Left Panel
Říše Říše Schopnosti

SchopnostiAmber Wizard Skills

Válečný oř
Válečný oř
(wh_dlc03_skill_emp_wizard_unique_amber_wizard_warhorse)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Wyssanova divoká forma
Wyssanova divoká forma
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wyssans_wildform)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Prvotní hybatel
Prvotní hybatel
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_prime_mover)
Císařský pegas
Císařský pegas
(wh_dlc03_skill_emp_wizard_unique_amber_wizard_imperial_pegasus)
Divoké srdce
Divoké srdce
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wild_heart)
Zasažený kometou
Zasažený kometou
(wh_main_skill_emp_wizard_campaign_comet-struck)
Arkánní vedení
Arkánní vedení
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_hardy)
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_dummy_wyssans_wildform)
Císařský gryf
Císařský gryf
(wh_dlc03_skill_emp_wizard_unique_amber_wizard_imperial_griffon)
Hejno zkázy
Hejno zkázy
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_flock_of_doom)
Mistr
Mistr
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_adept)
Sigmarova ochrana
Sigmarova ochrana
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Pannova neproniknutelná kožešina
Pannova neproniknutelná kožešina
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_panns_impenetrable_pelt)
Rádce
Rádce
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_adviser)
Jantarové kopí
Jantarové kopí
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_amber_spear)
Magická bouře
Magická bouře
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_storm_of_magic)
Úhyb
Úhyb
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Bzzz!
Bzzz!
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_zzapp)
Odhalení magie
Odhalení magie
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_magic_detection)
Uzemňování
Uzemňování
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Poradce
Poradce
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_counselor)
Vysávání moci
Vysávání moci
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Anraheirova kletba
Anraheirova kletba
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_curse_of_anraheir)
Pomocník
Pomocník
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_aide)
Kadonova transformace
Kadonova transformace
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_transformation_of_kadon)
Stoupenec
Stoupenec
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_advocate)

Amber Wizard Skills (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: Mistr Inženýr

Zášť předků
Zášť předků
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Jednotný střelecký výcvik
Jednotný střelecký výcvik
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_standardised_firing_drill)
Hlavní stavitel
Hlavní stavitel
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_master_of_works)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Rozhodný
Rozhodný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Rekvizice
Rekvizice
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_requisition)
Prospektor
Prospektor
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_prospector)
Střelný prach navíc
Střelný prach navíc
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_extra_powder)
Smrtící nástrahy
Smrtící nástrahy
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_deadly_contraptions)
Nezdolný
Nezdolný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Technická vylepšení
Technická vylepšení
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_technical_enhancements)
Sabotér
Sabotér
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_saboteur)
Grimnirova runa
Grimnirova runa
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Triangulace
Triangulace
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_triangulation)
Karacká krev
Karacká krev
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_karak_blood)
Ostrostřelec
Ostrostřelec
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_dead_eye)
Kontrola škod
Kontrola škod
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_damage_control)
Balistická kalibrace
Balistická kalibrace
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_calibration)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_hardy)
Správce
Správce
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_overseer)
Čas a pohyb
Čas a pohyb
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_time_&_motion)
Koordinátor obrany
Koordinátor obrany
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_defensive_coordinator)
Logistický inženýr
Logistický inženýr
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_logistical_engineer)
Instruktor balistiky
Instruktor balistiky
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_instructor)
Sabotér
Sabotér
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_confounder)
Sapér
Sapér
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_sapper)
Podminování
Podminování
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_underminer)

Schopnosti hrdiny: Mistr Inženýr (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti hrdiny: špeh

Obvinění
Obvinění
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_accusation)
Krvavá čepel
Krvavá čepel
(wh_main_skill_all_spy_self_bloody_blade)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Špeh
Špeh
(wh_main_skill_all_spy_campaign_spy)
Sveřepé odhodlání
Sveřepé odhodlání
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_grim_resolve)
Doražeč
Doražeč
(wh_main_skill_all_spy_self_gutter_fighter_2)
Zabiják
Zabiják
(wh_main_skill_all_spy_campaign_assassin)
Kluzký
Kluzký
(wh_main_skill_all_spy_self_slippery)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_spy_campaign_hardy)
Odolnost vůči magii
Odolnost vůči magii
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_magic_resistance)
Vyhýbavý
Vyhýbavý
(wh_main_skill_all_spy_self_elusive)
Obtěžování
Obtěžování
(wh_main_skill_all_spy_campaign_harassment)
Přesně
Přesně
(wh_main_skill_all_spy_self_precise_2)
Stříbrné kulky
Stříbrné kulky
(wh_main_skill_emp_spy_self_silver_bullets)
Inspektor
Inspektor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_inspector)
Soudní náčiní
Soudní náčiní
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_tools_of_judgement)
Svižný krok
Svižný krok
(wh_main_skill_all_spy_self_fleet-footed)
Plenitel
Plenitel
(wh_main_skill_all_spy_campaign_despoiler)
Požehnaný Volkmarem
Požehnaný Volkmarem
(wh_main_skill_emp_spy_campaign_blessed_by_volkmar)
Sigmarova ochrana
Sigmarova ochrana
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Infiltrátor
Infiltrátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_infiltrator)
Pronásledovatel
Pronásledovatel
(wh_main_skill_all_spy_self_stalker)
Pozorovatel
Pozorovatel
(wh_main_skill_all_spy_campaign_watcher)
Oportunista
Oportunista
(wh_main_skill_all_spy_self_opportunist)
Mystifikátor
Mystifikátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_misdirector)
Mistr protiútoku
Mistr protiútoku
(wh_main_skill_all_spy_self_counter-striker_2)
Nezmar
Nezmar
(wh_main_skill_all_spy_self_survivalist_2)
Propagátor
Propagátor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_propagandist)
Krysa v koutě
Krysa v koutě
(wh_main_skill_all_spy_self_cornered_rat)
Osobní stráž
Osobní stráž
(wh_main_skill_all_spy_campaign_bodyguard)

Schopnosti hrdiny: špeh (Background Skills)

Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti říšského generála (Background Skills)

Arogantní
Arogantní
(wh_main_skill_innate_all_arrogant)
Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Hezký
Hezký
(wh_main_skill_innate_all_handsome)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Skromný
Skromný
(wh_main_skill_innate_all_humble)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Z vojenské rodiny
Z vojenské rodiny
(wh_main_skill_innate_all_military_heritage)
Krevní msta
Krevní msta
(wh_main_skill_innate_all_blood_feud)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Zavržený
Zavržený
(wh_main_skill_innate_all_spurned)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Ošklivý
Ošklivý
(wh_main_skill_innate_all_ugly)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Charismatický
Charismatický
(wh_main_skill_innate_all_charismatic)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)

Schopnosti říšského generála

Válečný oř
Válečný oř
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_warhorse)
Nezasažitelný
Nezasažitelný
(wh_main_skill_all_all_self_hard_to_hit_starter)
Scestovalý
Scestovalý
(wh_main_skill_all_lord_campaign_route_marcher)
Povzbuzující přítomnost
Povzbuzující přítomnost
(wh_main_skill_all_lord_battle_inspiring_presence)
Císařský pegas
Císařský pegas
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_imperial_pegasus)
Drtivý čelní útok
Drtivý čelní útok
(wh_main_skill_all_all_self_devastating_charge)
Železná disciplína
Železná disciplína
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_iron_disciplinarian)
Držte řadu!
Držte řadu!
(wh_main_skill_emp_lord_battle_hold_the_line)
Držte pozice!
Držte pozice!
(wh_main_skill_all_lord_battle_stand_your_ground)
Smrtící útok
Smrtící útok
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_onslaught)
Lovec lidí
Lovec lidí
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_headhunter)
Císařský gryf
Císařský gryf
(wh_main_skill_emp_lord_unique_general_imperial_griffon)
Plná plátová zbroj
Plná plátová zbroj
(wh_main_skill_all_lord_self_full_plate_armour_2)
Proslulý vůdce
Proslulý vůdce
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_leader_of_renown)
Poctivá ocel
Poctivá ocel
(wh_main_skill_emp_lord_battle_honest_steel)
Sigmarova ochrana
Sigmarova ochrana
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Zjizvený veterán
Zjizvený veterán
(wh_main_skill_all_all_self_scarred_veteran_2)
Uklidňující přítomnost
Uklidňující přítomnost
(wh_main_skill_lord_all_campaign_reassuring_presence)
Pistolkorps
Pistolkorps
(wh_main_skill_emp_lord_battle_pistolkorps)
Smrtící čepel
Smrtící čepel
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_blade)
Vroucně oddaný
Vroucně oddaný
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_fervent)
Koňská rychlost
Koňská rychlost
(wh_main_skill_emp_lord_battle_speed_of_horse)
Hledač nepřátel
Hledač nepřátel
(wh_main_skill_all_all_self_foe-seeker)
Nezastavitelný
Nezastavitelný
(wh_main_skill_all_lord_campaign_irrepressible)
Za mnou!
Za mnou!
(wh_main_skill_all_lord_battle_rally)
Rozdavač ran
Rozdavač ran
(wh_main_skill_all_all_self_wound-maker)
Bleskový úder
Bleskový úder
(wh_main_skill_all_lord_campaign_lightning_strike)
Mosazné plíce
Mosazné plíce
(wh_main_skill_all_lord_battle_brass-lunged)
Mistr šermíř
Mistr šermíř
(wh_main_skill_all_all_self_blade_master)
Proviantní důstojník
Proviantní důstojník
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_quartermaster)
Císařovi nejlepší
Císařovi nejlepší
(wh_main_skill_emp_lord_battle_emperors_finest)
Nezkrotný
Nezkrotný
(wh_main_skill_all_all_self_indomitable)
Dobrý logistik
Dobrý logistik
(wh_main_skill_emp_lord_campaign_logistician)
Říšská zbrojnice
Říšská zbrojnice
(wh_main_skill_emp_lord_battle_imperial_gunnery)
Meč je mu štítem
Meč je mu štítem
(wh_main_skill_all_all_self_blade_shield_2)
Ostražitý
Ostražitý
(wh_main_skill_all_lord_campaign_alert)
Mocná kovárna
Mocná kovárna
(wh_main_skill_emp_lord_battle_mighty_forge)

Schopnosti upírů

Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Noční můra v plné zbroji
Noční můra v plné zbroji
(wh_main_skill_vmp_dignitary_unique_vampire_barded_nightmare)
Ochrana
Ochrana
(wh_main_skill_all_dignitary_self_safeguard)
Vysávání duší
Vysávání duší
(wh_main_skill_all_magic_death_01_spirit_leech)
Výbojný
Výbojný
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_expansionist)
Pekelný oř
Pekelný oř
(wh_main_skill_vmp_dignitary_unique_vampire_hellsteed)
Zápal
Zápal
(wh_main_skill_all_dignitary_self_impassioned)
Vysávání života
Vysávání života
(wh_main_skill_all_magic_death_03_life_leeching)
Diverzant
Diverzant
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_dissenter)
Temné požehnání
Temné požehnání
(wh_main_skill_vmp_dignitary_self_dark_benediction)
Arkánní vedení
Arkánní vedení
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Žalobce
Žalobce
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_accuser)
Spirit Leech [HIDDEN]
Spirit Leech [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_magic_death_dummy_spirit_leech)
Hlad
Hlad
(wh_main_skill_vmp_dignitary_unique_the_hunger)
Divoké oči
Divoké oči
(wh_main_skill_all_dignitary_self_wild-eyed)
Aspekt rytíře děsu
Aspekt rytíře děsu
(wh_main_skill_all_magic_death_02_aspect_of_the_dreadknight)
Obnovitel
Obnovitel
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_restorer)
Hrobová ochrana
Hrobová ochrana
(wh_main_skill_vmp_all_unique_grave_ward)
Přesvědčení
Přesvědčení
(wh_main_skill_all_dignitary_self_conviction)
Sněť duše
Sněť duše
(wh_main_skill_all_magic_death_04_soulblight)
Vlivný
Vlivný
(wh_main_skill_vmp_dignitary_campaign_influential)
Jasnovidnost
Jasnovidnost
(wh_main_skill_all_dignitary_self_soothsaying)
Zkáza a temnota
Zkáza a temnota
(wh_main_skill_all_magic_death_05_doom_and_darkness)
Bašta
Bašta
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_bastion)
Nesmrtelná vůle
Nesmrtelná vůle
(wh_main_skill_vmp_dignitary_self_immortal_will)
Úhyb
Úhyb
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Tvrďák
Tvrďák
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_hardy)
Uzemňování
Uzemňování
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Doplňovač
Doplňovač
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_replenisher)
Tvrdošíjnost
Tvrdošíjnost
(wh_main_skill_all_dignitary_self_tenacity_2)
Vysávání moci
Vysávání moci
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Oslabovač
Oslabovač
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_debilitator)
Věštba
Věštba
(wh_main_skill_all_dignitary_self_augury)
Nedotknutelný
Nedotknutelný
(wh_main_skill_all_dignitary_self_inviolable_2)
Bjunův osud
Bjunův osud
(wh_main_skill_all_magic_death_09_the_fate_of_bjuna)
Plenitel
Plenitel
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_despoiler)
Bojový zápal
Bojový zápal
(wh_main_skill_all_dignitary_self_fervour)
Xereovo purpurové slunce
Xereovo purpurové slunce
(wh_main_skill_all_magic_death_10_the_purple_sun_of_xereus)
Mecenáš
Mecenáš
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_provider)

Schopnosti upírů (Background Skills)

Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Schopnosti větevnice (Background Skills)

Nesoustředěný
Nesoustředěný
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Sangvinik
Sangvinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Důvěřivý
Důvěřivý
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Flegmatik
Flegmatik
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Znetvořený
Znetvořený
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Melancholický
Melancholický
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Nešikovný
Nešikovný
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Chromá noha
Chromá noha
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Cholerik
Cholerik
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Chromá ruka
Chromá ruka
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Nudný
Nudný
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Velkodušný
Velkodušný
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Slepý
Slepý
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nekompromisní
Nekompromisní
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Nerozhodný
Nerozhodný
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Hloupý
Hloupý
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Inteligentní
Inteligentní
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)
Plíživý
Plíživý
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Ctihodný
Ctihodný
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Odlišující jizva
Odlišující jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Snadno polapitelný
Snadno polapitelný
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Ošklivá jizva
Ošklivá jizva
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)

Schopnosti větevnice

Vojácký
Vojácký
(wh_main_skill_all_champion_campaign_martial)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Melkothovo mystifikační miasma
Melkothovo mystifikační miasma
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_mystifying_miasma_branchwraith)
Ishin štít
Ishin štít
(wh_dlc05_skill_wef_branchwraith_unique_damage_reduction_bonus_in_forest)
Přepadávač hlídek
Přepadávač hlídek
(wh_main_skill_all_champion_campaign_patrol_ambusher)
Soumračné kyvadlo
Soumračné kyvadlo
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_penumbral_pendulum_branchwraith)
Hledač nepřátel
Hledač nepřátel
(wh_main_skill_all_all_self_foe-seeker)
Rozruch v korunách stromů
Rozruch v korunách stromů
(wh_dlc05_skill_wef_branchwraith_unique_leadership_bonus_in_forest)
Volání hvozdu
Volání hvozdu
(wh_dlc05_skill_wef_army_buff_melee_melee_ability_1)
Autoritářský
Autoritářský
(wh_main_skill_all_champion_campaign_authoritarian)
Uvadnutí
Uvadnutí
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_the_withering_branchwraith)
Odolnost dubu
Odolnost dubu
(wh_dlc05_skill_wef_general_personal_buff_hitpoints)
Vytí lesa
Vytí lesa
(wh_dlc05_skill_wef_army_buff_branchwraith_melee_melee_ability_2)
Příkladný
Příkladný
(wh_main_skill_all_champion_campaign_exemplar)
Probuzení hvozdu
Probuzení hvozdu
(wh_dlc05_skill_magic_life_wizard_awakening_of_the_wood_branchwraith)
Neprostupná kůra
Neprostupná kůra
(wh_dlc05_skill_wef_general_personal_buff_armour)
Šampion
Šampion
(wh_main_skill_all_champion_campaign_champion)
Krev země
Krev země
(wh_dlc05_skill_magic_life_wizard_earth_blood_branchwraith)
Vytvrzení
Vytvrzení
(wh_dlc05_skill_wef_general_personal_buff_melee_attack_defence)
Trnitý štít
Trnitý štít
(wh_dlc05_skill_magic_life_wizard_shield_of_thorns_branchwraith)
Násilnické choutky
Násilnické choutky
(wh_dlc05_skill_wef_general_personal_buff_damage)
Plenitel kasáren
Plenitel kasáren
(wh_main_skill_all_champion_campaign_barracks_raider)
Smrtící útok
Smrtící útok
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_onslaught)
Mistr výcviku
Mistr výcviku
(wh_main_skill_all_champion_campaign_drill_master)
Kouř a zrcadla
Kouř a zrcadla
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_smoke_and_mirrors)
Přírodní balzám
Přírodní balzám
(wh_dlc05_skill_wef_general_campaign_chaos_reduction)
Úhyb
Úhyb
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Zázraky hvozdu
Zázraky hvozdu
(wh_dlc05_skill_wef_agent_campaign_post_battle_loot)

(wh_dlc05_skill_magic_shadow_mystifying_miasma_branchwraith_dummy)

Schopnosti runotepce

Zášť předků
Zášť předků
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Runa domácího krbu
Runa domácího krbu
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_hearth_&_home)
Pasivní korupce [HIDDEN]
Pasivní korupce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Akce [HIDDEN]
Akce [HIDDEN]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Runa zaštítění
Runa zaštítění
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_shielding)
Rozhodný
Rozhodný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Runa přísahy a oceli
Runa přísahy a oceli
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_oath_&_steel)
Runa statečnosti
Runa statečnosti
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_fortitude)
Runa popření
Runa popření
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_negation)
Dreng Rhunki
Dreng Rhunki
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_dreng_rhunki)
Nezdolný
Nezdolný
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Tlumení
Tlumení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_damping)
Runa oddanosti
Runa oddanosti
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_stalwart_rune)
Grimnirova runa
Grimnirova runa
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Nažhav runy
Nažhav runy
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_strike_the_runes)
Runa ochrany
Runa ochrany
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_warding)
Výheň
Výheň
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_forgefire)
Runa předků
Runa předků
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_ancestor_rune)
Runa zášti a ničení
Runa zášti a ničení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_wrath_&_ruin)
Zvídavá mysl
Zvídavá mysl
(wh_dlc06_skill_dwf_lord_campaign_enquiring_mind)
Valayina mistrovská runa
Valayina mistrovská runa
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_valaya)
Útočná runa
Útočná runa
(wh_pro01_anc_rune_rune_of_striking)
Mistrovská runa obětování
Mistrovská runa obětování
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_immolation)
Runa moci
Runa moci
(wh_pro01_anc_rune_rune_of_might)
Runa vykrytí
Runa vykrytí
(wh_pro01_anc_rune_rune_of_parrying)
Runa zlomení kouzla
Runa zlomení kouzla
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_spellbreaking)
Runa zuřivosti
Runa zuřivosti
(wh_pro01_anc_rune_rune_of_fury)
Mistrovská runa zlomení
Mistrovská runa zlomení
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_breaking)