Left Panel
menu
HomeAna Sayfa / Total War: WARHAMMER II / Pestilanlar Klanı / Birimler / Veba Rahibi (Veba Fırını)
Veba Rahibi (Veba Fırını) Pestilanlar KlanıPestilanlar Klanı Emir

Veba Rahibi (Veba Fırını)

Hastalık Habercisi eylemlerine rehberlik eder, düşmanları iltihap, veba ve afetlerle mahveder.

Veba Rahipleri, Pestilanlar Klanı olarak da bilinen Çürüyüş Müritleri fareadamlarının en yozlaşmış olanlarıdır. Yeni ve öldürücü hastalıklar yaratmada iğrenç kardeşlerine rehberlik ederler. Sürekli olarak tüm ulusları zayıf düşürebilecek ve böylece Skavenlar'ın yükselip hüküm sürmesini sağlayacak o nihai vebanın arayışındadırlar. Veba Rahipleri, bizzat büyük Hastalık Habercisi’nin, yani Boynuzlu Sıçan’ın kendilerine bu kötücül görevlerinde destek olmak için sihirli güçler bahşettiğini öne sürmektedirler. Arkana güçleri ister kutsal bir varlıktan, isterse de Keder Kitabı üzerine yapılan uzun çalışmalardan gelsin, Veba Rahiplerinin tehlikeli gücünü kimse inkâr edemez. Kara ölüm saçan gayzerler kusmak ya da düşmanı, kaynaya kaynaya erimesini sağlayacak şekilde uzaktan lanetlemek. Veba Rahipleri menfur, fakat etkili büyüler yapabilirler. Bir savaşın sonucu Pestilanlar Klanı için çok önemliyse Veba Rahipleri, kutsal görevleri olan önlerine çıkan herkesi yok etmek konusunda kardeşliğe destek olmak için büyük bir Veba Fırını’nın yapımına bile izin verebilir.

Veba Rahibi (Veba Fırını)

Unit Name

Veba Rahibi (Veba Fırını)

Main Unit Key

wh2_main_skv_cha_plague_priest_2

Land Unit Key

wh2_main_skv_cha_plague_priest_2

Naval Unit Key

wh_main_shp_transport

Land Unit Group

Büyücü

Naval Unit Group

Büyücü

Soldiers

1

Caste

Kahraman

Category

Savaş Makinesi

Class

Emir

Maliyet

1400

Yetiştirme Maliyeti

1400

Bakım Masrafı

325

Engine Missile Damage

0

├ Engine

wh2_main_skv_veh_plague_furnace

├ Missile Weapon

├ Projectile

├ Missile Damage

├ Missile Ap Damage

└ Base Reload Time

Accuracy

10

Range

Reload

0

Shots Per Minute

Ammunition

0

Melee Attack

30

Weapon Strength (Weapon Damage)

200

├ Melee Weapon

wh2_main_skv_cha_plague_furnace

├ Melee Damage Base

60

├ Melee Damage Ap

140

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs Cavalry

0

├ Bonus vs Elephants

0

└ Bonus vs Infantry

20

Charge Bonus

20

Melee Defence

26

├ Base Defence

26

├ Shield

none

└ Shield Defence

0

Armour

90

├ Armour

wh2_main_heavy_metal_90

├ Armour Defence

90

└ Shield Armour

0

Health

5868

├ Man Entity

wh2_main_skv_infantry_hero

├ Man Speed

42

├ Man Health

8

└ Bonus Hit Points

5860

Leadership (Base Morale)

85

Kabiliyetler

 • Ölümcül Nefes
  Büyük Buhur'u sallamak, yakındaki düşmanların üzerine dalga dalga çöken bir yozlaşma sisi dumanı yollar.
 • Kabaran Ölüm
  Çarpıtımtaşı dumanlarının oluşturduğu yeşile çalan bulutlar ocağın etrafındaki alanı doldururken veba yayar.
 • Kaçın Gidin!
  Sefil, ödlek bir özdeyiş der ki: "Kaçanlar, başka bir gün savaşmak için yaşarlar!"
 • Çılgınlık
  Bazı savaşçılar kendi güvenliklerine pek önem vermezler ve bu yüzden düşüncesizce şiddet uygulamaya ve yakıp yıkmaya çalışırlar.

Attributes

 • Yüreklendir
  Bu birim, yakınındaki müttefiklere Lordun aurasının hem de bir yüreklendirici birimin menzili içinde kalan birimler, iki bonusu da daha fazla miktarda kazanır.

Güçler ve Zayıflıklar

 • Büyükullanıcı
  Bu birim büyü kullanabilir.
 • Zırhlı
  Zırhlı birimler, Zırh Delici hasarının dışındaki bütün kaynaklardan gelen hasarları engelleyebilir.
 • Zırh Delici
  Zırh Delici silahların verdiği hasar, çoğunlukla hedefin zırhı tarafından etkilenmez ve onları ağır zırhlı düşmanlara karşı ideal seçim hâline getirir. Ama genelde oldukça ağırlardır ve daha yavaş saldırırlar; bu da onları zayıf zırhlı hedeflere karşı nispeten etkisiz kılar.
 • Büyülü Avra
  Bu birim ya yakınındaki dostlarını destekleyen ya da düşmanlarına zarar veren bir ya da daha fazla büyülü avrayla çevrelenmiş halde.