Left Panel
menu
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Následovníci Nagashe / Jednotky / Khemrijská válečná sfinga
Khemrijská válečná sfinga Následovníci NagasheNásledovníci Nagashe Kontaktní pěchota

Khemrijská válečná sfinga

Monumentální ničivá síla na bojišti. Každý hromový krok rozdrtí bezpočet pošetilých válečníků.

Khemrijské válečné sfingy jsou obří lví sochy, které prochází šiky nepřátel a drtí je pod svýma nohama, jako by byly pouhým hmyzem. Kamenné kůže sfing jsou téměř neproniknutelné a ublíží jim pouze nejsilnější údery. Cokoli jiného než přímý zásah obléhacím strojem se nejspíše jen neškodně odrazí. Na každé khemrijské válečné sfinze najdeme zdobené houdah, ve kterém jede několik strážců hrobek. Tito elitní válečníci řídí svého oře, jako by byl prodloužením vůle jejich mumifikovaných těl. Sami pak útočí na nepřátele na zemi velkými obouručními kopími. Khemrijské válečné sfingy jsou obávanými nepřáteli. Ti, kdo před nimi neutečou, se mohou těšit na odhození kamennými pařáty nebo roztrhání obřími čelistmi. Jedná se však jen o zlomek jejich skutečné ničivé moci. Když se khemrijská válečná sfinga postaví na zadní, jsou všichni, kdo se ocitnou v jejím stínu, ztraceni. Když se lví stvůra zřítí zpět, práskne svými kamennými končetinami neskutečnou silou do země. Vzniklá tlaková vlna srazí nepřátele k zemi, rozdrtí jejich orgány a roztříští kosti. Ti, kdo tento zdrcující dopad přežijí, se ocitnou v kráteru plném zlámaných a pokřivených kostí. Ti, kdo se ocitnou přímo pod místem dopadu, ale žádnou naději nemají. Vše, co z rozdrcených nešťastníků zbude, je jemná červená mlha, která obstříkne jejich druhy ve zbrani.

Khemrijská válečná sfinga

Unit Name

Khemrijská válečná sfinga

Main Unit Key

wh2_dlc09_tmb_veh_khemrian_warsphinx_0

Land Unit Key

wh2_dlc09_tmb_mon_khemrian_warsphinx_0

Naval Unit Key

wh_main_shp_transport

Land Unit Group

Nestvůra

Naval Unit Group

Nestvůra

Soldiers

4

Caste

Nestvůra

Category

Válečná bestie

Class

Kontaktní pěchota

Cena

1800

Náklady na naverbování

0

Náklady údržby

0

Melee Attack

34

Weapon Strength (Weapon Damage)

480

├ Melee Weapon

wh2_dlc09_tmb_warsphinx

├ Melee Damage Base

140

├ Melee Damage Ap

340

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs Cavalry

0

├ Bonus vs Elephants

0

└ Bonus vs Infantry

15

Charge Bonus

64

Melee Defence

42

├ Base Defence

42

├ Shield

none

└ Shield Defence

0

Armour

95

├ Armour

wh2_dlc10_bone_95

├ Armour Defence

95

└ Shield Armour

0

Health

9628

├ Man Entity

wh2_dlc09_tmb_warsphinx_rider_360

├ Man Speed

33

├ Man Health

8

├ Bonus Hit Points

9612

├ Mount

wh2_dlc09_tmb_mnt_warsphinx

├ Mount Entity

wh2_dlc09_tmb_mon_warsphinx

├ Mount Speed

68

└ Mount Health

8

Leadership (Base Morale)

55

Schopnosti

No Ability

Attributes

 • Způsobuje strach
  Tato jednotka děsí všechny nepřátelské jednotky, a pokud se nacházejí v její blízkosti, snižuje jim úroveň velení. Sama je vůči strachu imunní. Postihy za strach se nesčítají.
 • Vzbuzuje hrůzu
  Tato jednotka může jiným nahánět hrůzu, čímž svůj cíl na krátkou dobu zažene. Jednotka, která vzbuzuje hrůzu, je sama imunní vůči hrůze a strachu.
 • Konstrukt
  Tato jednotka je oživený konstrukt (neprchá, je imunní vůči hrůze, stává se nestabilní, pokud dojde k poklesu {{tr:morale}}). Nekrotekti v ní mohou probudit plný bojový potenciál a obnovovat ji v boji.

Silné a slabé stránky

 • Zbroj
  Jednotky vybavené zbrojí mohou vykrýt všechny typy zranění kromě průrazného.
 • Vzbuzuje hrůzu
  Tato jednotka strachu imunní.
 • Zbroj prorážející
  Na rozsah zranění způsobeného průraznými zbraněmi nemá zbroj cíle vliv, takže jsou ideální proti těžce obrněným nepřátelům. Často jsou ale těžší a pomalejší, takže proti cílům se slabou zbrojí nejsou tak efektivní.
 • Výhoda proti pěchotě
  Protipěchotní jednotky mají výhodu, pokud bojují proti nepříteli menšímu, než je velikost koně. Výhoda může mít podobu bonusu ke zranění proti malým cílům, váhové převahy, která se uplatňuje, když se jednotka probíjí houfem lehčích nepřátel nebo výbušného střeleckého útoku rozptýleného na velkou oblast.
Vyžadováno Buildings
Khemrijská válečná sfinga Lv. 0 Obnovená socha válečné sfingy
Obnovená socha válečné sfingy
(wh2_dlc09_tmb_warsphinx_1)
Level 0
Posádka Buildings
Khemrijská válečná sfinga x 1 Okupovaný Altdorf 5. úrovně
Okupovaný Altdorf 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_altdorf_tmb_5)
Level 5
Obsazený Černý Krag 5. úrovně
Obsazený Černý Krag 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_black_crag_tmb_5)
Level 5
Obsazený Drakenhof 5. úrovně
Obsazený Drakenhof 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_castle_drakenhof_tmb_5)
Level 5
Obsazené Couronne 5. úrovně
Obsazené Couronne 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_couronne_tmb_5)
Level 5
Obsazený Karacký Osmivrchol 5. úrovně
Obsazený Karacký Osmivrchol 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_eight_peaks_tmb_5)
Level 5
Obsazené Gaeanské údolí (5. úroveň)
Obsazené Gaeanské údolí (5. úroveň)
(wh2_dlc09_special_settlement_gaean_vale_tmb_5)
Level 5
Obsazený Hexoatl 5. úrovně
Obsazený Hexoatl 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_hexoatl_tmb_5)
Level 5
Obsazená Itza 5. úrovně
Obsazená Itza 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_itza_tmb_5)
Level 5
Obsazený Karaz-a-Karak 5. úrovně
Obsazený Karaz-a-Karak 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_karaz_a_karak_tmb_5)
Level 5
Obsazený Kislev 5. úrovně
Obsazený Kislev 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_kislev_tmb_5)
Level 5
Obsazený Lothern 5. úrovně
Obsazený Lothern 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_lothern_tmb_5)
Level 5
Obsazené Miragliano 5. úrovně
Obsazené Miragliano 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_miragliano_tmb_5)
Level 5
Obsazený Naggarond 5. úrovně
Obsazený Naggarond 5. úrovně
(wh2_dlc09_special_settlement_naggarond_tmb_5)
Level 5
Nagashova pyramida (vznešená)
Nagashova pyramida (vznešená)
(wh2_dlc09_special_settlement_pyramid_of_nagash_tmb_5)
Level 5
Nedobytná brána pevnosti
Nedobytná brána pevnosti
(wh2_main_special_fortress_gate_eagle_untainted_5)
Level 5
Nedobytná brána pevnosti
Nedobytná brána pevnosti
(wh2_main_special_fortress_gate_griffon_untainted_5)
Level 5
Nedobytná brána pevnosti
Nedobytná brána pevnosti
(wh2_main_special_fortress_gate_phoenix_untainted_5)
Level 5
Nedobytná brána pevnosti
Nedobytná brána pevnosti
(wh2_main_special_fortress_gate_unicorn_untainted_5)
Level 5
Obsazená Sartosa 5. úrovně
Obsazená Sartosa 5. úrovně
(wh2_main_special_settlement_sartosa_tmb_5)
Level 5
Obsazené Probuzení 5. úrovně
Obsazené Probuzení 5. úrovně
(wh2_main_special_settlement_the_awakening_tmb_5)
Level 5