Left Panel
menu
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Následovníci Nagashe / Jednotky / Nekrotekt
Nekrotekt Následovníci NagasheNásledovníci Nagashe Velitel

Nekrotekt

Nekrotekti teď vidí pouze to, že došlo k pošpinění čistoty. S prásknutím biče se znovu ženou za dokonalostí.

Nekrotekti byli řemeslníky starověké Nehekhary. Nebyli to obyčejní dělníci, ale architekti s neskutečnými dovednostmi, jejichž ambice daleko přesahovaly to, čeho lze během jediného smrtelného života dosáhnout. Nekrotekti ani po smrti neztratili nic ze svého frenetického zápalu. Jsou naplněni kompulzivní potřebou srovnávat barbarská města nepřátel se zemí a nahrazovat je nádhernými monumenty dle vlastního návrhu. Zaživa byli nekrotekti vynikajícími otrokáři, kteří dohlíželi nad desítkami tisíc Nehekharanů lopotících se pod spalujícím sluncem. Pod jejich dohledem armáda kameníků rozsekala obří skály, aby je pak nekonečné zástupy otroků mohly přetáhnout přes poušť na místo určení. Všichni nekrotekti byli netrpěliví. Neváhali kolektivně popravovat otroky za nejmenší prohřešky. Nenáviděli cokoli, co se mohlo stavět do cesty jejich umění. Po smrti velkou část jejich práce zničili chamtiví vykradači hrobek a invazní armády. Nekrotekti jsou znesvěcením svých milovaných mistrovských děl rozzuřeni do nepříčetnosti a přísahali, že se pomstí. Nekrotekti v boji vedou pluky krále hrobek podobně jako své někdejší pracovní čety. Vyzařuje z nich stejná aura nenávisti jako za jejich života. Již pouhá jejich přítomnost v nemrtvých válečnících Nehekhary probouzí magickou zuřivost.

Nekrotekt

Unit Name

Nekrotekt

Main Unit Key

wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0

Land Unit Key

wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0

Naval Unit Key

wh_main_shp_transport

Land Unit Group

Pěchota s bičem

Naval Unit Group

Pěchota s bičem

Soldiers

1

Caste

Šlechtic

Category

Pěchota pro boj zblízka

Class

Velitel

Cena

500

Náklady na naverbování

0

Náklady údržby

0

Melee Attack

45

Weapon Strength (Weapon Damage)

360

├ Melee Weapon

wh2_dlc09_tmb_sword_hero

├ Melee Damage Base

240

├ Melee Damage Ap

120

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs Cavalry

0

├ Bonus vs Elephants

0

└ Bonus vs Infantry

20

Charge Bonus

20

Melee Defence

30

├ Base Defence

30

├ Shield

none

└ Shield Defence

0

Armour

50

├ Armour

wh2_main_bone_50

├ Armour Defence

50

└ Shield Armour

0

Health

3788

├ Man Entity

wh2_dlc09_tmb_skeleton_infantry_hero

├ Man Speed

31

├ Man Health

8

└ Bonus Hit Points

3780

Leadership (Base Morale)

65

Schopnosti

 • Obnovit
  Sáhnout za hradbu smrti, vrátit nazpět duši a připoutat ji k tvé vůli chce dovednosti, ale jako u všeho, i zde platí, že trénink dělá mistra!
 • Tvarovač kamene
  Síla v základně pilíře. Téměř se s ní nedá hnout.
 • Hněv stvořitele
  Takto silná nenávist je infekční, nakažlivá a neodvratná.
 • Rozkládá se
  Temná magie, která tyto subjekty drží pohromadě, selhala. Po vyprchání nekromantské energie z jejich nitra už v písku zbývá jen hromada železa a kostí.
 • Rozpadá se
  Ve spálené poušti nejhlubší Nehekhary mrtví nezůstávají mrtvými moc dlouho. Ti, kdo jsou vtaženi zpět do neživota, jsou navždy připoutáni ke králi hrobek, jehož vůli musí do skonání věků plnit.

Attributes

 • Způsobuje strach
  Tato jednotka děsí všechny nepřátelské jednotky, a pokud se nacházejí v její blízkosti, snižuje jim úroveň velení. Sama je vůči strachu imunní. Postihy za strach se nesčítají.
 • Povzbuzení
  Tato jednotka propůjčuje spojencům v okolí bonus k úrovni šlechticovy aury, tak v dosahu povzbuzující jednotky, dostávají ten větší z obou bonusů.
 • Schovat se (les)
  Tato jednotka se dokáže ukrývat v lese, dokud nepřítel nepřijde příliš blízko.
 • {{tr:wh2_dlc09_undead_description}}

Silné a slabé stránky

 • Výhoda proti pěchotě
  Protipěchotní jednotky mají výhodu, pokud bojují proti nepříteli menšímu, než je velikost koně. Výhoda může mít podobu bonusu ke zranění proti malým cílům, váhové převahy, která se uplatňuje, když se jednotka probíjí houfem lehčích nepřátel nebo výbušného střeleckého útoku rozptýleného na velkou oblast.