Left Panel
menu
HomeAna Sayfa / Total War: Attila / Karakter Vasıfları
admin_neutral
No. Trait Icon Name Effects
1 att_trait_general_government_all_authoritarian Level 1
Kurallara Karşı Gelinmez
Hükumet bir ortaklıktır, halka kucak açar.
Büyüme: +5 (vali bulunan eyalet)
Asayiş: Karakterlerden +1 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Katı
"Elim kolum bağlı. Kural kuraldır."
Yozlaşma: Mevcut değerin %-5 kısmı (vali bulunan eyalet)
Asayiş: Karakterlerden +2 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Kuralcı
Merhametli hükumet bir tezat oluşturur.
Yozlaşma: Mevcut değerin %-10 kısmı (vali bulunan eyalet)
Büyüme: -5 (vali bulunan eyalet)
Asayiş: Karakterlerden -2 (vali bulunan eyalet)
physical_neutral
No. Trait Icon Name Effects
2 att_trait_general_physical_all_scar_disfiguring Level 1
Şekil Bozan Yara
Kadınlar ve çocuklar bu adamın yüzüne bakmaktan korkuyor.
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: -10 (general_to_character_own)
Düşman savaş morali: -3 (yerel bölge)
admin_bad
No. Trait Icon Name Effects
3 att_trait_general_government_all_admin_bad Level 1
Yetersiz Yönetici
"İçecek zaman mı istiyorsun? Belki haftaya izin verebilirim..."
Otorite: -1 (valiyken)
Vergi oranı: %-4 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Beceriksiz Yönetici
"Hayır, nereye kaybolduğunu bilmiyorum. Önemli de değil zaten..."
Otorite: -2 (valiyken)
Vergi oranı: %-8 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Ne Yaptığını Bilmeyen Yönetici
Bu adam, bir fikrin ilk onun aklına gelmemiş olduğunu kabullenemeyecek kadar bencil.
Otorite: -3 (valiyken)
Vergi oranı: %-12 (vali bulunan eyalet)
4 att_trait_general_government_all_pacifist Level 1
Savaş Sevmez
"Savaşın iyi bir tarafı var mı ki? Kesinlikle yok!"
Sefer morali: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için -1 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için -1 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Vicdani Retçi
"Başka birinin canını almayacağım. Alamam."
Sefer morali: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için -2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için -2 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Pasifist
"Hayatımız boşa gidiyor, peki ne uğruna?"
Sefer morali: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için -3 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için -3 (vali bulunan eyalet)
military_bad
No. Trait Icon Name Effects
5 att_trait_general_military_all_disciplinarian_bad Level 1
İlgisiz
Güzel sözler savaş kazandırmaz.
Dürüstlük: -2 (komuta edilen kuvvet)
Level 2
Disiplinle Alakası Yok
İyi huy, düşman kılıcını çektiği zaman yok olur.
Dürüstlük: -4 (komuta edilen kuvvet)
Bakım maliyeti: %+5 (komuta edilen kuvvet)
Level 3
Nezaketle Öldüren
Askerlerin çeliğe ihtiyacı var, yumuşak sözlere değil.
Birlik tecrübesi: Tüm acemiler için -1 (komuta edilen kuvvet)
Dürüstlük: -6 (komuta edilen kuvvet)
Bakım maliyeti: %+10 (komuta edilen kuvvet)
6 att_trait_general_military_all_noctophobia Level 1
Karanlık Korkusu
Karanlıkta garip sesler geliyordu. Bu adam bunların hepsini hatırlar.
Komutanın aurası:Gece savaşları sırasında %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Gece Korkusu
Karanlık bir dost değildir. Asla.
Savaş morali: Gece savaşları esnasında -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Gece savaşları sırasında %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Noktofob
Bu adam, sanki sonsuz gibi gelen gece saatlerinde karanlıktan korkar.
Savaş morali: Gece savaşları esnasında -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Gece savaşları sırasında %-50 (general_to_character_own)
status_bad
No. Trait Icon Name Effects
7 att_trait_general_status_all_spurned Level 1
Reddedilen
İtibar kaybedince çirkefleşmiş, kıskanç ve hoşnutsuz olmuş.
Sadakat: -2 (general_to_character_own)
8 att_trait_general_status_all_unpopular Level 1
Beğenilmeyen
Bazı davranışlar iyi kabul görmez.
Kişisel nüfuz: Tur başına -1 (general_to_character_own)
Level 2
Sevilmeyen
Doğası gereği nahoş olan bu adamı tanıyan herkes ondan kaçınır.
Kişisel nüfuz: Tur başına -2 (general_to_character_own)
Dürüstlük: -2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -2 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Kimsenin Sevmediği
Onu tanıyan herkes bu adamın sıçandan beter olduğunu düşünüyor.
Kişisel nüfuz: Tur başına -3 (general_to_character_own)
Dürüstlük: -4 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -4 (vali bulunan eyalet)
ruler_good
No. Trait Icon Name Effects
9 att_trait_agent_personality_all_innate_sneaky Level 1
Sinsi
Bu adamın aklından düzenbazlıklar geçiyor ve hoşgörü buna engel olacak değil.
Başarı şansı: %+5 (character_to_character_own)
Kurnazlık: +1 (character_to_character_own)
10 att_trait_eos_dam_repair Level 1
Baş Denetçi
İsteksiz sırtlara kırbaç gerek.
Ma'rib Seddi'nin geliştirilmiş tamiratı (character_to_faction_unseen)
İnşaat maliyeti: %-10 (yerel bölge)
11 att_trait_eos_queen_mavia Level 1
Tanukhidlerin Kraliçesi
[Görünmeyen]
Kişisel nüfuz: Tur başına +8 (character_to_character_own)
12 bel_character_trait_last_roman Level 1
Romalıların Sonuncusu
Sözleri ve işlerine bakılırsa, bu adam tüm iyiliği ve Romalı olan her şeyi temsil ediyor.
Otorite: +2 Hedef: Kendi ordusu
Kurnazlık: +1 Hedef: Kendi ordusu
Azim: +1 Hedef: Kendi ordusu
physical_good
No. Trait Icon Name Effects
13 att_trait_all_physical_all_healthy Level 1
Sağlıklı
Öküz kadar güçlü bir yoldaş!
Mümessil nefsi müdafaası: Saldırganları %+5 yaralama şansı (character_to_character_own)
Doğal sebeplerden ötürü ölme şansı: %-10 (general_to_character_own)
Level 2
Sapasağlam
Hastalık, başka insanların başına gelen bir şey.
Azim: +1 (character_to_character_own)
Mümessil nefsi müdafaası: Saldırganları %+10 yaralama şansı (character_to_character_own)
Doğal sebeplerden ötürü ölme şansı: %-20 (general_to_character_own)
Level 3
At Gibi
Bu adam, bir tanrının sağlığı ile kutsanmış!
Otorite: +1 (character_to_character_own)
Azim: +2 (character_to_character_own)
Mümessil nefsi müdafaası: Saldırganları %+15 yaralama şansı (character_to_character_own)
Doğal sebeplerden ötürü ölme şansı: %-30 (general_to_character_own)
14 att_trait_general_physical_all_fertile Level 1
Verimli
Bu adam yatağına girecek kişileri iyi seçiyor. Bu seçimleri sonra icraata da döküyor.
Azim: +1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: +20 (general_to_character_own)
Level 2
Bereketli
Bu adamın yeni nesil peydahlaması olası. Tek başına.
Azim: +1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: +40 (general_to_character_own)
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +1 (general_to_character_own)
Level 3
Doğurtgan
Görünüşe göre bu adamın tek bakışından kızlar hamile kalıyor!
Azim: +1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: +60 (general_to_character_own)
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +2 (general_to_character_own)
15 att_trait_general_physical_all_innate_handsome Level 1
Yakışıklı
"Baktığının farkındayım. Evet, vücut çalışıyorum."
Otorite: +1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: +10 (general_to_character_own)
16 att_trait_general_physical_all_scar_distinguishing Level 1
Şekil Katan Yara
"Bilemiyorum ya, kızlar bayağı yakışmış diyor."
Otorite: +1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: +5 (general_to_character_own)
17 att_trait_ollam_ri_obstinance Level 1
Ollam Ri'nin Kararı
Uğuldayan rüzgâra karşı dimdik duran meşe ağacı gibi bir sırt.
Tetikte: %-25 düşman mümessilinin başarı şansı (general_to_character_own)
Zırh: %+15 (yalnızca ordu)
Yakın muharebe savunması: +15 (yalnızca ordu)
army_bad
No. Trait Icon Name Effects
18 att_trait_general_military_army_all_ambusher_bad Level 1
Şansı Yaver Gitmeyen
Varını yoğunu ortaya koysa da, bu adamın kurduğu pusular hiç planladığı gibi sonuçlanmıyor.
Komutanın aurası:Pusularda %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Saklanamayan
Bu adam utanmasa "ileride pusu var" diye yazı asar.
Savaş morali: Pusu esnasında -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Pusularda %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Beceriksiz Pusucu
Bu adam iki çorabını bile eşleştiremez, bir de sürpriz saldırı düzenlemesini bekliyoruz.
Savaş morali: Pusu esnasında -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Pusularda %-50 (general_to_character_own)
19 att_trait_general_military_army_all_attacker_bad Level 1
Kararsız Saldırgan
Bu adam saldırdığı zaman güven vermiyor.
Savaş morali: Saldırırken -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Karada saldırı yaparken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Kötü Saldırgan
Bu adamın saldırı düzenleme konusunda sorunları var.
Savaş morali: Saldırırken -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Karada saldırı yaparken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Beceriksiz Saldırgan
Bu adam zaferi onur kırıcı bir mağlubiyet haline getirebilir!
Savaş morali: Saldırırken -15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Karada saldırı yaparken %-50 (general_to_character_own)
20 att_trait_general_military_army_all_besieger_bad Level 1
Beceriksiz Kuşatmacı
"Belki de önce koçbaşını denememiz lazımdı? Ne dersiniz?"
Moral: Kuşatma altına alırken -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma yaparken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Kuşatmadan Anlamayan
"Ah, ileride büyük bir sur var… Ne yapsak ki şimdi?"
Moral: Kuşatma altına alırken -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma yaparken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Surdan Korkan
"…Ama boyları 10 metre! Onları nasıl aşacağız ki?"
Moral: Kuşatma altına alırken -15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma yaparken %-50 (general_to_character_own)
21 att_trait_general_military_army_all_defender_bad Level 1
Çekingen Savunucu
Bu adam, savunma yaparken güven vermiyor.
Moral: Toprak üzerinde savunurken -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası: Karada savunma yaparken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Kötü Savunucu
Savunma, bu adamın savaş becerilerinin arasında yok.
Moral: Toprak üzerinde savunurken -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası: Karada savunma yaparken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Beceriksiz Savunucu
Bu adam savunma konusunda elle tutulur bir hünere sahip değil.
Moral: Toprak üzerinde savunurken -15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası: Karada savunma yaparken %-50 (general_to_character_own)
22 att_trait_general_military_army_all_siege_defender_bad Level 1
Beceriksiz Kuşatma Savunucu
Bu adam birçok şehrin düşmesine sebep oldu fakat ne yazık ki kendisi hala hayatta.
Moral: Kuşatma altındayken -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma altındayken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Herkese Engel
Savunma yetenekleri destansı seviyede, ama kötü anlamda.
Moral: Kuşatma altındayken -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma altındayken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Duvarların Arkasında Saklanan
Bu adamın eline bırakılan her şehirde hüzün hakim!
Moral: Kuşatma altındayken -15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma altındayken %-50 (general_to_character_own)
navy_bad
No. Trait Icon Name Effects
23 att_trait_general_military_navy_all_attacker_sea_bad Level 1
Hidrofob
Bu adam ne sudan ne de savaştan anlıyor.
Moral: denizde saldırırken -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde saldırı yaparken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Kötü Amiral
Bu adamın anasından bile daha iyi amiral olur.
Moral: denizde saldırırken -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde saldırı yaparken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Deniz Sevmez
Denizde komuta sahibi olmak bu adama şaşaalı bir miğfer vermiş. Ama tek verdiği bu olmuş.
Moral: denizde saldırırken -15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde saldırı yaparken %-50 (general_to_character_own)
24 att_trait_general_military_navy_all_blockade_defender_bad Level 1
Etkisiz Liman Savunucusu
"İyice yaklaşana kadar bekleyin… Aa, tepemize binmişler. Siper alın!"
Moral: kuşatmada altındayken -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Abluka altındayken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Beceriksiz Liman Savunucusu
"Saldırmadan önce karaya çıkmalarına izin vermemeliyiz de ne demek şimdi?"
Moral: kuşatmada altındayken -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Abluka altındayken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Tershaneden Ayrılmaya Korkan
"Oraya gidemem, öldürürler beni!"
Moral: kuşatmada altındayken -15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Abluka altındayken %-50 (general_to_character_own)
25 att_trait_general_military_navy_all_blockader_bad Level 1
Beceriksiz Ablukacı
Bu adam, düşman limanlarını ablukaya alma konusunda birden fazla kez başarısız oldu.
Moral: kuşatmadayken -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Ablukaya alırken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Kötü Ablukacı
"Aaah, biraz daha yaklaşsaydık olurdu. Neyse artık."
Moral: kuşatmadayken -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Ablukaya alırken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Berbat Ablukacı
Bu adam hiçbir zaman başarılı bir abluka gerçekleştiremedi. Amirleri bunun farkına vardılar.
Moral: kuşatmadayken -15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Ablukaya alırken %-50 (general_to_character_own)
26 att_trait_general_military_navy_all_defender_sea_bad Level 1
Umursamaz Deniz Savunucusu
Bu adam donanma taktikleriyle ilgili bir kitabı denize attı. Aptal.
Moral: denizde savunurken -5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde savunma yaparken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Kötü Deniz Savunucusu
Bu adam, bırak filoyu, anasının onurunu bile koruyamaz.
Moral: denizde savunurken -10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde savunma yaparken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Beceriksiz Deniz Savunucusu
Martı bokunun bile savunma kabiliyeti daha iyidir.
Moral: denizde savunurken -15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde savunma yaparken %-50 (general_to_character_own)
27 att_trait_general_military_navy_all_escort_bad Level 1
Etkisiz Deniz Refakatçisi
"Evet, üzgünüm. Kürekler bir resife saplandı ve sonra da gemi direği çöktü."
Zayiat: sevkiyatlara eşlik ederken (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Bir sevkiyat filosuna eşlik ederken %-15 (general_to_character_own)
Level 2
Beceriksiz Deniz Refakatçisi
Bu adam, diğer gemiler bir tarafa, kendi gemisini bile koruyamaz.
Zayiat: sevkiyatlara eşlik ederken (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Bir sevkiyat filosuna eşlik ederken %-30 (general_to_character_own)
Level 3
Konvoy Derken?
"Bir konvoyda mıydık? Gerçekten mi? Ne? Şu diğer gemiler o yüzden mi oradaydı?"
Zayiat: sevkiyatlara eşlik ederken (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Bir sevkiyat filosuna eşlik ederken %-50 (general_to_character_own)
navy_good
No. Trait Icon Name Effects
28 att_trait_general_military_navy_all_attacker_sea_good Level 1
Deniz Sever
Bu adam bir amiral olarak hünerlerini giderek geliştiriyor.
Moral: denizde saldırırken +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde saldırı yaparken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
İyi Kaptan
Bu adam, donanma taktikleri konusunda çok başarılı.
Moral: denizde saldırırken +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde saldırı yaparken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Üstün Amiral
Denizlerde komutanlık etmek bu adamı bir efsane yaptı.
Moral: denizde saldırırken +15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde saldırı yaparken %+50 (general_to_character_own)
29 att_trait_general_military_navy_all_blockade_defender_good Level 1
Ablukacı
"Hepi topu birkaç gemi ve hiçbiri bizden hızlı değil. Bana güvenin."
Moral: kuşatmada altındayken +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Abluka altındayken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
Liman Savunucusu
"O kıyıya çıkmayacaklar. Buna izin vermem için hepimizin ölmesi gerekir!"
Moral: kuşatmada altındayken +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Abluka altındayken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Abluka Yıkan
Bu adamın yolunu ancak dev bir ağaç parçası tıkayabilir.
Moral: kuşatmada altındayken +15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Abluka altındayken %+50 (general_to_character_own)
30 att_trait_general_military_navy_all_blockader_good Level 1
Etkili Ablukacı
"Bu hattı geçen biri olursa bedenini okla doldurmanızı istiyorum, anladınız mı?"
Moral: kuşatmadayken +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Ablukaya alırken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
Abluka Ustası
Bu adam tecrübeli bir deniz kaptanı ve donanma ablukası konusunda uzman.
Moral: kuşatmadayken +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Ablukaya alırken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Geçilmez Ablukacı
O limandan kimse sağ çıkamayacak.
Moral: kuşatmadayken +15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Ablukaya alırken %+50 (general_to_character_own)
31 att_trait_general_military_navy_all_defender_sea_good Level 1
İyi Deniz Savunucusu
Bu adam deniz savunmasını iyi biliyor.
Moral: denizde savunurken +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde savunma yaparken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
Muhteşem Deniz Savunucusu
Bu adam denizde savunma yaparken genelde galip çıkıyor.
Moral: denizde savunurken +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde savunma yaparken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Üstün Deniz Savunucusu
Deniz tanrıları bu adamı taktiksel bir zekayla kutsamış.
Moral: denizde savunurken +15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Denizde savunma yaparken %+50 (general_to_character_own)
32 att_trait_general_military_navy_all_escort_good Level 1
Etkili Deniz Refakatçisi
Bu adam, mal ve asker taşıyan gemilere birden fazla kez başarılı şekilde eşlik etti.
Zayiat: sevkiyatlara eşlik ederken (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Bir sevkiyat filosuna eşlik ederken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
Üstün Konvoy
Konvoyunuzun güvenle yerine ulaşmasından emin olmak istiyorsanız, bu adamı görevlendirin.
Zayiat: sevkiyatlara eşlik ederken (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Bir sevkiyat filosuna eşlik ederken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Usta Konvoy
"Şimdiye kadar hiç gemi kaybetmedim! Bir tane bile!"
Zayiat: sevkiyatlara eşlik ederken (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Bir sevkiyat filosuna eşlik ederken %+50 (general_to_character_own)
army_good
No. Trait Icon Name Effects
33 att_trait_general_military_army_all_ambusher_good Level 1
Pusucu
Bu adamın pusuları zorlu ve hızlı. Öyle ki geriye bundan bahsedecek pek az kişi kalıyor.
Komutanın aurası:Pusularda %+15 (general_to_character_own)
Level 2
Yetenekli Pusucu
Pusuya düşen birinin aklına gelen ilk ve son şey, öldüğü oluyor!
Savaş morali: Pusu esnasında +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Pusularda %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Üstün Pusucu
Bu adam, sürpriz saldırı sanatının vücut bulmuş hali.
Savaş morali: Pusu esnasında +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Pusularda %+50 (general_to_character_own)
34 att_trait_general_military_army_all_attacker_good Level 1
Kendine Güvenen Saldırgan
Bu adam saldırdığı zaman çok ulu görünüyor.
Moral: Toprak üzerinde saldırırken +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Karada saldırı yaparken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
İyi Saldırgan
Taktik konusundaki üstün birikimi, askerlere ilham veriyor.
Moral: Toprak üzerinde saldırırken +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Karada saldırı yaparken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Üstün Saldırgan
Bu adamın saldırma konusunda emsali yok.
Moral: Toprak üzerinde saldırırken +15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Karada saldırı yaparken %+50 (general_to_character_own)
35 att_trait_general_military_army_all_besieger_good Level 1
Kuşatma Uzmanı
Bu adam zayıflığı ve yeteneği ayırt edebiliyor ve bundan faydalanıyor.
Moral: Kuşatma altına alırken +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma yaparken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
Surlara!
Surlara saldırırken gösterdiği üstün yetenekler, bu adamı alanında uzman yapıyor.
Moral: Kuşatma altına alırken +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma yaparken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Gediğe!
Bu adamın kuşatma yetenekleri neredeyse efsanevi.
Moral: Kuşatma altına alırken +15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma yaparken %+50 (general_to_character_own)
36 att_trait_general_military_army_all_defender_good Level 1
Kendine Güvenen Savunucu
İş savunmaya gelince bu adamın zihni açık ve kolları kuvvetli.
Moral: Toprak üzerinde savunurken +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası: Karada savunma yaparken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
İyi Savunucu
Bu adamın savunma deneyimi, askerlerine güven veriyor.
Moral: Toprak üzerinde savunurken +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası: Karada savunma yaparken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Üstün Savunucu
Bu adamın üstün savunma yetenekleri, saldırganları kendilerini geliştirmeye itiyor.
Moral: Toprak üzerinde savunurken +15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası: Karada savunma yaparken %+50 (general_to_character_own)
37 att_trait_general_military_army_all_siege_defender_good Level 1
Kapı Bekçisi
Bu adam bir yerleşim yerini gerekirse tek başına bile savunabilir.
Moral: Kuşatma altındayken +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma altındayken %+15 (general_to_character_own)
Level 2
Sütun Gibi
Bu adamın savunma becerileri destansı bir şiire konu olacak cinsten.
Moral: Kuşatma altındayken +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma altındayken %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Kimse Geçemez!
Bu adama bir sur verirseniz onu tanrılara karşı bile savunur!
Moral: Kuşatma altındayken +15 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Kuşatma altındayken %+50 (general_to_character_own)
38 att_trait_ruler_scourge_of_god Level 1
Savaşçı Kral
"Dünyanız yanarken ben seyredeceğim."
Otorite: +1 (general_to_character_own)
Kurnazlık: +1 (general_to_character_own)
Azim: +1 (general_to_character_own)
Düşman savaş morali: -5 (yerel bölge)
status_good
No. Trait Icon Name Effects
39 att_trait_agent_status_all_slave Level 1
Serbest Bırakılan Köle
"Kölelerin aklından neler geçtiğini anlayabiliyorum…"
Otorite: +1 (character_to_character_own)
40 att_trait_agent_status_not_roman_poor Level 1
Sonradan Görme
Kaderinde varsa, bir çoban bile yüksek yerlere gelebilir.
Dürüstlük: +2 (ana ordu)
Asayiş: Karakterlerden +1 (yerel eyalet)
41 att_trait_agent_status_not_roman_wealthy Level 1
Plutokrat
Zenginlik güçtür ve bu adam da sadaka verecek durumda.
Mümessil eylemi maliyeti: %-5 (character_to_character_own)
Zenginlik: Tüm binalardan %+5 (yerel bölge)
42 att_trait_agent_status_roman_poor Level 1
Novus Homo
Alt tabakadan gelen ama yüreği zengin biri, büyüyünce yüksek mevkilere gelebilir.
Dürüstlük: +2 (ana ordu)
Asayiş: Karakterlerden +1 (yerel eyalet)
43 att_trait_agent_status_roman_wealthy Level 1
Gentes Maiores
"Ailem ve eşim sebebiyle çevrem genişse ne olmuş yani?"
Mümessil eylemi maliyeti: %-5 (character_to_character_own)
Zenginlik: Tüm binalardan %+5 (yerel bölge)
44 att_trait_general_status_all_popular Level 1
Beğenilen
Sözünün eridir, dediğini yapar.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +1 (general_to_character_own)
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden +2 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Sevilen
Pek muhterem bir kişi olan bu adam çoğu kişi tarafından sevilir.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +2 (general_to_character_own)
Dürüstlük: +4 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden +4 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Herkesin Sevdiği
Bu adamın çekici kişiliği ve tatlı dili konuştuğu herkese hitap eder.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +3 (general_to_character_own)
Dürüstlük: +6 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden +6 (vali bulunan eyalet)
45 att_trait_general_status_not_roman_blood_feud Level 1
Kan Davası
"Amcamı öldürmen büyük bir hataydı."
Azim: +1 (general_to_character_own)
Siyasi eylem maliyeti: %-10 kişisel nüfuz (general_to_character_own)
46 att_trait_general_status_roman_blood_feud Level 1
İntikam
İntikam almak, Romalılara yakışan bir harekettir.
Azim: +1 (general_to_character_own)
Siyasi eylem maliyeti: %-10 kişisel nüfuz (general_to_character_own)
47 att_trait_ollam_ri_bounty Level 1
Ollam Ri'nin Dokunuşu
Güneş'in dokunuşu gibi, tatlı bir dille topraktan hayatı doğuruyor.
Zenginlik: Tarım ve hayvancılık binalarından %+20 (vali bulunan eyalet)
Gıda: +15 (vali bulunan eyalet)
Büyüme: Tur başına +5 (vali bulunan eyalet)
48 bel_trait_mission_payload_attrition_immunity Level 1
Sulak
İhtiyaçları iyi karşılanmış güçler en zorlu çöllerde bile hayatta kalabilir.
Zayiat: Çöl zayiatına bağışık (komuta edilen kuvvet)
general_ability
No. Trait Icon Name Effects
49 att_trait_general_ability_all_brace Level 1
"Hazırlama" I
"Hazır olun evlatlarım, işte geliyorlar!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hazırlama" I (general_to_character_own)
Level 2
"Hazırlama" II
"Hazır olun evlatlarım, işte geliyorlar!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hazırlama" II (general_to_character_own)
Level 3
"Hazırlama" III
"Hazır olun evlatlarım, işte geliyorlar!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hazırlama" III (general_to_character_own)
Level 4
"Hazırlama" IV
"Hazır olun evlatlarım, işte geliyorlar!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hazırlama" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Hazırlama" V
"Hazır olun evlatlarım, işte geliyorlar!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hazırlama" V (general_to_character_own)
50 att_trait_general_ability_all_fast Level 1
"Hızlı Hücum" I
"Kim sonsuza dek yaşamak ister? Hücum!!!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hızlı Hücum" I (general_to_character_own)
Level 2
"Hızlı Hücum" II
"Kim sonsuza dek yaşamak ister? Hücum!!!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hızlı Hücum" II (general_to_character_own)
Level 3
"Hızlı Hücum" III
"Kim sonsuza dek yaşamak ister? Hücum!!!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hızlı Hücum" III (general_to_character_own)
Level 4
"Hızlı Hücum" IV
"Kim sonsuza dek yaşamak ister? Hücum!!!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hızlı Hücum" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Hızlı Hücum" V
"Kim sonsuza dek yaşamak ister? Hücum!!!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Hızlı Hücum" V (general_to_character_own)
51 att_trait_general_ability_all_fear Level 1
"Korku" I
"Hayır. Bundan sağ çıkamazsınız."
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Korku" I (general_to_character_own)
Level 2
"Korku" II
"Hayır. Bundan sağ çıkamazsınız."
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Korku" II (general_to_character_own)
Level 3
"Korku" III
"Hayır. Bundan sağ çıkamazsınız."
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Korku" III (general_to_character_own)
Level 4
"Korku" IV
"Hayır. Bundan sağ çıkamazsınız."
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Korku" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Korku" V
"Hayır. Bundan sağ çıkamazsınız."
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Korku" V (general_to_character_own)
52 att_trait_general_ability_all_inspire Level 1
"Teşvik" I
Bu adam savaşçılarını, savaşta inanılmaz bir kahramanlık sergilemeleri konusunda teşvik ediyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Teşvik Etme" I (general_to_character_own)
Level 2
"Teşvik" II
Bu adam savaşçılarını, savaşta inanılmaz bir kahramanlık sergilemeleri konusunda teşvik ediyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Teşvik Etme" II (general_to_character_own)
Level 3
"Teşvik" III
Bu adam savaşçılarını, savaşta inanılmaz bir kahramanlık sergilemeleri konusunda teşvik ediyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Teşvik Etme" III (general_to_character_own)
Level 4
"Teşvik" IV
Bu adam savaşçılarını, savaşta inanılmaz bir kahramanlık sergilemeleri konusunda teşvik ediyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Teşvik Etme" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Teşvik" V
Bu adam savaşçılarını, savaşta inanılmaz bir kahramanlık sergilemeleri konusunda teşvik ediyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Teşvik Etme" V (general_to_character_own)
53 att_trait_general_ability_all_power Level 1
"Küreklere Yükleniş" I
"Canınızı dişinize takın, yoksa o dişlerinizi tek tek sökerim!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Küreklere Kuvvet" I (general_to_character_own)
Level 2
"Küreklere Yükleniş" II
"Canınızı dişinize takın, yoksa o dişlerinizi tek tek sökerim!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Küreklere Kuvvet" II (general_to_character_own)
Level 3
"Küreklere Yükleniş" III
"Canınızı dişinize takın, yoksa o dişlerinizi tek tek sökerim!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Küreklere Kuvvet" III (general_to_character_own)
Level 4
"Küreklere Yükleniş" IV
"Canınızı dişinize takın, yoksa o dişlerinizi tek tek sökerim!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Küreklere Kuvvet" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Küreklere Yükleniş" V
"Canınızı dişinize takın, yoksa o dişlerinizi tek tek sökerim!"
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Küreklere Kuvvet" V (general_to_character_own)
54 att_trait_general_ability_all_presence Level 1
"Mevcudiyet" I
Düşmanlarının bile saygı duyduğu dişli bir lider.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Mevcudiyet" I (general_to_character_own)
Level 2
"Mevcudiyet" II
Düşmanlarının bile saygı duyduğu dişli bir lider.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Mevcudiyet" II (general_to_character_own)
Level 3
"Mevcudiyet" III
Düşmanlarının bile saygı duyduğu dişli bir lider.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Mevcudiyet" III (general_to_character_own)
Level 4
"Mevcudiyet" IV
Düşmanlarının bile saygı duyduğu dişli bir lider.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Mevcudiyet" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Mevcudiyet" V
Düşmanlarının bile saygı duyduğu dişli bir lider.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Mevcudiyet" V (general_to_character_own)
55 att_trait_general_ability_all_raise Level 1
"Sancağı Kaldır" I
Savaştan asla kaçmayan gerçek bir kahraman.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Sancağı Kaldır" I (general_to_character_own)
Level 2
"Sancağı Kaldır" II
Savaştan asla kaçmayan gerçek bir kahraman.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Sancağı Kaldır" II (general_to_character_own)
Level 3
"Sancağı Kaldır" III
Savaştan asla kaçmayan gerçek bir kahraman.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Sancağı Kaldır" III (general_to_character_own)
Level 4
"Sancağı Kaldır" IV
Savaştan asla kaçmayan gerçek bir kahraman.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Sancağı Kaldır" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Sancağı Kaldır" V
Savaştan asla kaçmayan gerçek bir kahraman.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Sancağı Kaldır" V (general_to_character_own)
56 att_trait_general_ability_all_rally Level 1
"Toparlama" I
Bu adam, kendi cesareti bir yana, yoldaşlarına da cesaret aşılıyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Toparlama" I (general_to_character_own)
Level 2
"Toparlama" II
Bu adam, kendi cesareti bir yana, yoldaşlarına da cesaret aşılıyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Toparlama" II (general_to_character_own)
Level 3
"Toparlama" III
Bu adam, kendi cesareti bir yana, yoldaşlarına da cesaret aşılıyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Toparlama" III (general_to_character_own)
Level 4
"Toparlama" IV
Bu adam, kendi cesareti bir yana, yoldaşlarına da cesaret aşılıyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Toparlama" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Toparlama" V
Bu adam, kendi cesareti bir yana, yoldaşlarına da cesaret aşılıyor.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Toparlama" V (general_to_character_own)
57 att_trait_general_ability_all_recon Level 1
"Keşif" I
Düşmanın nerede olduğunu bilirim.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Rönesans" I (general_to_character_own)
Level 2
"Keşif" II
Düşmanın nerede olduğunu bilirim.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Rönesans" II (general_to_character_own)
Level 3
"Keşif" III
Düşmanın nerede olduğunu bilirim.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Rönesans" III (general_to_character_own)
Level 4
"Keşif" IV
Düşmanın nerede olduğunu bilirim.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Rönesans" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Keşif" V
Düşmanın nerede olduğunu bilirim.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Rönesans" V (general_to_character_own)
58 att_trait_general_ability_all_second Level 1
"Taze Kan" I
Bu mu? Ufak bir sıyrık sadece! Sıradaki gelsin?!
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Taze Kan" I (general_to_character_own)
Level 2
"Taze Kan" II
Bu mu? Ufak bir sıyrık sadece! Sıradaki gelsin?!
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Taze Kan" II (general_to_character_own)
Level 3
"Taze Kan" III
Bu mu? Ufak bir sıyrık sadece! Sıradaki gelsin?!
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Taze Kan" III (general_to_character_own)
Level 4
"Taze Kan" IV
Bu mu? Ufak bir sıyrık sadece! Sıradaki gelsin?!
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Taze Kan" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Taze Kan" V
Bu mu? Ufak bir sıyrık sadece! Sıradaki gelsin?!
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Taze Kan" V (general_to_character_own)
59 att_trait_general_ability_all_war Level 1
"Savaş Narası" I
Savaşa susamışlığının sınırı yok, ne pahasına olursa olsun.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Savaş Narası" I (general_to_character_own)
Level 2
"Savaş Narası" II
Savaşa susamışlığının sınırı yok, ne pahasına olursa olsun.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Savaş Narası" II (general_to_character_own)
Level 3
"Savaş Narası" III
Savaşa susamışlığının sınırı yok, ne pahasına olursa olsun.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Savaş Narası" III (general_to_character_own)
Level 4
"Savaş Narası" IV
Savaşa susamışlığının sınırı yok, ne pahasına olursa olsun.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Savaş Narası" IV (general_to_character_own)
Level 5
"Savaş Narası" V
Savaşa susamışlığının sınırı yok, ne pahasına olursa olsun.
Kabiliyeti açar: [[col:yellow]]"Savaş Narası" V (general_to_character_own)
physical_bad
No. Trait Icon Name Effects
60 att_trait_agent_physical_all_innate_clumsy Level 1
Sakar
İki tane sol kolunun olması, bir tane olmasından iyidir.
Başarı şansı: %-5 (character_to_character_own)
61 att_trait_agent_physical_all_innate_inbred Level 1
Aile Arasında
Bazı insanların ebeveynleri biraz sıra dışı olabiliyor.
Kurnazlık: -1 (character_to_character_own)
62 att_trait_agent_physical_all_innate_very_inbred Level 1
Talihsiz Ebeveynlik
Yakın akrabalar evlenince, sonuçları pek iç açıcı olmayabiliyor.
Otorite: -1 (character_to_character_own)
Kurnazlık: -2 (character_to_character_own)
63 att_trait_agent_physical_all_innate_very_very_inbred Level 1
Toz Tutmuş Saksı
Bir soyu saf tutmak, her zaman iyi bir fikir değildir.
Otorite: -2 (character_to_character_own)
Kurnazlık: -3 (character_to_character_own)
Azim: -1 (character_to_character_own)
64 att_trait_all_physical_all_unhealthy Level 1
Zayıf
Bu adam, çocukluk hastalığının gölgesinde yaşıyor.
Mümessil nefsi müdafaası: Saldırganları %-5 yaralama şansı (character_to_character_own)
Doğal sebeplerden ötürü ölme şansı: %+10 (general_to_character_own)
Level 2
Halsiz
"Sağlığına dikkat etmek en önemli vazifedir, tıpkı annemin dediği gibi…"
Azim: -1 (character_to_character_own)
Mümessil nefsi müdafaası: Saldırganları %-10 yaralama şansı (character_to_character_own)
Doğal sebeplerden ötürü ölme şansı: %+20 (general_to_character_own)
Level 3
Çelimsiz
Bu arkadaşın kılıcı kaldıracak kadar bile dermanı yok.
Otorite: -1 (character_to_character_own)
Azim: -2 (character_to_character_own)
Mümessil nefsi müdafaası: Saldırganları %-15 yaralama şansı (character_to_character_own)
Doğal sebeplerden ötürü ölme şansı: %+30 (general_to_character_own)
65 att_trait_general_physical_all_blind Level 1
Kör
Bu arkadaş görme kabiliyetini kaybedip karanlık bir dünyaya giriş yapmış.
Otorite: -5 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -5 (general_to_character_own)
Azim: -5 (general_to_character_own)
66 att_trait_general_physical_all_eunuch Level 1
Hadım
Eğer evliliğimde çiçek olsun ama meyve olmasın diyorsanız bu adam aradığınız kişi.
Çocuk sahibi olamaz (general_to_character_own)
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -1 (general_to_character_own)
67 att_trait_general_physical_all_infertile Level 1
İnik
Bu adam yatağına girecek kişileri kötü seçiyor. Hepsi bu. Kesinlikle.
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: -30 (general_to_character_own)
Level 2
Bereketsiz
Bu adamın yeni nesil peydahlaması pek olası değil.
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Azim: -1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: -60 (general_to_character_own)
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -1 (general_to_character_own)
Level 3
Kısır
Bu adamdan çocuk çıkacak gibi değil.
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Azim: -1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olamaz (general_to_character_own)
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -2 (general_to_character_own)
68 att_trait_general_physical_all_innate_deformed Level 1
Biçimsiz
"Hayvan değilim ya!"
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Düşman savaş morali: -5 (yerel bölge)
Asayiş: Karakterlerden -1 (vali bulunan eyalet)
69 att_trait_general_physical_all_innate_ugly Level 1
Çirkin
"Annem beni severdi. Sanırım..."
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Çocuk sahibi olma şansı: -10 (general_to_character_own)
70 att_trait_general_physical_all_maimed_arm Level 1
Sakat Kol
Artık arkalardan yönetmekle yetinmeli.
Yakın muharebe saldırısı: Komutanın birimi için -10 (general_to_character_own)
71 att_trait_general_physical_all_maimed_leg Level 1
Sakat Bacak
Artık arkalardan yönetmekle yetinmeli.
Düşman mümessilin başarı şansı: %+15 (general_to_character_own)
Sefer hareket menzili: %-15 (yalnızca ordu)
personality_neutral
No. Trait Icon Name Effects
72 att_trait_all_personality_all_choleric Level 1
Asabi
Bu adamı öfkelendirmesi çok kolaydır. Ayrıca düşmanlarını unutmaz. Aynen öyle…
Kurnazlık: -1 (character_to_character_own)
Azim: +1 (character_to_character_own)
73 att_trait_all_personality_all_drink Level 1
Ayyaş
Biraz şaraptan kim ölmüş.
Otorite: +1 (character_to_character_own)
Azim: +1 (character_to_character_own)
Level 2
Ayyaş
İçkini içerken sen dünyaya, dünya da sana güler.
Kurnazlık: -1 (character_to_character_own)
Azim: +2 (character_to_character_own)
Level 3
İçki Bağımlısı
"İçin! İçin! Neden içmiyorsunuz piç kuruları?"
Otorite: -1 (character_to_character_own)
Kurnazlık: -2 (character_to_character_own)
74 att_trait_all_personality_all_melancholic Level 1
Melankolik
Gülmek, başkasının başına komik olaylar gemiş olsa bile, bu asık suratlı adama doğal gelmiyor.
Otorite: +1 (character_to_character_own)
Azim: -1 (character_to_character_own)
75 att_trait_all_personality_all_phlegmatic Level 1
Duygusuz
Soğuk ve itici olan bu adamı sevmesi gerçekten de zor.
Otorite: -1 (character_to_character_own)
Kurnazlık: +1 (character_to_character_own)
76 att_trait_all_personality_all_sanguine Level 1
Sakin
Umursamaz görünüşün altında birçok farklı düşünce yatar.
Kurnazlık: +1 (character_to_character_own)
Azim: -1 (character_to_character_own)
77 att_trait_all_personality_all_sober Level 1
Ayık
Şarap güzel olabilir, ama bu adam bunun farkında bile değil.
Otorite: +1 (character_to_character_own)
Kurnazlık: +1 (character_to_character_own)
Level 2
Abartmayan
Her şeyi ayık kafayla düşünmek, bu adamın yaşam biçimi.
Kurnazlık: +2 (character_to_character_own)
Azim: +1 (character_to_character_own)
Level 3
İçki Karşıtı
"Benim çatımın altından iffetsizler, şehvetli sarhoşlar ve kendi kusmuğunda boğulanlar barınamaz!"
Otorite: -1 (character_to_character_own)
Azim: +2 (character_to_character_own)
78 att_trait_general_personality_all_girls Level 1
Şehvet Dolu
"Şunu. Şunu da. Şu da. İki kez. Annesini de..."
Otorite: +1 (general_to_character_own)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +5 (general_to_character_own)
Level 2
Doyumsuz
"Devam et devam et devam et devam et. Edersin. Edersin edersin edersin."
Otorite: +1 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -1 (general_to_character_own)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +10 (general_to_character_own)
Level 3
Doymak Bilmez
"Vay, merhaba. Mer. Haba. Ne de şanslı kızsın."
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -2 (general_to_character_own)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +15 (general_to_character_own)
79 att_trait_ruler_personality_all_harsh Level 1
Acımasız
Nezaket zayıflıktır.
Asayiş: Karakterlerden -1 (tüm eyaletler)
Level 2
İşkenceci
"Mengeneleri kullanın. Küçük olanları. Hani dişli olanları."
Sadakat: +1 (sahip olunan tüm karakterler)
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -2 (tüm eyaletler)
Level 3
Gaddarlığın Vücut Bulmuş Hali
"Istırabın, kederin... hepsi bana en güzel şaraplar gibi."
Sadakat: -1 (sahip olunan tüm karakterler)
Dürüstlük: -2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -3 (tüm eyaletler)
80 att_trait_ruler_personality_all_kind Level 1
Nazik
Nezaket zayıflık değildir. Nezaket güçtür.
Asayiş: Karakterlerden +1 (tüm eyaletler)
Level 2
Düşünceli Hükümdar
"İsteyen her salak sefillik yaratabilir. Salak olmamayı tercih ederim."
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden +2 (tüm eyaletler)
Level 3
Lütufkar
"Halkıma iyi davranmayı tercih ediyorum. Onları bana sadık olmaya teşvik ediyor."
Yozlaşma: Mevcut değerin %+10 kısmı (ulus geneli)
Dürüstlük: +4 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden +3 (tüm eyaletler)
81 att_trait_ruler_personality_all_miser Level 1
Para Harcamada Dikkatli
"Para ne ağaçta çıkar ne denizde yüzer!"
Zenginlik: Tüm binalardan %+5 (tüm eyaletler)
Level 2
Eli Sıkı
"Kesemi niye açayım? Ne işime yarayacak?"
Zenginlik: Tüm binalardan %+10 (tüm eyaletler)
Asayiş: Karakterlerden -1 (tüm eyaletler)
Level 3
Pinti
"Para harcamak hoşuma gitmiyor. Sırf israf!"
Yozlaşma: Mevcut değerin %+10 kısmı (ulus geneli)
Zenginlik: Tüm binalardan %+15 (tüm eyaletler)
Asayiş: Karakterlerden -1 (tüm eyaletler)
82 att_trait_ruler_personality_all_paranoid Level 1
Endişeli
"Takip ediliyorum. Her yerde peşimdeler. Hizmetçileri demiyorum."
Düşman mümessilin başarı şansı: %-5 (general_to_character_own)
Level 2
Rahatsız
"Orada! Kilimin arkasında! Şurada da! Her yerde!"
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Düşman mümessilin başarı şansı: %-10 (general_to_character_own)
Sadakat: -1 (sahip olunan tüm karakterler)
Level 3
Korkulu
"Düşmanlarım bol. Sayılacak gibi değil. Sadece aynı çatıyı paylaştıklarımız bunlar!"
Otorite: -2 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -1 (general_to_character_own)
Düşman mümessilin başarı şansı: %-15 (general_to_character_own)
Sadakat: -2 (sahip olunan tüm karakterler)
83 att_trait_ruler_personality_all_spender Level 1
Cömert
"Cömertlik tanrıları da beni de memnun ediyor."
Zenginlik: Tüm binalardan %-5 (tüm eyaletler)
Level 2
Gereğinden Fazla Cömert
"Ben neyleyeyim parayı eğer hep kesemde duracaksa."
Zenginlik: Tüm binalardan %-10 (tüm eyaletler)
Asayiş: Karakterlerden +1 (tüm eyaletler)
Level 3
Para Saçan
"Küçük keseyi şu adama verin, düzgün birisi bu!"
Yozlaşma: Mevcut değerin %+10 kısmı (ulus geneli)
Zenginlik: Tüm binalardan %-15 (tüm eyaletler)
Asayiş: Karakterlerden +2 (tüm eyaletler)
admin_good
No. Trait Icon Name Effects
84 att_trait_general_government_all_admin_good Level 1
Yönetici
Bu adam, bir amaca ulaşmak için varını yoğunu ortaya koyar.
Otorite: +1 (valiyken)
Vergi oranı: %+4 (vali bulunan eyalet)
Level 2
İyi Yönetici
İyi yönetim temiz hava gibidir. Yokluğu hemen hissedilir.
Otorite: +2 (valiyken)
Vergi oranı: %+8 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Uzman Yönetici
Bu adam o kadar etkili ki, insanlar tüm gün ne yaptığını merak ediyor.
Otorite: +3 (valiyken)
Vergi oranı: %+12 (vali bulunan eyalet)
85 att_trait_general_government_all_architect Level 1
İnşaatçı
Büyük binalar, binayı yapan hakkında bilgi verir.
İnşaat maliyeti: %-5 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Mühendis
"Bir inşaatçı olarak hatırlanacağım, katil olarak değil!"
İnşaat maliyeti: %-10 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Mimar
"Vizyonum binlerce yıl sürecek!"
İnşaat maliyeti: %-15 (vali bulunan eyalet)
86 att_trait_general_government_all_farmer Level 1
Çiftçi
Büyük bir göbek, etrafına kılıç kemeri bağlanmasını sevmez.
Zenginlik: Tarımsal binalardan %+10 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Arsa Sahibi
Suyun altında da kullanılmayan topraklar var.
Zenginlik: Tarımsal binalardan %+20 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Toprak Kodamanı
İyi işlenmiş toprak, zenginliğin temelidir.
Zenginlik: Tarımsal binalardan %+30 (vali bulunan eyalet)
87 att_trait_general_government_all_government_heritage Level 1
Valinin Oğlu
Babası eyaletleri yönetirken, bu adam onun her adımını izledi.
Asayiş: Karakterlerden +1 (vali bulunan eyalet)
88 att_trait_general_government_all_miner Level 1
Madenci
"Bana ne dersen de. Madenlerimin sunduğu zenginlik hep hoşuma gidecek."
Zenginlik: Sanayi binalarından %+10 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Maden Mühendisi
Toprağın altında bulunmayı bekleyen zenginlikler var.
Zenginlik: Sanayi binalarından %+20 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Maden Dahisi
Toprak Ana, zenginliğini, onu bulacak kadar akıllı kişilere bahşeder.
Zenginlik: Sanayi binalarından %+30 (vali bulunan eyalet)
89 att_trait_general_government_all_trader Level 1
Tüccar
"Ticaret dediğiniz şey tüm bunların parasının ödenmesini sağlıyor!"
Zenginlik: Ticari binalardan %+10 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Ticaret Adamı
Bu adam her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.
Zenginlik: Ticari binalardan %+20 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Ticaret Ustası
"Hadi! Pazarlık edelim! Bu o kadar para etmez!"
Zenginlik: Ticari binalardan %+30 (vali bulunan eyalet)
90 att_trait_general_government_all_warmonger Level 1
Savaş Yanlısı
"Savaşı onlara götüreceğiz. Ta kapılarına kadar."
Sefer morali: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için +1 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için +1 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Savaş Çığırtkanı
"Bence gün gelecek, savaşın her konuda iyi bir şey olduğunu idrak edeceksin genç adam!"
Sefer morali: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için +2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için +2 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Soykırımcı Manyak
"Onların varlığı bizim için bir tehdit oluşturuyor. Onları yeryüzünden silmeliyiz!"
Sefer morali: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için +3 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Komşu bir ulusla eş zamanlı yapılan her savaş için +3 (vali bulunan eyalet)
91 att_trait_general_government_civilised_politician Level 1
Siyasi Hayvan
Bu adam siyaseti seviyor ve bu da onu iyi bir siyasetçi yapıyor.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +1 (general_to_character_own)
Siyasi eylem maliyeti: %-5 kişisel nüfuz (general_to_character_own)
Level 2
Siyasetçi
Bu adam doğuştan güçlü ve bu gücü kullanmayı seviyor.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +2 (general_to_character_own)
Siyasi eylem maliyeti: %-10 kişisel nüfuz (general_to_character_own)
Level 3
Siyaset için Siyasetçi
İkna ve içtenlik, güçlü silahlardır.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +3 (general_to_character_own)
Siyasi eylem maliyeti: %-15 kişisel nüfuz (general_to_character_own)
92 att_trait_ollam_ri_wisdom Level 1
Ollam Ri'nin İhtişamı
Okyanusu andıran, kadim ve dipsiz bir zihin.
Yozlaşma: Mevcut değerin %-30 kısmı (vali bulunan eyalet)
Birlik tecrübesi: Tüm acemiler için +3 (vali bulunan eyalet)
Bakım maliyeti: %-15 (yerel eyalet)
Araştırma oranı: %+15 (ulus geneli)
93 att_trait_ruler_government_all_negotiator Level 1
Tatlı Dilli
Bu adam hayatı boyunca nabza göre şerbet vermeyi iyi bilmiş.
Ticaret geliri: %+10 ticaret anlaşması geliri (character_to_faction_unseen)
Level 2
Siyaset Dili
Bu adam karşı tarafı ikna etmede ve uzlaşmada yetenekli.
Ticaret geliri: %+20 ticaret anlaşması geliri (character_to_faction_unseen)
Level 3
Müthiş Arabulucu
Zarafeti, inceliği ve yabancı dillere hakim oluşu sayesinde bu adam usta bir diplomat.
Ticaret geliri: %+30 ticaret anlaşması geliri (character_to_faction_unseen)
94 att_trait_ruler_government_all_spymaster Level 1
Gizli Saklı
Bu adamın hayatta en çok zevk aldığı şey başka kişilerin sırları.
Mümessil yetiştirme maliyeti: %-10 (tüm eyaletler)
Level 2
İstihbaratçı
Yerin değil, bu adamın kulağı var deniliyor.
Mümessil eylemi maliyeti: %-10 (tüm karakterler)
Mümessil yetiştirme maliyeti: %-20 (tüm eyaletler)
Level 3
Sır Ustası
Her şeyden haberi olan kişiler bilge hükümdarlar için faydalıdır.
Mümessil eylemi maliyeti: %-20 (tüm karakterler)
Başarı şansı: %+5 (tüm karakterler)
Mümessil yetiştirme maliyeti: %-30 (tüm eyaletler)
95 att_trait_ruler_government_all_taxman Level 1
Vergi Memuru
"İnsanlar paraları için çok... sahiplenici oluyorlar. Nihayetinde paranın üstünde benim yüzüm var."
Vergi oranı: %+2 (tüm eyaletler)
Level 2
Tetkikçi
İyi hükümdarların harcamaları hiç bitmez. Sonuçta vergiler bu yüzden var.
Vergi oranı: %+4 (tüm eyaletler)
Asayiş: Karakterlerden -1 (tüm eyaletler)
Level 3
Acımasızca Elverişli
"Vergi severim. Vergisini veren insanları da severim. Geciktirmezlerse."
Vergi oranı: %+6 (tüm eyaletler)
Asayiş: Karakterlerden -2 (tüm eyaletler)
military_good
No. Trait Icon Name Effects
96 att_trait_general_government_all_military_admin Level 1
Hattat
Kılıçlar ve çizmeler kullanışlıdır ancak orduları emirler harekete geçirir.
Yetiştirme maliyeti: %-5 (komuta edilen kuvvet)
Level 2
Yönetim Uzmanı
"O işi bana bırakın… Size de kılıç vereceğim."
Yetiştirme maliyeti: %-10 (komuta edilen kuvvet)
Araştırma oranı: Askeri gelişmeler için %+2 (ulus geneli)
Level 3
Askeri Katip
Orduyu yemek ayakta tutar, yönetim ise ilerletir.
Yetiştirme maliyeti: %-15 (komuta edilen kuvvet)
Araştırma oranı: Askeri gelişmeler için %+4 (ulus geneli)
Ordu yetiştirme kapasitesi: +1 (vali bulunan eyalet)
Donanma oluşturma kapasitesi: +1 (vali bulunan eyalet)
97 att_trait_general_military_all_disciplinarian_good Level 1
Disiplin Yanlısı
"Korkulması gereken tek şeyin korkunun kendisi olduğunu söylerler ki bu çok yanlış. Yakında bunu fark edeceksin!"
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
Level 2
Amir
"Karanlıkta kazmak istemiyorsan gün batmadan evvel tuvaletleri hazır et."
Birlik tecrübesi: Tüm acemiler için +1 (komuta edilen kuvvet)
Dürüstlük: +4 (komuta edilen kuvvet)
Level 3
Baskıcı
"'Zıplayın' dedim sizi acınası nankörler!"
Birlik tecrübesi: Tüm acemiler için +2 (komuta edilen kuvvet)
Dürüstlük: -2 (komuta edilen kuvvet)
98 att_trait_general_military_all_fighter Level 1
Savaşmayı Bilen
Bu adam savaşta başının çaresine bakabilir.
Yakın muharebe saldırısı: Komutanın birimi için +5 (general_to_character_own)
Yakın muharebe savunması: Komutanın birimi için +5 (general_to_character_own)
Level 2
Muhteşem Savaşçı
Yapılacak bir savaş varsa, bu adamın yanında olmasını isterdin. Hatta sana ait olmasını.
Yakın muharebe saldırısı: Komutanın birimi için +10 (general_to_character_own)
Yakın muharebe savunması: Komutanın birimi için +10 (general_to_character_own)
Level 3
Savaş Ustası
Bu adamın savaş konusundaki hünerleri neredeyse efsanevi düzeyde.
Yakın muharebe saldırısı: Komutanın birimi için +15 (general_to_character_own)
Yakın muharebe savunması: Komutanın birimi için +15 (general_to_character_own)
99 att_trait_general_military_all_high_casualties Level 1
Birazcık Kan
Bu adam kan görmekten zevk alıyor. Özellikle de düşman kanını görmekten.
Yakın muharebe hasarı: %+5 (komuta edilen kuvvet)
Menzilli birim hasarı: %+5 (komuta edilen kuvvet)
Level 2
Kana Bulayan
Kan akması, bu adamın hoşuna gidiyor.
Yakın muharebe hasarı: %+10 (komuta edilen kuvvet)
Menzilli birim hasarı: %+10 (komuta edilen kuvvet)
Level 3
Esir İstemiyoruz!
Mahkum mu? Parazitler! Besleyecek ek ağızlar.
Yakın muharebe hasarı: %+15 (komuta edilen kuvvet)
Menzilli birim hasarı: %+15 (komuta edilen kuvvet)
100 att_trait_general_military_all_looter Level 1
Yağmacı
Ganimet getirecek yeni zaferlere.
Yağmadan elde edilen gelir: %+3 (komuta edilen kuvvet)
Tahribat geliri: %+1 (general_to_character_own)
Talandan elde edilen gelir: %+2 (general_to_character_own)
Level 2
Kasap
Bozguna uğrayanları soyman bu adama yetmiyor.
Yağmadan elde edilen gelir: %+6 (komuta edilen kuvvet)
Tahribat geliri: %+2 (general_to_character_own)
Talandan elde edilen gelir: %+4 (general_to_character_own)
Level 3
Yakıp Yıkan
Arkadaşlar arasında biraz soykırımın lafı mı olur?
Yağmadan elde edilen gelir: %+12 (komuta edilen kuvvet)
Tahribat geliri: %+3 (general_to_character_own)
Talandan elde edilen gelir: %+6 (general_to_character_own)
101 att_trait_general_military_all_military_heritage Level 1
Askeri Soydan
Bu adam, babasıyla seferlere çıktı ve askerlerin arasında büyüdü. Onları iyi anlıyor.
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
102 att_trait_general_military_all_noctophilia Level 1
Karanlık Seven
İnsanlar karanlıktan korkar. Ama bu adam korkmaz.
Komutanın aurası:Gece savaşları sırasında %+15 (general_to_character_own)
Level 2
Gece Kuşu
Karanlık çöker ve onu, gölgelerle dolu bir dünyada rüyalar içinde kaybolmuş şekilde bulur.
Savaş morali: Gece savaşları esnasında +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Gece savaşları sırasında %+30 (general_to_character_own)
Level 3
Noktofil
Gece yarısı doğmuş olan bu adam, güneşin doğmasına üzülür…
Savaş morali: Gece savaşları esnasında +10 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın aurası:Gece savaşları sırasında %+50 (general_to_character_own)
103 att_trait_general_military_all_strategist Level 1
Savaştan İyi Anlayan
Bu adam strateji temellerini anlıyor ve daha fazla çalışması gerektiğini biliyor.
Kurnazlık: +1 (general_to_character_own)
Level 2
Stratejist
Bu adam strateji ve savaş tarihi konusunda uzman.
Kurnazlık: +2 (general_to_character_own)
Level 3
Strateji Ustası
Bu adamın askeri meseleler konusundaki kavrayışı, imrenilecek seviyededir.
Kurnazlık: +3 (general_to_character_own)
104 att_trait_general_military_all_survivor Level 1
Hayatta Kalan
İnsanı öldürmeyen şey, gözlerini sulandırır.
Düşman mümessilin başarı şansı: %-5 (general_to_character_own)
Zırh: Komutanın birimi için %+10 (general_to_character_own)
Level 2
Neredeyse Dokunulmaz
Bu adam tehlikeyi önceden seziyor ve bu durum onu işler ters gittiğinde uyarıyor.
Düşman mümessilin başarı şansı: %-10 (general_to_character_own)
Zırh: Komutanın birimi için %+20 (general_to_character_own)
Level 3
Öldürülemez
Yağmur gibi yağan oklar bu adamı ıskaladı.
Düşman mümessilin başarı şansı: %-15 (general_to_character_own)
Zırh: Komutanın birimi için %+30 (general_to_character_own)
105 att_trait_general_military_all_tactician Level 1
Muharebeden İyi Anlayan
Bu adam, savaş alanı komutası hakkında çok şey okudu.
Kurnazlık: +1 (generalken)
Level 2
Taktikçi
Klasik savaş hakkında birçok çalışma yaptıktan sonra bu adamın taktik anlayışı harika seviyeye ulaştı.
Kurnazlık: +2 (generalken)
Level 3
Taktik Ustası
Taktik konusundaki ansiklopedik yazılar, bu adama çok şey katıyor.
Kurnazlık: +3 (generalken)
106 att_trait_general_military_barbarian_berserker Level 1
Sinirden Kalkan Isıran
"Grrrrrrrr! Kızıl sis geliyor! Bırakın da dalayım!"
Azim: +1 (general_to_character_own)
Hücum bonusu: Komutanın birimi için %+5 (general_to_character_own)
Level 2
Baltalı Dost
Bu adamın ölümcül öfkesi düşman başına.
Azim: +2 (general_to_character_own)
Hücum bonusu: Komutanın birimi için %+10 (general_to_character_own)
Level 3
Vahşi Savaşçı
Bu adamın geldiğini görürseniz kaçın. Sadece kaçın. Hemen!
Azim: +3 (general_to_character_own)
Hücum bonusu: Komutanın birimi için %+15 (general_to_character_own)
107 att_trait_ollam_ri_judgement Level 1
Ollam Ri'nin Adaleti
Alacakaranlık gibi çöken bir kılıç, süratli ve acımasız.
Hücum bonusu: %+10 (yalnızca ordu)
Yorgunluk direnci: %-15 (yalnızca ordu)
Komutanın nüfuz alanı: %+50 (general_to_character_own)
108 bel_trait_mission_payload_battle_hardened_narses Level 1
Özel Seçilmiş
İmparator tarafından özel seçilmiş olan bu adam mükemmel yeteneklerle yönetiyor.
Düşman savaş morali: -3 (komuta edilen kuvvet)
Yakın muharebe savunması: +5 (komuta edilen kuvvet)
Savaş morali: +3 (komuta edilen kuvvet)
109 bel_trait_mission_payload_supreme_commander_belisarius Level 1
Yüksek Komutan
Paylaşılmış komuta kaybedilmiş komutadır - Belisarius tek başına duruyor.
Hücum bonusu: %+5 (komuta edilen kuvvet)
Yakın muharebe saldırısı: +5 (komuta edilen kuvvet)
Komutanın nüfuz alanı: %+50 (komuta edilen kuvvet)
agent_action
No. Trait Icon Name Effects
110 att_trait_champion_actions_all_arson Level 1
Yangın Çıkaran
Bir köleye nasıl 'of of of of' dedirtirsin?
Binayı Sabote Et eylemi: %+10 verilen hasar (character_to_character_own)
Level 2
Kundakçı
Yangın dediğin etkileyici olmalı.
Orduyu Sabote Et eylemi: %-10 mühimmat (character_to_character_own)
Orduyu Sabote Et eylemi: %-10 zırh (character_to_character_own)
Orduyu Sabote Et eylemi: %-10 yakın dövüş ve menzilli hasar (character_to_character_own)
Binayı Sabote Et eylemi: %+20 verilen hasar (character_to_character_own)
Level 3
Pirofili
Alevler çok güzeller be.
Orduyu Sabote Et eylemi: %-20 mühimmat (character_to_character_own)
Orduyu Sabote Et eylemi: %-20 zırh (character_to_character_own)
Orduyu Sabote Et eylemi: %-20 yakın dövüş ve menzilli hasar (character_to_character_own)
Binayı Sabote Et eylemi: %+30 verilen hasar (character_to_character_own)
Surları Sabote Et eylemi: +1 aşılan sur (character_to_character_own)
111 att_trait_champion_actions_all_callous Level 1
Acımasız
Bu adam başkalarının durumlarıyla pek ilgilenmiyor.
Yerleşim Yerine Baskın Yap eylemi: %+5 verilen hasar (character_to_character_own)
Level 2
Kalpsiz
Bazı insanların yüreğini buz kaplamıştır.
Yerleşim Yerine Baskın Yap eylemi: %+10 verilen hasar (character_to_character_own)
Binayı Sabote Et eylemi: %+15 verilen hasar (character_to_character_own)
Level 3
Kalbi Ölmüş
Biri şu zırlayan çocuğu sustursun…
Saldırı eylemi: %+5 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Yerleşim Yerine Baskın Yap eylemi: %+15 verilen hasar (character_to_character_own)
Binayı Sabote Et eylemi: %+30 verilen hasar (character_to_character_own)
112 att_trait_champion_actions_all_cruel Level 1
Yıldırıcı
Bazen adının şiddetle anılması yeterlidir.
Tuzak eylemi: %+5 hedefi durdurma şansı (character_to_character_own)
Level 2
Ürkütücü
Korkma korkma, canını fazla yakmam.
Baskı Uygula eylemi: %+5 hedefin inancını değiştirme şansı (character_to_character_own)
Tuzak eylemi: %+10 hedefi durdurma şansı (character_to_character_own)
Level 3
Korkutucu
Birinin kaşını kaldırması, bağırsaklarının dökülmesi için yeterli bir sebeptir.
Baskı Uygula eylemi: %+10 hedefin inancını değiştirme şansı (character_to_character_own)
Tuzak eylemi: %+15 hedefi durdurma şansı (character_to_character_own)
Gerilla Etkinliği eylemi: -1 yetiştirme kapasitesi (character_to_character_own)
113 att_trait_champion_actions_all_guerrilla_activity Level 1
Asi
"Ben düşmanın savaşmadığı yerde savaşırım."
Orduyu Taciz Et eylemi: %+5 verilen zayiat (character_to_character_own)
Level 2
Gerilla
"Ben düşmanımın kuvvetiyle değil, zayıflığıyla savaşırım."
Orduyu Taciz Et eylemi: %+10 verilen zayiat (character_to_character_own)
Askeri Erzak eylemi: +1 ikmal oranı (character_to_character_own)
Level 3
Karanlıktaki Terör
Karanlığın içinde, bıçak kuşanmış bir ordu saklanıyor.
Müsademe eylemi: %+25 verilen zayiat (character_to_character_own)
Orduyu Taciz Et eylemi: %+15 verilen zayiat (character_to_character_own)
Askeri Erzak eylemi: +2 ikmal oranı (character_to_character_own)
114 att_trait_champion_actions_all_instructor Level 1
Eğitmen
Zorlu eğitim, kolay savaşları getirir.
Askeri Eğitim eylemi: tur başına +4 tecrübe (character_to_character_own)
Level 2
Eğitim Subayı
Talim ibadettir! Savaş tanrılarına ibadet!
Askeri Eğitim eylemi: tur başına +8 tecrübe (character_to_character_own)
Orduya Çağırma eylemi: +1 yetiştirme kapasitesi (character_to_character_own)
Level 3
Sert Amir
Askerler ondan nefret ediyorlar, ama her dediğini yapıyorlar.
Askeri Eğitim eylemi: tur başına +12 tecrübe (character_to_character_own)
Orduya Çağırma eylemi: +2 yetiştirme kapasitesi (character_to_character_own)
Baskı Uygula eylemi: %+5 hedefin inancını değiştirme şansı (character_to_character_own)
115 att_trait_champion_actions_all_violent Level 1
Kirli Bıçak
Ne diye üzerindeki kanı temizleyeyim ki?
Müsademe eylemi: %+5 verilen zayiat (character_to_character_own)
Level 2
Kan Revan
Bazı savaşçılar nerede duracaklarını bilmiyorlar işte.
Müsademe eylemi: %+10 verilen zayiat (character_to_character_own)
Saldırı eylemi: %+25 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Level 3
Kan Banyosu
"Tanrı aşkına! Adam öldü zaten!"
Müsademe eylemi: %+15 verilen zayiat (character_to_character_own)
Saldırı eylemi: %+50 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Gerilla Etkinliği eylemi: -1 yetiştirme kapasitesi (character_to_character_own)
116 att_trait_priest_actions_all_betray Level 1
Rüşvet Yiyen
Bazı insanlar hayatta daha iyi konuma gelmek için kendi annelerini bile satar.
İhanet Et eylemi: %+5 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Level 2
Hain
İşi gücü yalan dolan olan insanlara güvenilmez.
İhanet Et eylemi: %+10 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Güvenlikte Gedik Yarat eylemi: -1 güvenlik (character_to_character_own)
Level 3
Arkadan Bıçaklayan
İnsanın içindeki tüm namus gitmiş, geride sadece ihanet kalmış.
Komutada Uyuşmazlık Çıkar eylemi: generalin özelliklerine -1 (character_to_character_own)
İhanet Et eylemi: %+15 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Güvenlikte Gedik Yarat eylemi: -2 güvenlik (character_to_character_own)
117 att_trait_priest_actions_all_devout Level 1
Dine Düşkün
Tanrı, millet, aile, soy. Bu sırayla.
Dini Yay eylemi: +2 dini nüfuz (character_to_character_own)
Level 2
Erdemli
"Ve onun sözü erdemlilere karşı duranlara sonsuz ölüm taşısın."
Sabırları Taşır eylemi: %+15 dini huzursuzluk (character_to_character_own)
Dini Yay eylemi: +4 dini nüfuz (character_to_character_own)
Level 3
Fanatik
"Şeytan dokuz bıçaklı bir kılıç taşıyacak. Dokuz bıçak! İki, beş veya yedi değil, dokuz!"
Vaaz Ver eylemi: -5 moral (character_to_character_own)
Sabırları Taşır eylemi: %+30 dini huzursuzluk (character_to_character_own)
Dini Yay eylemi: +6 dini nüfuz (character_to_character_own)
118 att_trait_priest_actions_all_doomsayer Level 1
İşgüzar
Bu adam kendisini ilgilendirmeyen meselelere oldukça meraklı.
Güvenlikte Gedik Yarat eylemi: -1 güvenlik (character_to_character_own)
Level 2
Kışkırtan
Kelimeler taşlardan daha etkilidir.
Güvenlikte Gedik Yarat eylemi: -2 güvenlik (character_to_character_own)
Sabırları Taşır eylemi: %+15 dini huzursuzluk (character_to_character_own)
Level 3
Felaket Tellalı
"Bitti. Şansımız kalmadı."
Vaaz Ver eylemi: +5 moral (character_to_character_own)
Güvenlikte Gedik Yarat eylemi: -3 güvenlik (character_to_character_own)
Sabırları Taşır eylemi: %+30 dini huzursuzluk (character_to_character_own)
119 att_trait_priest_actions_all_firebrand Level 1
Halkın Adamı
"Ben konuşunca insanlar durup dinler. Gördün mü?
Fikir Ayrılığına Kışkırt eylemi: -5 asayiş (character_to_character_own)
Level 2
Çete Başı
"Böyle olmak zorunda değil, kardeşlerim!"
İsyana Kışkırt eylemi: -5 Dürüstlük (character_to_character_own)
Fikir Ayrılığına Kışkırt eylemi: -10 asayiş (character_to_character_own)
Level 3
Her Şeyin Başı
"Gelin, kardeşlerim! Birlikte yeni bir gelecek kuralım!"
İsyana Kışkırt eylemi: -10 Dürüstlük (character_to_character_own)
Güvenlikte Gedik Yarat eylemi: -1 güvenlik (character_to_character_own)
Fikir Ayrılığına Kışkırt eylemi: -15 asayiş (character_to_character_own)
120 att_trait_priest_actions_all_propagandist Level 1
Hikâye Anlatan
Sözcükleri iyi kullanmak güçlü bir yetenektir.
Halkı Teşvik Et eylemi: +5 asayiş (character_to_character_own)
Level 2
Konuşkan
Olay basit, insanların anlamasını sağlamak.
Askerleri Teşvik Et eylemi: +5 dürüstlük (character_to_character_own)
Halkı Teşvik Et eylemi: +10 asayiş (character_to_character_own)
Level 3
Propagandacı
"Sen istersen katliam de. Bana kalırsa değersiz bir saldırı."
Askerleri Teşvik Et eylemi: +10 dürüstlük (character_to_character_own)
Halkı Teşvik Et eylemi: +15 asayiş (character_to_character_own)
İkna Et eylemi: %+5 hedefin inancını değiştirme şansı (character_to_character_own)
121 att_trait_priest_actions_all_seeds_of_doubt Level 1
Şüphe ve Muhalefet
"Sence bu akıllıca mı?"
Komutada Uyuşmazlık Çıkar eylemi: generalin özelliklerine -1 (character_to_character_own)
Level 2
Karanlıktaki Fısıltılar
"Duyduğuma göre...."
Komutada Uyuşmazlık Çıkar eylemi: generalin özelliklerine -2 (character_to_character_own)
Dikkatini Dağıt eylemi: %+5 hedefi durdurma şansı (character_to_character_own)
Level 3
Güven Sarsan
"Sana hiç yalan söyler miyim? Söyler miyim?"
Komutada Uyuşmazlık Çıkar eylemi: generalin özelliklerine -3 (character_to_character_own)
Dikkatini Dağıt eylemi: %+10 hedefi durdurma şansı (character_to_character_own)
Güvenlikte Gedik Yarat eylemi: -1 güvenlik (character_to_character_own)
122 att_trait_spy_actions_all_contaminator Level 1
Yalancı Tedarikçi
Kurabiyeleri yeme. Sanırım bozuldular.
Erzakları Tahrip Et eylemi: %-10 yorgunluk oranı (character_to_character_own)
Level 2
Yalancı Levazım Subayı
İlerleme olduğu açık. Çoğunlukla helaya doğru...
Orduyu Yanlış Yönlendir eylemi: %-10 hareket menzili (character_to_character_own)
Erzakları Tahrip Et eylemi: %-20 yorgunluk oranı (character_to_character_own)
Level 3
İtibarlı Tedarikçi
En kötü ihtimal mi? Biraz ishal olunur. Ya en iyi ihtimal? Hepsi ölür!
Orduyu Yanlış Yönlendir eylemi: %-20 hareket menzili (character_to_character_own)
Erzakları Tahrip Et eylemi: %-30 yorgunluk oranı (character_to_character_own)
Ambarları Tahrip Et eylemi: -10 gıda üretimi (character_to_character_own)
123 att_trait_spy_actions_all_corrupt Level 1
Yozlaşmış
"Çıkar arıyorum. Kim aramaz ki?"
Yozlaşmadan Faydalan eylemi: %+10 çalınmış yozlaşma parası (character_to_character_own)
Level 2
Zimmetçi
"Para kesemde dinleniyordu sadece."
Yozlaşmadan Faydalan eylemi: %+20 çalınmış yozlaşma parası (character_to_character_own)
Yanıltılmış İş Gücü eylemi: +1 inşaat süresi: (character_to_character_own)
Level 3
Ahlaksız
Doğru ya da yanlış; aynı altın, harcanabilir paranın iki yüzü.
Kandır eylemi: %+5 hedefi durdurma şansı (character_to_character_own)
Yozlaşmadan Faydalan eylemi: %+30 çalınmış yozlaşma parası (character_to_character_own)
Yanıltılmış İş Gücü eylemi: +2 inşaat süresi: (character_to_character_own)
124 att_trait_spy_actions_all_infiltrate Level 1
Alnı Açık
İnsanlar namuslu duran kişileri sorgulamaz.
İçeri Sız eylemi: %-5 fark edilme olasılığı (character_to_character_own)
Level 2
Fark Edilmeyen
Bu kişi en sıkıcı duran halıların bile arasına karışabilir.
İstihbarat Topla eylemi: +1 tanımlanan hedef (character_to_character_own)
İçeri Sız eylemi: %-10 fark edilme olasılığı (character_to_character_own)
Level 3
Görülmeyen
"Başkaları nasıl kıyafet değiştiriyorsa ben de öyle çehre değiştiriyorum."
İstihbarat Topla eylemi: +2 tanımlanan hedef (character_to_character_own)
Suikast Düzenle eylemi: %+5 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
İçeri Sız eylemi: %-15 fark edilme olasılığı (character_to_character_own)
125 att_trait_spy_actions_all_investigator Level 1
Araştırmacı
Komplolar ve komplolara karşı önlemler bu mümessilin ilgisini çekiyor.
Yozlaşmayı Soruştur eylemi: %-5 yozlaşma (character_to_character_own)
Level 2
Şantajcı
"Elimde yığınla mektup var. İnan bana, hiçbirini görmek istemezsin..."
Yozlaşmayı Soruştur eylemi: %-10 yozlaşma (character_to_character_own)
Yozlaşmadan Faydalan eylemi: %+10 çalınmış yozlaşma parası (character_to_character_own)
Level 3
İnsafsız
"Gördüğüm kadarıyla insanlar boğazlarına bıçak dayanmışsa çok yardımcı oluyorlar..."
Yozlaşmayı Soruştur eylemi: %-15 yozlaşma (character_to_character_own)
Tehdit Et eylemi: %+5 hedefin inancını değiştirme şansı (character_to_character_own)
Yozlaşmadan Faydalan eylemi: %+20 çalınmış yozlaşma parası (character_to_character_own)
126 att_trait_spy_actions_all_poison Level 1
Zehir Tedarikçisi
"Sence de bu suyun kokusu biraz fazla... anladın sen. Kötü gibi."
Suikast Düzenle eylemi: %+5 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Level 2
Becerikli Zehirleyici
Suya dilediğin gibi ölü at koyabilirsin ama suyu birilerine içirmek ayrı mesele.
Erzakları Tahrip Et eylemi: %-5 yorgunluk oranı (character_to_character_own)
Suikast Düzenle eylemi: %+10 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Level 3
Zehir Ustası
Su kalmayınca insanların bakışı hayrete düşürücü bir şekilde değişebiliyor.
Erzakları Tahrip Et eylemi: %-10 yorgunluk oranı (character_to_character_own)
Suikast Düzenle eylemi: %+15 hedefi öldürme şansı (character_to_character_own)
Ambarları Tahrip Et eylemi: -10 gıda üretimi (character_to_character_own)
127 att_trait_spy_actions_all_scout Level 1
Gözcü
Çok kişi vardı. Hızlı gidiyorlardı. Üçü topallıyordu...
Gözcü Gönder eylemi: %+5 hareket menzili (character_to_character_own)
Level 2
Uzman Gözcü
Yanlış duran her ot parçası okumayı bilene bir hikâye anlatır.
Gözcü Gönder eylemi: %+10 hareket menzili (character_to_character_own)
İstihbarat Topla eylemi: +1 tanımlanan hedef (character_to_character_own)
Level 3
Şahin Gözlü
Bakmayı bilenden hiçbir düşman saklanamaz.
Gözcü Gönder eylemi: %+15 hareket menzili (character_to_character_own)
İstihbarat Topla eylemi: +2 tanımlanan hedef (character_to_character_own)
Orduyu Yanlış Yönlendir eylemi: %-10 hareket menzili (character_to_character_own)
personality_bad
No. Trait Icon Name Effects
128 att_trait_agent_personality_all_innate_stupid Level 1
Aptal
"Üzgünüm delikanlı, korkarım ki kafan pek çalışmıyor!"
Kurnazlık: -1 (character_to_character_own)
129 att_trait_agent_personality_all_mad Level 1
Pek Doğru Değil
"Önemli mi? Bzzzz! Bzzzz! Bugün yeteri kadar bal yapamadım! Bzzzz!"
Kurnazlık: -1 (character_to_character_own)
Level 2
Tehlikeli
"Gözlerine bayıldım. Cidden güzel gözlerin var. Çok güzeller. Evet."
Otorite: -1 (character_to_character_own)
Kurnazlık: -2 (character_to_character_own)
Level 3
Dengesiz
"Arı vız vız vız, arı vız vız vız…"
Otorite: -2 (character_to_character_own)
Kurnazlık: -3 (character_to_character_own)
Azim: -1 (character_to_character_own)
130 att_trait_all_personality_all_atheist Level 1
Yaşamdan Sonrası Hakkında Şüpheli
"Ne zaman dua etsem, niye zahmet ediyorum ki diyorum…"
Dini nüfuz: -2 devlet dini (vali bulunan eyalet)
Level 2
İnançsız
"Dua etmek mi? Bunu neden yapayım ki?"
Dini nüfuz: -4 devlet dini (vali bulunan eyalet)
Level 3
Tanınmış Ateist
"Gökyüzündeki büyük, sakallı ve kızgın adamlara inanacak kadar aptal mı görünüyorum?"
Asayiş: Karakterlerden -1 (vali bulunan eyalet)
Dini nüfuz: -6 devlet dini (vali bulunan eyalet)
131 att_trait_all_personality_all_easily_deceived Level 1
Kandırması Kolay
Bu adam doğuştan güvenilirdir, diğerleri ise fırsat kollayan kişiler.
Kurnazlık: -1 (character_to_character_own)
132 att_trait_all_personality_all_easily_distracted Level 1
Dikkati Dağıtılması Kolay
"Aaa, bak. Şu bulut Anibal'a benziyor! Gerçekten bak!"
Otorite: -1 (character_to_character_own)
133 att_trait_all_personality_all_easily_trapped Level 1
Tuzağa Düşürülmesi Kolay
Bu adamın bir tuzağı görmesi için tuzağın başına tabela koymaları lazım.
Azim: -1 (character_to_character_own)
134 att_trait_all_personality_all_innate_boring Level 1
Sıkıcı
Bu adamın sohbetini çekeceğime gider birinin bacağını kemiririm daha iyi.
Otorite: -1 (character_to_character_own)
135 att_trait_all_personality_all_innate_irresolute Level 1
Kararsız
"Evet. Hayır. Belki. Bilemiyorum!"
Azim: -1 (character_to_character_own)
136 att_trait_all_personality_all_lazy Level 1
Her İşi Oyalayan
Bir hafta zamanı olan bir şeyi neden bugün yapasın ki?
Azim: -1 (character_to_character_own)
Level 2
Tembel
"Neden yapayım? Şu köleler boş boş dolanıyor."
Otorite: -1 (character_to_character_own)
Azim: -2 (character_to_character_own)
Level 3
Miskin
Kalbini çalıştıracak birini bulsa o işi de ona yaptırır.
Otorite: -2 (character_to_character_own)
Kurnazlık: -1 (character_to_character_own)
Azim: -3 (character_to_character_own)
137 att_trait_all_personality_all_lewd Level 1
İğrenç
Sapıkları sürekli ifşa ediyor olmaları giderek sinir bozucu hale geliyor.
Asayiş: Karakterlerden -1 (vali bulunan eyalet)
Level 2
Pis
Şehvet tanrıları bile bu rezil adama sırtlarını dönmüştür.
Asayiş: Karakterlerden -2 (vali bulunan eyalet)
Level 3
Sapık
Bu rezil sapıkla yanlışlıkla çarpan biri bile hemen eve gidip banyo yapıyor.
Asayiş: Karakterlerden -3 (vali bulunan eyalet)
138 att_trait_all_personality_all_unlucky Level 1
Şanssız
"Yanlış yer, yanlış zaman. Elden ne gelir ki?"
Başarı şansı: %-5 (character_to_character_own)
Level 2
Bahtsız
"Ah, pekala. Denemeye değerdi galiba."
Başarı şansı: %-10 (character_to_character_own)
Level 3
Lanetli
Bir 'şanssız' var, bir de 'Tanrı'tarafından lanetlenmiş' var. Farkı anlamak lazım.
Başarı şansı: %-15 (character_to_character_own)
139 att_trait_general_personality_all_arse Level 1
Meraklı
İnsan bedeninde sadece bazı kişilerin hoşlandığı hazlar saklıdır.
Çocuk sahibi olma şansı: -20 (general_to_character_own)
Level 2
Gururlu
"Hoşuma gidiyor."
Çocuk sahibi olma şansı: -40 (general_to_character_own)
Level 3
Her Şey Uyar
Kimmiş, neymiş önemli değil. Önemli olan nasıl olduğu.
Çocuk sahibi olma şansı: -60 (general_to_character_own)
140 att_trait_general_personality_all_bereaved Level 1
Kalbi Kırık
Önem verdiği her şeyi kaybetmesinden beri bu adamın kalbinde keder hüküm sürmüş.
Azim: -1 (general_to_character_own)
Level 2
Matemde
Kalbi kırılmış. Telafisi mümkün değil.
Kurnazlık: -1 (general_to_character_own)
Azim: -2 (general_to_character_own)
Level 3
Her Şeyi Kaybetmiş
Bu adam önem verdiği her şeyi kaybetmiş.
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -2 (general_to_character_own)
Azim: -3 (general_to_character_own)
141 att_trait_general_personality_all_cowardice Level 1
Korkulu
Bu adam savaştan daha gerek olmasa bile kaçar. Savaş daha kaybedilmemişse bile.
Azim: -1 (general_to_character_own)
Düşman mümessilin başarı şansı: %+5 (general_to_character_own)
Level 2
Korkak
Savaşta bu adama korku musallat oluyor. Savaş korkusu.
Azim: -2 (general_to_character_own)
Düşman mümessilin başarı şansı: %+10 (general_to_character_own)
Dürüstlük: -2 (komuta edilen kuvvet)
Level 3
Tavşan Yürekli
Bu adamın savaştan çekindiğini tüm alem biliyor, korkak.
Azim: -3 (general_to_character_own)
Düşman mümessilin başarı şansı: %+15 (general_to_character_own)
Dürüstlük: -4 (komuta edilen kuvvet)
142 att_trait_general_personality_all_dishonest Level 1
Güvenilmez
Bu adama sırtınızı dönseniz anında bıçaklar. Güvenilmez.
Yozlaşma: Mevcut değerin %+15 kısmı (vali bulunan eyalet)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +5 (general_to_character_own)
Level 2
Sahtekar
Durum belli. Görünen köy kılavuz istemez. Bu adama güvenilmez.
Yozlaşma: Mevcut değerin %+10 kısmı (vali bulunan eyalet)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +10 (general_to_character_own)
Sadakat: -1 (general_to_character_own)
Level 3
Herkesi Kandıran
Bu adamdan yalancısı görülmemiştir.
Yozlaşma: Mevcut değerin %+5 kısmı (vali bulunan eyalet)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +15 (general_to_character_own)
Sadakat: -2 (general_to_character_own)
143 att_trait_general_personality_all_feck Level 1
Küfürbaz
Ağır küfürler bu adama "karakter" katıyor. Onu kaba da yapıyor.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -1 (general_to_character_own)
Level 2
Ağzı Bozuk
Bu adam ağır küfürler etmeden konuşamıyor.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -2 (general_to_character_own)
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -1 (vali bulunan eyalet)
Level 3
İğrenç
Bu adamın ağzından sürekli leş gibi küfürler damlıyor.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -3 (general_to_character_own)
Dürüstlük: -2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -2 (vali bulunan eyalet)
144 att_trait_general_personality_all_gambling Level 1
Kumar Seven
Durumu ilginç kılmak için küçücük bir bahis olsun o zaman...
Yozlaşma: Mevcut değerin %+5 kısmı (vali bulunan eyalet)
Level 2
Kumar Müptelası
Bazen kazanır bazen kaybedersin, bu adam için hiç fark etmiyor.
Yozlaşma: Mevcut değerin %+10 kısmı (vali bulunan eyalet)
Level 3
Hayatı Şans
"Şansım yakında döner. Dönmeli!"
Yozlaşma: Mevcut değerin %+15 kısmı (vali bulunan eyalet)
Sadakat: -1 (general_to_character_own)
145 att_trait_general_personality_all_innate_arrogant Level 1
Kibirli
"Muhteşemim! Hayır, gerçekten, sen anlamazsın."
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -2 (general_to_character_own)
Sadakat: -1 (general_to_character_own)
146 att_trait_general_personality_all_innate_stupid Level 1
Aptal
Açıkçası, bu adamın saksısı çalışmamaktan toz tutmuş.
Kurnazlık: -1 (general_to_character_own)
Sadakat: +1 (general_to_character_own)
147 att_trait_general_personality_all_mad Level 1
Pek Doğru Değil
"Önemli mi? Bzzzz! Bzzzz! Bugün yeteri kadar bal yapamadım! Bzzzz!"
Kurnazlık: -1 (general_to_character_own)
Level 2
Tehlikeli
"Gözlerine bayıldım. Cidden güzel gözlerin var. Çok güzeller. Evet."
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -2 (general_to_character_own)
Level 3
Dengesiz
"Arı vız vız vız, arı vız vız vız…"
Otorite: -2 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -3 (general_to_character_own)
Azim: -1 (general_to_character_own)
148 att_trait_general_personality_civilised_adulterer Level 1
Kaçamak Zinacı
"Elbisen güzelmiş. Yatak odamın zeminine daha çok yakışır."
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +10 (general_to_character_own)
Level 2
Utanmaz Zinacı
"Bu konularda bu kadar dar görüşlü olma."
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +20 (general_to_character_own)
Level 3
Karısını Seven Kaçsın!
"Şunun karısı, kumandanın karısı, valinin karısı. Hepsi de oldukça terbiye edilmişti..."
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +30 (general_to_character_own)
149 att_trait_general_personality_not_barbarian_fears_barbarians Level 1
Vahşi Barbarlardan Korkan
Bu adamın düşlerine arada bir "bar-bar-bar"lar giriyor....
Savaş morali: Barbar krallıklarına karşı -10 (komuta edilen kuvvet)
150 att_trait_general_personality_not_barbarian_likes_barbarians Level 1
Barbarları Seven
"Ne yapacaklarını söylerlerse onu yapıyorlar. Buna saygım bol. Pek yıkanmıyorlar, orası öyle..."
Savaş morali: Barbar krallıklarına karşı -5 (komuta edilen kuvvet)
151 att_trait_general_personality_not_eastern_fears_easterners Level 1
Gaddar Doğululardan Korkan
"Adamın boğazından aşağı eritilmiş altın döktüler. Altım leş gibi oldu, onu diyeyim."
Savaş morali: Doğulu imparatorluklara karşı -10 (komuta edilen kuvvet)
152 att_trait_general_personality_not_eastern_likes_easterners Level 1
Doğuluları Seven
"Yalanları dolanları yok. Kadınları hoş. Falooda daha bile hoş..."
Savaş morali: Doğulu imparatorluklara karşı -5 (komuta edilen kuvvet)
153 att_trait_general_personality_not_nomad_fears_nomads Level 1
Yağmacı Göçebelerden Korkan
"Duyduğuma göre tüm esirleri öldürüyorlarmış. Savaş alanında ölmeyi yeğlerim."
Savaş morali: Göçebe kabilelere karşı -10 (komuta edilen kuvvet)
154 att_trait_general_personality_not_nomad_likes_nomads Level 1
Göçebeleri Seven
"O kadar da kötü değiller aslında. Biraz kokuyorlar, biraz da öldürme sevdaları var ama herkesin olumsuz yönü vardır."
Savaş morali: Göçebe kabilelere karşı -5 (komuta edilen kuvvet)
155 att_trait_general_personality_not_roman_fears_romans Level 1
Kalpsiz Romalılardan Korkan
"Romalı" kelimesini duymak bile bu adama ecel terleri döktürüyor.
Savaş morali: Romalılara karşı -10 (komuta edilen kuvvet)
156 att_trait_general_personality_not_roman_likes_romans Level 1
Romalıları Seven
"Romalılar inanılmaz bir ırk... İnanılmaz..."
Savaş morali: Romalılara karşı -5 (komuta edilen kuvvet)
157 att_trait_general_personality_not_roman_unpatriotic Level 1
Ecnebi İlgisi
Bu adam kozmopolit meselelerle "sağlıklı bir şekilde" ilgileniyor.
Sadakat: -1 (general_to_character_own)
Level 2
Ecnebi Takıntısı
İlgi duymak başka, iş arkadaşlarını sıkıntıdan öldürmek başka.
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Sadakat: -2 (general_to_character_own)
Level 3
Ecnebi Görgüsüzlüğü
Bu adamın ilginç bulduğu şeyleri çoğu kişi zevksiz konular olarak görüyor.
Otorite: -2 (general_to_character_own)
Sadakat: -3 (general_to_character_own)
158 att_trait_general_personality_roman_unpatriotic Level 1
Ecnebi İlgisi
Çoğu kişi bu adamın ecnebi merakını onaylamıyor.
Sadakat: -1 (general_to_character_own)
Level 2
Ecnebi Takıntısı
Bu adam Romalılara yakışmayan şeylerden hoşlanıyor. İnsan gerçekten hayret ediyor.
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Sadakat: -2 (general_to_character_own)
Level 3
Ecnebi Görgüsüzlüğü
Bu adamın peltetliği inanılıy gibi değil. Tendine Yomalı diyoy biy de.... Hadi zanım oydan!
Otorite: -2 (general_to_character_own)
Sadakat: -3 (general_to_character_own)
159 att_trait_ruler_personality_all_mad Level 1
Biraz Tuhaf
"Bana yalan söyleme. Yukarı bakmayı bırakırsam gözlerim yuvalarından DÜŞECEK."
Kurnazlık: -1 (general_to_character_own)
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -1 (general_to_character_own)
Asayiş: Karakterlerden -1 (tüm eyaletler)
Level 2
İnsanı Rahatsız Ediyor
İnsanın kendi tırnaklarını yemesi kötü bir alışkanlık, ama peki ya başka kişilerin tırnaklarını yemesi?..
Otorite: -1 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -2 (general_to_character_own)
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -2 (general_to_character_own)
Asayiş: Karakterlerden -2 (tüm eyaletler)
Level 3
Ay Halkının Prensi
"Önümde diz çökün Dünya'nın sefil insanları, yoksa karşınızda kumaş parçalayan güvelerimi bulursunuz!"
Otorite: -2 (general_to_character_own)
Kurnazlık: -3 (general_to_character_own)
Azim: -1 (general_to_character_own)
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -3 (general_to_character_own)
Asayiş: Karakterlerden -3 (tüm eyaletler)
160 att_trait_ruler_personality_all_unjust Level 1
Adaletsiz
"Hususun reddedildi. Dışarı çıkarken rüşvetini bırak."
Dürüstlük: -2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -1 (tüm eyaletler)
Level 2
Adalet Yalan
"Bu talebi göz önünde bulundurdum. Bir kez daha talep edersen vasiyete ihtiyacın olacak."
Dürüstlük: -4 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -2 (tüm eyaletler)
Level 3
Tiran
"SEN! Daha hızlı idam et! İyi davranmayı bırak!"
Dürüstlük: -6 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden -3 (tüm eyaletler)
161 bel_trait_mission_payload_illegitimate_children Level 1
Aldatılmış
En açıkgöz kumandan bile yatağındaki düşmanı görmekte başarısız olabilir.
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: +25 (character_to_character_own)
162 bel_trait_mission_payload_influence_negative Level 1
Gözden Düştü
Belisarius'un gücünün etkisi azaldı.
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına -1 (character_to_character_own)
personality_good
No. Trait Icon Name Effects
163 att_trait_all_personality_all_energetic Level 1
Neşeli
"Dinlenmek mi? Dinlenmek mi? Ben güçsüz biri değilim!"
Azim: +1 (character_to_character_own)
Level 2
Enerji Dolu
"Bugün yapacak çok iş var! Ne güzel!"
Otorite: +1 (character_to_character_own)
Azim: +2 (character_to_character_own)
Level 3
Hayat Dolu
"Ancak öldüğüm zaman uyurum!"
Otorite: +2 (character_to_character_own)
Kurnazlık: +1 (character_to_character_own)
Azim: +3 (character_to_character_own)
164 att_trait_all_personality_all_innate_charismatic Level 1
Karizmatik
Bazı insanlar doğuştan komutandır.
Otorite: +1 (character_to_character_own)
165 att_trait_all_personality_all_innate_intelligent Level 1
Zeki
Zeka, bir adamı güçlü bacaklara kıyasla daha iyi yerlere getirir.
Kurnazlık: +1 (character_to_character_own)
166 att_trait_all_personality_all_innate_uncompromising Level 1
Taviz Vermez
"Hayır'ı cevap olarak kabul etmiyorum."
Azim: +1 (character_to_character_own)
167 att_trait_all_personality_all_lucky Level 1
Kısmetli
Bazı insanlar şanslı doğar.
Başarı şansı: %+5 (character_to_character_own)
Level 2
Şanslı
"Bazıları buna şans der ama ben hüner diyorum."
Başarı şansı: %+10 (character_to_character_own)
Level 3
Kutsanmış
"Kutsal ruhlar beni gözetiyor."
Başarı şansı: %+15 (character_to_character_own)
168 att_trait_anastasius_marker Level 1
Anastasius
Anastasius
((BOŞ ETKİ)) (general_to_character_own)
169 att_trait_antonina_marker Level 1
Antonina
Antonina
170 att_trait_belisarius_marker Level 1
Belisarius
Belisarius
171 att_trait_general_personality_all_bravery Level 1
Korku Bilmez
Savaş, güzel şarap kadar yolu gözlenen eski bir dost.
Azim: +1 (general_to_character_own)
Düşman mümessilin başarı şansı: %-5 (general_to_character_own)
Level 2
Cesareti Ünlü
Bu adamın cesareti pek çok büyük savaş başarısına ilham kaynağı olmuş.
Azim: +2 (general_to_character_own)
Düşman mümessilin başarı şansı: %-10 (general_to_character_own)
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
Level 3
Tamamen Korkusuz
Korkusuz bir savaşçı olan bu adamın askerleri, yüzleştikleri ne olursa olsun onun peşinden gider.
Azim: +3 (general_to_character_own)
Düşman mümessilin başarı şansı: %-15 (general_to_character_own)
Dürüstlük: +4 (komuta edilen kuvvet)
172 att_trait_general_personality_all_fervour Level 1
Hevesli
Cesaret iyi güzel de....
Savaş morali: Saldırırken +5 (komuta edilen kuvvet)
Level 2
Savaş Sevdası
"Saldırın! Saldırın! Geride kalmak yok!"
Azim: +1 (general_to_character_own)
Savaş morali: Saldırırken +10 (komuta edilen kuvvet)
Level 3
Savaşa Hasta
"Sabah sabah şöyle güzel bir ceset kokusuna uyanmak gibisi yok. Zafer gibi kokuyor!"
Kurnazlık: -1 (general_to_character_own)
Azim: +2 (general_to_character_own)
Savaş morali: Saldırırken +15 (komuta edilen kuvvet)
173 att_trait_general_personality_all_honest Level 1
Güvenilir
Bu alnı açık yüze dürüst hareketler yakışır.
Yozlaşma: Mevcut değerin %-5 kısmı (vali bulunan eyalet)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: -5 (general_to_character_own)
Level 2
Dürüst
Hilesiz işler yapmak bu adama kıskanılacak bir ün kazandırmış.
Yozlaşma: Mevcut değerin %-10 kısmı (vali bulunan eyalet)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: -10 (general_to_character_own)
Sadakat: +1 (general_to_character_own)
Level 3
Namuslu
Bu adam dürüstlüğü ve namuslu oluşuyla nam salmış.
Yozlaşma: Mevcut değerin %-15 kısmı (vali bulunan eyalet)
Gayri meşru çocuk sahibi olma şansı: -15 (general_to_character_own)
Sadakat: +2 (general_to_character_own)
174 att_trait_general_personality_all_innate_humble Level 1
Mütevazı
"Bütünün parçasıyım sadece. Fazlası değil."
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +2 (general_to_character_own)
Sadakat: +1 (general_to_character_own)
175 att_trait_general_personality_not_barbarian_hates_barbarians Level 1
Kokulu Barbarlardan Nefret Eden
"Leş gibi kokan, pantolon giyen, gereğinden fazla sakallı kendini erkek sanan herifler. Piçler!"
Savaş morali: Barbar krallıklarına karşı +10 (komuta edilen kuvvet)
176 att_trait_general_personality_not_eastern_hates_easterners Level 1
Doğululardan Nefret Eder
Tek iyi doğulu, ölü doğuludur.
Savaş morali: Doğulu imparatorluklara karşı +10 (komuta edilen kuvvet)
177 att_trait_general_personality_not_nomad_hates_nomads Level 1
At Seven Göçebelerden İğrenen
"Duyduğuma göre atlarının kanını içiyorlarmış. Çok barbarlar."
Savaş morali: Göçebe kabilelere karşı +10 (komuta edilen kuvvet)
178 att_trait_general_personality_not_roman_hates_romans Level 1
Hain Romalılardan İğrenen
Romalıların düz yolları, su kemerleri, yasalarda inatçılıkları ve koca bükülü burunları bu adamı gıcık ediyor.
Savaş morali: Romalılara karşı +10 (komuta edilen kuvvet)
179 att_trait_general_personality_not_roman_patriotic Level 1
Sadık
Bu adamın tabiatındaki doğru ve yanlış hisleri ölene dek tarafına sadık kalacağının göstergesi.
Sadakat: +1 (general_to_character_own)
Level 2
Kendini Adamış
Boş her anında, işi her zaman aklında. Endişeye lüzum yok, bu adam işini yarım yamalak bırakmaz.
Otorite: +1 (general_to_character_own)
Sadakat: +2 (general_to_character_own)
Level 3
Aşırı Milliyetçi
"Bak, bizimle zerre alakaları yok, onu diyorum. O göz makyajı konusuna hiç girmeyeyim."
Otorite: +2 (general_to_character_own)
Sadakat: +3 (general_to_character_own)
180 att_trait_general_personality_roman_patriotic Level 1
Sadık
Bu adamın taca ve devlete olan sadakati sorgulanamaz.
Sadakat: +1 (general_to_character_own)
Level 2
Vatansever
Roma aşkına sadece yabancılara duyulan mantıklı güvensizlik denk.
Otorite: +1 (general_to_character_own)
Sadakat: +2 (general_to_character_own)
Level 3
Gerçek Romalı
Bu adam Romalıların dürüstlüğünün ve kendini beğenmişliğinin güzel bir örneği. Çoğunlukla kendini beğenmişliğin.
Otorite: +2 (general_to_character_own)
Sadakat: +3 (general_to_character_own)
181 att_trait_ioannina_marker Level 1
Ioannina
Ioannina
((BOŞ ETKİ)) (general_to_character_own)
182 att_trait_narses_marker Level 1
Narses
Narses
((BOŞ ETKİ)) (general_to_character_own)
183 att_trait_not_priest_personality_monotheist_religious Level 1
Saygılı
"Tanrı belki var belki yok, varsa eğer o zaman yardımını istiyorum."
Dini nüfuz: +2 devlet dini (vali bulunan eyalet)
Level 2
Dindar
Tanrı en az kim talep ederse en çok ona yardım eder.
Asayiş: Karakterlerden +1 (vali bulunan eyalet)
Dini nüfuz: +4 devlet dini (vali bulunan eyalet)
Level 3
Dine Düşkün
"Gerçek aşk nedir bilir misin? Fedakarlık."
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden +2 (vali bulunan eyalet)
Dini nüfuz: +6 devlet dini (vali bulunan eyalet)
184 att_trait_not_priest_personality_polytheist_religious Level 1
Saygılı
"Ağaç! Taş! Tanrılara hürmet ediyorum."
Dini nüfuz: +2 devlet dini (vali bulunan eyalet)
Level 2
İnançlı
Tanrılar her an burada, yanımızda. Unutmasak iyi olur.
Asayiş: Karakterlerden +1 (vali bulunan eyalet)
Dini nüfuz: +4 devlet dini (vali bulunan eyalet)
Level 3
İmanı Tam
"Diz çök, tanrılara şükret!"
Dürüstlük: +2 (komuta edilen kuvvet)
Asayiş: Karakterlerden +2 (vali bulunan eyalet)
Dini nüfuz: +6 devlet dini (vali bulunan eyalet)
185 att_trait_ollam_ri_pillage Level 1
Ollam Ri'nin Açgözlülüğü
Tedbirsizlerin pelerinlerini yırtan, diken misali bir kavrayış.
Dürüstlük: yağmalarken +10 (yalnızca ordu)
Esir fidyesi geliri: %+50 (yalnızca ordu)
Baskınlardan elde edilen gelir: %+30 (yalnızca ordu)
186 att_trait_photius_marker Level 1
Photius
Photius
((BOŞ ETKİ)) (general_to_character_own)
187 att_trait_priest_rank_arian_bishop Level 1
Piskopos
Bu adam, Kilise'ye bağlılığıyla tanınır.
Asayiş: Aryan Hristiyanlığı'nın ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 seviyesine kadar bonus (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Aryan Hristiyanlığı (yerel bölge)
188 att_trait_priest_rank_catholic_bishop Level 1
Piskopos
Bu adam, Kilise'ye bağlılığıyla tanınır.
Asayiş: Katolik Hristiyanlığı'nın ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 seviyesine kadar bonus (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Latin Hristiyanlığı (yerel bölge)
189 att_trait_priest_rank_celtic_high_druid Level 1
Yüksek Druid
"Meşeler bana bir şeyler anlatıyor."
Asayiş: Kelt putperestliğinin ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 seviyesine kadar bonus (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Kelt putperestliği (yerel bölge)
190 att_trait_priest_rank_germanic_high_priest Level 1
Yüksek Rahibe
Yaşı ve tecrübesi, bu kadının inancının lideri konumuna gelmesini sağladı.
Asayiş: Cermen putperestliğinin ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 seviyesine kadar bonus (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Cermen putperestliği (yerel bölge)
191 att_trait_priest_rank_manichaean_leader Level 1
Lider
Mani'nin vaftiz edilmiş varisi.
Asayiş: Maniheizm'in ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 seviyesine kadar bonus (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Maniheizm (yerel bölge)
192 att_trait_priest_rank_orthodox_bishop Level 1
Piskopos
Bu adam, Kilise'ye bağlılığıyla tanınır.
Asayiş: Yunan Hristiyanlığı'nın ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 seviyesine kadar bonus (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Yunan Hristiyanlığı (yerel bölge)
193 att_trait_priest_rank_roman_high_priest Level 1
Yüksek Rahip
Yaşı ve tecrübesi, bu adamın inancının lideri konumuna gelmesini sağladı.
Asayiş: Roma putperestliğinin ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Roma putperestliği (yerel bölge)
194 att_trait_priest_rank_tengri_high_priest Level 1
Yüksek Rahip
"Tengri sana göz kulak olsun."
Asayiş: Tengriciliğin ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 seviyesine kadar bonus (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Tengrizm (yerel bölge)
195 att_trait_priest_rank_zoroastrian_mobedan_mobed Level 1
Mobedan Mobed
O rahiplerin rahibidir ve kutsal alevlerin koruyucusudur.
Asayiş: Zerdüştlük'ün ortaya çıkmasına bağlı olarak +5 seviyesine kadar bonus (yerel eyalet)
Dini nüfuz: +5 Zerdüştlük (yerel bölge)
196 att_trait_theodosius_marker Level 1
Theodosius
Theodosius
197 att_trait_ybor_blade Level 1
Godan'ın Bıçağı
Bir tanrının gazabının alevleriyle dövülmüş çelik.
Yakın muharebe saldırısı: +15 (komuta edilen kuvvet)
Yakın muharebe hasarı: %+15 (komuta edilen kuvvet)
Azim: +7 (general_to_character_own)
198 att_trait_ybor_eye Level 1
Godan'ın Gözü
Bir göz, şimdi olana bakmak için, bir tane de geleceğe bakmak için.
Sefer görüş açısı: +50 (general_to_character_own)
Yakın muharebe savunması: +10 (komuta edilen kuvvet)
Menzilli birim saldırı mesafesi: %+15 (komuta edilen kuvvet)
Kurnazlık: +7 (general_to_character_own)
199 att_trait_ybor_tongue Level 1
Godan'ın Dili
"Ölüm ve yaşam dilin gücünde saklıdır, dili seven meyvesini yer."
Kişisel nüfuz: Nüfuz kazandıran durum başına +5 (general_to_character_own)
Yetiştirme maliyeti: %-20 (komuta edilen kuvvet)
Otorite: +7 (general_to_character_own)
Siyasi eylem maliyeti: %-15 kişisel nüfuz (general_to_character_own)
200 att_trait_ybor_touch Level 1
Godan'ın Teması
Tanrı tarafından yaratılan et yalnızca onun elleriyle kaynaştırılabilir.
İkmal: %+30 (komuta edilen kuvvet)
Otorite: +3 (general_to_character_own)
Kurnazlık: +3 (general_to_character_own)
Azim: +3 (general_to_character_own)
201 bel_trait_mission_payload_harmony Level 1
Düzenin Koruyucusu
Tanrıya en iyi barışı koruyanlar hizmet eder.
Dini huzursuzluk: %+10 (yerel eyalet)
202 bel_trait_mission_payload_influence_positive Level 1
Nüfuzlu
Belisarius dost generallerinden çok daha üstün.
Kişisel nüfuz: Tur başına +5 (character_to_character_own)
203 bel_trait_mission_payload_missionary Level 1
Fidei Müdafaacı
Son nefesimi vermediğim sürece doğru inanç yaşayacak.
Dini geçişme: +3 Yunan Hristiyanlığı (yerel eyalet)
204 cha_trait_leader_influence Level 1
Nüfuzlu
Bu adam konuştuğunda, insanlar kulak kesilir. Buyruk veren kişiliğiyle, bu adam her anlamda en iyi generaldir.
Kişisel nüfuz: Tur başına +4 (character_to_character_own)
205 cha_trait_pope Level 1
Papa
[GÖRÜLMÜYOR]
Çocuk sahibi olamaz (general_to_character_own)
Doğal sebeplerden ötürü ölme şansı: %-999 (general_to_character_own)
206 cha_trait_wife_influence Level 1
Nüfuzlu
Onun güzelliğine keskin bir zeka eşlik eder. Yalnızca bir ahmak onun fikrini elinin tersiyle geri çevirir.
Kişisel nüfuz: Tur başına +2 (character_to_character_own)
Facebook