menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Řím / Budovy
Řím Řím Budovy

Budovy
Kult

Náboženské shromáždění
Křesťanské shromáždění
Křesťanská komunita
Křesťanská čtvrť
Manicheistické shromáždění
Manicheistická komunita
Manicheistická čtvrť
Mithraistické shromáždění
Mithraistická komunita
Mithraistická čtvrť

Hygiena

Akvadukt
Fontány
Veřejné lázně
Termální lázně
Latríny
Stoky
Cloaca
Cloaca Maxima
Cisterna na vodu
Požární hlídky
Vigiles Urbani

Náboženství

Posvátná půda
Svatyně boha Jupitera
Chrám boha Jupitera
Bazilika boha Jupitera
Panteon
Svatyně boha Marta
Chrám boha Marta
Bazilika boha Marta
Svatyně bohyně Minervy
Chrám bohyně Minervy
Bazilika bohyně Minervy
Svatyně boha Neptuna
Chrám boha Neptuna
Bazilika boha Neptuna
Svatyně boha Vulkána
Chrám boha Vulkána
Bazilika boha Vulkána

Vojsko (výcvik)

Cvičiště
Výcvikové castrum
Cvičitel ve zbrani
Bojová stanoviště
Basilica Exercitoria
Veterinář
Basilica Equestris
Stojany s terči
Doctor Sagittariorum

Vojsko (nábor)

Martovo pole
Tábor pomocných sborů
Kasárna pomocných sborů
Posádka pomocných sborů
Kasárna manipulu
Kasárna kohorty
Kasárna legií

Vojsko (obléhání)

Dílna
Dílna polních ženistů
Dílna na obléhací stroje

Jantar

Vesnice (Jantarové pobřeží)
Sídlo (sběrač jantaru)
Městečko (Obchodník s jantarem)
Colonia (jantarová stezka)

Purpurové barvivo

Vesnice (Ostranková farma)
Sídlo (kádě s hlemýždi)
Městečko (barvíř)
Colonia (mistr barvíř)

Sklo

Vesnice (Prodejce skla)
Sídlo (foukač skla)
Městečko (Sklář)
Kolonie (Mistr sklář)

Zlato

Vesnice (Zlatý důl)
Sídlo (povrchový důl)
Městečko (Hlubinný důl)
Kolonie (Odplavovací důl)

Obilí

Vesnice (Obilná pole)
Sídlo (obilné farmy)
Městečko (zavlažovaná obilná farma)
Colonia (obilný statek)

Koně

Vesnice (cvičitelé koní)
Městečko (chovatelé koní)
Colonia (mistrovští chovatelé koní)

Železo

Vesnice (Dílna na zpracování železa)
Městečko (Výrobce štítů)
Kolonie (Zbrojíř)
Městečko (Kovář)
Kolonie (Mečíř)

Olovo

Vesnice (důl na olovo)
Sídlo (Povrchový důl)
Městečko (Hlubinný důl)
Kolonie (Odplavovací důl)

Kůže

Vesnice (Koželužna)
Sídlo (otevřená koželužna)
Městečko (koženář)
Kolonie (mistr koženář)

Dřevo

Vesnice (Dřevorubci)
Sídlo (tábor dřevorubců)
Městečko (Pila)
Colonia (obchodník se dřevem)

Mramor

Vesnice (Jáma na těžbu mramoru)
Sídlo (lom na mramor)
Městečko (zpracování mramoru)
Kolonie (Architekt, mramor)

Olivy

Vesnice (olivový háj)
Sídlo (lis na olivy)
Městečko (Mola Olearia)
Kolonie (Obchodník s olivovým olejem)

Hedvábí

Vesnice (Obchodník s hedvábím)
Sídlo (karavana s hedvábím)
Městečko (Trh s hedvábím)
Kolonie (Hedvábná stezka)

Víno

Vesnice (Vinice)
Sídlo (velká vinice)
Městečko (Vinař)
Kolonie (Mistr vinař)

Hlavní město provincie

Město
Občanská kolonie
Občanské municipium
Občanská města
Kolonie s posádkou
Obecní posádka
Městská posádka

Menší sídlo

Vesnice
Občanské sídlo
Občanské městečko
Občanská kolonie
Farmářské sídlo
Farmářské městečko
Farmářská kolonie
Trhové sídlo
Trhové městečko
Trhová kolonie

Zemědělství

Vila
Farma
Zavlažovací příkopy
Latifundium
Obilné jámy
Obilné sýpky
Horreum
Pastviny
Ohrady pro dobytek
Statek s dobytkem

Centrum města

Veřejné fórum
Obchodník s dobytkem
Jatka
Forum Boarium
Lahůdky
Taberna
Forum Cuppedinis
Amfiteátry
Gladiátorská škola
Cirkus
Circus Maximus
Koloseum
Knihovna
Archivy
Scriptorium
Obchodník s otroky
Graecostadium
Obchodník s vínem
Obchod s vínem
Forum Vinarium

Průmysl

Suburbia
Výrobce amfor
Pec na amfory
Továrna na amfory
Výrobce mincí
Mincovna
Tresviri Monetales
Klenotník
Smaltér
Zlatník

PLACEHOLDER Tooltip

Sídlo (suroviny)

Důl

Těžební jáma
Povrchový důl
Hlubinný důl
Odplavovací důl

Přístav

Přístav
Rybářský přístav
Rybárna
Forum Piscarium
Vojenské molo
Suchý dok
Portus Classis
Loďař
Doky
Pobřežní hlídka
Přístav
Obchodní přístav
Emporium

Koření

Vesnice (sklad koření)
Sídlo (velký sklad koření)
Městečko (výrobce koření)
Kolonie (mistr výrobce koření)

Centrum městečka

Místo setkání
Auditorium
Divadlo
Stadion
Obchodník
Obchody
Trh

Chudinská čtvrť

Chudinská čtvrť
Facebook