos
Oreos
Byzantion
Kypsela
Perinthos
Sestos
Ephesos
Halikarnassos
Knidos
Miletos
Mende
Olinthos
Torone
Kibyra
Kolossai
Phaselis
Xanthos
Gortyna
Knossos
Kydonia
Kythera
Messenia
Pylos
Sparta
Sardeis
Smyrna
Pella
Argos Orestiko
Arnisa
Dion
Minor Cyclades
Minor Dodecanese
Minor Islands
Minor Saronic
Minor Sporades
Ilion
Kyzikos
Myrina
Pergamon
Antipodes
Larisa
Pharsalos
Pherae
Abdera
Ainos
Maroneia
Thasos