Left Panel
menu
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER III / Frakce / Klan Moulder
Klan Moulder Říše nesmrtelných

Klan Moulder

Skaveni jsou mazaná a ďábelská rasa hemžících se humanoidních krysích tvorů, kteří svou odpornou nákazu rozšířili do nejzazších koutů světa. Tito mrchožrouti si hluboko pod zemí vybudovali rozsáhlé Podsvětí, jehož vojenská síla a nezměrné počty mají potenciál zavalit království Starého světa jako rozzuřená přílivová vlna násilí a anarchie.

Následují zlomyslné božstvo známé jako Rohatá krysa, jehož přání a požadavky jsou jak extrémní, tak nevyvratitelné. Říká se, že vrcholným cílem Skavenů je dobýt svět na povrchu a dosáhnout Velké nadvlády, po níž se děti Rohaté krysy vyhrnou na povrch a vše si zaberou pro sebe.

Klan Moulder
Klan Moulder

Faction Name

Klan Moulder

Campaign

wh3_main_combi

Culture

wh2_main_skv_skaven

Subculture

wh2_main_sc_skv_skaven

Military Group

wh2_main_skv

Faction Group

wh2_main_fact_group_skaven

Faction Group Name

Skaven

Legendární šlechtici

 • (wh2_dlc16_political_party_skv_throt)
  Throtovy nakažlivé experimenty pokračují v Pekelné jámě v pustých horách v Norsce. „Ono-ono to žije!!!“

  Hluboko pod zemí, blízko zemského nitra, níž, než se kdy dostane jakýkoli umělý tunel nebo kanál, žije rasa dvounohých krys. Dají se zahlédnout tak zřídka, že mnozí v jejich existenci vůbec nevěří – ovšem kromě těch nešťastníků, kteří měli tu smůlu na ně narazit. Říká se jim skaveni a jde o partu tak zvrhlou, že se jí nikdo jiný nevyrovná. Vyčkávají, pozorují a netrpělivě čekají na chvíli, kdy budou moct rozpoutat surovou a krutou válku. Jde zřejmě o nejpočetnější ze všech světových ras, zůstávají však skryti ve svých rozsáhlých norách, které se táhnou pod nic netušícími královstvími. Stavějí si také doupata pod opuštěnými městy a ve starých horských državách, z nichž se jim podařilo vypudit trpaslíky. Mezi skaveny vládne dost ošidná hierarchie nespočetných klanů, nejmocnější a nejvlivnější jsou však čtyři větší klany. Velký vliv této čtveřice vyplývá z pokročilé technologické, ekonomické či vojenské moci toho kterého klanu.

  Nejpokrokovější z větších klanů je pravděpodobně klan Moulder. Za svou moc vděčí svým neúnavně pracujícím Pánům nad mutací, kteří jsou neblaze proslulí mistrovským křížením, mutováním a chirurgickým vytvářením obludných válečných stvůr. Nikdo jiný neví, jak jsou ty různorodé kusy zmutovaných netvorů sešity k sobě, neboť klan si své postupy úzkostlivě střeží. Na druhou stranu však není žádným tajemstvím, že klan Moulder patří k jednomu z nejbohatších klanů vůbec – není divu, když své ohavné stvůry prodává ostatním kmenům, které si ve snaze posílit svou bojovou moc kupují hejna obřích krys, tlupy impozantních krysích zlobrů anebo stvoření ještě prapodivnější. Pěkná porce vojenských jednotek mnoha vojevůdců se narodila v Pekelné jámě, kterou jako svou odpudivou pevnost používá právě klan Moulder.

  Jeden z nejdůmyslnějších a zároveň nejzvrácenějších Pánů nad mutací z klanu Moulder je Throt Nečistý. Jeho nebývalé úspěchy při vytváření a zvětšování nestvůr mu zajistily místo mezi nejproslulejšími hanebnými šlechtici z Pekelné jámy, kterých je celkem devět. Na Throtovi je patrné, že celý život pracuje s chaotitem, neboť mu ze zad vyčnívají kostlivé trny a z jeho opuchlého statného těla raší třetí ruka. Throt na sobě provedl mnoho pokusů, které mu drasticky zrychlily metabolismus, a tak je po každé námaze úplně vyhladovělý – není to ovšem ledajaký hlad, ale černý hlad, který ho nutí sníst toho denně víc než čtyřikrát tolik, kolik sám váží. Pokud by to neudělal, zničilo by ho jeho vlastní warpem zesílené tělo. Throt se dostal k moci díky tomu, že je schopen nejen vytvářet krvežíznivá stvoření, ale pak je také v libovolném počtu vést do boje. Pomohla mu i zručnost, s jakým chytá nové bestie, na kterých pak může provádět pokusy. Ať už je potřeba polapit slepého wyrma, najít využití pro trollí slezinu nebo namíchat nejlepší ‚růstové koktejly‘ pro zvětšení krysích zlobrů, málokdo to dokáže odpudivěji a podleji než Throt.

  Štěpy, mutace, množení, zkáza!
  Páni nad mutací z klanu Moulder mají díky svých schopnostem v chirurgii, mutagenním technikám a bojové zdatnosti takovou vojenskou moc, že se jim odváží otevřeně postavit jen málokdo.
  Náklady na výstavbu: +0 % pro chovný materiál, jámy vůdců smeček, nacpávací místnosti a laboratoře (-50.0000)
  Má přístup k laboratoři těl klanu Moulder (1.0000)
  Imunní proti přirozeným ztrátám v horách (1.0000)
  Body zdraví: +0 % (10.0000)

Mechanika

Skavenské podsvětí: V kterémkoli sídle můžeš založit doupata k podkopání postupu nepřítele nebo ukrytí se před zraky všech. Zároveň tím rozšíříš svou vlastní říši.
Potraviny: Zásoby potravin zajišťují růst a kromě dalších bonusů také předcházejí postihům za hladovění, proto dávej na jejich stav pozor.
Skavenská nákaza sice nepříznivě ovlivňuje vládnutí, ale umožňuje nasazení dalších jednotek klanových krys do místních bojů.

Faction Group

(wh2_main_faction_trait_skaven)
wh2_dlc09_effect_increase_army_capacity_hidden (9999.0000)
Počet beranidel: +0 za každé postavené obléhací vybavení (1.0000)
Počet obléhacích věží: +0 za každé postavené obléhací vybavení (2.0000)
Generované potraviny: 0 (-1.0000)
Spotřeba potravin: +0 (-1.0000)
Šlechta
1 Tretch Zbabělec
Tretch Zbabělec
(wh2_dlc09_skv_cha_tretch_craventail)
1 Pán smrti Snikch
Pán smrti Snikch
(wh2_dlc14_skv_cha_deathmaster_snikch_0)
1 Mistr zabiják
Mistr zabiják
(wh2_dlc14_skv_cha_master_assassin_0)
1 Šedý věštec (mor)
Šedý věštec (mor)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_plague_0)
1 Šedý věštec (mor) (Řinčící zvon)
Šedý věštec (mor) (Řinčící zvon)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_plague_1)
1 Lord Skrolk
Lord Skrolk
(wh2_main_skv_cha_lord_skrolk)
1 Kvík Hlavober
Kvík Hlavober
(wh2_main_skv_cha_queek_headtaker)
1 Vojevůdce
Vojevůdce
(wh2_main_skv_cha_warlord_0)
Hrdinové
1 Eshinský čaroděj
Eshinský čaroděj
(wh2_dlc14_skv_cha_eshin_sorcerer_0)
1 Zabiják
Zabiják
(wh2_main_skv_cha_assassin)
1 Morový kněz
Morový kněz
(wh2_main_skv_cha_plague_priest_0)
1 Morový kněz (Morová výheň)
Morový kněz (Morová výheň)
(wh2_main_skv_cha_plague_priest_2)
1 Černokněžník inženýr
Černokněžník inženýr
(wh2_main_skv_cha_warlock_engineer)
Pěchota
180 Skavenští otroci
Skavenští otroci
(wh2_main_skv_inf_skavenslaves_0)
180 Kopiníci z řad skavenských otroků
Kopiníci z řad skavenských otroků
(wh2_main_skv_inf_skavenslave_spearmen_0)
160 Klanové krysy
Klanové krysy
(wh2_main_skv_inf_clanrats_0)
160 Kopiníci z řad klanových krys
Kopiníci z řad klanových krys
(wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_0)
160 Klanové krysy (štíty)
Klanové krysy (štíty)
(wh2_main_skv_inf_clanrats_1)
160 Kopiníci z řad klanových krys (štíty)
Kopiníci z řad klanových krys (štíty)
(wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_1)
24 Warpové mlýnky
Warpové mlýnky
(wh2_dlc14_skv_inf_warp_grinder_0)
120 Moroví mniši
Moroví mniši
(wh2_main_skv_inf_plague_monks)
72 Eshinské trojice
Eshinské trojice
(wh2_dlc14_skv_inf_eshin_triads_0)
72 Běžci smrti
Běžci smrti
(wh2_main_skv_inf_death_runners_0)
120 Nositelé kadidelnice z řad morových mnichů
Nositelé kadidelnice z řad morových mnichů
(wh2_main_skv_inf_plague_monk_censer_bearer)
160 Bouřná havěť (halapartna)
Bouřná havěť (halapartna)
(wh2_main_skv_inf_stormvermin_0)
160 Bouřná havěť (meč a štít)
Bouřná havěť (meč a štít)
(wh2_main_skv_inf_stormvermin_1)
160 Řezači ocásků z klanu Volkn (klanové krysy se štíty)
Řezači ocásků z klanu Volkn (klanové krysy se štíty)
(wh2_dlc12_skv_inf_clanrats_ror_0)
120 Pohrostrupovo morové hejno (nositelé kadidelnice z řad morových mnichů)
Pohrostrupovo morové hejno (nositelé kadidelnice z řad morových mnichů)
(wh2_dlc12_skv_inf_plague_monk_censer_bearer_ror_0)
160 Stráž rady (bouřná havěť s halapartnami)
Stráž rady (bouřná havěť s halapartnami)
(wh2_dlc12_skv_inf_stormvermin_ror_0)
72 Visktrinovo družstvo smrti (Běžci smrti)
Visktrinovo družstvo smrti (Běžci smrti)
(wh2_dlc14_skv_inf_death_runners_ror_0)
72 Ikshovy trojice (Eshinské trojice)
Ikshovy trojice (Eshinské trojice)
(wh2_dlc14_skv_inf_eshin_triads_ror_0)
180 Kopiníci z řad skavenských otroků
Kopiníci z řad skavenských otroků
(wh2_dlc16_skv_inf_skavenslave_spearmen_0_flesh_lab)
180 Skavenští otroci
Skavenští otroci
(wh2_dlc16_skv_inf_skavenslaves_0_flesh_lab)
Střelecká pěchota
140 Práčata z řad skavenských otroků
Práčata z řad skavenských otroků
(wh2_main_skv_inf_skavenslave_slingers_0)
120 Noční běžci
Noční běžci
(wh2_main_skv_inf_night_runners_0)
120 Noční běžci (praky)
Noční běžci (praky)
(wh2_main_skv_inf_night_runners_1)
32 Vrhače warpového ohně
Vrhače warpového ohně
(wh2_main_skv_inf_warpfire_thrower)
48 Koulometači jedovatého větru
Koulometači jedovatého větru
(wh2_main_skv_inf_poison_wind_globadiers)
120 Práčata z řad mihotavých běžců
Práčata z řad mihotavých běžců
(wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_0)
120 Mihotaví běžci
Mihotaví běžci
(wh2_main_skv_inf_gutter_runners_0)
120 Práčata z řad mihotavých běžců (jed)
Práčata z řad mihotavých běžců (jed)
(wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_1)
120 Mihotaví běžci (jed)
Mihotaví běžci (jed)
(wh2_main_skv_inf_gutter_runners_1)
32 Krysí kulomety
Krysí kulomety
(wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_0)
48 Smrtonosní koulometači
Smrtonosní koulometači
(wh2_main_skv_inf_death_globe_bombardiers)
12 Moždíře jedovatého větru
Moždíře jedovatého větru
(wh2_dlc14_skv_inf_poison_wind_mortar_0)
32 Chaotitové křesadlovky
Chaotitové křesadlovky
(wh2_dlc12_skv_inf_warplock_jezzails_0)
32 Vyrážeči zubů (krysí kulomety)
Vyrážeči zubů (krysí kulomety)
(wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_ror_0)
32 Ostrostřelci Nattyho Dýměje (chaotitové křesadlovky)
Ostrostřelci Nattyho Dýměje (chaotitové křesadlovky)
(wh2_dlc12_skv_inf_warplock_jezzails_ror_0)
12 Lavinové moždíře (Moždíře jedovatého větru)
Lavinové moždíře (Moždíře jedovatého větru)
(wh2_dlc14_skv_inf_poison_wind_mortar_ror_0)
Nestvůry a bestie
80 Vlčí krysy
Vlčí krysy
(wh2_dlc16_skv_mon_wolf_rats_0)
80 Vlčí krysy (jed)
Vlčí krysy (jed)
(wh2_dlc16_skv_mon_wolf_rats_1)
16 Krysí zlobři
Krysí zlobři
(wh2_main_skv_mon_rat_ogres)
1 Tísnivá hrůza
Tísnivá hrůza
(wh2_dlc16_skv_mon_brood_horror_0)
1 Vojevůdce (Lamač kostí)
Vojevůdce (Lamač kostí)
(wh2_main_skv_cha_warlord_1)
1 Zmutovaný krysí zlobr
Zmutovaný krysí zlobr
(wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogre_mutant)
1 Ohavnost z Pekelné jámy
Ohavnost z Pekelné jámy
(wh2_main_skv_mon_hell_pit_abomination)
1 Tísnivá hrůza
Tísnivá hrůza
(wh2_dlc16_skv_mon_brood_horror_0_flesh_lab)
1 Ohavnost z Pekelné jámy
Ohavnost z Pekelné jámy
(wh2_dlc16_skv_mon_hell_pit_abomination_flesh_lab)
1 Věc-věc (Ohavnost z Pekelné jámy)
Věc-věc (Ohavnost z Pekelné jámy)
(wh2_dlc16_skv_mon_hell_pit_abomination_ror_0)
1 Zmutovaný krysí zlobr
Zmutovaný krysí zlobr
(wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogre_mutant_flesh_lab)
1 Morskittarův Hellion (Zmutovaný krysí zlobr)
Morskittarův Hellion (Zmutovaný krysí zlobr)
(wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogre_mutant_ror_0)
16 Krysí zlobři
Krysí zlobři
(wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogres_flesh_lab)
16 Bojovníci z nejhlubší pekelné jámy (Krysí zlobři)
Bojovníci z nejhlubší pekelné jámy (Krysí zlobři)
(wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogres_ror_0)
80 Vlčí krysy
Vlčí krysy
(wh2_dlc16_skv_mon_wolf_rats_0_flesh_lab)
80 Vlčí krysy (jed)
Vlčí krysy (jed)
(wh2_dlc16_skv_mon_wolf_rats_1_flesh_lab)
Artilerie a válečné stroje
4 Katapulty morového spáru
Katapulty morového spáru
(wh2_main_skv_art_plagueclaw_catapult)
4 Děla warpového blesku
Děla warpového blesku
(wh2_main_skv_art_warp_lightning_cannon)
4 Zhoubné zdírače
Zhoubné zdírače
(wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_0)
1 Kolo zhouby
Kolo zhouby
(wh2_main_skv_veh_doomwheel)
4 Ikitův bzzzz-bzzzz! (děla warpového blesku)
Ikitův bzzzz-bzzzz! (děla warpového blesku)
(wh2_dlc12_skv_art_warp_lightning_cannon_ror_0)
4 Hrůza trpasličích stvůr (Zhoubné zdírače)
Hrůza trpasličích stvůr (Zhoubné zdírače)
(wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_ror_0)
1 Zkázonosná kolesa (kolo zhouby)
Zkázonosná kolesa (kolo zhouby)
(wh2_dlc12_skv_veh_doomwheel_ror_0)