Left Panel
Říše Říše Schopnosti

SchopnostiSchopnosti panny

Prvotní hybatel
Prvotní hybatel
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_prime_mover)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Wyssanova divoká forma
Wyssanova divoká forma
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wyssans_wildform)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Válečný oř
Válečný oř
(wh_main_skill_brt_wizard_unique_damsel_warhorse)
Ničitel
Ničitel
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_spoiler)
Divoké srdce
Divoké srdce
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wild_heart)
Jednorožec
Jednorožec
(wh_dlc07_skill_brt_damsel_heavens_unique_unicorn)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_hardy)
Arkánní vedení
Arkánní vedení
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_dummy_wyssans_wildform)
Mistr
Mistr
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_adept)
Hejno zkázy
Hejno zkázy
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_flock_of_doom)
Plášť Paní
Plášť Paní
(wh_main_skill_brt_all_unique_ladys_mantle)
Rádce
Rádce
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_adviser)
Pannova neproniknutelná kožešina
Pannova neproniknutelná kožešina
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_panns_impenetrable_pelt)
Aura Paní
Aura Paní
(wh_main_skill_brt_wizard_unique_damsel_aura_of_the_lady)
Magická bouře
Magická bouře
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_storm_of_magic)
Jantarové kopí
Jantarové kopí
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_amber_spear)
Bzzz!
Bzzz!
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_zzapp)
Úhyb
Úhyb
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Odhalení magie
Odhalení magie
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_magic_detection)
Uzemňování
Uzemňování
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Poradce
Poradce
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_counselor)
Vysávání moci
Vysávání moci
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Pomocník
Pomocník
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_aide)
Anraheirova kletba
Anraheirova kletba
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_curse_of_anraheir)
Stoupenec
Stoupenec
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_advocate)
Kadonova transformace
Kadonova transformace
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_transformation_of_kadon)

Schopnosti panny (Background Skills)

Fádnost
Fádnost
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodnost
Nerozhodnost
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušnost
Velkodušnost
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživost
Plíživost
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupost
Hloupost
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovnost
Nešikovnost
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvoření
Znetvoření
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivost
Důvěřivost
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěnost
Nesoustředěnost
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Naivita
Naivita
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodnost
Ctihodnost
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligence
Inteligence
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

PH - Green Knight Skills

Green Knight Cap [HIDDEN]
Green Knight Cap [HIDDEN]
(wh_dlc07_skill_agent_cap_increase)
[HIDDEN]
[HIDDEN]
(wh_dlc07_skill_green_knight_dummy)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)

Schopnosti upíra (Stín)

Výbojný
Výbojný
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_expansionist)
Melkothovo mystifikační miasma
Melkothovo mystifikační miasma
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_mystifying_miasma)
Ochrana
Ochrana
(wh_main_skill_all_dignitary_self_safeguard)
Noční můra v plné zbroji
Noční můra v plné zbroji
(wh_dlc05_skill_vmp_dignitary_shadow_unique_vampire_barded_nightmare)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Diverzant
Diverzant
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_dissenter)
Kouř a zrcadla
Kouř a zrcadla
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_smoke_and_mirrors)
Zápal
Zápal
(wh_main_skill_all_dignitary_self_impassioned)
Pekelný oř
Pekelný oř
(wh_dlc05_skill_vmp_dignitary_shadow_unique_vampire_hellsteed)
Žalobce
Žalobce
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_accuser)
Arkánní vedení
Arkánní vedení
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Temné požehnání
Temné požehnání
(wh_main_skill_vmp_dignitary_self_dark_benediction)
Mystifikační miasma [SKRYTO]
Mystifikační miasma [SKRYTO]
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_mystifying_miasma_dummy)
Obnovitel
Obnovitel
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_restorer)
Oslabení nepřítele
Oslabení nepřítele
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_enfeebling_foe)
Divoké oči
Divoké oči
(wh_main_skill_all_dignitary_self_wild-eyed)
Hlad
Hlad
(wh_main_skill_vmp_dignitary_unique_the_hunger)
Vlivný
Vlivný
(wh_main_skill_vmp_dignitary_campaign_influential)
Uvadnutí
Uvadnutí
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_the_withering)
Přesvědčení
Přesvědčení
(wh_main_skill_all_dignitary_self_conviction)
Hrobová ochrana
Hrobová ochrana
(wh_main_skill_vmp_all_unique_grave_ward)
Bašta
Bašta
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_bastion)
Soumračné kyvadlo
Soumračné kyvadlo
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_penumbral_pendulum)
Jasnovidnost
Jasnovidnost
(wh_main_skill_all_dignitary_self_soothsaying)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_hardy)
Úhyb
Úhyb
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Nesmrtelná vůle
Nesmrtelná vůle
(wh_main_skill_vmp_dignitary_self_immortal_will)
Doplňovač
Doplňovač
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_replenisher)
Uzemňování
Uzemňování
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Tvrdošíjnost
Tvrdošíjnost
(wh_main_skill_all_dignitary_self_tenacity_2)
Oslabovač
Oslabovač
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_debilitator)
Vysávání moci
Vysávání moci
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Věštba
Věštba
(wh_main_skill_all_dignitary_self_augury)
Plenitel
Plenitel
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_despoiler)
Jáma stínů
Jáma stínů
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_pit_of_shades)
Nedotknutelný
Nedotknutelný
(wh_main_skill_all_dignitary_self_inviolable_2)
Mecenáš
Mecenáš
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_provider)
Okkamova myšlenková břitva
Okkamova myšlenková břitva
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_okkams_mindrazor)
Bojový zápal
Bojový zápal
(wh_main_skill_all_dignitary_self_fervour)

Schopnosti upíra (Stín) (Background Skills)

Fádnost
Fádnost
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodnost
Nerozhodnost
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušnost
Velkodušnost
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživost
Plíživost
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupost
Hloupost
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovnost
Nešikovnost
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvoření
Znetvoření
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivost
Důvěřivost
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěnost
Nesoustředěnost
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Naivita
Naivita
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodnost
Ctihodnost
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligence
Inteligence
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: Mistr Inženýr

Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Hlavní stavitel
Hlavní stavitel
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_master_of_works)
Jednotný střelecký výcvik
Jednotný střelecký výcvik
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_standardised_firing_drill)
Zášť předků
Zášť předků
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Prospektor
Prospektor
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_prospector)
Rekvizice
Rekvizice
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_requisition)
Rozhodný
Rozhodný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Smrtící nástrahy
Smrtící nástrahy
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_deadly_contraptions)
Střelný prach navíc
Střelný prach navíc
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_extra_powder)
Sabotér
Sabotér
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_saboteur)
Technická vylepšení
Technická vylepšení
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_technical_enhancements)
Nezdolný
Nezdolný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Karacká krev
Karacká krev
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_karak_blood)
Triangulace
Triangulace
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_triangulation)
Grimnirova runa
Grimnirova runa
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Kontrola škod
Kontrola škod
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_damage_control)
Ostrostřelec
Ostrostřelec
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_dead_eye)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_hardy)
Balistická kalibrace
Balistická kalibrace
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_calibration)
Čas a pohyb
Čas a pohyb
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_time_&_motion)
Správce
Správce
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_overseer)
Logistický inženýr
Logistický inženýr
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_logistical_engineer)
Koordinátor obrany
Koordinátor obrany
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_defensive_coordinator)
Sabotér
Sabotér
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_confounder)
Instruktor balistiky
Instruktor balistiky
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_instructor)
Podminování
Podminování
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_underminer)
Sapér
Sapér
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_sapper)

Schopnosti hrdiny: Mistr Inženýr (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Fádnost
Fádnost
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodnost
Nerozhodnost
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušnost
Velkodušnost
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživost
Plíživost
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupost
Hloupost
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovnost
Nešikovnost
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvoření
Znetvoření
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivost
Důvěřivost
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěnost
Nesoustředěnost
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Naivita
Naivita
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodnost
Ctihodnost
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligence
Inteligence
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: runotepec

Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Runa zaštítění
Runa zaštítění
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_shielding)
Runa domácího krbu
Runa domácího krbu
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_hearth_&_home)
Zášť předků
Zášť předků
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Runa statečnosti
Runa statečnosti
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_fortitude)
Runa přísahy a oceli
Runa přísahy a oceli
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_oath_&_steel)
Rozhodný
Rozhodný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Dreng Rhunki
Dreng Rhunki
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_dreng_rhunki)
Runa popření
Runa popření
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_negation)
Runa oddanosti
Runa oddanosti
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_stalwart_rune)
Tlumení
Tlumení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_damping)
Nezdolný
Nezdolný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Runa ochrany
Runa ochrany
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_warding)
Nažhav runy
Nažhav runy
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_strike_the_runes)
Grimnirova runa
Grimnirova runa
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Runa předků
Runa předků
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_ancestor_rune)
Výheň
Výheň
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_forgefire)
Runa zachování
Runa zachování
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_preservation)
Runa zášti a ničení
Runa zášti a ničení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_wrath_&_ruin)
Valayina mistrovská runa
Valayina mistrovská runa
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_valaya)
Runa útoku
Runa útoku
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_striking)
Mistrovská runa obětování
Mistrovská runa obětování
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_immolation)
Runa moci
Runa moci
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_might)
Runa zlomení kouzla
Runa zlomení kouzla
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_spellbreaking)
Runa vykrytí
Runa vykrytí
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_parrying)
Mistrovská runa zlomení
Mistrovská runa zlomení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_breaking)
Runa zuřivosti
Runa zuřivosti
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_fury)

Schopnosti hrdiny: runotepec (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Fádnost
Fádnost
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodnost
Nerozhodnost
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušnost
Velkodušnost
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživost
Plíživost
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupost
Hloupost
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovnost
Nešikovnost
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvoření
Znetvoření
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivost
Důvěřivost
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěnost
Nesoustředěnost
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Naivita
Naivita
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodnost
Ctihodnost
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligence
Inteligence
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: špeh

Špeh
Špeh
(wh_main_skill_all_spy_campaign_spy)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Krvavá čepel
Krvavá čepel
(wh_main_skill_all_spy_self_bloody_blade)
Obvinění
Obvinění
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_accusation)
Zabiják
Zabiják
(wh_main_skill_all_spy_campaign_assassin)
Doražeč
Doražeč
(wh_main_skill_all_spy_self_gutter_fighter_2)
Sveřepé odhodlání
Sveřepé odhodlání
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_grim_resolve)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_spy_campaign_hardy)
Kluzký
Kluzký
(wh_main_skill_all_spy_self_slippery)
Obtěžování
Obtěžování
(wh_main_skill_all_spy_campaign_harassment)
Vyhýbavý
Vyhýbavý
(wh_main_skill_all_spy_self_elusive)
Odolnost vůči magii
Odolnost vůči magii
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_magic_resistance)
Inspektor
Inspektor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_inspector)
Přesně
Přesně
(wh_main_skill_all_spy_self_precise_2)
Stříbrné kulky
Stříbrné kulky
(wh_main_skill_emp_spy_self_silver_bullets)
Soudní náčiní
Soudní náčiní
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_tools_of_judgement)
Plenitel
Plenitel
(wh_main_skill_all_spy_campaign_despoiler)
Svižný krok
Svižný krok
(wh_main_skill_all_spy_self_fleet-footed)
Požehnaný Volkmarem
Požehnaný Volkmarem
(wh_main_skill_emp_spy_campaign_blessed_by_volkmar)
Sigmarova ochrana
Sigmarova ochrana
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Infiltrátor
Infiltrátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_infiltrator)
Pronásledovatel
Pronásledovatel
(wh_main_skill_all_spy_self_stalker)
Pozorovatel
Pozorovatel
(wh_main_skill_all_spy_campaign_watcher)
Oportunista
Oportunista
(wh_main_skill_all_spy_self_opportunist)
Mystifikátor
Mystifikátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_misdirector)
Mistr protiútoku
Mistr protiútoku
(wh_main_skill_all_spy_self_counter-striker_2)
Propagátor
Propagátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_propagandist)
Nezmar
Nezmar
(wh_main_skill_all_spy_self_survivalist_2)
Osobní stráž
Osobní stráž
(wh_main_skill_all_spy_campaign_bodyguard)
Krysa v koutě
Krysa v koutě
(wh_main_skill_all_spy_self_cornered_rat)

Schopnosti hrdiny: špeh (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Fádnost
Fádnost
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodnost
Nerozhodnost
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušnost
Velkodušnost
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživost
Plíživost
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupost
Hloupost
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovnost
Nešikovnost
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvoření
Znetvoření
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivost
Důvěřivost
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěnost
Nesoustředěnost
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Naivita
Naivita
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodnost
Ctihodnost
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligence
Inteligence
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti říšského generála (Background Skills)

Arogantní
Arogantní
(wh_main_skill_innate_all_arrogant)
Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Hezký
Hezký
(wh_main_skill_innate_all_handsome)
Ctihodnost
Ctihodnost
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Skromný
Skromný
(wh_main_skill_innate_all_humble)
Inteligence
Inteligence
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)
Nerozhodnost
Nerozhodnost
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušnost
Velkodušnost
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Z vojenské rodiny
Z vojenské rodiny
(wh_main_skill_innate_all_military_heritage)
Krevní msta
Krevní msta
(wh_main_skill_innate_all_blood_feud)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Zavržený
Zavržený
(wh_main_skill_innate_all_spurned)
Hloupost
Hloupost
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Ošklivý
Ošklivý
(wh_main_skill_innate_all_ugly)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Fádnost
Fádnost
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Charismatický
Charismatický
(wh_main_skill_innate_all_charismatic)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Znetvoření
Znetvoření
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivost
Důvěřivost
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěnost
Nesoustředěnost
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Naivita
Naivita
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)

Schopnosti říšského generála

Povzbuzující přítomnost
Povzbuzující přítomnost
(wh_main_skill_all_lord_battle_inspiring_presence)
Scestovalý
Scestovalý
(wh_main_skill_all_lord_campaign_route_marcher)
Nezasažitelný
Nezasažitelný
(wh_main_skill_all_all_self_hard_to_hit_starter)
Válečný oř
Válečný oř
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_warhorse)
Držte řadu!
Držte řadu!
(wh_main_skill_emp_lord_battle_hold_the_line)
Železná disciplína
Železná disciplína
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_iron_disciplinarian)
Drtivý čelní útok
Drtivý čelní útok
(wh_main_skill_all_all_self_devastating_charge)
Císařský pegas
Císařský pegas
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_imperial_pegasus)
Držte pozice!
Držte pozice!
(wh_main_skill_all_lord_battle_stand_your_ground)
Lovec lidí
Lovec lidí
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_headhunter)
Smrtící útok
Smrtící útok
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_onslaught)
Poctivá ocel
Poctivá ocel
(wh_main_skill_emp_lord_battle_honest_steel)
Proslulý vůdce
Proslulý vůdce
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_leader_of_renown)
Plná plátová zbroj
Plná plátová zbroj
(wh_main_skill_all_lord_self_full_plate_armour_2)
Císařský gryf
Císařský gryf
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_imperial_griffon)
Pistolkorps
Pistolkorps
(wh_main_skill_emp_lord_battle_pistolkorps)
Uklidňující přítomnost
Uklidňující přítomnost
(wh_main_skill_lord_all_campaign_reassuring_presence)
Zjizvený veterán
Zjizvený veterán
(wh_main_skill_all_all_self_scarred_veteran_2)
Sigmarova ochrana
Sigmarova ochrana
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Koňská rychlost
Koňská rychlost
(wh_main_skill_emp_lord_battle_speed_of_horse)
Vroucně oddaný
Vroucně oddaný
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_fervent)
Smrtící čepel
Smrtící čepel
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_blade)
Za mnou!
Za mnou!
(wh_main_skill_all_lord_battle_rally)
Nezastavitelný
Nezastavitelný
(wh_main_skill_all_lord_campaign_irrepressible)
Hledač nepřátel
Hledač nepřátel
(wh_main_skill_all_all_self_foe-seeker)
Mosazné plíce
Mosazné plíce
(wh_main_skill_all_lord_battle_brass-lunged)
Bleskový úder
Bleskový úder
(wh_main_skill_all_lord_campaign_lightning_strike)
Rozdavač ran
Rozdavač ran
(wh_main_skill_all_all_self_wound-maker)
Císařovi nejlepší
Císařovi nejlepší
(wh_main_skill_emp_lord_battle_emperors_finest)
Proviantní důstojník
Proviantní důstojník
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_quartermaster)
Mistr šermíř
Mistr šermíř
(wh_main_skill_all_all_self_blade_master)
Říšská zbrojnice
Říšská zbrojnice
(wh_main_skill_emp_lord_battle_imperial_gunnery)
Dobrý logistik
Dobrý logistik
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_logistician)
Nezkrotný
Nezkrotný
(wh_main_skill_all_all_self_indomitable)
Mocná kovárna
Mocná kovárna
(wh_main_skill_emp_lord_battle_mighty_forge)
Ostražitý
Ostražitý
(wh_main_skill_all_lord_campaign_alert)
Meč je mu štítem
Meč je mu štítem
(wh_main_skill_all_all_self_blade_shield_2)