menu
HomeAna Sayfa / Total War: Rome II / Roksolanlar
Roksolanlar Büyük Sefer

Roksolanlar

Herkesin kendini gösterme şansı bulduğu bir gün vardır ve bu durum tüm kabileler için de geçerlidir. İskitler zayıf düştükleri zaman Roksolanlar, Sarmatyalılar ve diğerleri, onların yerine kılıç savurmaya hazırdırlar. Bozkır atlarının üzerinden zenginliklerle dolu bütün o “medeni” dünyayı görebilirler. Görkemli bir savaş için daha fazla ne gerekebilir ki?

Roksolanlar

Campaign Map

Roksolanlar
Roksolanlar

Faction Name

Roksolanlar

Campaign

main_rome

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_barb_east

Military Group

sarmatian

Faction Group

rom_faction_group_nomadic

Faction Group

Göçebe Kabileler Göçebe Kabileler
İskitler ve Sarmatlar, binicilikleriyle ve yay maharetleriyle tanınan saldırgan göçebe savaşçılardır.
Otorite tabanlı mümessil eylemlerine karşı +2 güvenlik
[NOT DISPLAYED] +4 security against cunning-based agent actions
[NOT DISPLAYED] +3 security against zeal-based agent actions
Güruh: Ana başkentte +3 ordu yetiştirme bölmesi
Çapulcular: +50% yağma ve talan geliri

Political Parties

Kara At Klanı Kara At Klanı
Asil bir soydan gelmeseler de kabile soyluları, savaşçılarından saygı görürler ve düşmanlarının korku duyması dışında hiçbir şey istemezler.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Dev Geyik Klanı Dev Geyik Klanı
Asil bir soydan gelmeseler de kabile soyluları, savaşçılarından saygı görürler ve düşmanlarının korku duyması dışında hiçbir şey istemezler.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Altın Hayvan Klanı Altın Hayvan Klanı
Asil bir soydan gelmeseler de kabile soyluları, savaşçılarından saygı görürler ve düşmanlarının korku duyması dışında hiçbir şey istemezler.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Kızıl Kartal Klanı Kızıl Kartal Klanı
Asil bir soydan gelmeseler de kabile soyluları, savaşçılarından saygı görürler ve düşmanlarının korku duyması dışında hiçbir şey istemezler.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Roksolanlar Roksolanlar
Bir dizi küçük krallık, göçebe kabilelerin küçük klanları ve zapt edilmiş insanlar, kraliyet soyu tarafından demir yumrukla yönetilmekteydi.
Playable: True
Initial Power: 60
[NOT DISPLAYED] adds subsistence wealth to faction capital only / scope: faction
Yabancı Fatihler: Yabancı topraklarda verilen muharebelerde +20% yakın muharebe saldırısı
Göçmen Tacirler: Tüm ticari binalardan +15% zenginlik
Bozkır Beyleri Klanı Bozkır Beyleri Klanı
Asil bir soydan gelmeseler de kabile soyluları, savaşçılarından saygı görürler ve düşmanlarının korku duyması dışında hiçbir şey istemezler.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Ahşap Yay Klanı Ahşap Yay Klanı
Asil bir soydan gelmeseler de kabile soyluları, savaşçılarından saygı görürler ve düşmanlarının korku duyması dışında hiçbir şey istemezler.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
General
80 Asil Atlı Okçular
Asil Atlı Okçular
(Ste_Noble_Horse_Archers)
Menzilli Süvari
80 Bozkır Asil Mızrak Süvarileri
Bozkır Asil Mızrak Süvarileri
(Ste_Noble_Lancers)
Baskın Süvarileri
80 Sarmatya Kraliyet Mızraklı Süvarileri
Sarmatya Kraliyet Mızraklı Süvarileri
(Ste_Sarmatian_Royal_Lancers)
Baskın Süvarileri
Yakın Piyade
160 Genç Baltalılar
Genç Baltalılar
(Ste_Young_Axes)
Yakın Piyade
Menzilli Piyade
120 Bozkır Okçuları
Bozkır Okçuları
(Ste_Archers)
Menzilli Piyade
Mızraklı Piyade
160 Bozkır Mızrakçıları
Bozkır Mızrakçıları
(Ste_Spear)
Mızraklı Piyade
160 Kabile Üyeleri
Kabile Üyeleri
(Ste_Tribesmen)
Mızraklı Piyade
Yakın Süvari
80 Sarmat Atlılar
Sarmat Atlılar
(Ste_Sarmatian_Horsemen)
Yakın Süvari
80 Sarmat Biniciler
Sarmat Biniciler
(Ste_Sarmatian_Riders)
Yakın Süvari
Menzilli Süvari
80 Zırhlı Atlı Okçular
Zırhlı Atlı Okçular
(Ste_Armour_Horse_Archers)
Menzilli Süvari
80 Bozkır Atlı Okçuları
Bozkır Atlı Okçuları
(Ste_Horse_Archers)
Menzilli Süvari
80 Asil Atlı Okçular
Asil Atlı Okçular
(Ste_Noble_Horse_Archers)
Menzilli Süvari
Baskın Süvarileri
80 Zırhlı Bozkır Mızraklı Süvarileri
Zırhlı Bozkır Mızraklı Süvarileri
(Ste_Armoured_Lancers)
Baskın Süvarileri
80 Bozkır Mızraklı Süvarileri
Bozkır Mızraklı Süvarileri
(Ste_Lancers)
Baskın Süvarileri
80 Bozkır Asil Mızrak Süvarileri
Bozkır Asil Mızrak Süvarileri
(Ste_Noble_Lancers)
Baskın Süvarileri
80 Sarmatya Kraliyet Mızraklı Süvarileri
Sarmatya Kraliyet Mızraklı Süvarileri
(Ste_Sarmatian_Royal_Lancers)
Baskın Süvarileri
Saha Ağır Silahı
40 Bozkır Tabya Balistası
Bozkır Tabya Balistası
(Ste_Ballista_Bastion)
Saha Ağır Silahı
40 Bozkır Balistası
Bozkır Balistası
(Ste_Ballista)
Saha Ağır Silahı
Amiral
100 Orta Menzilli Baskıncılar - Bozkır Okçuları
Orta Menzilli Baskıncılar - Bozkır Okçuları
(Ste_Archers_Medium_Raider)
Menzilli Gemi
120 Ağır Baskıncılar - Bozkır Mızrakçıları
Ağır Baskıncılar - Bozkır Mızrakçıları
(Ste_Spear_Heavy_Raider)
Yakın Gemi
Yakın Gemi
100 Orta Ani Saldırı Baskıncıları - Genç Baltalılar
Orta Ani Saldırı Baskıncıları - Genç Baltalılar
(Ste_Axes_Medium_Raider)
Yakın Gemi
120 Pers Saldırı Tetereleri - Bozkır Mızrakçıları
Pers Saldırı Tetereleri - Bozkır Mızrakçıları
(Ste_Spear_Four)
Yakın Gemi
120 Ağır Baskıncılar - Bozkır Mızrakçıları
Ağır Baskıncılar - Bozkır Mızrakçıları
(Ste_Spear_Heavy_Raider)
Yakın Gemi
80 Ani Saldırı Baskıncıları - Kabile Üyeleri
Ani Saldırı Baskıncıları - Kabile Üyeleri
(Ste_Tribesmen_Raider)
Yakın Gemi
Menzilli Gemi
140 Yunan Menzilli Penteres - Bozkır Okçuları
Yunan Menzilli Penteres - Bozkır Okçuları
(Ste_Archers_Five)
Menzilli Gemi
100 Orta Menzilli Baskıncılar - Bozkır Okçuları
Orta Menzilli Baskıncılar - Bozkır Okçuları
(Ste_Archers_Medium_Raider)
Menzilli Gemi
80 Menzilli Baskıncılar - Bozkır Okçuları
Menzilli Baskıncılar - Bozkır Okçuları
(Ste_Archers_Raider)
Menzilli Gemi
Ağır Silah Gemisi
40 Roma Hafifletilmiş Ağır Silahlı Quinquereme - Doğulu Balistası (Gemi)
Roma Hafifletilmiş Ağır Silahlı Quinquereme - Doğulu Balistası (Gemi)
(Scy_Ballista_Five)
Ağır Silah Gemisi
Myos Hormos
Mısır
Memphis
Mısır
İskenderiye
Mısır
Diospolis
Mısır
Thapsus
Libya
Macomades
Libya
Lepcis
Libya
Kartaca
Kartaca
Aksum
Aksum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemiler
Burdigala
Vivisci
Nemossos
Arverniler
Lemonum
Piktonlar
Eudaemon
Himyar
Masgat
Maskat
Marib
Saba
Gerrha
Gerrhalılar
Adummatu
Kedarlar
Yesrib
Ma'in
İskenderiye Arakosya
Arakosya
Kapisene
Arakosya
Artacoana
Arya
Ferah
Sagartiya
Merv
Arya
Armavir
Ermenistan
Tuşpa
Ermenistan
Arsamsat
Ermenistan
Efes
Sardes
Bergama
Bergama
Pessinus
Sardes
Rodos
Rodos
Baktra
Baktriya
Eucratideia
Baktriya
Kurtuba
Turdetanlar
Gadira
Yeni Kartaca
Treverorum
Treveriler
Nemetocenna
Atrebatlar
Nikomedia
Bitinya
Sinop
Pontus
Amasya
Pontus
Trabzon
Trabzon
Tanais
Kimmerya
Fanagorya
Kimmerya
Panticapaeum
Kimmerya
Eborakon
Brigantlar
Kamalodunon
İceniler
Moridunon
Demetler
İska
Dumnonlar
Eildon
Kaledonlar
Eblana
Ebdanlar
Bam
Sagartiya
Harmozia
Drangiana
Ibossim
Kartaca
Kart Hadaşt
Kartaca
Numantia
Arvaklar
Arse
Edetanlar
Gabala
Arran
Phasis
Kolhis
Mtsheta
Kartli
Namnetum
Namnetler
Bibracte
Aedular
Cenabum
Karnutlar
Kat
Harezmiler
Amul
Dahlar
Tarsus
Selevkos
Salamis
Kıbrıs
Side
Kıbrıs
Medhlan
İnsubriyalılar
Cenova
Ligurya
Padova
Venetiler
Alalia
Etrüsk Birliği
Karalis
Kartaca
Petrodava
Bastarnlar
Malva
Getler
Zarmizegetusa
Puglia
Mazaka
Kapadokya
Samsat
Kapadokya
Ankara
Galatya
Konya
Sardes
Pura
Drangiana
Oraea
Drangiana
Bagacum
Nerviler
Vesontio
Sequanlar
Atina
Atina
Yerapetra
Knossos
Sparta
Sparta
Casurgis
Boiuslar
Tuna
Boiuslar
Delminium
Daorslar
Epidamnos
Ardiyavlar
Iader
Dalmaçyalılar
Velathri
Etrüsk Birliği
Roma
Roma
Ariminum
Etrüsk Birliği
Neapolis
Roma
Kirene
Sirenayka
Paraitonion
Sirenayka
Augila
Nasamonlar
Ammonium
Sirenayka
Ebora
Keltler
Olisipo
Lusitaniler
Apollonia
Epir
Pella
Makedonya
Larissa
Epir
Flevum
Frisiler
Tulifurdum
Çeruskerler
Uburzis
Markomanlar
Cosenza
Roma
Brindisi
Roma
Lilybaeum
Kartaca
Siraküza
Siraküza
Migdol
Gaetullar
Dimmidi
Masesiller
Iol
Yeni Kartaca
Tanca
Yeni Kartaca
Gaznak
Medya Atropaten
Ekbatana
Medya Atropaten
Rhaga
Pers
Hatra
Medya
Selesya
Medya
Şaraks
Medya
Edessa
Selevkos
Şarmutas
Nebati
Kudüs
Mısır
Petra
Mısır
Hegra
Nebati
Singidun
Scordiscler
Sisak
Brusiler
Akink
Eraviskler
Nisa
Partya
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Tus
Parthava
Susa
Pers
Gur
Pers
Persepolis
Pers
Gadames
Garamantlar
Germa
Garamantlar
Soloka
Asil İskitler
Samandar
Aorsolar
Olbia
Katiarolar
Siracena
Siraklar
Tolosa
Volcae
Masalya
Masilya
Octuduron
Helvetler
Noreya
Norlar
Koria
Raetler
Mons Regius
Aestiler
Galik
Anartlar
Tur
Budiniler
Gelonus
Roksolanlar
Saray
Tissagetler
Aktav
Massagetler
Belz
Lugiler
Budorgis
Lugiler
Ascaucalis
Gotlar
Alabu
Cimbriler
Lupfurdum
Süevler
Rhougion
Rugiler
Palmira
Selevkos
Dura
Selevkos
Sur
Selevkos
Antakya
Selevkos
Brigantyum
Callaiciler
Aracillum
Kantabriyalılar
Tarraco
Cessetanlar
Keşfedilmemiş Bölge
Antheia
Tylis
Navissos
Triballiler
Odessos
Odris Krallığı
Filibe
Makedonya
Buhara
Baktriya
Semerkant
Baktriya