menu
HomeAna Sayfa / Total War: Rome II / Iolei (Cumhuriyet'in Yükselişi)
Iolei (Cumhuriyet'in Yükselişi) Cumhuriyet'in Yükselişi

Iolei (Cumhuriyet'in Yükselişi)

Ioleiler, anavatanları ile güçlü bağları olan cesur, sert insanlardır. Adalılar olarak, topraklarını yaşam ve kader arasındaki dalgalar üzerinde taşıyan ve besleyen bir gemi olarak görürler. Anavatanlarını ve hazinelerini her şeyin üzerinde tutmak ve korumak her savaşçının, her devlet adamının ve toplumun her üyesinin görevidir. Buna karşılık Sardinya, doğal kaynaklar, vahşi yaşam, bereketli topraklar ve deniz ürünleri sunarak cömertliğini gösterir. Iolei için olası en büyük tehdit kaynağı; tüm bölgedeki en güçlü kuvvetlerden biri olan ve denizlere, Sardinya’nın bazı kıyı kesimlerine ve civardaki büyük toprakların birçoğuna hükmeden Kartaca’dır. Ancak kimsenin Sardinya'yı terbiye etmesine imkân yoktur, Iolei halkı bu toprakların gerçek sahibidir.

Iolei (Cumhuriyet'in Yükselişi)

Campaign Map

Iolei (Cumhuriyet'in Yükselişi)

Faction Name

Iolei (Cumhuriyet'in Yükselişi)

Campaign

main_invasion

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_nuragic

Military Group

inv_iolei

Faction Group

inv_faction_group_nuragic_tribes

Faction Group

Nurajik Kabileler Nurajik Kabileler
Nurajik halkları anavatanları olan Sardinya’dan kovmaya çalışanların vay hâline.
(NOT DISPLAYED) Bölgesel şampiyonların yetiştirilmesini sağlar
(NOT DISPLAYED) Bölgesel mevkidarların yetiştirilmesini sağlar
(NOT DISPLAYED) Kuşatma öncesi: kuşatma kulesi
Ana Vatanın Savunucuları: Başkentte +1 birim yetiştirme kapasitesi
Deneyimli Gözcüler: Tüm karakterler için saklı ordu ve mümessilleri bulmak için daha yüksek şans
Otorite tabanlı mümessil eylemlerine karşı +3 güvenlik
[NOT DISPLAYED] +3 security against cunning-based agent actions
[NOT DISPLAYED] +3 security against zeal-based agent actions
+100% movement range for all fleets

Political Parties

Güneş Klanı Güneş Klanı
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Ay Klanı Ay Klanı
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Öfkeli Boğa Klanı Öfkeli Boğa Klanı
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Dev Domuz Klanı Dev Domuz Klanı
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Beyaz Güvercin Klanı Beyaz Güvercin Klanı
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Kara Yılan Klanı Kara Yılan Klanı
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Iolei Iolei
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
(NOT DISPLAYED) Bölgesel şampiyonların yetiştirilmesini sağlar
(NOT DISPLAYED) Bölgesel mevkidarların yetiştirilmesini sağlar
Devlet Eylemi: Çeşitli faydalı etkiler için düzenli aralıklarla bir Sardinya Turnuvası düzenle
Iolea Savunması: Iolea topraklarındaki düşman orduları için zayiat
[NOT DISPLAYED] adds subsistence wealth to faction capital only / scope: faction
General
120 Asil Sardi Okçular
Asil Sardi Okçular
(inv_iol_noble_sardi_archers)
Menzilli Piyade
80 Şerden Atlıları
Şerden Atlıları
(inv_iol_sherden_horsemen)
Yakın Süvari
160 Şerden Kılıççıları
Şerden Kılıççıları
(inv_iol_sherden_swordsmen)
Yakın Piyade
Yakın Piyade
160 Ağır Nurag Koşucuları
Ağır Nurag Koşucuları
(inv_iol_heavy_nuragic_runners)
Yakın Piyade
160 Nurag Koşucuları
Nurag Koşucuları
(inv_iol_nuragic_runners)
Yakın Piyade
160 Nurag Savaşçıları
Nurag Savaşçıları
(inv_iol_nuragic_warriors)
Yakın Piyade
160 Sardi Baltacılar
Sardi Baltacılar
(inv_iol_sardi_axemen)
Yakın Piyade
160 Sardi Tepeliler
Sardi Tepeliler
(inv_iol_sardi_hillmen)
Yakın Piyade
160 Şerden Kılıççıları
Şerden Kılıççıları
(inv_iol_sherden_swordsmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Aequi Kılıççıları
Yerli Aequi Kılıççıları
(inv_local_aequi_swordsmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Bruttii Kabile Üyeleri
Yerli Bruttii Kabile Üyeleri
(inv_local_brutii_tribesmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Kartacalı Piyadeler
Yerli Kartacalı Piyadeler
(inv_local_carthaginian_infantry)
Yakın Piyade
160 Yerli Galya Baltacıları
Yerli Galya Baltacıları
(inv_local_gallic_axemen)
Yakın Piyade
160 Yerli İtalyan Tepeliler
Yerli İtalyan Tepeliler
(inv_local_italian_hillmen)
Yakın Piyade
160 Yerli İtalyan Kılıççıları
Yerli İtalyan Kılıççıları
(inv_local_italian_swordsmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Latin Kabile Üyeleri
Yerli Latin Kabile Üyeleri
(inv_local_latin_tribesmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Ligurya Balta Savaşçıları
Yerli Ligurya Balta Savaşçıları
(inv_local_ligurian_axe_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Ligurya Kılıççıları
Yerli Ligurya Kılıççıları
(inv_local_ligurian_swordsmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Lukan Savaşçıları
Yerli Lukan Savaşçıları
(inv_local_lucanian_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Çıplak Savaşçılar
Yerli Çıplak Savaşçılar
(inv_local_naked_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Sabin Savaşçıları
Yerli Sabin Savaşçıları
(inv_local_sabine_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Samnit Piyadesi
Yerli Samnit Piyadesi
(inv_local_samnite_infantryman)
Yakın Piyade
160 Sicilya Yerli Kabile Üyeleri
Sicilya Yerli Kabile Üyeleri
(inv_local_sicilian_tribesmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Kabilesiz Savaşçılar
Yerli Kabilesiz Savaşçılar
(inv_local_tribeless_warriors)
Yakın Piyade
160 Yerli Umbriya Tepelileri
Yerli Umbriya Tepelileri
(inv_local_umbrian_hillmen)
Yakın Piyade
160 Yerli Volsci Savaşçıları
Yerli Volsci Savaşçıları
(inv_local_volsci_warriors)
Yakın Piyade
Menzilli Piyade
120 Iolealı Ciritçiler
Iolealı Ciritçiler
(inv_iol_iolean_javelinmen)
Menzilli Piyade
120 Asil Sardi Okçular
Asil Sardi Okçular
(inv_iol_noble_sardi_archers)
Menzilli Piyade
120 Nurag Pusucular
Nurag Pusucular
(inv_iol_nuragic_ambushers)
Menzilli Piyade
120 Sardi Okçular
Sardi Okçular
(inv_iol_sardi_bowmen)
Menzilli Piyade
120 Sardi Avcı Erleri
Sardi Avcı Erleri
(inv_iol_sardi_skirmishers)
Menzilli Piyade
120 Sardi Sapancılar
Sardi Sapancılar
(inv_iol_sardi_slingers)
Menzilli Piyade
120 Yerli İyapyan Okçular
Yerli İyapyan Okçular
(inv_local_apulian_archers)
Menzilli Piyade
120 Yerli İyapyan Ciritçiler
Yerli İyapyan Ciritçiler
(inv_local_apulian_javelinmen)
Menzilli Piyade
120 Yerli Bruttii Sapancıları
Yerli Bruttii Sapancıları
(inv_local_brutii_slingers)
Menzilli Piyade
120 Yerli Galya Avcıları
Yerli Galya Avcıları
(inv_local_gallic_hunters)
Menzilli Piyade
120 Yerli Yunan Okçular
Yerli Yunan Okçular
(inv_local_greek_archers)
Menzilli Piyade
120 Yerli İtalyan Avcı Erleri
Yerli İtalyan Avcı Erleri
(inv_local_italian_skirmishers)
Menzilli Piyade
120 Yerli İtalyan Sapancıları
Yerli İtalyan Sapancıları
(inv_local_italian_slingers)
Menzilli Piyade
120 Yerli Lukan Pusucuları
Yerli Lukan Pusucuları
(inv_local_lucanian_ambushers)
Menzilli Piyade
120 Yerli Sabin Avcı Erleri
Yerli Sabin Avcı Erleri
(inv_local_sabine_skirmishers)
Menzilli Piyade
Mızraklı Piyade
160 Nurag Kalkan Duvarı
Nurag Kalkan Duvarı
(inv_iol_nuragic_shield_wall)
Mızraklı Piyade
160 Sardi Mızrakçılar
Sardi Mızrakçılar
(inv_iol_sardi_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Kartaca Mızrakçıları
Yerli Kartaca Mızrakçıları
(inv_local_carthaginian_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Etrüsk Mızrakçıları
Yerli Etrüsk Mızrakçıları
(inv_local_etruscan_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Yunan Milisler
Yerli Yunan Milisler
(inv_local_greek_militia)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Latin Mızrakçıları
Yerli Latin Mızrakçıları
(inv_local_latin_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Umbriya Mızrakçıları
Yerli Umbriya Mızrakçıları
(inv_local_umbrian_spearmen)
Mızraklı Piyade
160 Yerli Volsci Mızrakçıları
Yerli Volsci Mızrakçıları
(inv_local_volsci_spearmen)
Mızraklı Piyade
Yakın Süvari
80 Sardi Süvariler
Sardi Süvariler
(inv_iol_sardi_cavalry)
Yakın Süvari
80 Şerden Atlıları
Şerden Atlıları
(inv_iol_sherden_horsemen)
Yakın Süvari
80 Yerli Aequi Atlıları
Yerli Aequi Atlıları
(inv_local_aequi_horsemen)
Yakın Süvari
80 Yerli Campanialı Süvariler
Yerli Campanialı Süvariler
(inv_local_campanian_cavalry)
Yakın Süvari
80 Yerli Galya Atlıları
Yerli Galya Atlıları
(inv_local_gallic_horsemen)
Yakın Süvari
80 Yerli Ligurya Atlıları
Yerli Ligurya Atlıları
(inv_local_ligurian_horsemen)
Yakın Süvari
Menzilli Süvari
80 Sardi Atlı Avcı Erleri
Sardi Atlı Avcı Erleri
(inv_iol_sardi_horse_skirmishers)
Menzilli Süvari
80 Afrikalı Süvariler
Afrikalı Süvariler
(inv_local_african_cavalry)
Menzilli Süvari
80 Yerli Veneti Baskıncıları
Yerli Veneti Baskıncıları
(inv_local_veneti_raiders)
Menzilli Süvari
Fil
12 Afrika Filleri
Afrika Filleri
(inv_local_african_elephants)
Fil
Sabit Ağır Silah
40 Iolea Polibolosu
Iolea Polibolosu
(inv_iol_polybolos)
Sabit Ağır Silah
Saha Ağır Silahı
40 Iolea Balistası
Iolea Balistası
(inv_iol_ballista)
Saha Ağır Silahı
Amiral
100 Orta Ani Saldırı Baskıncıları - Şerden Kılıççıları
Orta Ani Saldırı Baskıncıları - Şerden Kılıççıları
(inv_iol_medium_assault_raider_sherden_swordsmen)
Yakın Gemi
100 Orta Menzilli Baskıncılar - Asil Sardi Okçular
Orta Menzilli Baskıncılar - Asil Sardi Okçular
(inv_iol_medium_missile_raider_noble_sardi_archers)
Menzilli Gemi
Yakın Gemi
120 Saldırı Tetreres - Kartaca Hoplitleri
Saldırı Tetreres - Kartaca Hoplitleri
(inv_car_specialport_greek_four_hoplites)
Yakın Gemi
160 Saldırı Heksere - Kutsal Güruh
Saldırı Heksere - Kutsal Güruh
(inv_car_specialport_greek_four_sacred_band)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - Kartacalı Piyadeler
Saldırı Dieres - Kartacalı Piyadeler
(inv_car_specialport_greek_two_Infantry)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - Kartaca Hoplitleri
Saldırı Dieres - Kartaca Hoplitleri
(inv_car_specialport_greek_two_hoplites)
Yakın Gemi
60 Saldırı Dieres - Kılıçlı Milisler
Saldırı Dieres - Kılıçlı Milisler
(inv_car_specialport_greek_two_sword_militia)
Yakın Gemi
100 Orta Ani Saldırı Baskıncıları - Nurag Savaşçıları
Orta Ani Saldırı Baskıncıları - Nurag Savaşçıları
(inv_iol_medium_assault_raider_nuragic_warriors)
Yakın Gemi
100 Orta Ani Saldırı Baskıncıları - Şerden Kılıççıları
Orta Ani Saldırı Baskıncıları - Şerden Kılıççıları
(inv_iol_medium_assault_raider_sherden_swordsmen)
Yakın Gemi
80 Ani Saldırı Baskıncıları - Sardi Baltacılar
Ani Saldırı Baskıncıları - Sardi Baltacılar
(inv_iol_raider_melee_sardi_axemen)
Yakın Gemi
Menzilli Gemi
100 Takipçi Trihemiolia - Kartaca Ciritçileri
Takipçi Trihemiolia - Kartaca Ciritçileri
(inv_car_specialport_greek_two_halfer_car_specialportthaginian_javelin)
Menzilli Gemi
100 Orta Menzilli Baskıncılar - Asil Sardi Okçular
Orta Menzilli Baskıncılar - Asil Sardi Okçular
(inv_iol_medium_missile_raider_noble_sardi_archers)
Menzilli Gemi
100 Orta Menzilli Baskıncılar - Sardi Okçular
Orta Menzilli Baskıncılar - Sardi Okçular
(inv_iol_medium_missile_raider_sardi_bowmen)
Menzilli Gemi
80 Menzilli Baskıncılar - Iolealı Ciritçiler
Menzilli Baskıncılar - Iolealı Ciritçiler
(inv_iol_raider_ranged_iolean_javelinmen)
Menzilli Gemi
80 Menzilli Baskıncılar - Sardi Okçular
Menzilli Baskıncılar - Sardi Okçular
(inv_iol_raider_ranged_sardi_bowmen)
Menzilli Gemi
Barion
Herdonia
Sipious
Sylbion
Alghero
Nuoro
Terranoa
Thathari
Consentia
Kroton
Terina
Thurii
Brentesion
Hydros
Manduria
Taraslar
Capua
Neapolis
Pithekousai
Poseidonia
Kartaca
Kerkouane
Utica
Aethalia
Aleria
Mantinon
Pallas
Akragas
Entella
Motya
Panormos
Luna
Pisa
Sarsina
Viesul
Aesernia
Histonium
Teate
Felsina
Parmni
Placentia
Ravenna
Brixia
Eporedia
Mediolanon
Vercelum
Cornuta
Karalis
Nuraxi
Sulci
Hipponion
Locri
Rhegion
Skyllition
Anagni
Antium
Casinum
Fregellae
Clavenna
Comum
Oscela
Albingaunum
Asta
Retovium
Stalia
Aceruntia
Elea
Herakleia
Potentia
Ausculum
Firmum
Hadria
Bergamum
Feltria
Sebatum
Tridentum
Ostia
Roma
Alba Fucens
Cures
Nursia
Reate
Bojano
Compsa
Corfinium
Terventum
Ariminum
Caesena
Sena
Agira
Katane
Kephaloidion
Messini
Gela
Hybla Heraea
Leontini
Syrakousai
Fufluna
Tarchuna
Vatluna
Velusna
Bilinmeyen Topraklar
Aritim
Clevsin
Felathri
Siena
Iguvium
Perusia
Sestinum
Spolettium
Cisra
Veiiler
Padova
Tarvisium
Tegeste
Vedinum