menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Řím / Budovy / Svatyně boha Jupitera
Svatyně boha Jupitera ŘímŘím Náboženství Level 2

Svatyně boha Jupitera

Jupiter, král všech bohů, shlíží na lidi a soudí jejich skutky.

Chrám Jupitera Optima Maxima, Jupitera Nejskvělejšího a Největšího, byl centrem náboženského života v Římě. Při mnoha svátečních příležitostech se v něm prováděly obětní rituály a i městští magistráti se z titulu své moci na Jupitera odvolávali. Tento bůh byl ztělesněním mnohého, co bylo římské, uctíván byl ale již za dob prvních králů. Proto na něj také někteří Římané v době republiky hleděli se stejnou nedůvěrou, jakou chovali ke všemu královskému. A to i přesto, že byl stále jejich nejvyšším. Žádný Říman, který usiloval o vyšší úřad, by si netroufl Jupitera znepřátelit nebo urazit. Alespoň ne veřejně. V patriarchální společnosti, jakou Řím byl, řízené po vzoru domácnosti mužem, by jistě nebylo vhodné zpochybňovat příklad božské rodiny vedené jedním bohem. Metal-li Jupiter blesky, moudří naslouchali!

Náboženství

Posvátná půda
Posvátná půda
(rome_religious_1)
Náboženství Level 0
Svatyně boha Jupitera
Svatyně boha Jupitera
(rome_religious_jupiter_2)
Náboženství Level 1
Chrám boha Jupitera
Chrám boha Jupitera
(rome_religious_jupiter_3)
Náboženství Level 2
Bazilika boha Jupitera
Bazilika boha Jupitera
(rome_religious_jupiter_4)
Náboženství Level 3
Panteon
Panteon
(rome_religious_jupiter_5)
Náboženství Level 4
Svatyně boha Marta
Svatyně boha Marta
(rome_religious_mars_2)
Náboženství Level 1
Chrám boha Marta
Chrám boha Marta
(rome_religious_mars_3)
Náboženství Level 2
Bazilika boha Marta
Bazilika boha Marta
(rome_religious_mars_4)
Náboženství Level 3
Svatyně bohyně Minervy
Svatyně bohyně Minervy
(rome_religious_minerva_2)
Náboženství Level 1
Chrám bohyně Minervy
Chrám bohyně Minervy
(rome_religious_minerva_3)
Náboženství Level 2
Bazilika bohyně Minervy
Bazilika bohyně Minervy
(rome_religious_minerva_4)
Náboženství Level 3
Svatyně boha Neptuna
Svatyně boha Neptuna
(rome_religious_neptune_2)
Náboženství Level 1
Chrám boha Neptuna
Chrám boha Neptuna
(rome_religious_neptune_3)
Náboženství Level 2
Bazilika boha Neptuna
Bazilika boha Neptuna
(rome_religious_neptune_4)
Náboženství Level 3
Svatyně boha Vulkána
Svatyně boha Vulkána
(rome_religious_vulcan_2)
Náboženství Level 1
Chrám boha Vulkána
Chrám boha Vulkána
(rome_religious_vulcan_3)
Náboženství Level 2
Bazilika boha Vulkána
Bazilika boha Vulkána
(rome_religious_vulcan_4)
Náboženství Level 3
Svatyně boha Jupitera

Building Name

Svatyně boha Jupitera

Level Name

rome_religious_jupiter_2

Building Chain

Náboženství

Building Level

2

Create Time

3

Create Cost

1700

Effects

+4 k latinskému kulturnímu vlivu (this_region)
-1 potravin (this_region)
+4 % k veškerým příjmům (regions_in_this_province)
+4 k veřejnému pořádku za tah (this_province)
Edikt o nových daních:
+2 % k daňové sazbě (this_province)

Provides Garrison Army

No Garrison Units

Recruitable Units

No Recruitable Units
Disqus
Facebook