Left Panel
menu
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Následovníci Nagashe / Jednotky / Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)
Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci) Následovníci NagasheNásledovníci Nagashe Pěchota s kopími

Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)

Tito válečníci s kopími patří mezi svými kostlivými kolegy k elitě a jsou stejně krvežízniví jako jejich nechvalně proslulý královský patron.

Kostliví kopiníci Nehekhary nejsou pouhými automaty bez mozku zotročenými vůlí zlého nekromanta. Zaříkání lichských kněží vyvolává z Království duší duchy dávno mrtvých vojáků a uvazuje je do tělesných forem. Bez rozsáhlých mumifikací, kterými prochází jejich šlechtici a nadřízení, si ale duchové válečníků nezachovávají vzpomínky na svou někdejší existenci. Po probuzení ze své smrti-spánku si tito nemrtví vojáci jsou schopni jasně vzpomenout pouze na svou přísahu naprosté věrnosti králi a na způsoby vedení boje, kterým se naučili za svého života. Kostlivé oddíly Nehekhary bez váhání plní všechny rozkazy svého krále hrobek. Tak, jak mu sloužili za života, tak mu slouží ve smrti.

Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)

Unit Name

Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)

Main Unit Key

wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_ror

Land Unit Key

wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_ror

Naval Unit Key

wh_main_shp_transport

Land Unit Group

Pěchotní kopiníci

Naval Unit Group

Pěchotní kopiníci

Soldiers

160

Caste

Pěchota pro boj zblízka

Category

Pěchota pro boj zblízka

Class

Pěchota s kopími

Cena

600

Náklady na naverbování

0

Náklady údržby

0

Melee Attack

18

Weapon Strength (Weapon Damage)

24

├ Melee Weapon

wh2_dlc09_tmb_spear_ror

├ Melee Damage Base

19

├ Melee Damage Ap

5

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs Cavalry

0

├ Bonus vs Elephants

13

└ Bonus vs Infantry

0

Charge Bonus

3

Melee Defence

41

├ Base Defence

41

├ Shield

wh_missile_block_55_wood

└ Shield Defence

0

Armour

100

├ Armour

wh2_main_bone_45

├ Armour Defence

45

└ Shield Armour

55

Health

61

├ Man Entity

wh2_dlc09_tmb_skeleton

├ Man Speed

28

├ Man Health

8

└ Bonus Hit Points

53

Leadership (Base Morale)

40

Schopnosti

 • Království duší 1. úrovně
  Z Království duší, které je v Nehekhaře uctívaným oním světem, jsou povoláváni zesnulí válečníci, kteří jsou následně spřaženi se smrtelnými ostatky, aby ve válce opět našli svůj smysl.
 • Království duší 2. úrovně
  Z Království duší je možné vyvolat duše zabitých válečníků a spřáhnout je s fyzickými těly, aby se mohli bít za krále hrobek jako během života.
 • Království duší 3. úrovně
  Lichští kněží pronikají do Království duší prostřednictvím dechu nehekharských bohů. Získávají odtud duše mrtvých vojáků, které svazují věčnou službou vůli králů hrobek.
 • Rozkládá se
  Temná magie, která tyto subjekty drží pohromadě, selhala. Po vyprchání nekromantské energie z jejich nitra už v písku zbývá jen hromada železa a kostí.
 • Rozpadá se
  Ve spálené poušti nejhlubší Nehekhary mrtví nezůstávají mrtvými moc dlouho. Ti, kdo jsou vtaženi zpět do neživota, jsou navždy připoutáni ke králi hrobek, jehož vůli musí do skonání věků plnit.

Attributes

 • Způsobuje strach
  Tato jednotka děsí všechny nepřátelské jednotky, a pokud se nacházejí v její blízkosti, snižuje jim úroveň velení. Sama je vůči strachu imunní. Postihy za strach se nesčítají.
 • Mistrovská obrana proti čelnímu útoku
  Když zaujme obranné postavení, ruší bonus protivníka za čelní útok.
 • Schovat se (les)
  Tato jednotka se dokáže ukrývat v lese, dokud nepřítel nepřijde příliš blízko.
 • {{tr:wh2_dlc09_undead_description}}

Silné a slabé stránky

 • Štít
  Štíty mohou s určitou pravděpodobností zastavit šípy, šipky, kulky z pušek a z podobných malých palných zbraní, ale pouze je-li střelba vedena zepředu.
 • Útoky jedem
  Tato jednotka způsobuje při útoku otravu, která sníží rychlost a účinnost cílové jednotky.
 • Výhoda proti velkým
  Specialisté proti velkým cílům mají výhodu, pokud bojují proti nepříteli velikosti alespoň koně. Výhoda může mít podobu bonusu ke zranění proti velkým cílům nebo útoku soustředěného na velmi malou oblast. Některé jednotky ale mají při boji proti velkým cílům výhodu jednoduše proto, že tyto nestvůry útočí pomalu a vojáci zkušení v boji zblízka se jim snadno vyhnou.
 • Živý štít
  Tato jednotka způsobuje zranění, která nikoho neoslní, ale může výborně posloužit jako „živý štít“ pohlcující škody, které by jinak zasáhly užitečnější nebo vzácnější cíle.
Recuitment Requirement
Maximum Number 1