Left Panel
menu
HomeAna Sayfa / Total War: WARHAMMER II / Pestilanlar Klanı / Birimler / Skavenköleleri
Skavenköleleri Pestilanlar KlanıPestilanlar Klanı Yakın Piyade

Skavenköleleri

Bu kanunsuz ve sefil dünyada güçlüler güçsüzler ile hilelere kurban gidenleri ya öldürür ya da çetin işlere zorlar.

Alt İmparatorluk, köle işçiliğiyle idame edilir. Skavenköleleri her türlü ayak işini halleder. Bunlar arasında madencilik, tünel kazma ve gıda üretimi de bulunur. Zor zamanlarda kendileri gıda olur. Kölelerin büyük çoğunluğu, bu hiyerarşik toplumun en düşük sınıfı olan esirler arasında doğmuş Skavenlar'dır. Rakip klanlar, büyük savaşlar sırasında esir düştükçe, kölelerin sayısı artar. Bazen Skaven olmayanlar bile köle olabilir ancak fareadam denetçilerinin kırbaç darbelerine çoğu ırk uzun süre dayanamaz. Harp sırasında Skavenköleleri, gelen menzilli saldırıları savuşturmak ve düşmanı kalabalık sayesinde bunaltmak için büyük ölçüde kullanılırlar. Skavenkölelerini kurbaçlayıp taarruza öncülük etmelerini sağlamak, sık kullanılan bir Cenkbeyi taktiğidir. Çoğu ölür ancak, köleler saldırının en ağır kısımlarına katlanmış ya da düşmanı bir sonraki saldırı dalgasından önce yormayı başarmışsa, bu kayıplar kabul edilebilirdir. Hatta en iyi Skavenköleleri, birkaç düşmanı alt edip parçalayabilir de, ancak bu durumum eşine pek sık rastlanmaz.

Skavenköleleri

Unit Name

Skavenköleleri

Main Unit Key

wh2_main_skv_inf_skavenslaves_0

Land Unit Key

wh2_main_skv_inf_skavenslaves_0

Naval Unit Key

wh_main_shp_transport

Land Unit Group

Kılıçlı Piyade

Naval Unit Group

Kılıçlı Piyade

Soldiers

180

Caste

Yakın Dövüş Piyadesi

Category

Yakın Piyade

Class

Yakın Piyade

Maliyet

125

Yetiştirme Maliyeti

125

Bakım Masrafı

16

Melee Attack

12

Weapon Strength (Weapon Damage)

18

├ Melee Weapon

wh2_main_skv_sword_skavenslaves

├ Melee Damage Base

14

├ Melee Damage Ap

4

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs Cavalry

0

├ Bonus vs Elephants

0

└ Bonus vs Infantry

0

Charge Bonus

5

Melee Defence

12

├ Base Defence

12

├ Shield

none

└ Shield Defence

0

Armour

0

├ Armour

wh_main_body_0

├ Armour Defence

0

└ Shield Armour

0

Health

48

├ Man Entity

wh2_main_skv_infantry_small

├ Man Speed

42

├ Man Health

8

└ Bonus Hit Points

40

Leadership (Base Morale)

35

Kabiliyetler

 • Kaçın Gidin!
  Sefil, ödlek bir özdeyiş der ki: "Kaçanlar, başka bir gün savaşmak için yaşarlar!"
 • Birlikten Güç Doğar
  Skavenlar doğaları gereği ödlektir ancak sürüler hâlindeyken birbirlerinden cesaret alırlar; çünkü sayıca çok olmak her ne kadar daha yavaş hareket etmelerine sebep olsa da güvenlidir.

Attributes

 • Harcanabilir
  Dost harcanabilir birimlerin dağılmasına tanık olmak, kendileri de harcanabilir değilse, diğer birimlerin liderliğini azaltmaz.
 • Saklan (orman)
  Bu birim, düşman birimleri çok yakına gelene dek ormanlarda saklanabilir.

Güçler ve Zayıflıklar

 • Zayıf Liderlik
  Bu birimin Lordunu veya diğer cesaretlendirici birimleri yanında tut.
 • Harcanabilir
  Harcanabilir dost birimlerin bozguna uğramasına tanık olmak, kendileri de harcanabilir değilse, diğer birimlerin Liderliğini azaltmaz.
 • Et Kalkanı
  Hasar verme konusunda etkileyici olmasa da bu birim bir "et kalkanı" olarak daha faydalı veya kıymetli bir hedefe zarar verecek hasarı karşılamak için yararlıdır
Gerekenler Buildings
Skavenköleleri Lv. 0 Skaven Köle Kafesleri
Skaven Köle Kafesleri
(wh2_main_horde_skv_slaves_1)
Level 0
Skaven Köle Vagonları
Skaven Köle Vagonları
(wh2_main_horde_skv_slaves_2)
Level 1
Skaven Oyuğu
Skaven Oyuğu
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_1)
Level 1
Skaven Oyuğu
Skaven Oyuğu
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_1_coast)
Level 1
Skaven Kovanı
Skaven Kovanı
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_2)
Level 2
Skaven Kovanı
Skaven Kovanı
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_2_coast)
Level 2
Skaven Kalesi
Skaven Kalesi
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_3)
Level 3
Skaven Kalesi
Skaven Kalesi
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_3_coast)
Level 3
Mağara Şehir
Mağara Şehir
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_4)
Level 4
Mağara Şehir
Mağara Şehir
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_4_coast)
Level 4
Alt Şehir
Alt Şehir
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_5)
Level 5
Alt Şehir
Alt Şehir
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_5_coast)
Level 5
Skaven Oyuğu
Skaven Oyuğu
(wh2_main_skv_outpostnorsca_minor_1)
Level 1
Skaven Oyuğu
Skaven Oyuğu
(wh2_main_skv_outpostnorsca_minor_1_coast)
Level 1
Skaven Kovanı
Skaven Kovanı
(wh2_main_skv_outpostnorsca_minor_2)
Level 2
Skaven Kovanı
Skaven Kovanı
(wh2_main_skv_outpostnorsca_minor_2_coast)
Level 2
Skaven Kalesi
Skaven Kalesi
(wh2_main_skv_outpostnorsca_minor_3)
Level 3
Skaven Kalesi
Skaven Kalesi
(wh2_main_skv_outpostnorsca_minor_3_coast)
Level 3
Oyuk
Oyuk
(wh2_main_skv_settlement_major_1)
Level 1
Oyuk
Oyuk
(wh2_main_skv_settlement_major_1_coast)
Level 1
İn
İn
(wh2_main_skv_settlement_major_2)
Level 2
İn
İn
(wh2_main_skv_settlement_major_2_coast)
Level 2
Yuva İn
Yuva İn
(wh2_main_skv_settlement_major_3)
Level 3
Yuva İn
Yuva İn
(wh2_main_skv_settlement_major_3_coast)
Level 3
Kale
Kale
(wh2_main_skv_settlement_major_4)
Level 4
Kale
Kale
(wh2_main_skv_settlement_major_4_coast)
Level 4
Alt Şehir
Alt Şehir
(wh2_main_skv_settlement_major_5)
Level 5
Alt Şehir
Alt Şehir
(wh2_main_skv_settlement_major_5_coast)
Level 5
Oyuk
Oyuk
(wh2_main_skv_settlement_minor_1)
Level 1
Oyuk
Oyuk
(wh2_main_skv_settlement_minor_1_coast)
Level 1
İn
İn
(wh2_main_skv_settlement_minor_2)
Level 2
İn
İn
(wh2_main_skv_settlement_minor_2_coast)
Level 2
Yuva İn
Yuva İn
(wh2_main_skv_settlement_minor_3)
Level 3
Yuva İn
Yuva İn
(wh2_main_skv_settlement_minor_3_coast)
Level 3
Küçük Kale Kapısı
Küçük Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_eagle_skaven_1)
Level 1
Kale Kapısı
Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_eagle_skaven_2)
Level 2
Büyük Kale Kapısı
Büyük Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_eagle_skaven_3)
Level 3
Görkemli Kale Kapısı
Görkemli Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_eagle_skaven_4)
Level 4
Zaptedilemez Kale Kapısı
Zaptedilemez Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_eagle_skaven_5)
Level 5
Küçük Kale Kapısı
Küçük Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_griffon_skaven_1)
Level 1
Kale Kapısı
Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_griffon_skaven_2)
Level 2
Büyük Kale Kapısı
Büyük Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_griffon_skaven_3)
Level 3
Görkemli Kale Kapısı
Görkemli Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_griffon_skaven_4)
Level 4
Zaptedilemez Kale Kapısı
Zaptedilemez Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_griffon_skaven_5)
Level 5
Küçük Kale Kapısı
Küçük Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_phoenix_skaven_1)
Level 1
Kale Kapısı
Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_phoenix_skaven_2)
Level 2
Büyük Kale Kapısı
Büyük Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_phoenix_skaven_3)
Level 3
Görkemli Kale Kapısı
Görkemli Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_phoenix_skaven_4)
Level 4
Zaptedilemez Kale Kapısı
Zaptedilemez Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_phoenix_skaven_5)
Level 5
Küçük Kale Kapısı
Küçük Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_unicorn_skaven_1)
Level 1
Kale Kapısı
Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_unicorn_skaven_2)
Level 2
Büyük Kale Kapısı
Büyük Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_unicorn_skaven_3)
Level 3
Görkemli Kale Kapısı
Görkemli Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_unicorn_skaven_4)
Level 4
Zaptedilemez Kale Kapısı
Zaptedilemez Kale Kapısı
(wh2_main_special_fortress_gate_unicorn_skaven_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Altdorf 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Altdorf 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_altdorf_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Altdorf 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Altdorf 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_altdorf_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Altdorf 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Altdorf 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_altdorf_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Altdorf 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Altdorf 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_altdorf_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Altdorf 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Altdorf 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_altdorf_skv_5)
Level 5
Orman Karakolu (Skaven Oyuğu)
Orman Karakolu (Skaven Oyuğu)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_skv_1)
Level 1
Orman Karakolu (Skaven Kovanı)
Orman Karakolu (Skaven Kovanı)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_skv_2)
Level 2
Orman Karakolu (Skaven Kalesi)
Orman Karakolu (Skaven Kalesi)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_skv_3)
Level 3
Orman Karakolu (Mağara Şehir)
Orman Karakolu (Mağara Şehir)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_skv_4)
Level 4
Orman Karakolu (Altşehir)
Orman Karakolu (Altşehir)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_black_crag_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_black_crag_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_black_crag_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_black_crag_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_black_crag_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Drakenhof 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Drakenhof 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_castle_drakenhof_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Drakenhof 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Drakenhof 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_castle_drakenhof_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Drakenhof 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Drakenhof 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_castle_drakenhof_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Drakenhof 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Drakenhof 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_castle_drakenhof_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Drakenhof 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Drakenhof 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_castle_drakenhof_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Minik Elf Kolonisi
İşgâl Edilmiş Minik Elf Kolonisi
(wh2_main_special_settlement_colony_major_other_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Küçük Elf Kolonisi
İşgâl Edilmiş Küçük Elf Kolonisi
(wh2_main_special_settlement_colony_major_other_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Elf Kolonisi
İşgâl Edilmiş Elf Kolonisi
(wh2_main_special_settlement_colony_major_other_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Büyük Elf Kolonisi
İşgâl Edilmiş Büyük Elf Kolonisi
(wh2_main_special_settlement_colony_major_other_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Büyüyen Elf Kolonisi
İşgâl Edilmiş Büyüyen Elf Kolonisi
(wh2_main_special_settlement_colony_major_other_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Minik Elf Kolonisi
İşgâl Edilmiş Minik Elf Kolonisi
(wh2_main_special_settlement_colony_minor_other_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Küçük Elf Kolonisi
İşgâl Edilmiş Küçük Elf Kolonisi
(wh2_main_special_settlement_colony_minor_other_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Elf Kolonisi
İşgâl Edilmiş Elf Kolonisi
(wh2_main_special_settlement_colony_minor_other_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Couronne 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Couronne 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_couronne_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Couronne 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Couronne 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_couronne_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Couronne 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Couronne 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_couronne_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Couronne 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Couronne 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_couronne_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Couronne 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Couronne 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_couronne_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Karak Sekiz Tepe 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_skv_5)
Level 5
Cehennem Çukuru (Skaven Oyuğu)
Cehennem Çukuru (Skaven Oyuğu)
(wh2_main_special_settlement_hellpit_1)
Level 1
Cehennem Çukuru (Skaven Kovanı)
Cehennem Çukuru (Skaven Kovanı)
(wh2_main_special_settlement_hellpit_2)
Level 2
Cehennem Çukuru (Skaven Kalesi)
Cehennem Çukuru (Skaven Kalesi)
(wh2_main_special_settlement_hellpit_3)
Level 3
Cehennem Çukuru (Mağara Şehir)
Cehennem Çukuru (Mağara Şehir)
(wh2_main_special_settlement_hellpit_4)
Level 4
Cehennem Çukuru (Altşehir)
Cehennem Çukuru (Altşehir)
(wh2_main_special_settlement_hellpit_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Heksoatl 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Heksoatl 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Heksoatl 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Heksoatl 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Heksoatl 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Heksoatl 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Heksoatl 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Heksoatl 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Heksoatl 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Heksoatl 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Itza 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Itza 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_itza_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Itza 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Itza 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_itza_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Itza 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Itza 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_itza_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Itza 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Itza 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_itza_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Itza 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Itza 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_itza_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Khemri (Skaven Oyuğu)
İşgâl Edilmiş Khemri (Skaven Oyuğu)
(wh2_main_special_settlement_khemri_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Khemri (Skaven Kovanı)
İşgâl Edilmiş Khemri (Skaven Kovanı)
(wh2_main_special_settlement_khemri_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Khemri (Skaven Kalesi)
İşgâl Edilmiş Khemri (Skaven Kalesi)
(wh2_main_special_settlement_khemri_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Khemri (Mağara Şehir)
İşgâl Edilmiş Khemri (Mağara Şehir)
(wh2_main_special_settlement_khemri_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Khemri (Altşehir)
İşgâl Edilmiş Khemri (Altşehir)
(wh2_main_special_settlement_khemri_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Kislev 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Kislev 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_kislev_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Kislev 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Kislev 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_kislev_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Kislev 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Kislev 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_kislev_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Kislev 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Kislev 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_kislev_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Kislev 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Kislev 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_kislev_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Lahmia (Skaven Oyuğu)
İşgâl Edilmiş Lahmia (Skaven Oyuğu)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Lahmia (Skaven Kovanı)
İşgâl Edilmiş Lahmia (Skaven Kovanı)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Lahmia (Skaven Kalesi)
İşgâl Edilmiş Lahmia (Skaven Kalesi)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Lahmia (Mağara Şehir)
İşgâl Edilmiş Lahmia (Mağara Şehir)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Lahmia (Altşehir)
İşgâl Edilmiş Lahmia (Altşehir)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Lothern 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Lothern 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_lothern_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Lothern 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Lothern 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_lothern_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Lothern 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Lothern 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_lothern_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Lothern 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Lothern 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_lothern_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Lothern 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Lothern 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_lothern_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Miragliano 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Miragliano 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_miragliano_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Miragliano 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Miragliano 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_miragliano_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Miragliano 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Miragliano 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_miragliano_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Miragliano 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Miragliano 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_miragliano_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Miragliano 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Miragliano 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_miragliano_skv_5)
Level 5
İşgâl Edilmiş Naggarond 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Naggarond 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_naggarond_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Naggarond 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Naggarond 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_naggarond_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Naggarond 3. Seviye
İşgâl Edilmiş Naggarond 3. Seviye
(wh2_main_special_settlement_naggarond_skv_3)
Level 3
İşgâl Edilmiş Naggarond 4. Seviye
İşgâl Edilmiş Naggarond 4. Seviye
(wh2_main_special_settlement_naggarond_skv_4)
Level 4
İşgâl Edilmiş Naggarond 5. Seviye
İşgâl Edilmiş Naggarond 5. Seviye
(wh2_main_special_settlement_naggarond_skv_5)
Level 5
Skaven Harabesi (Oyuk)
Skaven Harabesi (Oyuk)
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_1)
Level 1
Skaven Harabesi (İn)
Skaven Harabesi (İn)
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_2)
Level 2
Skaven Harabesi (Yuva-İn)
Skaven Harabesi (Yuva-İn)
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_3)
Level 3
Skaven Harabesi (Kale)
Skaven Harabesi (Kale)
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_4)
Level 4
Skaven Harabesi (Altşehir)
Skaven Harabesi (Altşehir)
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_5)
Level 5
Garnizon Buildings
Skavenköleleri x 3 İşgâl Edilmiş Nagash’ın Piramidi (Skaven Oyuğu)
İşgâl Edilmiş Nagash’ın Piramidi (Skaven Oyuğu)
(wh2_dlc09_special_settlement_pyramid_of_nagash_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Nagash’ın Piramidi (Skaven Kovanı)
İşgâl Edilmiş Nagash’ın Piramidi (Skaven Kovanı)
(wh2_dlc09_special_settlement_pyramid_of_nagash_skv_2)
Level 2
Skaven Oyuğu
Skaven Oyuğu
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_1)
Level 1
Skaven Oyuğu
Skaven Oyuğu
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_1_coast)
Level 1
Skaven Kovanı
Skaven Kovanı
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_2)
Level 2
Skaven Kovanı
Skaven Kovanı
(wh2_main_skv_outpostnorsca_major_2_coast)
Level 2
Oyuk
Oyuk
(wh2_main_skv_settlement_major_1)
Level 1
Oyuk
Oyuk
(wh2_main_skv_settlement_major_1_coast)
Level 1
İn
İn
(wh2_main_skv_settlement_major_2)
Level 2
İn
İn
(wh2_main_skv_settlement_major_2_coast)
Level 2
İşgâl Edilmiş Altdorf 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Altdorf 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_altdorf_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Altdorf 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Altdorf 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_altdorf_skv_2)
Level 2
Orman Karakolu (Skaven Oyuğu)
Orman Karakolu (Skaven Oyuğu)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_skv_1)
Level 1
Orman Karakolu (Skaven Kovanı)
Orman Karakolu (Skaven Kovanı)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_black_crag_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Siyah Kayalık 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_black_crag_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Drakenhof 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Drakenhof 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_castle_drakenhof_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Drakenhof 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Drakenhof 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_castle_drakenhof_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Couronne 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Couronne 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_couronne_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Couronne 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Couronne 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_couronne_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Karaz-a-Karak 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Kislev 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Kislev 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_kislev_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Kislev 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Kislev 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_kislev_skv_2)
Level 2
İşgâl Edilmiş Miragliano 1. Seviye
İşgâl Edilmiş Miragliano 1. Seviye
(wh2_main_special_settlement_miragliano_skv_1)
Level 1
İşgâl Edilmiş Miragliano 2. Seviye
İşgâl Edilmiş Miragliano 2. Seviye
(wh2_main_special_settlement_miragliano_skv_2)
Level 2
Skavenköleleri x 2 Skaven Oyuğu
Skaven Oyuğu
(wh2_main_skv_outpostnorsca_minor_1)
Level 1
Skaven Oyuğu
Skaven Oyuğu
(wh2_main_skv_outpostnorsca_minor_1_coast)
Level 1
Oyuk
Oyuk
(wh2_main_skv_settlement_minor_1)
Level 1
Oyuk
Oyuk
(wh2_main_skv_settlement_minor_1_coast)
Level 1