menu
HomeAna Sayfa / Total War: Rome II / Roma / Birimler / Oksilyer Deve Okçuları
Oksilyer Deve Okçuları RomaRoma Menzilli Süvari

Oksilyer Deve Okçuları

En azından atları kızdırma kabiliyetlerinden dolayı develer, okçulara uygun binekler olabilirler!

Develerin atlar üzerinde birkaç avantajı vardır: Her ne kadar belirsiz huyları ile kötü bir şöhret edinmiş olsalar da, düzgün bir şekilde idare edildiğinde daha uysal ve atlara göre daha az ürkek olabilirler. Çöl hayvanları oldukları için, develerin aynı zamanda çok daha yüksek bir dayanıklılığı vardır ve uzun bir süre susuz kalabilirler. Bu avantaj, çöl şartlarındaki uzun yolculukların artık sorun teşkil etmemesi, antik dünyadaki komutanlara bazı stratejik esneklikler sağlamıştır. Ayrıca geleneksel süvarilerle karşılaştıkları zaman develerin boyutları ve itibarları atları rahatsız ediyor ve mücadeleye girmeden uzaklaşmalarını sağlıyordu. MÖ 4. yüzyılda bulunan kuzey Arap eyeri, etkili şekilde kontrol etmeyi oldukça kolaylaştırmıştı; sabit ve eyerdeki yüksek gözetleme konumu, bir okçunun savaş meydanını tarayıp hedeflerini kolaylıkla indirmesine olanak sağladı.

Oksilyer Deve Okçuları

Unit Name

Oksilyer Deve Okçuları

Main Unit Key

Aux_Ara_Camel_Archers

Land Unit Key

Aux_Ara_Camel_Archers

Naval Unit Key

pel_transport

Soldiers

80

Category

Süvari

Class

Menzilli Süvari

Özel Muharebe Maliyet

450

Maliyet

450

Bakım Masrafı

90

Menzilli Hasarı

35

├ Missile Weapon

rome_recurve_bow_horse

├ Projectile

arrow_recurve_horse

├ Missile Damage

31

├ Missile Ap Damage

4

└ Base Reload Time

12

İsabetlilik

5

Menzil

125

Reload

13

Atış Sayısı (dk)

6

Mühimmat

15

Yakın Muh. Sld.

16

Silah Hasarı

24

├ Melee Weapon

rome_shortsword

├ Yakın Muharebe Hasarı Tabanı

20

├ Yakın Muharebe E.P.

4

├ Armour Piercing

No

├ Büyüğe Karşı Bns.

0

├ Fillere Karşı Bonus

0

└ Piyadeye Karşı Bns.

0

Hücum Bonusu

8

Yakın Muh. Svn.

15

├ Base Defence

15

├ Shield

none

└ Kalkan Savunması

0

Zırh

10

├ Zırh

cloth

├ Armour Defence

10

└ Kalkan Zırhı

0

Sağlık

85

├ Man Entity

rome_infantry_light

├ Man Health

40

├ Bonus Hit Points

5

├ Mount

roman_camel

├ Mount Entity

rome_camel

└ Mount Health

40

Taban Moral

35

Kabiliyetler

No Ability

Özellikler

 • Yorgunluk Direnci
  Yorgunluk, bu birimi daha az etkiler.
 • Saklan (orman)
  Bu birim, düşman birimleri çok yakına gelene dek ormanlarda saklanabilir.
 • Hareketliyken Atış
  Bu birim at üstündeyken ve hareket ederken atış yapabilir.
 • Sıcağa Karşı Direnç
  Bu birim çöllerde daha yavaş bir tempoda yorgun düşer.
 • Korkut (atlar)
  Bu birim, atların moralini düşürür.

Güçler & Zayıflıklar

Sevkiyat Gemisi
 • Çok kötü omurga gücü
 • Çok yavaş hız
 • Zayıf tokmaklama
Oksilyer Deve Okçuları
 • Uzun menzil
 • Ortalama atış hızı
 • Hızlı harekât
 • İyi hasar ancak düşük zırh delimi
 • Yakın muharebede çok zayıf
 • Çok düşük moral
Recuitment Requirement
Unit Resouces Auxilia_Nabatea_ArabiaMagna_ArabiaFelix

Büyük Sefer Regions

Büyük Sefer
Eyaletler Bölgeler
Bahtiyar Arabistan Eudaemon Masgat Marib
Büyük Arabistan Gerrha Adummatu Yesrib
Nebate Şarmutas Kudüs Petra Hegra
Gerekenler Binalar
Oksilyer Deve Okçuları Lv. 0 Oksilyer Kampı
Oksilyer Kampı
(rome_military_aux_2)
Level 1
Oksilyer Kışlaları
Oksilyer Kışlaları
(rome_military_aux_3)
Level 2
Oksilyer Garnizonu
Oksilyer Garnizonu
(rome_military_aux_4)
Level 3
Myos Hormos
Mısır
Memphis
Mısır
İskenderiye
Mısır
Diospolis
Mısır
Thapsus
Libya
Macomades
Libya
Lepcis
Libya
Kartaca
Kartaca
Aksum
Aksum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemiler
Burdigala
Vivisci
Nemossos
Arverniler
Lemonum
Piktonlar
Eudaemon
Himyar
Masgat
Maskat
Marib
Saba
Gerrha
Gerrhalılar
Adummatu
Kedarlar
Yesrib
Ma'in
İskenderiye Arakosya
Arakosya
Kapisene
Arakosya
Artacoana
Arya
Ferah
Sagartiya
Merv
Arya
Armavir
Ermenistan
Tuşpa
Ermenistan
Arsamsat
Ermenistan
Efes
Sardes
Bergama
Bergama
Pessinus
Sardes
Rodos
Rodos
Baktra
Baktriya
Eucratideia
Baktriya
Kurtuba
Turdetanlar
Gadira
Yeni Kartaca
Treverorum
Treveriler
Nemetocenna
Atrebatlar
Nikomedia
Bitinya
Sinop
Pontus
Amasya
Pontus
Trabzon
Trabzon
Tanais
Kimmerya
Fanagorya
Kimmerya
Panticapaeum
Kimmerya
Eborakon
Brigantlar
Kamalodunon
İceniler
Moridunon
Demetler
İska
Dumnonlar
Eildon
Kaledonlar
Eblana
Ebdanlar
Bam
Sagartiya
Harmozia
Drangiana
Ibossim
Kartaca
Kart Hadaşt
Kartaca
Numantia
Arvaklar
Arse
Edetanlar
Gabala
Arran
Phasis
Kolhis
Mtsheta
Kartli
Namnetum
Namnetler
Bibracte
Aedular
Cenabum
Karnutlar
Kat
Harezmiler
Amul
Dahlar
Tarsus
Selevkos
Salamis
Kıbrıs
Side
Kıbrıs
Medhlan
İnsubriyalılar
Cenova
Ligurya
Padova
Venetiler
Alalia
Etrüsk Birliği
Karalis
Kartaca
Petrodava
Bastarnlar
Malva
Getler
Zarmizegetusa
Puglia
Mazaka
Kapadokya
Samsat
Kapadokya
Ankara
Galatya
Konya
Sardes
Pura
Drangiana
Oraea
Drangiana
Bagacum
Nerviler
Vesontio
Sequanlar
Atina
Atina
Yerapetra
Knossos
Sparta
Sparta
Casurgis
Boiuslar
Tuna
Boiuslar
Delminium
Daorslar
Epidamnos
Ardiyavlar
Iader
Dalmaçyalılar
Velathri
Etrüsk Birliği
Roma
Roma
Ariminum
Etrüsk Birliği
Neapolis
Roma
Kirene
Sirenayka
Paraitonion
Sirenayka
Augila
Nasamonlar
Ammonium
Sirenayka
Ebora
Keltler
Olisipo
Lusitaniler
Apollonia
Epir
Pella
Makedonya
Larissa
Epir
Flevum
Frisiler
Tulifurdum
Çeruskerler
Uburzis
Markomanlar
Cosenza
Roma
Brindisi
Roma
Lilybaeum
Kartaca
Siraküza
Siraküza
Migdol
Gaetullar
Dimmidi
Masesiller
Iol
Yeni Kartaca
Tanca
Yeni Kartaca
Gaznak
Medya Atropaten
Ekbatana
Medya Atropaten
Rhaga
Pers
Hatra
Medya
Selesya
Medya
Şaraks
Medya
Edessa
Selevkos
Şarmutas
Nebati
Kudüs
Mısır
Petra
Mısır
Hegra
Nebati
Singidun
Scordiscler
Sisak
Brusiler
Akink
Eraviskler
Nisa
Partya
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Tus
Parthava
Susa
Pers
Gur
Pers
Persepolis
Pers
Gadames
Garamantlar
Germa
Garamantlar
Soloka
Asil İskitler
Samandar
Aorsolar
Olbia
Katiarolar
Siracena
Siraklar
Tolosa
Volcae
Masalya
Masilya
Octuduron
Helvetler
Noreya
Norlar
Koria
Raetler
Mons Regius
Aestiler
Galik
Anartlar
Tur
Budiniler
Gelonus
Roksolanlar
Saray
Tissagetler
Aktav
Massagetler
Belz
Lugiler
Budorgis
Lugiler
Ascaucalis
Gotlar
Alabu
Cimbriler
Lupfurdum
Süevler
Rhougion
Rugiler
Palmira
Selevkos
Dura
Selevkos
Sur
Selevkos
Antakya
Selevkos
Brigantyum
Callaiciler
Aracillum
Kantabriyalılar
Tarraco
Cessetanlar
Keşfedilmemiş Bölge
Antheia
Tylis
Navissos
Triballiler
Odessos
Odris Krallığı
Filibe
Makedonya
Buhara
Baktriya
Semerkant
Baktriya