menu
HomeAna Sayfa / Total War: Rome II / Uluslar

Büyük Sefer

Kelt Kabileleri
Kelt Kabileleri
[DO NOT LOCALISE]
Yunan Devletleri
Yunan Devletleri
Çoğu Yunan devleti etraflarında kasabalar olan 'poleis'lerdir. Dünyaca ünlü Yunan kültürü çiftçilerin çalışkanlığına, tüccar ve askerlerin becerisine, filozofların zekâsına dayanır. Epir, her ne kadar merkezi bir şehre sahip olmasa da, tam anlamıyla Yunan devletidir.
Yunan Devletleri Civil War
Roma
Roma
Roma dünyaya hükmedecek. Kaderi buydu, hep de öyle olacak.

Soyları Herkül'e kadar uzanan Romalılar onurlarına düşkündür. Romalılar sertlikten çekinmez: şehirleri, bir kurt tarafından yetiştirilmiş olan Romulus ve Remus ikizleri tarafından kurulmuştur. Orduları yenilmiş olabilir ama her seferinde tekrar savaşa dönmeyi ve mücadele etmeyi bilmişlerdir.

Şimdiyse, hasımları ve olası düşmanları etraflarını sarmış halde. Roma her köşede bir mücadele ile yüzleşiyor. Roma'dan hükmeden, dünyaya hâkim olabilir, bu ise ancak fetihlerle mümkündür!
Roma Civil War
Galyalı Kabileler
Galyalı Kabileler
Bu Keltler nüfuzlu ve güçlü bir halktır: göç edip Akdeniz kıyılarına ulaştıktan sonra, Makedonya, İlirya, Trakya ve Anadolu'yu istila etmiş, Roma'yı yağmalamışlardır. Sadece savaşçı bir kültüre sahip değillerdir. Galyalılar aynı zamanda usta zanaatkarlardır.
Galyalı Kabileler Civil War
Cermen Kabileleri
Cermen Kabileleri
Cermen kabileleri karanlık ve haşin ormanları yuvaları edinmiş karanlık ve acımasız tanrılara tapan korkusuz savaşçılardır. Latincedeki isimleri Galya'dan gelme, yakındaki adamlar veya komşular anlamına gelen "cer" ve men" kelimelerinden oluşur. Ancak pek de misafirperver bir halk değildirler: zayıftan almaktan çekinmez, özgürlüklerine ise çok önem verirler.
Cermen Kabileleri Civil War
Doğu Krallıkları
Doğu Krallıkları
Babil, Asur ve Medya imparatorluklarının kalıntılarından doğan Ahameniş İmparatorluğu üç kıtaya uzanan ilk gerçek süper devleti kurmuştur. Perslerin düşüşünden sonra, fatihler eski geleneklere saygı duymuş ve eski bölgesel yönetim uzun bir süre hayatta kalmıştır.

Bu çok uluslu devletin renkli halkı yunan uygarlığını benimsemesi ve eski geleneklere bağlı kalması ile toleranslı ve anlayışlıdır.
Doğu Krallıkları Civil War
Balkan Kabileleri
Balkan Kabileleri
İlirya kabileleri, Adriyatik Denizi’nden doğudaki Apollonia’ya kadar korsan olarak yerleşerek Bronz Çağı başlarken Cilalı Taş Devri’nden kalma Balkan kültürünü buralardan temizlemişlerdir.

İliryalı ve Yunan komşularından tamamen bağımsız konumda kalan Trakya Getleri ve Odrisliler o kadar güçlülerdi ki, Yunanlar onların medeniyeti yok edeceğinden korkuyorlardı.

Tylis ise Brennus’un MÖ 4. yüzyılda Yunanistan’a yaptığı başarısız işgal girişiminin ardından Trakya’nın kuzeyine yerleşen Keltlerden oluşuyordu.
Balkan Kabileleri Civil War
İber Kabileleri
İber Kabileleri
İber Yarımadası birçok farklı kabile tarafından mesken tutulmuştur. Keltiber Kabileleri her ne kadar derin Kelt köklerinden etkilenmiş olsalar da, batıdaki Lusitaniler safkan yerli İberlerdir. Hepsi bir araya gelip birer savaşçı, özellikle de kılıççı ve süvari olarak ün salmıştır.
İber Kabileleri Civil War
Afrika Krallıkları
Afrika Krallıkları
[DO NOT LOCALISE]
Halef Krallıklar
Halef Krallıklar
İskender'in ölümünde sonra en güçlü generalleri savaşarak kazandığı imparatorluğu paramparça etti. Yıllar boyunca halefler arasında süren iddialaşmalar da aralarındaki taraflaşmayı iyice derinleştirdi. Bunların her biri Yunan olduğunu iddia ediyor ve krallıklarında Yunan uygarlığını kabul ediyor olsa da, hepsi aynı zamanda İskender'in gerçek halefi olduğunu da iddia ediyordu...
Halef Krallıklar Civil War
Britanya Kabileleri
Britanya Kabileleri
Piteas tarafından "Pretannolar" veya "Pretanlar", yani "boyalılar" olarak tanımlanan bu Keltler, Hai Bretannai adasından acımasız ve bağımsız bir halktır.

Boudica önderliğinde başlatılan bir yaygın isyandan sonra bastırılmaları epey zor olmuştur.
Britanya Kabileleri Civil War
Kartaca
Kartaca
Kartaca veya "Yeni Şehir" bir zamanlar bir Fenike ticaret kolonisiydi. Şimdiyse, kendi ayakları üzerinde duran bir ticaret ve denizcilik imparatorluğu. İşte, Ba’al Hammon sadık seleflerini böyle kutsar.

Kartacalılar, nesiller boyunca Batı Akdeniz ticaretini kontrol altına almaya çalışmış, dindar ve çalışkan bir halktır. Bu nedenle, büyüyen Yunan kolonileri ve sonradan görme Romalılarla kaçınılmaz olarak anlaşmazlık yaşamaktadırlar. İsteyerek tüccar olmuş olsalar da, zorunluluk nedeniyle çok iyi savaşçılara dönüşmüşledir. Paralı askerleri zekice kullanarak gümüşlerini kılıca dönüştürmesini bilmişlerdir.
Kartaca Civil War
Karadeniz Kolonileri
Karadeniz Kolonileri
M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Yunan şehir devletleri, buldukları doğal kaynakların ticaretini yaparak zeginleşmek üzere dünyanın en uzak köşelerini kolonileştirmeye başlamıştır. Kaçınılmaz olarak pek çok yerel göçebe toplulukla çatışmalar başlamıştır. İskitler, Sarmatyalılar ve Roksolanlar, göçmenlere, ‘uygar’ yöntemlerine ve zenginliklerine karşı tavır almıştır. Bu sebeple Karadeniz kolonilerinde yaşam, sadece servet yarışı değil, aynı zamanda acımasız ve yorulmak bilmeyen bir rakipe karşı hayatta kalma yarışı olmuştur.
Etrurya
Etrurya
[DO NOT LOCALISE]
Arap Krallıkları
Arap Krallıkları
[DO NOT LOCALISE]
Çöl Krallıkları
Çöl Krallıkları
Afrika ve Arabistan çöllerinde, uygarlığın sınırında yaşayan halklar en zor koşullarda hayatta kalmaya adapte olmak zorundaydı. Böylesine bir çevrenin yoksunluklarına rağmen, bu bölgelerde sadece hayatta kalmayı değil, aynı zamanda gelişmeyi başardılar. Marifetleri sayesinde yeni sulama yöntemleri geliştirdiler ve yorulmak bilmeyen ruhları ile kadim dünyanın en önde gelen tüccarları, korkusuz savaşçıları, uzman denizcileri ve zeki mühendisleri oldular.
Göçebe Kabileler
Göçebe Kabileler
İskitler ver Sarmatlar, binicilikleriyle ve ok kullanma yetenekleriyle nam salmış olan saldırgan göçebe savaşçılardır. Uçsuz bucaksız bozkırlardan güneye ve batıya doğru giderlerken arkalarında harabe bıraktılar. Savaşçı doğalarına rağmen ayrıca usta birer zanaatkâr ve açıkgözlü tüccarlardırlar.
Göçebe Kabileler Civil War
Pön Kolonileri
Pön Kolonileri
[DO NOT LOCALISE]
Other
Other
Other Rebel
Other Civil War

Samnit Savaşları

Kelt Kabileleri
Kelt Kabileleri
[DO NOT LOCALISE]
Yunan Devletleri
Yunan Devletleri
Çoğu Yunan devleti etraflarında kasabalar olan 'poleis'lerdir. Dünyaca ünlü Yunan kültürü çiftçilerin çalışkanlığına, tüccar ve askerlerin becerisine, filozofların zekâsına dayanır. Epir, her ne kadar merkezi bir şehre sahip olmasa da, tam anlamıyla Yunan devletidir.
Roma
Roma
Roma dünyaya hükmedecek. Kaderi buydu, hep de öyle olacak.

Soyları Herkül'e kadar uzanan Romalılar onurlarına düşkündür. Romalılar sertlikten çekinmez: şehirleri, bir kurt tarafından yetiştirilmiş olan Romulus ve Remus ikizleri tarafından kurulmuştur. Orduları yenilmiş olabilir ama her seferinde tekrar savaşa dönmeyi ve mücadele etmeyi bilmişlerdir.

Şimdiyse, hasımları ve olası düşmanları etraflarını sarmış halde. Roma her köşede bir mücadele ile yüzleşiyor. Roma'dan hükmeden, dünyaya hâkim olabilir, bu ise ancak fetihlerle mümkündür!
Other
Other
Other Rebel

Sezar Galya'da

Galya Kabilesi: Roma'nın Dostu
Galya Kabilesi: Roma'nın Dostu
[PH]
Galya Kabilesi
Galya Kabilesi
[PH]
Galya Kabilesi Rebel
Galya'nın şampiyonları Averniler
Galya'nın şampiyonları Averniler
[PH]
Belg Kabilesi
Belg Kabilesi
[PH]
Britanya Kabilesi
Britanya Kabilesi
[PH]
Britanya Kabilesi Rebel
Masilya
Masilya
[PH]
Cermen Kabilesi
Cermen Kabilesi
[PH]
Cermen Kabilesi Rebel
Belglerin en cesur kabilesi olan Nerviler
Belglerin en cesur kabilesi olan Nerviler
[PH]
Medeniyetin erdem timsali olan Roma
Medeniyetin erdem timsali olan Roma
[PH]
Medeniyetin erdem timsali olan Roma Rebel
Belg Kabilesi: Roma'nın Dostu
Belg Kabilesi: Roma'nın Dostu
[PH]
Cermanya'dan gelen istilacılar olan Süevler
Cermanya'dan gelen istilacılar olan Süevler
[PH]
Other
Other
Other Civil War

Anibal Kapılarda

Kelt
Kelt
[DO NOT LOCALISE]
Kelt Rebel
Arvaklar
Arvaklar
[PLACEHOLDER]
İber
İber
[DO NOT LOCALISE]
İber Rebel
Kartaca
Kartaca
[PLACEHOLDER]
Yunan
Yunan
[DO NOT LOCALISE]
Yunan Rebel
İtalyan
İtalyan
[DO NOT LOCALISE]
İtalyan Rebel
Afrikalı
Afrikalı
[DO NOT LOCALISE]
Afrikalı Rebel
Lusitanlar
Lusitanlar
[PLACEHOLDER]
Roma
Roma
[PLACEHOLDER]
Siraküza
Siraküza
[PLACEHOLDER]
Other
Other
Other Civil War

İmparator Agustus

Göçebe Kabileler
Göçebe Kabileler
Placeholder
Roma
Roma
Roma dünyaya hükmedecek. Kaderi buydu, hep de öyle olacak.

Soyları Herkül'e kadar uzanan Romalılar onurlarına düşkündür. Romalılar sertlikten çekinmez: şehirleri, bir kurt tarafından yetiştirilmiş olan Romulus ve Remus ikizleri tarafından kurulmuştur. Orduları yenilmiş olabilir ama her seferinde tekrar savaşa dönmeyi ve mücadele etmeyi bilmişlerdir.

Şimdiyse, hasımları ve olası düşmanları etraflarını sarmış halde. Roma her köşede bir mücadele ile yüzleşiyor. Roma'dan hükmeden, dünyaya hâkim olabilir, bu ise ancak fetihlerle mümkündür!
Roma Civil War
Doğu İmparatorlukları
Doğu İmparatorlukları
Babil, Asur ve Medya imparatorluklarının kalıntılarından doğan Ahameniş Persleri kıtaya uzanan ilk gerçek süper devleti kurmuştur. Perslerin düşüşünden sonra, fatihler eski geleneklere saygı duymuş ve eski bölgesel yönetim uzun bir süre hayatta kalmıştır.

Bu çok uluslu devletin renkli halkı yunan uygarlığını benimsemesi ve eski geleneklere bağlı kalması ile toleranslı ve anlayışlıdır.
Doğu İmparatorlukları Civil War
Cermen Kabileleri
Cermen Kabileleri
Cermen kabileleri, karanlık ve tehlikeli ormanlarında yaşayan, karanlık ve tehlikeli tanrılarına tapan korkusuz savaşçılardır. İsimleri Latincede Galya'dan gelen 'ger' ve yakındaki insanlar, komşulardan gelen 'mani' kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Pek komşu gibi davranmazlar: Zayıftan alırlar ve her şeyden çok özgürlüklerine değer verirler.
Cermen Kabileleri Civil War
Afrika Krallıkları
Afrika Krallıkları
Placeholder
Balkan Kabileleri
Balkan Kabileleri
İlirya kabileleri, Adriyatik Denizi’nden doğudaki Apollonia’ya kadar korsan olarak yerleşerek Bronz Çağı başlarken Cilalı Taş Devri’nden kalma Balkan kültürünü buralardan temizlemişlerdir.

İliryalı ve Yunan komşularından tamamen bağımsız konumda kalan Trakya Getleri ve Odrisliler o kadar güçlülerdi ki, Yunanlar onların medeniyeti yok edeceğinden korkuyorlardı.

Tylis halkı ise Brennus’un MÖ 4. yüzyılda Yunanistan’a yaptığı başarısız işgal girişiminin ardından Trakya’nın kuzeyine yerleşen Keltlerden oluşuyordu.
Balkan Kabileleri Civil War
Galya Kabileleri
Galya Kabileleri
Placeholder
Britanya Kabileleri
Britanya Kabileleri
Piteas tarafından 'Pretannolar' veya 'Pretanlar', yani 'boyalılar' olarak tanımlanan bu Keltler, Hai Bretannai adasından acımasız ve bağımsız bir halktır.

Boudica önderliğinde başlatılan bir yaygın isyandan sonra bastırılmaları epey zor olmuştur.
Britanya Kabileleri Civil War
İberya Kabileleri
İberya Kabileleri
Placeholder
Ardıl Krallıklar
Ardıl Krallıklar
İskender'in ölümünde sonra en güçlü generalleri savaşarak kazandığı imparatorluğu paramparça etti. Yıllar boyunca halefler arasında süren iddialaşmalar da aralarındaki taraflaşmayı iyice derinleştirdi. Bunların her biri Yunan olduğunu iddia ediyor ve krallıklarında Yunan uygarlığını kabul ediyor olsa da, hepsi aynı zamanda İskender'in gerçek halefi olduğunu da iddia ediyordu...
Ardıl Krallıklar Civil War
Arap Krallıkları
Arap Krallıkları
Placeholder
Kelt Kabileleri
Kelt Kabileleri
Placeholder
Other Rebel

Sparta'nın Gazabı

Yunan Devletleri
Yunan Devletleri
Pek çok Yunan devleti, etrafında köyler bulunan 'polis' adındaki şehirlerdi. Yunanların dünyaca ünlü kültürleri, çiftçilerinin emeklerine, tüccarlarının ve askerlerinin hünerlerine ve filozoflarının zekasına dayanır.
Yunan Devletleri Rebel
Atina
Atina
Yunan devletlerinin birçoğu, köylerin çevrelediği şehirler, bir başka deyişle 'polisler' idi. Dünyaca ünlü Yunan kültürü; çiftçilerin zahmeti, asker ve tüccarların becerileri, filozofların da zekaları üzerinde yükselir.
Atina Civil War
Boeotia Birliği
Boeotia Birliği
Yunan devletlerinin birçoğu, köylerin çevrelediği şehirler, bir başka deyişle 'polisler' idi. Dünyaca ünlü Yunan kültürü; çiftçilerin zahmeti, asker ve tüccarların becerileri, filozofların da zekaları üzerinde yükselir.
Boeotia Birliği Civil War
Korint
Korint
Yunan devletlerinin birçoğu, köylerin çevrelediği şehirler, bir başka deyişle 'polisler' idi. Dünyaca ünlü Yunan kültürü; çiftçilerin zahmeti, asker ve tüccarların becerileri, filozofların da zekaları üzerinde yükselir.
Korint Civil War
Pers İmparatorluğu
Pers İmparatorluğu
Babil, Asur ve Med imparatorluklarının kalıntıları üzerine kurulan Ahamenişler, üç kıtaya uzanan ilk süper devlet olmuştur.
Pers İmparatorluğu Rebel
Barbar Kabileler
Barbar Kabileler
[placeholder]
Barbar Kabileler Rebel
Sparta
Sparta
Yunan devletlerinin birçoğu, köylerin çevrelediği şehirler, bir başka deyişle 'polisler' idi. Dünyaca ünlü Yunan kültürü; çiftçilerin zahmeti, asker ve tüccarların becerileri, filozofların da zekaları üzerinde yükselir.
Sparta Civil War

Bölünmüş İmparatorluk

Göçebe Kabileler
Göçebe Kabileler
Kuzey doğu bozkırları göçebe İskit ve Sarmatya kabilelerinin yuvasıdır. Hepsi de çetin savaşçı olan bu halklar binicileri ve at sırtında gösterdikleri okçuluk hünerleriyle nam salmıştır. Kafkas ana vatanlarından çıkıp geldiklerinde, hem Roma hem de Pers onların gazabıyla yüzleşti ve eyerde doğup büyümüş bu baskıncıların arkalarında bıraktığı yıkımı hissettiler.

MS 2. yüzyılda, bu göçebe katil yığınlarının baskısı altında kalan yerleşik barbar kabilelerinin çoğu kaçmak için yeni topraklara göç etmeye başladı ve Roma sınırlarına baskı yaptılar. Şimdi, bir zamanlar böyle bir kabile olan Gotlar, son derece savaş yanlısı olan Alanlar ile, kendilerini İmparatorluk sınırlarından uzaklara, Asya içlerine doğru gitmeye zorlayanlar ile temasa geçti.
Göçebe Kabileler Civil War
Cermen Krallıkları
Cermen Krallıkları
Roma İmparatorluğu’nun zayıflığı ve istikrarsızlığı, en çok Roma’nın kuzey sınırlarında yaşayan Cermen Kabileleri’nin işine yaradı. Baskın yapılıp talan edilecek bir sürü toprak olduğundan, birbirine komşu halklar arasındaki kavgalar bir kenara bırakıldı ve yeni kabile ittifakları korunmasız Roma eyaletlerine eş güdümlü saldırılar düzenlediler. Roma, bu durumla baş etmek için kendi akrabalarına katılmayı reddeden ve batı sınırında bulunan kabilelerin pek çoğuyla ittifak kurdu.

Cermenya’nın kuzey ve güney doğusunda Saksonlar ve Gotlar yükselmeye ve Roma’nın sınırlarını taciz etmeye başladılar, niyetleri bu krizden çıkar sağlamak ve kendi haklarınca büyük güçlere dönüşmekti; bedeli ne olursa olsun!
Cermen Krallıkları Civil War
Doğu Krallıkları
Doğu Krallıkları
Part İmparatorluğu’nun çöküşü ve son kral Arşak’ın yenilgisiyle birlikte, yeni bir hanedanlık yükseldi. Sasani Persleri, doğunun yeni süper gücü olarak Partların yerini aldı ve Roma’ya rakip oldu. Askeri kuvvetlerini toplayıp hızlı bir şekilde genişlerken, kanunsuzluğa kapılmış ya da bağımsız bir hükmün altına girmiş pek çok doğu eyaletini seri bir şekilde tekrar fethettiler.

Günümüz İran’ı Hatra şehrinde Romalılara yenilgiyi yaşattıktan ve Ermenistan’ın stratejik öneme sahip tepelerinde Roma’nın iyi tertipli Lejyonları tarafından nihayetinde geri püskürtüldükten sonra, büyüyen Pers savaş makinesi ve Roma arasında yaşanacak pek çok çatışmanın sahnesi hazırlanmış oldu. Ancak, artık Roma’nın kuvveti mahvolmuş olduğundan, Sasaniler ezeli düşmanlarının şimdiki bu kargaşa içindeki durumundan çıkar sağlayabilirdi; Antik Pers’in görkemli mirası yeniden diriltilebilirdi!
Doğu Krallıkları Civil War
Afrika Krallıkları
Afrika Krallıkları
[PLACEHOLDER] AFRİKALI
Bölünmüş Roma İmparatorluğu
Bölünmüş Roma İmparatorluğu
İmparator Alexander Severus’un ölümünden sonra Roma İmparatorluğu derin bir krizin pençelerine düştü. Generaller komplolar kurup birbirleriyle savaşırlarken, dış eyaletleri kendilerini doğru düzgün savunabilmek için gerekli kaynaklardan yoksun olduğundan barbar baskınlarına ve yeni Pers İmparatorluğu Sasanilerin yeniden dirilen kudretine kurban gitti.

Bu kargaşa esnasında Roma’nın batı eyaletleri bölünüp ayrı bir devlet kurarken, doğuda, Suriye çölünde, Palmira şehrinin çevresinde gayesi imparatorluğa dönüşmek olan yeni bir krallık ortaya çıktı. İç savaşla viran olmuş ve haydutların her yolunu tutmuş olduğu Roma İmparatorluğu daha önce hiçbir zaman çökmenin eşiğine bu kadar yaklaşmamıştı!
Bölünmüş Roma İmparatorluğu Civil War
Britanyalı Keltler
Britanyalı Keltler
İmparator Claudius, Kelt yerlileri üzerinde otorite kurduğundan beri Britanya hep bir Roma eyaleti olagelmiştir. Ancak Roma adanın tamamını fethetmeyi hiç başaramadı, kuzeyli kabileler kendilerini ‘medenileştirmek’ için yapılan tüm girişimlere direndiler. Britanya’nın güney kısmı yoğun bir şekilde Romalılaştırılmış olsa da, Kelt halkının büyük kısmı kendilerini istila edenlere karışmak yerine kendi köy ve kalelerine kapandılar.

Galyalı Roma İmparatorluğu’nun ortaya çıkışı ve Roma’dan ayrılışıyla birlikte, Kelt reisleri bu yeni Roma ulusuna haklı bir şüpheyle yaklaştılar; Keltler için Britanya Adaları’nı yeniden fethetme vakti gelmiş miydi, yoksa Galyalı Romalılar ile müttefik mi olmalıydılar, hangisinin en iyisi olacağı daha belli değildi.
Britanyalı Keltler Civil War
Arap Krallıkları
Arap Krallıkları
[PLACEHOLDER] ARAP
Other Rebel

Cumhuriyet'in Yükselişi

İtalik Kabileler
İtalik Kabileler
İtalyan kabileler, asırlar önce İtalya'ya gelmiş ve Yunan yerleşimcileri yeni koloniler kurmaya geldiklerinde iyice yerleşmişti. Yunan kültürü kabilelerinkinden çok daha eski ve çok daha üstündü; İtalik halk giderek Yunan kültürünün unsurlarını benimseyerek, kendi toplumlarını Helen dini, sanatı, politikası ve bilimsel başarıları aracılığıyla şekillendirdi. Bununla birlikte, zamanla, ikisi rakip haline geldi ve zaman zaman Etrüskler gibi düşmanlar oldu ve daha sonra Romalılar kendi yenilik ve başarılarını geliştirdi. Şimdi Yunan dünyasına meydan okumaya hazır - yeninin lehine eskiyi süpürmek için!
İtalik Kabileler Rebel
İtalik Kabileler Civil War
Yunan Devletleri
Yunan Devletleri
Yunan devletleri kendilerini yalnızca bir kardeş katli ihtilafı olarak tanımlanabilecek olayın sonunda buldu: Peloponez Savaşı. Ancak Atina, kaybeden tarafta olmasına rağmen, Sparta'nın zafere alışmasından çok daha hızlı yenilgiye adapte oldu. Savaş sonrası insan gücü ile şehir sorunlarına ve kamu ile özel servetin erozyonuna neden olan birçok Atinalı kaybına rağmen, kritik yılları atlattı ve bölgedeki lider güçlerden biri haline geldi. Bunlar birçok Yunan şehir devletinin şu anda yaşamak zorunda kaldığı kaotik koşullar - eğer Atina bir kez daha başını kaldırabilirse, o zaman diğerleri de onu takip edebilir!
Yunan Devletleri Rebel
Yunan Devletleri Civil War
İtalyan Uygarlıklar
İtalyan Uygarlıklar
Orta İtalya her zaman sıcak ve cömertçe doğurgan topraklar olmuştur. Yüzyıllar boyunca birçok kabile, yemyeşil vadileri, yeşil ormanları ve bol doğal kaynakları ile büyülendi. İlk Hint Avrupa insanları yetenekleri ve bağımsız ruhlarıyla tarih öncesi zamanlarda buraya geldi ve bazıları siyasi ve ekonomik yapılarıyla birlikte daha da büyüdü. Bunlar arasında Romalıların yükselişinden önce egemen İtalik medeniyetler olan Yunan kökenli Etrüskler ve Samnitler vardı. Ancak, şu anda bölgeye en iyi dostlar ve en kötü düşmanları olarak hakimler!
İtalyan Uygarlıklar Rebel
İtalyan Uygarlıklar Civil War
Nurajik Kabileler
Nurajik Kabileler
Nurag kabileleri, Sardinya'da bin yıldan fazla bir süredir yaşamakta, kökenleri zamanın başlangıcına kadar uzanmaktadır. Çalışkan ve yetenekli ustalar olarak adada bulunan doğal taş bolluğunu mükemmel bir şekilde kullanmıştır; Sardinya'nın kendisi tuvalleridir - gerek tapınaklar, gerek kuyular veya yapım aşamasındaki villalar olsun. Şimdiye kadar, Nurag toplumu bölgeyi sarsan büyüyen siyasi kargaşaya rağmen ayakta kalmayı başardı. Şu anda, Kartaca'nın güçlü kuzey Afrika ticaret imparatorluğu bölgesel süper güçtür, ancak Yunan devletleri daha batıya doğru genişlerse veya Italyan kabileler denizde ustalaşırsa bu durum değişebilirdi. Eğer Nurag kabileleri hayatta kalmak istiyorsa, adalarını korumalı ve teknolojilerini geliştirmeliler!
Nurajik Kabileler Rebel
Nurajik Kabileler Civil War
Galyalı Kabileler
Galyalı Kabileler
Galyalı kabilelerin kökeni Alpler’in ötesindeki Orta ve Batı Avrupa’dır. Birkaç asır önce, daha verimli topraklar ve ılıman bir iklim arayışındaki ataları bu dağları aştı ve verimli topraklara sahip, kaynaklar açısından zengin bir yer buldu. Pek çok kabile bu bölgelere yerleşti ve kendi şehirlerini kurdu. Mağrur ve bağımsız kültürleri zamanla komşu Etrüsk uygarlığının bazı etkilerini de benimsemeye başladı. Zamanla Galyalılar iyi organize edilmiş Romalılar ve Yunanlarla olan etkileşimleriyle askeri hünerlerini de geliştirdiler ve karşılığında İtalya halkları Galyalılar ile kârlı ve yüksek değerli ticaret ilişkileri geliştirdiler. Artık iyice yerleşti - Galyalı Kabileler hiçbir yere gitmeyecek!
Galyalı Kabileler Rebel
Galyalı Kabileler Civil War
İyapyan Kabileler
İyapyan Kabileler
[unseen]
İyapyan Kabileler Rebel
Other
Other
Other Rebel
Facebook