menu
HomeAna Sayfa / Total War: Rome II / Tarchuna (Cumhuriyet'in Yükselişi)
Tarchuna (Cumhuriyet'in Yükselişi) Cumhuriyet'in Yükselişi

Tarchuna (Cumhuriyet'in Yükselişi)

Tarchuna, zarif ve çok yönlü Etrüsk medeniyetinin on iki kentinden biridir. Entelektüel karanlık çağda Etrüskler kültürel, dini ve çalışkan özellikleri ile parlıyordu ve sadece eski ve saygın Yunan şehir devletleri onların seviyesindeydi. Bu dönemde Etrüskler o kadar rakipsizdi ki Etrüsk şehirleri birbirleri ile yarışıyorlardı. Etrüsk topraklarının merkezinde yer alan Tarchuna, komşularıyla olan iyi ticaret ilişkilerinden faydalanır ve geleneksel olarak, güvenliğini kendi askeri gücü ile sağlar. Amacı bölgede kendine fayda sağlayacak uygun statükoyu korumaktadır, bu da ağırlıklı olarak kendi halkına fayda sağlamasına imkân tanır. Bunun dışında karşıt çıkarlara ve isteklere sahip güçler de vardır. Roma güney yönünde büyüyerek gücünü artırıyor, direnişçi Galyalılar kuzey ve güneydeki toprakları ele geçirerek gün geçtikçe sayılarını artırıyor. Denizin kontrolü hem Yunan hem de Kartacalılar’da. Akıllıca bir yaklaşım ve ilahi yardımla Tarchuna hem bölgede hakimiyet kuracak hem de başarılı olacaktır.

Tarchuna (Cumhuriyet'in Yükselişi)

Campaign Map

Tarchuna (Cumhuriyet'in Yükselişi)

Faction Name

Tarchuna (Cumhuriyet'in Yükselişi)

Campaign

main_invasion

Culture

rom_Roman

Subculture

sc_rom_etruscan

Military Group

inv_etruscan

Faction Group

inv_faction_group_italian_civilizations

Faction Group

İtalyan Uygarlıklar İtalyan Uygarlıklar
İtalya yarımadasının kalbinde bulunan bu antik uluslar uygarlığın temelini oluşturur.
(NOT DISPLAYED) Bölgesel şampiyonların yetiştirilmesini sağlar
(NOT DISPLAYED) Bölgesel mevkidarların yetiştirilmesini sağlar
(NOT DISPLAYED) Kuşatma öncesi: kuşatma kulesi
Kaderinde Yücelik Var: Yabancı işgaline karşı -50% direnç
Yazılı Bilgi: +10% Araştırma oranı
Otorite tabanlı mümessil eylemlerine karşı +3 güvenlik
[NOT DISPLAYED] +3 security against cunning-based agent actions
[NOT DISPLAYED] +3 security against zeal-based agent actions
+100% movement range for all fleets

Political Parties

Tin'in Takipçileri Tin'in Takipçileri
PLACEHOLDER TANIMI
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Aita'nın Takipçileri Aita'nın Takipçileri
PLACEHOLDER TANIMI
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Calu'nun Takipçileri Calu'nun Takipçileri
PLACEHOLDER TANIMI
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Fufluns'un Takipçileri Fufluns'un Takipçileri
PLACEHOLDER TANIMI
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Nortai'nin Takipçileri Nortai'nin Takipçileri
PLACEHOLDER TANIMI
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Selvans'ın Takipçileri Selvans'ın Takipçileri
PLACEHOLDER TANIMI
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Velcha Ailesi Velcha Ailesi
PLACEHOLDER TANIMI
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Spurinna Ailesi Spurinna Ailesi
PLACEHOLDER TANIMI
Playable: True
Initial Power: 35
(NOT DISPLAYED) Bölgesel şampiyonların yetiştirilmesini sağlar
(NOT DISPLAYED) Bölgesel casusların yetiştirilmesini sağlar
Lüks Hayatı: Tarchuna Etrüskleri ulus başkentini yitirdiğinde oyunu kaybeder
Devlet Eylemi: Düzenli aralıklarla çeşitli etkileri olacak Fanum Voltumnae zirvesini tertiple
[NOT DISPLAYED] adds subsistence wealth to faction capital only / scope: faction
General
80 Etrüsk Süvari
Etrüsk Süvari
(inv_etr_etruscan_cavalry)
Yakın Süvari
160 Etrüsk Ağır Hoplitler
Etrüsk Ağır Hoplitler
(inv_etr_heavy_hoplites)
Mızraklı Piyade
Yakın Piyade
160 Etrüsk Baltalı Piyadeleri
Etrüsk Baltalı Piyadeleri
(inv_etr_axe_infantry)
Yakın Piyade
160 Etrüsk Şehir Muhafızları
Etrüsk Şehir Muhafızları
(inv_etr_city_guard)
Yakın Piyade
160 İtalyan Kılıççılar
İtalyan Kılıççılar
(inv_ita_italic_swordsmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Aequi Kılıççıları
Yerli Aequi Kılıççıları
(inv_local_aequi_swordsmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Bruttii Kabile Üyeleri
Yerli Bruttii Kabile Üyeleri
(inv_local_brutii_tribesmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Kartacalı Piyadeler
Yerli Kartacalı Piyadeler
(inv_local_carthaginian_infantry)
Yakın Piyade
160 Yerli Galya Baltacıları
Yerli Galya Baltacıları
(inv_local_gallic_axemen)
Yakın Piyade
160 Yerli İtalyan Tepeliler
Yerli İtalyan Tepeliler
(inv_local_italian_hillmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Latin Kabile Üyeleri
Yerli Latin Kabile Üyeleri
(inv_local_latin_tribesmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Ligurya Balta Savaşçıları
Yerli Ligurya Balta Savaşçıları
(inv_local_ligurian_axe_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Ligurya Kılıççıları
Yerli Ligurya Kılıççıları
(inv_local_ligurian_swordsmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Lukan Savaşçıları
Yerli Lukan Savaşçıları
(inv_local_lucanian_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Çıplak Savaşçılar
Yerli Çıplak Savaşçılar
(inv_local_naked_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Sabin Savaşçıları
Yerli Sabin Savaşçıları
(inv_local_sabine_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Samnit Piyadesi
Yerli Samnit Piyadesi
(inv_local_samnite_infantryman)
Yakın Piyade
160 Yerli Sardi Tepelileri
Yerli Sardi Tepelileri
(inv_local_sardi_hillmen)
Yakın Piyade
160 Sicilya Yerli Kabile Üyeleri
Sicilya Yerli Kabile Üyeleri
(inv_local_sicilian_tribesmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Kabilesiz Savaşçılar
Yerli Kabilesiz Savaşçılar
(inv_local_tribeless_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Umbriya Tepelileri
Yerli Umbriya Tepelileri
(inv_local_umbrian_hillmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Volsci Savaşçıları
Yerli Volsci Savaşçıları
(inv_local_volsci_warriors)
Yakın Piyade
Menzilli Piyade
120 Etrüsk Okçuları
Etrüsk Okçuları
(inv_etr_archers)
Menzilli Piyade
120 Etrüsk Avcı Erleri
Etrüsk Avcı Erleri
(inv_etr_skirmishers)
Menzilli Piyade
120 Etrüsk Sapancılar
Etrüsk Sapancılar
(inv_etr_slingers)
Menzilli Piyade
120 Yerli İyapyan Okçular
Yerli İyapyan Okçular
(inv_local_apulian_archers)
Menzilli Piyade
120 Yerli İyapyan Ciritçiler
Yerli İyapyan Ciritçiler
(inv_local_apulian_javelinmen)
Menzilli Piyade
120 Yerli Bruttii Sapancıları
Yerli Bruttii Sapancıları
(inv_local_brutii_slingers)
Menzilli Piyade
120 Yerli Galya Avcıları
Yerli Galya Avcıları
(inv_local_gallic_hunters)
Menzilli Piyade
120 Yerli Yunan Okçular
Yerli Yunan Okçular
(inv_local_greek_archers)
Menzilli Piyade
120 Yerli İtalyan Avcı Erleri
Yerli İtalyan Avcı Erleri
(inv_local_italian_skirmishers)
Menzilli Piyade
120 Yerli İtalyan Sapancıları
Yerli İtalyan Sapancıları
(inv_local_italian_slingers)
Menzilli Piyade
120 Yerli Lukan Pusucuları
Yerli Lukan Pusucuları
(inv_local_lucanian_ambushers)
Menzilli Piyade
120 Yerli Sabin Avcı Erleri
Yerli Sabin Avcı Erleri
(inv_local_sabine_skirmishers)
Menzilli Piyade
120 Yerli Sardi Okçuları
Yerli Sardi Okçuları
(inv_local_sardi_bowmen)
Menzilli Piyade
Mızraklı Piyade
160 Etrüsk Ağır Hoplitler
Etrüsk Ağır Hoplitler
(inv_etr_heavy_hoplites)
Mızraklı Piyade
160 Etrüsk Hoplitler
Etrüsk Hoplitler
(inv_etr_hoplites)
Mızraklı Piyade
160 Etrüsk Hafif Mızrakçıları
Etrüsk Hafif Mızrakçıları
(inv_etr_light_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Kartaca Mızrakçıları
Yerli Kartaca Mızrakçıları
(inv_local_carthaginian_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Yunan Milisler
Yerli Yunan Milisler
(inv_local_greek_militia)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Latin Mızrakçıları
Yerli Latin Mızrakçıları
(inv_local_latin_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Umbriya Mızrakçıları
Yerli Umbriya Mızrakçıları
(inv_local_umbrian_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Volsci Mızrakçıları
Yerli Volsci Mızrakçıları
(inv_local_volsci_spearmen)
Mızraklı Piyade
Yakın Süvari
80 Etrüsk Süvari
Etrüsk Süvari
(inv_etr_etruscan_cavalry)
Yakın Süvari
80 İtalyan Süvarileri
İtalyan Süvarileri
(inv_etr_italian_cavalry)
Yakın Süvari
80 Yerli Aequi Atlıları
Yerli Aequi Atlıları
(inv_local_aequi_horsemen)
Yakın Süvari
80 Yerli Campanialı Süvariler
Yerli Campanialı Süvariler
(inv_local_campanian_cavalry)
Yakın Süvari
80 Yerli Galya Atlıları
Yerli Galya Atlıları
(inv_local_gallic_horsemen)
Yakın Süvari
80 Yerli Ligurya Atlıları
Yerli Ligurya Atlıları
(inv_local_ligurian_horsemen)
Yakın Süvari
Menzilli Süvari
80 İtalyan Atlı Avcı Erleri
İtalyan Atlı Avcı Erleri
(inv_etr_horse_skirmishers)
Menzilli Süvari
80 Afrikalı Süvariler
Afrikalı Süvariler
(inv_local_african_cavalry)
Menzilli Süvari
80 Yerli Veneti Baskıncıları
Yerli Veneti Baskıncıları
(inv_local_veneti_raiders)
Menzilli Süvari
Savaş Arabası
20 Etrüsk Savaş Arabaları
Etrüsk Savaş Arabaları
(inv_etr_chariots)
Savaş Arabası
Fil
12 Afrika Filleri
Afrika Filleri
(inv_local_african_elephants)
Fil
Sabit Ağır Silah
40 Etrüsk Balistası
Etrüsk Balistası
(inv_etr_ballista)
Sabit Ağır Silah
Saha Ağır Silahı
40 Etrüsk Polibolos
Etrüsk Polibolos
(inv_etr_polybolos)
Saha Ağır Silahı
Amiral
120 Saldırı Tetreres - Etrüsk Ağır Hoplitler
Saldırı Tetreres - Etrüsk Ağır Hoplitler
(inv_etr_four_assault_greek_etruscan_heavy_hoplites)
Yakın Gemi
140 Menzilli Penteres - Etrüsk Okçuları
Menzilli Penteres - Etrüsk Okçuları
(inv_etr_gre_five_etruscan_archers)
Menzilli Gemi
Yakın Gemi
120 Saldırı Tetreres - Kartaca Hoplitleri
Saldırı Tetreres - Kartaca Hoplitleri
(inv_car_specialport_greek_four_hoplites)
Yakın Gemi
160 Saldırı Heksere - Kutsal Güruh
Saldırı Heksere - Kutsal Güruh
(inv_car_specialport_greek_four_sacred_band)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - Kartacalı Piyadeler
Saldırı Dieres - Kartacalı Piyadeler
(inv_car_specialport_greek_two_Infantry)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - Kartaca Hoplitleri
Saldırı Dieres - Kartaca Hoplitleri
(inv_car_specialport_greek_two_hoplites)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - Kılıçlı Milisler
Saldırı Dieres - Kılıçlı Milisler
(inv_car_specialport_greek_two_sword_militia)
Yakın Gemi
120 Saldırı Tetreres - Etrüsk Ağır Hoplitler
Saldırı Tetreres - Etrüsk Ağır Hoplitler
(inv_etr_four_assault_greek_etruscan_heavy_hoplites)
Yakın Gemi
120 Saldırı Tetreres - İtalyan Kılıççılar
Saldırı Tetreres - İtalyan Kılıççılar
(inv_etr_four_assault_greek_italian_swordsmen)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - Etrüsk Hoplitler
Saldırı Dieres - Etrüsk Hoplitler
(inv_etr_two_assault_greek_etruscan_hoplites)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - Etrüsk Hafif Mızrakçıları
Saldırı Dieres - Etrüsk Hafif Mızrakçıları
(inv_etr_two_assault_greek_etruscan_light_spearmen)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - İtalyan Kılıççılar
Saldırı Dieres - İtalyan Kılıççılar
(inv_etr_two_assault_greek_italian_swordsmen)
Yakın Gemi
Menzilli Gemi
100 Takipçi Trihemiolia - Kartaca Ciritçileri
Takipçi Trihemiolia - Kartaca Ciritçileri
(inv_car_specialport_greek_two_halfer_car_specialportthaginian_javelin)
Menzilli Gemi
140 Menzilli Penteres - Etrüsk Okçuları
Menzilli Penteres - Etrüsk Okçuları
(inv_etr_gre_five_etruscan_archers)
Menzilli Gemi
80 Menzilli Trieres - Etrüsk Okçuları
Menzilli Trieres - Etrüsk Okçuları
(inv_etr_three_assault_greek_etruscan_archers)
Menzilli Gemi
100 Takipçi Trihemiolia - Etrüsk Sapancılar
Takipçi Trihemiolia - Etrüsk Sapancılar
(inv_etr_two_halfer_etruscan_slingers)
Menzilli Gemi
Barion
Herdonia
Sipious
Sylbion
Alghero
Nuoro
Terranoa
Thathari
Consentia
Kroton
Terina
Thurii
Brentesion
Hydros
Manduria
Taraslar
Capua
Neapolis
Pithekousai
Poseidonia
Kartaca
Kerkouane
Utica
Aethalia
Aleria
Mantinon
Pallas
Akragas
Entella
Motya
Panormos
Luna
Pisa
Sarsina
Viesul
Aesernia
Histonium
Teate
Felsina
Parmni
Placentia
Ravenna
Brixia
Eporedia
Mediolanon
Vercelum
Cornuta
Karalis
Nuraxi
Sulci
Hipponion
Locri
Rhegion
Skyllition
Anagni
Antium
Casinum
Fregellae
Clavenna
Comum
Oscela
Albingaunum
Asta
Retovium
Stalia
Aceruntia
Elea
Herakleia
Potentia
Ausculum
Firmum
Hadria
Bergamum
Feltria
Sebatum
Tridentum
Ostia
Roma
Alba Fucens
Cures
Nursia
Reate
Bojano
Compsa
Corfinium
Terventum
Ariminum
Caesena
Sena
Agira
Katane
Kephaloidion
Messini
Gela
Hybla Heraea
Leontini
Syrakousai
Fufluna
Tarchuna
Vatluna
Velusna
Bilinmeyen Topraklar
Aritim
Clevsin
Felathri
Siena
Iguvium
Perusia
Sestinum
Spolettium
Cisra
Veiiler
Padova
Tarvisium
Tegeste
Vedinum