Left Panel
menu
HomeAna Sayfa / Total War: WARHAMMER II / Cangılın Ruhu / Birimler / Pahuax Gözcüleri (Terradon Binicileri)
Pahuax Gözcüleri (Terradon Binicileri) Cangılın RuhuCangılın Ruhu Menzilli Süvari

Pahuax Gözcüleri (Terradon Binicileri)

En çevik gözler, en keskin refleksler, en taş kalpler.

Terradonlar çok eski zamanlardan beri Lustria göklerinde sıklıkla görülen uçan büyük kertenkelelerdir. Bunlar keskin pençelere ve iğne gibi dişlerle dolu sivri gagalara sahip tehlikeli yırtıcılardır. Birçok yaratık onların geniş kanatlarının uğursuz gölgelerini gördüğünde veya avlanan sürülerinin kulak tırmalayıcı çığlıklarını duyduğunda korkar. Skinler, yavrularını oldukça genç yaşta yakalayıp gelecekteki binicileriyle bağ kurmalarını sağlayarak Terradonlara binme sanatında ustalaşmıştır; Terradon inlerinin yüksekliği ve güvensizliği göz önüne alınırsa bu kolay bir iş değildir. Elçi ve izci olarak Terradon Binicilerine büyük talep vardır, ayrıca bunlar muharebede de fevkalade kullanışlıdır. Skinkler uçan kertenkelelerin sırtlarına yapışmış halde Kertenkeleadam ana kuvvetinin önüne hızla geçip zehirli uçlu ciritler veya ölümcül ateş sülüğü bolasları fırlatırlar. Gökyüzü Liderleri olarak bilinen kıdemli biniciler önce sayıca büyük birimleri taciz ederek sayılarını küçültür sonra da savaşa girip onların işlerini bitirirler.

Pahuax Gözcüleri (Terradon Binicileri)

Unit Name

Pahuax Gözcüleri (Terradon Binicileri)

Main Unit Key

wh2_dlc12_lzd_cav_terradon_riders_ror_0

Land Unit Key

wh2_dlc12_lzd_cav_terradon_riders_ror_0

Naval Unit Key

wh_main_shp_transport

Land Unit Group

Uçan Menzilli Süvari

Naval Unit Group

Uçan Menzilli Süvari

Soldiers

10

Caste

Canavar

Category

Süvari

Class

Menzilli Süvari

Maliyet

800

Yetiştirme Maliyeti

800

Bakım Masrafı

200

Missile Damage

40

├ Missile Weapon

wh2_main_lzd_javelin_terradon

├ Projectile

wh2_main_lzd_javelin_terradon

├ Missile Damage

27

├ Missile Ap Damage

13

└ Base Reload Time

6

Accuracy

33

Range

90

Reload

30

Shots Per Minute

14.3

Ammunition

26

Melee Attack

34

Weapon Strength (Weapon Damage)

65

├ Melee Weapon

wh2_main_lzd_terradon

├ Melee Damage Base

52

├ Melee Damage Ap

13

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs Cavalry

0

├ Bonus vs Elephants

0

└ Bonus vs Infantry

0

Charge Bonus

16

Melee Defence

29

├ Base Defence

29

├ Shield

none

└ Shield Defence

0

Armour

15

├ Armour

wh2_main_leather_15

├ Armour Defence

15

└ Shield Armour

0

Health

372

├ Man Entity

wh2_main_lzd_inf_skink_360_blood_dismembers

├ Man Speed

48

├ Man Health

8

├ Bonus Hit Points

356

├ Mount

wh2_dlc12_lzd_mnt_terradon_ror

├ Mount Entity

wh2_main_lzd_terradon_blood

├ Mount Speed

60

└ Mount Health

8

Leadership (Base Morale)

65

Kabiliyetler

 • Sundering'in Düşen Kayaları
  Sadece bir moloz yığını olmaktan öte, bu kayalar da zırhı yararak koruyucu özelliğini ortadan kaldırıyor.

Attributes

 • Korku Salar
  Bu birim, tüm düşman birimlerine korku salarak, yakınlarındeyken liderliklerini zayıflatır. Ayrıca korkuya karşı bağışıktır. Korkudan kaynaklanan cezalar birbirine eklenmez.
 • {{tr:guerrilla_deployment}}
 • Hareket Hâlinde Ateş
  Bu birim hareket hâlindeyken de atış yapabilir.

Güçler ve Zayıflıklar

 • Öncü Mevzilenmesi
  Bu birim genişletilmiş bir mevzilenme alanına mevzilenebilir, böylece düşmanın çok yakınında veya beklenmedik bir yerde muharebeye başlayabilir.
 • Yürürken ateş et
  Bu birim hareket halindeyken de atış yapabilir.
 • Göklerden Yağan Ölüm
  Bu birim havadayken özel bir saldırı gerçekleştirip aşağıdaki birimlere hasar verebilir.
 • Kaçın
  Bu son derece eli çabuk birim, kılıçlardan ve menzilli silahlardan kolaylıkla kaçınır fakat büyülü silahlar karşısında şansının hızla tükendiği bilinir.
Recuitment Requirement
Maximum Number 1
Bulunduğu Fraksiyonlar
Girdabın Gözü