Left Panel
Říše Říše Schopnosti

SchopnostiPH - Bray-Shaman Beasts Skills

Přívrženec
Přívrženec
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_proponent_horde)
Akce (hordy) [HIDDEN]
Akce (hordy) [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions_horde)
Wyssanova divoká forma
Wyssanova divoká forma
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wyssans_wildform)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Vytrvalý
Vytrvalý
(wh_main_skill_all_champion_campaign_steadfast)
Divoké srdce
Divoké srdce
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wild_heart)
Vůz tažený razorgorem
Vůz tažený razorgorem
(wh_dlc03_skill_bst_bray_shaman_wild_unique_razorgor)
Sigmarova zhouba
Sigmarova zhouba
(wh_dlc03_skill_bst_bray_shaman_beast_efficiency)
Arkánní vedení
Arkánní vedení
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_dummy_wyssans_wildform)
V bezpečí mezi bestiemi
V bezpečí mezi bestiemi
(wh_dlc03_skill_bst_champion_protect_army_1)
Hejno zkázy
Hejno zkázy
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_flock_of_doom)
Šestý smysl
Šestý smysl
(wh_dlc03_skill_bst_bray_shaman_unique_uncanny_senses)
Hmatatelný zápach
Hmatatelný zápach
(wh_dlc03_skill_spell_buff)
Pannova neproniknutelná kožešina
Pannova neproniknutelná kožešina
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_panns_impenetrable_pelt)
Mnohoruký ďábel
Mnohoruký ďábel
(wh_dlc03_skill_bst_bray_shaman_unique_many_limbed_friend)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_champion_campaign_hardy)
Jantarové kopí
Jantarové kopí
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_amber_spear)
Stínová kůže
Stínová kůže
(wh_dlc03_skill_bst_all_unique_shadow_hide)
Bzzz!
Bzzz!
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_zzapp)
Úhyb
Úhyb
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Odhalení magie
Odhalení magie
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_magic_detection)
Uzemňování
Uzemňování
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Mystifikátor
Mystifikátor
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_misdirector)
Vysávání moci
Vysávání moci
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Marodér
Marodér
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_marauder_horde)
Anraheirova kletba
Anraheirova kletba
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_curse_of_anraheir)
Oprávněný nárok
Oprávněný nárok
(wh_dlc03_skill_bst_bray_shaman_beast_cost)
Kadonova transformace
Kadonova transformace
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_transformation_of_kadon)

PH - Bray-Shaman Beasts Skills (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

PH - GoreBull Skills

Akce (hordy) [HIDDEN]
Akce (hordy) [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions_horde)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Mistr šermíř
Mistr šermíř
(wh_main_skill_all_all_self_blade_master_starter)
Vroubkované kly
Vroubkované kly
(wh_dlc03_skill_bst_gorebull_gouge_tusks)
Síla země I
Síla země I
(wh_dlc03_skill_bst_champion_defensive_1)
Nejlepší z bestií I
Nejlepší z bestií I
(wh_dlc03_skill_bst_champion_quality_1)
Drtivý čelní útok
Drtivý čelní útok
(wh_main_skill_all_all_self_devastating_charge)
Pokroucená kůže
Pokroucená kůže
(wh_dlc03_skill_bst_gorebull_gnarled_hide)
Smrtonosné přepadení
Smrtonosné přepadení
(wh_dlc03_skill_bst_all_self_deadly_onslaught)
Síla země II
Síla země II
(wh_dlc03_skill_bst_champion_defensive_2)
Nejlepší z bestií II
Nejlepší z bestií II
(wh_dlc03_skill_bst_champion_quality_2)
Tlustokožec
Tlustokožec
(wh_main_skill_all_all_self_thick-skinned)
Řezníkův řev
Řezníkův řev
(wh_dlc03_skill_bst_gorebull_slaughteres_call)
Neúnavná válečná smečka I
Neúnavná válečná smečka I
(wh_dlc03_skill_bst_champion_offensive_1)
Obrovská, nekonečná válečná smečka I
Obrovská, nekonečná válečná smečka I
(wh_dlc03_skill_bst_champion_quantity_1)
Zvířecí instinkty
Zvířecí instinkty
(wh_dlc03_skill_bst_lord_primal_insticts)
Stínová kůže
Stínová kůže
(wh_dlc03_skill_bst_all_unique_shadow_hide)
Neúnavná válečná smečka II
Neúnavná válečná smečka II
(wh_dlc03_skill_bst_champion_offensive_2)
Obrovská, nekonečná válečná smečka II
Obrovská, nekonečná válečná smečka II
(wh_dlc03_skill_bst_champion_quantity_2)
Smrtící čepel
Smrtící čepel
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_blade)
Vojácký
Vojácký
(wh_main_skill_all_champion_campaign_martial)
Autoritářský
Autoritářský
(wh_main_skill_all_champion_campaign_authoritarian_horde)
Hledač nepřátel
Hledač nepřátel
(wh_dlc03_skill_bst_all_self_foe-seeker)
Plenitel kasáren
Plenitel kasáren
(wh_main_skill_all_champion_campaign_barracks_raider)
Rozdavač ran
Rozdavač ran
(wh_main_skill_all_all_self_wound-maker)
Přepadávač hlídek
Přepadávač hlídek
(wh_main_skill_all_champion_campaign_patrol_ambusher)
Nepřirozená žízeň
Nepřirozená žízeň
(wh_dlc03_skill_bst_lord_unnatural_thirst)
V bezpečí mezi bestiemi
V bezpečí mezi bestiemi
(wh_dlc03_skill_bst_champion_protect_army_1)
Nezkrotný
Nezkrotný
(wh_main_skill_all_all_self_indomitable)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_dlc03_skill_bst_champion_campaign_hardy)
Vytí na Morrslieb
Vytí na Morrslieb
(wh_dlc03_skill_all_all_self_call_to_morrslieb)

PH - GoreBull Skills (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: hodnostář

Výbojný
Výbojný
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_expansionist)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Ochrana
Ochrana
(wh_main_skill_all_dignitary_self_safeguard)
Válečný oř
Válečný oř
(wh_main_skill_emp_dignitary_unique_warrior_priest_warhorse)
Diverzant
Diverzant
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_dissenter)
Zápal
Zápal
(wh_main_skill_all_dignitary_self_impassioned)
Sigmarovo kladivo
Sigmarovo kladivo
(wh_main_skill_emp_dignitary_unique_warrior_priest_hammer_of_sigmar)
Žalobce
Žalobce
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_accuser)
Požehnání
Požehnání
(wh_main_skill_emp_dignitary_self_benediction)
Obnovitel
Obnovitel
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_restorer)
Divoké oči
Divoké oči
(wh_main_skill_all_dignitary_self_wild-eyed)
Štít víry
Štít víry
(wh_main_skill_emp_dignitary_unique_warrior_priest_shield_of_faith)
Vlivný
Vlivný
(wh_main_skill_emp_dignitary_campaign_influential)
Přesvědčení
Přesvědčení
(wh_main_skill_all_dignitary_self_conviction)
Oheň duše
Oheň duše
(wh_main_skill_emp_dignitary_unique_warrior_priest_soulfire)
Bašta
Bašta
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_bastion)
Jasnovidnost
Jasnovidnost
(wh_main_skill_all_dignitary_self_soothsaying)
Spravedlivý hněv
Spravedlivý hněv
(wh_main_skill_emp_dignitary_unique_warrior_priest_righteous_fury)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_hardy)
Bašta víry
Bašta víry
(wh_main_skill_emp_dignitary_self_faiths_bastion)
Sigmarova ochrana
Sigmarova ochrana
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Doplňovač
Doplňovač
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_replenisher)
Houževnatost
Houževnatost
(wh_main_skill_all_dignitary_self_tenacity)
Oslabovač
Oslabovač
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_debilitator)
Věštba
Věštba
(wh_main_skill_all_dignitary_self_augury)
Plenitel
Plenitel
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_despoiler)
Nedotknutelnost
Nedotknutelnost
(wh_main_skill_all_dignitary_self_inviolable)
Mecenáš
Mecenáš
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_provider)
Bojový zápal
Bojový zápal
(wh_main_skill_all_dignitary_self_fervour)

Schopnosti hrdiny: hodnostář (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: Mistr Inženýr

Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Hlavní stavitel
Hlavní stavitel
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_master_of_works)
Jednotný střelecký výcvik
Jednotný střelecký výcvik
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_standardised_firing_drill)
Zášť předků
Zášť předků
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Prospektor
Prospektor
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_prospector)
Rekvizice
Rekvizice
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_requisition)
Rozhodný
Rozhodný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Smrtící nástrahy
Smrtící nástrahy
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_deadly_contraptions)
Střelný prach navíc
Střelný prach navíc
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_extra_powder)
Sabotér
Sabotér
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_saboteur)
Technická vylepšení
Technická vylepšení
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_technical_enhancements)
Nezdolný
Nezdolný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Karacká krev
Karacká krev
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_karak_blood)
Triangulace
Triangulace
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_triangulation)
Grimnirova runa
Grimnirova runa
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Kontrola škod
Kontrola škod
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_damage_control)
Ostrostřelec
Ostrostřelec
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_dead_eye)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_hardy)
Balistická kalibrace
Balistická kalibrace
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_calibration)
Čas a pohyb
Čas a pohyb
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_time_&_motion)
Správce
Správce
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_overseer)
Logistický inženýr
Logistický inženýr
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_logistical_engineer)
Koordinátor obrany
Koordinátor obrany
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_defensive_coordinator)
Sabotér
Sabotér
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_confounder)
Instruktor balistiky
Instruktor balistiky
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_instructor)
Podminování
Podminování
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_underminer)
Sapér
Sapér
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_sapper)

Schopnosti hrdiny: Mistr Inženýr (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: runotepec

Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Runa zaštítění
Runa zaštítění
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_shielding)
Runa domácího krbu
Runa domácího krbu
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_hearth_&_home)
Zášť předků
Zášť předků
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Runa statečnosti
Runa statečnosti
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_fortitude)
Runa přísahy a oceli
Runa přísahy a oceli
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_oath_&_steel)
Rozhodný
Rozhodný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Dreng Rhunki
Dreng Rhunki
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_dreng_rhunki)
Runa popření
Runa popření
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_negation)
Runa oddanosti
Runa oddanosti
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_stalwart_rune)
Tlumení
Tlumení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_damping)
Nezdolný
Nezdolný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Runa ochrany
Runa ochrany
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_warding)
Nažhav runy
Nažhav runy
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_strike_the_runes)
Grimnirova runa
Grimnirova runa
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Runa předků
Runa předků
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_ancestor_rune)
Výheň
Výheň
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_forgefire)
Runa zachování
Runa zachování
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_preservation)
Runa zášti a ničení
Runa zášti a ničení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_wrath_&_ruin)
Valayina mistrovská runa
Valayina mistrovská runa
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_valaya)
Runa útoku
Runa útoku
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_striking)
Mistrovská runa obětování
Mistrovská runa obětování
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_immolation)
Runa moci
Runa moci
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_might)
Runa zlomení kouzla
Runa zlomení kouzla
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_spellbreaking)
Runa vykrytí
Runa vykrytí
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_parrying)
Mistrovská runa zlomení
Mistrovská runa zlomení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_breaking)
Runa zuřivosti
Runa zuřivosti
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_fury)

Schopnosti hrdiny: runotepec (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: špeh

Špeh
Špeh
(wh_main_skill_all_spy_campaign_spy)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Krvavá čepel
Krvavá čepel
(wh_main_skill_all_spy_self_bloody_blade)
Obvinění
Obvinění
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_accusation)
Zabiják
Zabiják
(wh_main_skill_all_spy_campaign_assassin)
Doražeč
Doražeč
(wh_main_skill_all_spy_self_gutter_fighter_2)
Sveřepé odhodlání
Sveřepé odhodlání
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_grim_resolve)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_spy_campaign_hardy)
Kluzký
Kluzký
(wh_main_skill_all_spy_self_slippery)
Obtěžování
Obtěžování
(wh_main_skill_all_spy_campaign_harassment)
Vyhýbavý
Vyhýbavý
(wh_main_skill_all_spy_self_elusive)
Odolnost vůči magii
Odolnost vůči magii
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_magic_resistance)
Inspektor
Inspektor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_inspector)
Přesně
Přesně
(wh_main_skill_all_spy_self_precise_2)
Stříbrné kulky
Stříbrné kulky
(wh_main_skill_emp_spy_self_silver_bullets)
Soudní náčiní
Soudní náčiní
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_tools_of_judgement)
Plenitel
Plenitel
(wh_main_skill_all_spy_campaign_despoiler)
Svižný krok
Svižný krok
(wh_main_skill_all_spy_self_fleet-footed)
Požehnaný Volkmarem
Požehnaný Volkmarem
(wh_main_skill_emp_spy_campaign_blessed_by_volkmar)
Sigmarova ochrana
Sigmarova ochrana
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Infiltrátor
Infiltrátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_infiltrator)
Pronásledovatel
Pronásledovatel
(wh_main_skill_all_spy_self_stalker)
Pozorovatel
Pozorovatel
(wh_main_skill_all_spy_campaign_watcher)
Oportunista
Oportunista
(wh_main_skill_all_spy_self_opportunist)
Mystifikátor
Mystifikátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_misdirector)
Mistr protiútoku
Mistr protiútoku
(wh_main_skill_all_spy_self_counter-striker_2)
Propagátor
Propagátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_propagandist)
Nezmar
Nezmar
(wh_main_skill_all_spy_self_survivalist_2)
Osobní stráž
Osobní stráž
(wh_main_skill_all_spy_campaign_bodyguard)
Krysa v koutě
Krysa v koutě
(wh_main_skill_all_spy_self_cornered_rat)

Schopnosti hrdiny: špeh (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti říšského generála (Background Skills)

Arogantní
Arogantní
(wh_main_skill_innate_all_arrogant)
Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Hezký
Hezký
(wh_main_skill_innate_all_handsome)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Skromný
Skromný
(wh_main_skill_innate_all_humble)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Z vojenské rodiny
Z vojenské rodiny
(wh_main_skill_innate_all_military_heritage)
Krevní msta
Krevní msta
(wh_main_skill_innate_all_blood_feud)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Zavržený
Zavržený
(wh_main_skill_innate_all_spurned)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Ošklivý
Ošklivý
(wh_main_skill_innate_all_ugly)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Charismatický
Charismatický
(wh_main_skill_innate_all_charismatic)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)

Schopnosti říšského generála

Povzbuzující přítomnost
Povzbuzující přítomnost
(wh_main_skill_all_lord_battle_inspiring_presence)
Scestovalý
Scestovalý
(wh_main_skill_all_lord_campaign_route_marcher)
Nezasažitelný
Nezasažitelný
(wh_main_skill_all_all_self_hard_to_hit_starter)
Válečný oř
Válečný oř
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_warhorse)
Držte řadu!
Držte řadu!
(wh_main_skill_emp_lord_battle_hold_the_line)
Železná disciplína
Železná disciplína
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_iron_disciplinarian)
Drtivý čelní útok
Drtivý čelní útok
(wh_main_skill_all_all_self_devastating_charge)
Císařský pegas
Císařský pegas
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_imperial_pegasus)
Držte pozice!
Držte pozice!
(wh_main_skill_all_lord_battle_stand_your_ground)
Lovec lidí
Lovec lidí
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_headhunter)
Smrtící útok
Smrtící útok
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_onslaught)
Poctivá ocel
Poctivá ocel
(wh_main_skill_emp_lord_battle_honest_steel)
Proslulý vůdce
Proslulý vůdce
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_leader_of_renown)
Plná plátová zbroj
Plná plátová zbroj
(wh_main_skill_all_lord_self_full_plate_armour_2)
Císařský gryf
Císařský gryf
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_imperial_griffon)
Pistolkorps
Pistolkorps
(wh_main_skill_emp_lord_battle_pistolkorps)
Uklidňující přítomnost
Uklidňující přítomnost
(wh_main_skill_lord_all_campaign_reassuring_presence)
Zjizvený veterán
Zjizvený veterán
(wh_main_skill_all_all_self_scarred_veteran_2)
Sigmarova ochrana
Sigmarova ochrana
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Koňská rychlost
Koňská rychlost
(wh_main_skill_emp_lord_battle_speed_of_horse)
Vroucně oddaný
Vroucně oddaný
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_fervent)
Smrtící čepel
Smrtící čepel
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_blade)
Za mnou!
Za mnou!
(wh_main_skill_all_lord_battle_rally)
Nezastavitelný
Nezastavitelný
(wh_main_skill_all_lord_campaign_irrepressible)
Hledač nepřátel
Hledač nepřátel
(wh_main_skill_all_all_self_foe-seeker)
Mosazné plíce
Mosazné plíce
(wh_main_skill_all_lord_battle_brass-lunged)
Bleskový úder
Bleskový úder
(wh_main_skill_all_lord_campaign_lightning_strike)
Rozdavač ran
Rozdavač ran
(wh_main_skill_all_all_self_wound-maker)
Císařovi nejlepší
Císařovi nejlepší
(wh_main_skill_emp_lord_battle_emperors_finest)
Proviantní důstojník
Proviantní důstojník
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_quartermaster)
Mistr šermíř
Mistr šermíř
(wh_main_skill_all_all_self_blade_master)
Říšská zbrojnice
Říšská zbrojnice
(wh_main_skill_emp_lord_battle_imperial_gunnery)
Dobrý logistik
Dobrý logistik
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_logistician)
Nezkrotný
Nezkrotný
(wh_main_skill_all_all_self_indomitable)
Mocná kovárna
Mocná kovárna
(wh_main_skill_emp_lord_battle_mighty_forge)
Ostražitý
Ostražitý
(wh_main_skill_all_lord_campaign_alert)
Meč je mu štítem
Meč je mu štítem
(wh_main_skill_all_all_self_blade_shield_2)