Left Panel
menu
HomeAna Sayfa / Total War: Attila / Uluslar

Grand Campaign

Doğulu İmparatorluklar
Doğulu İmparatorluklar
Fatihleri I. Ardeşir tarafından Partya İmparatorluğu küllerinden yeniden diriltilen Sasani İmparatorluğu Pers topraklarında uzun süreli bir Helenleşmeden sonra İran kültürünü bu topraklara geri getirdi. Ancak genişlemeleri Roma topraklarının sınırlarını zorladığından Roma tarafından boyun eğdirilmeleri ya da onlarla savaşmaları kaçınılmazdı. Ne var ki Sasani orduları kuşatma koşullarında üstünlük gösterdiğinden düşman şehirlerini kuşatırken ya da kendi şehirlerini korurken bel kemikleri olan ağır katafrakt süvarileriyle çok güçlü bir savaş meydanı rakibi teşkil ediyordu.
Abarshahr
Abarshahr
Abhazya
Abhazya
Afrika
Afrika
Afrigitler
Afrigitler
Arya
Arya
Ermenistan
Ermenistan
Arran
Arran
Atropaten
Atropaten
Ghassanidler
Ghassanidler
Kartli
Kartli
Lazica
Lazica
Makran
Makran
Maurlar
Maurlar
Mazunlar
Mazunlar
Nobatya
Nobatya
Partya
Partya
Persiya
Persiya
Sasani İmparatorluğu
Sasani İmparatorluğu
İsfahan
İsfahan
Doğulu İmparatorluklar Rebel
Etiyopyalı Asiler
Etiyopyalı Asiler
Afrikalı Asiler
Afrikalı Asiler
Arap Asiler
Arap Asiler
Kafkas Asiler
Kafkas Asiler
Doğulu Asiler
Doğulu Asiler
Doğulu İmparatorluklar Civil War
Etiyopyalı Ayrılıkçılar
Etiyopyalı Ayrılıkçılar
Afrikalı Ayrılıkçılar
Afrikalı Ayrılıkçılar
Arap Ayrılıkçılar
Arap Ayrılıkçılar
Kafkas Ayrılıkçılar
Kafkas Ayrılıkçılar
Doğulu Ayrılıkçılar
Doğulu Ayrılıkçılar
Sasani Ayrılıkçıları
Sasani Ayrılıkçıları
Roma İmparatorluğu
Roma İmparatorluğu
En geniş dönemlerinde Roma İmparatorluğu’nun sınırları Mezopotamya’dan Atlantik kıyılarına dek uzanıyordu. Ancak, artık bölünmüş halde ve Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları eski birleşik imparatorluğun şanının yalnızca birer gölgesi ve iç anlaşmazlıklar, gaspçılar ve istilacılar her yandan çekiştirip onları tamamen parçalamakla tehdit etmekteler. Ancak ne var ki Romalıların hırsları hiçbir zaman hafife alınmamalıdır. Sonsuz Şehir’in doğumunu şekillendiren ve hâkimiyeti sağlayan hırsla şimdi onları yok olmanın eşiğinden koruyan tek şey olan hırs yine aynı.
Mısır
Mısır
Anadolu
Anadolu
Asya
Asya
Britanya
Britanya
Doğu Roma İmparatorluğu
Doğu Roma İmparatorluğu
Galya
Galya
Hispanya
Hispanya
İlirya
İlirya
İtalya
İtalya
Cudyalılar
Cudyalılar
Makedonya
Makedonya
Orienler
Orienler
Palmira
Palmira
Pontus
Pontus
Septimanya
Septimanya
Soisson Hükümdarlığı
Soisson Hükümdarlığı
Batı Roma İmparatorluğu
Batı Roma İmparatorluğu
Roma İmparatorluğu Rebel
Doğu Romalı Asiler
Doğu Romalı Asiler
Batı Romalı Asiler
Batı Romalı Asiler
Roma İmparatorluğu Civil War
Doğu Romalı Ayrılıkçılar
Doğu Romalı Ayrılıkçılar
Batı Romalı Ayrılıkçılar
Batı Romalı Ayrılıkçılar
Barbar Krallıkları
Barbar Krallıkları
Cermen kabileleri Roma bölgesi içerisinde hudut boyları ötesinde yerleşen pek çok halktan ilkiydi. Çoğu yaşadıkları toprak karşılığında Roma İmparatorluğu federateleri olmuş olsalar da bağımsızlıklarına yüksek değer biçen azılı savaşçılar olarak kalmaya devam ettiler. Romalıların İmparatorluklarının kuzey batısındaki kontrolleri sarsılmaya başladığında bu büyük kabilesel konfederasyonlar genişlemeleri için onlara sunulan tüm fırsatları değerlendirmek için hazır ve istekliydi.
Alemanni
Alemanni
Anglar
Anglar
Bastarnalılar
Bastarnalılar
Burgundiyalılar
Burgundiyalılar
Daçya
Daçya
Frenkler
Frenkler
Gepidler
Gepidler
Greuthingler
Greuthingler
Langobardi
Langobardi
Lugiler
Lugiler
Markomanlar
Markomanlar
Kuatlar
Kuatlar
Rugiler
Rugiler
Saksonlar
Saksonlar
Kelt Ayrılıkçılar
Kelt Ayrılıkçılar
İskandinav Ayrılıkçıları
İskandinav Ayrılıkçıları
Türingiyalılar
Türingiyalılar
Varinililer
Varinililer
Barbar Krallıkları Rebel
Kelt Asiler
Kelt Asiler
Doğulu Cermen Asiler
Doğulu Cermen Asiler
Kuzeyli Cermen Asiler
Kuzeyli Cermen Asiler
Batılı Cermen Asiler
Batılı Cermen Asiler
İskandinav Asileri
İskandinav Asileri
Barbar Krallıkları Civil War
Dan Ayrılıkçıları
Dan Ayrılıkçıları
Frenk Bölücüler
Frenk Bölücüler
Get ayrılıkçıları
Get ayrılıkçıları
Doğu Cermen Ayrılıkçıları
Doğu Cermen Ayrılıkçıları
Kuzey Cermen Ayrılıkçıları
Kuzey Cermen Ayrılıkçıları
Batı Cermen Ayrılıkçıları
Batı Cermen Ayrılıkçıları
Juti Ayrılıkçıları
Juti Ayrılıkçıları
Ostrogot Ayrılıkçıları
Ostrogot Ayrılıkçıları
Sakson Ayrılıkçılar
Sakson Ayrılıkçılar
Vandal Ayrılıkçılar
Vandal Ayrılıkçılar
Vizigot Ayrılıkçıları
Vizigot Ayrılıkçıları
Büyük Göçmenler
Büyük Göçmenler
Bu dönemde Avrupa boyunca gerçekleşmekte olan büyük göçleri etkileyen pek çok etmen olsa da bu etmenlerin en büyüğü bozkırlardan gelen Hun akınlarıydı. Kurulmuş imparatorlukların zenginlikleri için ya da göçebe istilacılardan kaçmak için olsun yüz binlerce insan yerinden edildi ve şimdi Roma İmparatorluğu’nun hudut boylarından uzakta yeni topraklar ve yeni yaşamlar aramaktalar. Zayıf kabileler yok olana dek ezilecekler, ancak güçlü olanlar yabancı topraklarda ayakta kalacak ve bin yıl boyunca sürecek kültürler ve krallıkların temelini atacaklardı.
Alanlar
Alanlar
Ostrogotlar
Ostrogotlar
Süevler
Süevler
Vandallar
Vandallar
Vizigotlar
Vizigotlar
Büyük Göçmenler Civil War
Alanlı Ayrılıkçılar
Alanlı Ayrılıkçılar
Süevli Ayrılıkçılar
Süevli Ayrılıkçılar
Slavlar
Slavlar
PLACEHOLDER
Antesliler
Antesliler
Slavenyalılar
Slavenyalılar
Venedler
Venedler
Slavlar Rebel
Slav Asiler
Slav Asiler
Çöl Krallıkları
Çöl Krallıkları
Konstantinopol'ün medeni toplumundan uzakta, Pers krallarının sınırlarında, Arabistan ve Afrika'nın gururlu ve mağrur çöl krallıkları bulunuyor. Bilinen dünyanın tam köşesinde yer alan Aksum ve Himyar sürekli birbiriyle savaş halinde, ancak topraklarından geçen İpek Yolu ticareti sayesinde inanılmaz bir zenginliğe sahipler. Daha da kuzeyde, Sasani İmparatorluk'unun bir ucunda, Lakhmidler, Tizpon'dan taş atımı mesafede, al-Hira'da muhalif bir Arap hayatı yaşıyor. Göçebe bir halk olan Tanukidler, Levant'te yaşıyor ve Lakhmid kuzenleri gibi aşırı derecede bağımsız ve mağrur bir yaşam tarzları var. Dünyanın iki süper gücü, Roma ve Persler, ilgiyle izleyip, gerekli olduğunda müdahale ediyor ama çöl krallıkları kimseye boyun eğmez. Çöl kumları gibi değişip akıl çelerek, halklarının geleceğini sağlama alma amacıyla ne gerekirse yaparlar.
Aksum
Aksum
Gaetullar
Gaetullar
Garamantiyalılar
Garamantiyalılar
Himyar
Himyar
Lakhmidler
Lakhmidler
Tanukhidler
Tanukhidler
Çöl Krallıkları Civil War
Aksum Ayrılıkçıları
Aksum Ayrılıkçıları
Himyar Ayrılıkçıları
Himyar Ayrılıkçıları
Lakhmid Ayrılıkçıları
Lakhmid Ayrılıkçıları
Tanukhid Ayrılıkçıları
Tanukhid Ayrılıkçıları
Göçebe Kabileler
Göçebe Kabileler
Merkezî Asya’dan gelen göçebeler güneydoğu Avrupa’ya büyük akınlar yapmaya başladılar. Yerleşik evleri ya da onları yönetecek kralları olmadan atçılıkta ve yolda hayatta kalmada ustadırlar ve bu yetenekleri erken yaşlarda geliştirmeye başlarlar. Atlı okçularının atışları eşsiz isabetliliği ve stratejik manevralarının yırtıcı hızına dair sözler, onların gelişlerinin yarattığı korku gibi diyarlar boyunca hızla yayıldı. Yerleşik hayata geçmiş çoğu insan için göçebe binicilerinin gelişi günlerinin sonu ve ölümü getirir.
Budiniler
Budiniler
Hunlar
Hunlar
Lazigetler
Lazigetler
Macarlar
Macarlar
Roksolanlar
Roksolanlar
Sabirler
Sabirler
Ak Hunlar
Ak Hunlar
Göçebe Kabileler Rebel
Hun Asileri
Hun Asileri
Sarmatyalı Asiler
Sarmatyalı Asiler
Göçebe Kabileler Civil War
Hun Ayrılıkçıları
Hun Ayrılıkçıları
Sarmatyalı Ayrılıkçılar
Sarmatyalı Ayrılıkçılar
Ak Hun Ayrılıkçıları
Ak Hun Ayrılıkçıları
İskandinavlar
İskandinavlar
Uzak kuzey diyarlarında yaşayan Kuzeyli kabileler savaştan, talandan ve yıkımdan zevk alan sert halklardır. Memleketleri verimlidir ancak merhametsizce zorlu topraklardır; kış boyunca kırk gün güneş yüzü görmez ve güneş yazları kırk gün boyunca ufuktan hiç ayrılmaz. Kuzeyli insanların dünyadaki en uzun insanlardan oldukları söylenir, hem ruhça hem de bedence ve vahşi hayvanların yırtıcılıkları ve vahşilikleriyle savaşabilmek içindir bu.
Danlar
Danlar
Getler
Getler
Jutiler
Jutiler
Keltler
Keltler
Medeniyetin saçaklarında, Roma Britanyası’nın hemen yanında Kelt halkları duruyor ve kadim yaşam yollarını korumak için savaşıyordu. Piktler ve Kaledonyalılar Britanya’nın en kuzeyindeki çıkıntıları işgal ederek Roma İmparatorluğu’yla çarpıştılar, fakat adanın tamamını ilhak etme çabaları boşa çıktı. Bu sırada İrlanda Denizi’yle İmparatorluğun parmaklarından sıyrılan Ebdanlar, güçlü kabilesel bağlar ve Kelt kültüründe özgün bir çeşitlilik kurdular. Batı Roma İmparatorluğu artık rahatsızlanmaya başladığından Kelt kabileleri için birleşmek, güç ve kararlılıklarını sınayarak Britanya Adalarını ele geçirmek için fırsat doğmuştu. Keltler Romalılar gelmeden çok öncesinde dahi buradaydılar ve onlar gittikten çok sonraları da burada olacaklar!
Ebdanlar
Ebdanlar
Piktler
Piktler
Kaledonlar
Kaledonlar
Keltler Civil War
Ebdan Ayrılıkçıları
Ebdan Ayrılıkçıları
Pikt Ayrılıkçıları
Pikt Ayrılıkçıları
Kaledon Ayrılıkçıları
Kaledon Ayrılıkçıları
Other
Other
Batı Roma İmparatorluğu
Batı Roma İmparatorluğu
Batı Roma İmparatorluğu
Batı Roma İmparatorluğu
Batı Roma İmparatorluğu
Batı Roma İmparatorluğu
Other Rebel
Ak Hun Asileri
Ak Hun Asileri
Other Civil War
Alaman Ayrılıkçılar
Alaman Ayrılıkçılar
Antesli Ayrılıkçılar
Antesli Ayrılıkçılar
Burgundiyalı Ayrılıkçılar
Burgundiyalı Ayrılıkçılar
Romalı Ayrılıkçılar
Romalı Ayrılıkçılar
Garaman Ayrılıkçıları
Garaman Ayrılıkçıları
Langobardlı Ayrılıkçılar
Langobardlı Ayrılıkçılar
Sclaveni Ayrılıkçıları
Sclaveni Ayrılıkçıları
Vened Ayrılıkçıları
Vened Ayrılıkçıları
Romalı Ayrılıkçılar
Romalı Ayrılıkçılar

The Last Roman

Age of Charlemagne

Other
Other
Ailech Krallığı (Age of Charlemagne)
Ailech Krallığı (Age of Charlemagne)
Alaman Dükalığı (Age of Charlemagne)
Alaman Dükalığı (Age of Charlemagne)
Alt Clut Krallığı (Age of Charlemagne)
Alt Clut Krallığı (Age of Charlemagne)
Angria (Age of Charlemagne)
Angria (Age of Charlemagne)
Akitanya Dükalığı (Age of Charlemagne)
Akitanya Dükalığı (Age of Charlemagne)
Asturias Krallığı (Age of Charlemagne)
Asturias Krallığı (Age of Charlemagne)
Avarlar (Age of Charlemagne)
Avarlar (Age of Charlemagne)
Badajoz Taifası (Age of Charlemagne)
Badajoz Taifası (Age of Charlemagne)
Barselona Taifalları (Age of Charlemagne)
Barselona Taifalları (Age of Charlemagne)
Bavari Dükalığı (Age of Charlemagne)
Bavari Dükalığı (Age of Charlemagne)
Benevento Dükalığı (Age of Charlemagne)
Benevento Dükalığı (Age of Charlemagne)
Bohemya (Age of Charlemagne)
Bohemya (Age of Charlemagne)
Brittany Krallığı (Age of Charlemagne)
Brittany Krallığı (Age of Charlemagne)
Burgonya Dükalığı (Age of Charlemagne)
Burgonya Dükalığı (Age of Charlemagne)
Carloman Krallığı (Age of Charlemagne)
Carloman Krallığı (Age of Charlemagne)
Şarlman Krallığı (Age of Charlemagne)
Şarlman Krallığı (Age of Charlemagne)
Connachta Krallığı (Age of Charlemagne)
Connachta Krallığı (Age of Charlemagne)
Korduba Emirliği (Age of Charlemagne)
Korduba Emirliği (Age of Charlemagne)
Hırvat Dükalığı (Age of Charlemagne)
Hırvat Dükalığı (Age of Charlemagne)
Danlar Krallığı (Age of Charlemagne)
Danlar Krallığı (Age of Charlemagne)
Eastphalia (Age of Charlemagne)
Eastphalia (Age of Charlemagne)
Frisya Dükalığı (Age of Charlemagne)
Frisya Dükalığı (Age of Charlemagne)
Gaskonya Dükalığı (Age of Charlemagne)
Gaskonya Dükalığı (Age of Charlemagne)
Glywysing Krallığı (Age of Charlemagne)
Glywysing Krallığı (Age of Charlemagne)
Granada Emirliği (Age of Charlemagne)
Granada Emirliği (Age of Charlemagne)
Gwynedd Krallığı (Age of Charlemagne)
Gwynedd Krallığı (Age of Charlemagne)
Kent Krallığı (Age of Charlemagne)
Kent Krallığı (Age of Charlemagne)
Leinster Krallığı (Age of Charlemagne)
Leinster Krallığı (Age of Charlemagne)
Lombard Krallığı (Age of Charlemagne)
Lombard Krallığı (Age of Charlemagne)
Mercia Krallığı (Age of Charlemagne)
Mercia Krallığı (Age of Charlemagne)
Munster Krallığı (Age of Charlemagne)
Munster Krallığı (Age of Charlemagne)
Nordalbingia (Age of Charlemagne)
Nordalbingia (Age of Charlemagne)
Northumbria Krallığı (Age of Charlemagne)
Northumbria Krallığı (Age of Charlemagne)
Obodrit (Age of Charlemagne)
Obodrit (Age of Charlemagne)
Pamplona Dükalığı (Age of Charlemagne)
Pamplona Dükalığı (Age of Charlemagne)
Papalık Devletleri (Age of Charlemagne)
Papalık Devletleri (Age of Charlemagne)
Pikt Krallığı (Age of Charlemagne)
Pikt Krallığı (Age of Charlemagne)
Powys Krallığı (Age of Charlemagne)
Powys Krallığı (Age of Charlemagne)
Provence Dükalığı (Age of Charlemagne)
Provence Dükalığı (Age of Charlemagne)
Göçebe Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Göçebe Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Müslüman Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Müslüman Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Viking Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Viking Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Sevila Taifaları (Age of Charlemagne)
Sevila Taifaları (Age of Charlemagne)
Sicilya Boyu (Age of Charlemagne)
Sicilya Boyu (Age of Charlemagne)
Spoleto Dükalığı (Age of Charlemagne)
Spoleto Dükalığı (Age of Charlemagne)
Toledo Taifalları (Age of Charlemagne)
Toledo Taifalları (Age of Charlemagne)
Ulaid Krallığı (Age of Charlemagne)
Ulaid Krallığı (Age of Charlemagne)
Valensiya Taifalları (Age of Charlemagne)
Valensiya Taifalları (Age of Charlemagne)
Venedik Cumhuriyeti (Age of Charlemagne)
Venedik Cumhuriyeti (Age of Charlemagne)
Wessex Krallığı (Age of Charlemagne)
Wessex Krallığı (Age of Charlemagne)
Westphalia (Age of Charlemagne)
Westphalia (Age of Charlemagne)
Wilzi (Age of Charlemagne)
Wilzi (Age of Charlemagne)
Zaragoza Taifalları (Age of Charlemagne)
Zaragoza Taifalları (Age of Charlemagne)
Other Rebel
Avar Asiler (Age of Charlemagne)
Avar Asiler (Age of Charlemagne)
Hristiyan Asiler (Age of Charlemagne)
Hristiyan Asiler (Age of Charlemagne)
İngiliz Asiler (Age of Charlemagne)
İngiliz Asiler (Age of Charlemagne)
Frenk Asiler (Age of Charlemagne)
Frenk Asiler (Age of Charlemagne)
İrlandalı Asiler (Age of Charlemagne)
İrlandalı Asiler (Age of Charlemagne)
İtalyan Asiler (Age of Charlemagne)
İtalyan Asiler (Age of Charlemagne)
Müslüman Asiler (Age of Charlemagne)
Müslüman Asiler (Age of Charlemagne)
Pikt Asiler (Age of Charlemagne)
Pikt Asiler (Age of Charlemagne)
Romalı Asiler (Age of Charlemagne)
Romalı Asiler (Age of Charlemagne)
Sakson Asiler (Age of Charlemagne)
Sakson Asiler (Age of Charlemagne)
Slav Asiler (Age of Charlemagne)
Slav Asiler (Age of Charlemagne)
İspanyol Asiler (Age of Charlemagne)
İspanyol Asiler (Age of Charlemagne)
Viking Asiler (Age of Charlemagne)
Viking Asiler (Age of Charlemagne)
Galli Asiler (Age of Charlemagne)
Galli Asiler (Age of Charlemagne)
Other Civil War
Avar Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Avar Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Hristiyan Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Hristiyan Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
İngiliz Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
İngiliz Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Mercialı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Mercialı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Frenk Bölücüler (Age of Charlemagne)
Frenk Bölücüler (Age of Charlemagne)
Austrasyalı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Austrasyalı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Galiçyalı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Galiçyalı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Asturian Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Asturian Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
İrlandalı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
İrlandalı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
İtalyan Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
İtalyan Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Lombard Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Lombard Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Kordobalı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Kordobalı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Pikt Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Pikt Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Roma Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Roma Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Sakson Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Sakson Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Westphalialı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Westphalialı Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Slav Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Slav Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Dan Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Dan Ayrılıkçılar (Age of Charlemagne)
Gal Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Gal Ayrılıkçıları (Age of Charlemagne)
Facebook