Left Panel
menu
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Následovníci Nagashe / Jednotky / Usekphova sfinga (nekrosfinga)
Usekphova sfinga (nekrosfinga) Následovníci NagasheNásledovníci Nagashe Kontaktní pěchota

Usekphova sfinga (nekrosfinga)

Tyto vyvolené sfingy jsou z kamene, kterému dal vzniknout hněv bohů, a své brutální útoky kosou doplňují magií a ohněm.

Nekrosfingy jsou děsivé ničivé bestie, které se ladnými přískoky pohybují vzduchem a pak se vrhnou na vyděšenou oběť. Své nepřátele nekrosfingy kosí podobně jako smrtelníci kosí úrodu. Těmto hrozivým bestiím se nemůže postavit vůbec nic. Zastaví se totiž až ve chvíli, kdy pobijí všechny nepřátele. Nekrosfinga je bizarní a děsivou sochou. Je to podivuhodné spojení mýtických bytostí údajně obývajících nehekharské podsvětí, které se stará o udržování pořádku mezi ctěnými mrtvými. Má torzo a tvář člověka a je vyzbrojena obřími kosami, které dokáží oddělit dračí hlavu na jedinou ránu. Mnoho z nich má také škorpióní ocas, který jim umožňuje lépe čelit pohůnkům zla. Ze zad sochy pak vyráží zdobená křídla, která se podobají křídlům sokolů kroužících v nejvyšších patrech podsvětí a hlídajících, zda se duše prokletých nepokouší uniknout.

Usekphova sfinga (nekrosfinga)

Unit Name

Usekphova sfinga (nekrosfinga)

Main Unit Key

wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_ror

Land Unit Key

wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_ror

Naval Unit Key

wh_main_shp_transport

Land Unit Group

Nestvůra

Naval Unit Group

Nestvůra

Soldiers

1

Caste

Nestvůra

Category

Pěchota pro boj zblízka

Class

Kontaktní pěchota

Cena

2350

Náklady na naverbování

0

Náklady údržby

0

Melee Attack

53

Weapon Strength (Weapon Damage)

550

├ Melee Weapon

wh2_dlc09_swords_necrosphinx_RoR

├ Melee Damage Base

150

├ Melee Damage Ap

400

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs Cavalry

0

├ Bonus vs Elephants

35

└ Bonus vs Infantry

0

Charge Bonus

52

Melee Defence

53

├ Base Defence

53

├ Shield

none

└ Shield Defence

0

Armour

100

├ Armour

wh2_dlc09_bone_100

├ Armour Defence

100

└ Shield Armour

0

Health

9180

├ Man Entity

wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx

├ Man Speed

68

├ Man Health

8

└ Bonus Hit Points

9172

Leadership (Base Morale)

55

Schopnosti

 • Rozkládá se
  Temná magie, která tyto subjekty drží pohromadě, selhala. Po vyprchání nekromantské energie z jejich nitra už v písku zbývá jen hromada železa a kostí.
 • Rozpadá se
  Ve spálené poušti nejhlubší Nehekhary mrtví nezůstávají mrtvými moc dlouho. Ti, kdo jsou vtaženi zpět do neživota, jsou navždy připoutáni ke králi hrobek, jehož vůli musí do skonání věků plnit.

Attributes

 • Způsobuje strach
  Tato jednotka děsí všechny nepřátelské jednotky, a pokud se nacházejí v její blízkosti, snižuje jim úroveň velení. Sama je vůči strachu imunní. Postihy za strach se nesčítají.
 • Vzbuzuje hrůzu
  Tato jednotka může jiným nahánět hrůzu, čímž svůj cíl na krátkou dobu zažene. Jednotka, která vzbuzuje hrůzu, je sama imunní vůči hrůze a strachu.
 • Konstrukt
  Tato jednotka je oživený konstrukt (neprchá, je imunní vůči hrůze, stává se nestabilní, pokud dojde k poklesu {{tr:morale}}). Nekrotekti v ní mohou probudit plný bojový potenciál a obnovovat ji v boji.

Silné a slabé stránky

 • Zbroj
  Jednotky vybavené zbrojí mohou vykrýt všechny typy zranění kromě průrazného.
 • Vzbuzuje hrůzu
  Tato jednotka strachu imunní.
 • Zbroj prorážející
  Na rozsah zranění způsobeného průraznými zbraněmi nemá zbroj cíle vliv, takže jsou ideální proti těžce obrněným nepřátelům. Často jsou ale těžší a pomalejší, takže proti cílům se slabou zbrojí nejsou tak efektivní.
 • Výhoda proti velkým
  Specialisté proti velkým cílům mají výhodu, pokud bojují proti nepříteli velikosti alespoň koně. Výhoda může mít podobu bonusu ke zranění proti velkým cílům nebo útoku soustředěného na velmi malou oblast. Některé jednotky ale mají při boji proti velkým cílům výhodu jednoduše proto, že tyto nestvůry útočí pomalu a vojáci zkušení v boji zblízka se jim snadno vyhnou.
Recuitment Requirement
Maximum Number 1