Left Panel
menu
HomeStrona główna / Total War: WARHAMMER II / Bordeleaux (Imperia śmiertelnych) / Jednostki / Zbrojni Włócznicy z tarczami
Zbrojni Włócznicy z tarczami Bordeleaux (Imperia śmiertelnych)Bordeleaux (Imperia śmiertelnych) Piechota do walki w zwarciu

Zbrojni Włócznicy z tarczami

Daj człowiekowi włócznię i każ się zaprzeć, a to zrobi. Poza tym zostają mu tylko modły.

Każdego lata plebejusze ściągają tłumnie do zamku swego lorda, by zaprezentować mu swoich synów w nadziei, że zostaną oni wyszkoleni na zbrojnych. Ogromnym zaszczytem dla chłopa jest przyjęcie syna w poczet służby Rycerza. Niektóre z chłopskich dzieci przygotowywane są do tej roli przez całe życie – zachęca się je, by prostowały plecy, unikając typowego dla chłopstwa zgarbienia, celem poprawy ich szans na otrzymanie wspomnianej pozycji. Rycerz przyjmuje kandydatów przez cały ranek i popołudnie a pod wieczór zaś ci, którzy obdarzeni są największą siłą i szczęściem, zostają zabrani z powrotem do zamku, gdzie przechodzą podstawowe szkolenie i zostają odziani w barwy swojego pana.

Zbrojni Włócznicy z tarczami

Unit Name

Zbrojni Włócznicy z tarczami

Main Unit Key

wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms

Land Unit Key

wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms

Naval Unit Key

wh_main_shp_transport

Land Unit Group

Piechota z włóczniami

Naval Unit Group

Piechota z włóczniami

Soldiers

120

Caste

Piechota walcząca w zwarciu

Category

Piechota do walki w zwarciu

Class

Piechota do walki w zwarciu

Koszt

325

Koszt werbunku

325

Koszt utrzymania

81

Melee Attack

20

Weapon Strength (Weapon Damage)

22

├ Melee Weapon

wh_main_brt_spear

├ Melee Damage Base

17

├ Melee Damage Ap

5

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs Cavalry

0

├ Bonus vs Elephants

15

└ Bonus vs Infantry

0

Charge Bonus

4

Melee Defence

38

├ Base Defence

38

├ Shield

wh_missile_block_55_wood

└ Shield Defence

0

Armour

85

├ Armour

wh2_main_leather_30

├ Armour Defence

30

└ Shield Armour

55

Health

65

├ Man Entity

wh_main_infantry_standard_blood_dismembers

├ Man Speed

30

├ Man Health

8

└ Bonus Hit Points

57

Leadership (Base Morale)

50

Umiejętności

No Ability

Attributes

 • Obrona przed szarżą dużych przeciwników
  Po zwarciu szyku jednostka ignoruje premię do szarży atakujących dużych przeciwników.
 • Mięso armatnie
  Rozbicie jednostki z cechą „Mięso armatnie” nie zmniejsza dyscypliny przyjaznych jednostek, chyba że również posiadają tę cechę.
 • Ukrycie (las)
  Ta jednostka może ukrywać się w lesie, dopóki wróg nie podejdzie zbyt blisko.

Wady i zalety

 • Tarcza
  Tarcze mogą blokować strzały, bełty, pociski z karabinów i podobnej broni, ale wyłącznie z przodu.
 • Niska dyscyplina
  Ta jednostka ma niską lorda lub innych jednostek poprawiających morale.
 • Obrona przed szarżą dużych wrogów
  Ilekroć ta jednostka przygotowuje się do odparcia szarży dużych wrogów, (np. jazdy lub potworów) zwierając szyki, wróg traci premię za szarżę.
 • Skuteczność przeciw dużym wrogom
  Jednostki walczące przeciw dużym wrogom mają przewagę w walce z celami rozmiaru konia lub większymi. Tą przewagą może być premia do obrażeń w walce z dużymi celami lub atak, który skupia się na bardzo małym obszarze. Niektóre jednostki sprawdzają się lepiej w starciu z dużymi celami, ponieważ ich ataki są powolne i zręczni wojownicy z łatwością ich unikają.
Wymaga Buildings
Zbrojni Włócznicy z tarczami Lv. 0 Plac zgromadzeń
Plac zgromadzeń
(wh_main_brt_barracks_2)
Level 1
Koszary
Koszary
(wh_main_brt_barracks_3)
Level 2
Królewskie koszary
Królewskie koszary
(wh_main_brt_barracks_4)
Level 3
Garnizon Buildings
Zbrojni Włócznicy z tarczami x 2 Straż miasta
Straż miasta
(wh_main_brt_garrison_2)
Level 1
Miasteczko
Miasteczko
(wh_main_brt_settlement_major_3)
Level 3
Miasteczko
Miasteczko
(wh_main_brt_settlement_major_3_coast)
Level 3
Miasto
Miasto
(wh_main_brt_settlement_major_4)
Level 4
Miasto
Miasto
(wh_main_brt_settlement_major_4_coast)
Level 4
Wysokie mury
Wysokie mury
(wh_main_brt_walls_2)
Level 1
Wzmocnione mury
Wzmocnione mury
(wh_main_brt_walls_3)
Level 2
Mała zajęta elfia kolonia
Mała zajęta elfia kolonia
(wh2_main_special_settlement_colony_major_other_2)
Level 2
Mała zajęta elfia kolonia
Mała zajęta elfia kolonia
(wh2_main_special_settlement_colony_minor_other_2)
Level 2
Zajęta Lahmia (przysiółek)
Zajęta Lahmia (przysiółek)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_brt_1)
Level 1
Zbrojni Włócznicy z tarczami x 3 Przysiółek
Przysiółek
(wh_main_brt_settlement_major_1)
Level 1
Przysiółek
Przysiółek
(wh_main_brt_settlement_major_1_coast)
Level 1
Wioska
Wioska
(wh_main_brt_settlement_major_2)
Level 2
Wioska
Wioska
(wh_main_brt_settlement_major_2_coast)
Level 2
Przysiółek
Przysiółek
(wh_main_brt_settlement_minor_1)
Level 1
Przysiółek
Przysiółek
(wh_main_brt_settlement_minor_1_coast)
Level 1
Wioska
Wioska
(wh_main_brt_settlement_minor_2)
Level 2
Wioska
Wioska
(wh_main_brt_settlement_minor_2_coast)
Level 2
Miasteczko
Miasteczko
(wh_main_brt_settlement_minor_3)
Level 3
Miasteczko
Miasteczko
(wh_main_brt_settlement_minor_3_coast)
Level 3
Zajęty Altdorf (przysiółek)
Zajęty Altdorf (przysiółek)
(wh_main_special_settlement_altdorf_1_brt)
Level 1
Zajęty Altdorf (wioska)
Zajęty Altdorf (wioska)
(wh_main_special_settlement_altdorf_2_brt)
Level 2
Zajęty Altdorf (miasteczko)
Zajęty Altdorf (miasteczko)
(wh_main_special_settlement_altdorf_3_brt)
Level 3
Zajęty Altdorf (miasto)
Zajęty Altdorf (miasto)
(wh_main_special_settlement_altdorf_4_brt)
Level 4
Zajęty Drakenhof (przysiółek)
Zajęty Drakenhof (przysiółek)
(wh_main_special_settlement_castle_drakenhof_1_brt)
Level 1
Zajęty Drakenhof (wioska)
Zajęty Drakenhof (wioska)
(wh_main_special_settlement_castle_drakenhof_2_brt)
Level 2
Zajęty Drakenhof (miasteczko)
Zajęty Drakenhof (miasteczko)
(wh_main_special_settlement_castle_drakenhof_3_brt)
Level 3
Zajęty Drakenhof (miasto)
Zajęty Drakenhof (miasto)
(wh_main_special_settlement_castle_drakenhof_4_brt)
Level 4
Zajęty Kislev (przysiółek)
Zajęty Kislev (przysiółek)
(wh_main_special_settlement_kislev_1_brt)
Level 1
Zajęty Kislev (wioska)
Zajęty Kislev (wioska)
(wh_main_special_settlement_kislev_2_brt)
Level 2
Zajęty Kislev (miasteczko)
Zajęty Kislev (miasteczko)
(wh_main_special_settlement_kislev_3_brt)
Level 3
Zajęty Kislev (miasto)
Zajęty Kislev (miasto)
(wh_main_special_settlement_kislev_4_brt)
Level 4
Zajęte Miragliano (przysiółek)
Zajęte Miragliano (przysiółek)
(wh_main_special_settlement_miragliano_1_brt)
Level 1
Zajęte Miragliano (wioska)
Zajęte Miragliano (wioska)
(wh_main_special_settlement_miragliano_2_brt)
Level 2
Zajęte Miragliano (miasteczko)
Zajęte Miragliano (miasteczko)
(wh_main_special_settlement_miragliano_3_brt)
Level 3
Zajęte Miragliano (miasto)
Zajęte Miragliano (miasto)
(wh_main_special_settlement_miragliano_4_brt)
Level 4
Zajęta piramida Nagasha (przysiółek)
Zajęta piramida Nagasha (przysiółek)
(wh2_dlc09_special_settlement_pyramid_of_nagash_brt_1)
Level 1
Zajęta piramida Nagasha (wioska)
Zajęta piramida Nagasha (wioska)
(wh2_dlc09_special_settlement_pyramid_of_nagash_brt_2)
Level 2
Zajęta piramida Nagasha (miasteczko)
Zajęta piramida Nagasha (miasteczko)
(wh2_dlc09_special_settlement_pyramid_of_nagash_brt_3)
Level 3
Zajęta piramida Nagasha (miasto)
Zajęta piramida Nagasha (miasto)
(wh2_dlc09_special_settlement_pyramid_of_nagash_brt_4)
Level 4
Posterunek leśny (przysiółek)
Posterunek leśny (przysiółek)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_brt_1)
Level 1
Posterunek leśny (wioska)
Posterunek leśny (wioska)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_brt_2)
Level 2
Posterunek leśny (miasteczko)
Posterunek leśny (miasteczko)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_brt_3)
Level 3
Posterunek leśny (miasto)
Posterunek leśny (miasto)
(wh2_main_special_settlement_athel_loren_brt_4)
Level 4
Zajęta Czarna Grań poziom 1
Zajęta Czarna Grań poziom 1
(wh2_main_special_settlement_black_crag_brt_1)
Level 1
Zajęta Czarna Grań poziom 2
Zajęta Czarna Grań poziom 2
(wh2_main_special_settlement_black_crag_brt_2)
Level 2
Zajęta Czarna Grań poziom 3
Zajęta Czarna Grań poziom 3
(wh2_main_special_settlement_black_crag_brt_3)
Level 3
Zajęta Czarna Grań poziom 4
Zajęta Czarna Grań poziom 4
(wh2_main_special_settlement_black_crag_brt_4)
Level 4
Niewielka zajęta elfia kolonia
Niewielka zajęta elfia kolonia
(wh2_main_special_settlement_colony_major_other_1)
Level 1
Niewielka zajęta elfia kolonia
Niewielka zajęta elfia kolonia
(wh2_main_special_settlement_colony_minor_other_1)
Level 1
Zajęte Karak Osiem Szczytów poziom 1
Zajęte Karak Osiem Szczytów poziom 1
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_brt_1)
Level 1
Zajęte Karak Osiem Szczytów poziom 2
Zajęte Karak Osiem Szczytów poziom 2
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_brt_2)
Level 2
Zajęte Karak Osiem Szczytów poziom 3
Zajęte Karak Osiem Szczytów poziom 3
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_brt_3)
Level 3
Zajęte Karak Osiem Szczytów poziom 4
Zajęte Karak Osiem Szczytów poziom 4
(wh2_main_special_settlement_eight_peaks_brt_4)
Level 4
Zajęta Dolina Gaean (Poziom 1)
Zajęta Dolina Gaean (Poziom 1)
(wh2_main_special_settlement_gaean_vale_brt_1)
Level 1
Zajęta Dolina Gaean (Poziom 2)
Zajęta Dolina Gaean (Poziom 2)
(wh2_main_special_settlement_gaean_vale_brt_2)
Level 2
Zajęta Dolina Gaean (Poziom 3)
Zajęta Dolina Gaean (Poziom 3)
(wh2_main_special_settlement_gaean_vale_brt_3)
Level 3
Zajęta Dolina Gaean (Poziom 4)
Zajęta Dolina Gaean (Poziom 4)
(wh2_main_special_settlement_gaean_vale_brt_4)
Level 4
Zajęta Piekielna Otchłań poziom 1
Zajęta Piekielna Otchłań poziom 1
(wh2_main_special_settlement_hellpit_other_1)
Level 1
Zajęta Piekielna Otchłań poziom 2
Zajęta Piekielna Otchłań poziom 2
(wh2_main_special_settlement_hellpit_other_2)
Level 2
Zajęta Piekielna Otchłań poziom 3
Zajęta Piekielna Otchłań poziom 3
(wh2_main_special_settlement_hellpit_other_3)
Level 3
Zajęta Piekielna Otchłań poziom 4
Zajęta Piekielna Otchłań poziom 4
(wh2_main_special_settlement_hellpit_other_4)
Level 4
Zajęte Hexoatl poziom 1
Zajęte Hexoatl poziom 1
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_brt_1)
Level 1
Zajęte Hexoatl poziom 2
Zajęte Hexoatl poziom 2
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_brt_2)
Level 2
Zajęte Hexoatl poziom 3
Zajęte Hexoatl poziom 3
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_brt_3)
Level 3
Zajęte Hexoatl poziom 4
Zajęte Hexoatl poziom 4
(wh2_main_special_settlement_hexoatl_brt_4)
Level 4
Zajęte Itza poziom 1
Zajęte Itza poziom 1
(wh2_main_special_settlement_itza_brt_1)
Level 1
Zajęte Itza poziom 2
Zajęte Itza poziom 2
(wh2_main_special_settlement_itza_brt_2)
Level 2
Zajęte Itza poziom 3
Zajęte Itza poziom 3
(wh2_main_special_settlement_itza_brt_3)
Level 3
Zajęte Itza poziom 4
Zajęte Itza poziom 4
(wh2_main_special_settlement_itza_brt_4)
Level 4
Zajęte Karaz-a-Karak poziom 1
Zajęte Karaz-a-Karak poziom 1
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_brt_1)
Level 1
Zajęte Karaz-a-Karak poziom 2
Zajęte Karaz-a-Karak poziom 2
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_brt_2)
Level 2
Zajęte Karaz-a-Karak poziom 3
Zajęte Karaz-a-Karak poziom 3
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_brt_3)
Level 3
Zajęte Karaz-a-Karak poziom 4
Zajęte Karaz-a-Karak poziom 4
(wh2_main_special_settlement_karaz_a_karak_brt_4)
Level 4
Zajęte Khemri (przysiółek)
Zajęte Khemri (przysiółek)
(wh2_main_special_settlement_khemri_brt_1)
Level 1
Zajęte Khemri (wioska)
Zajęte Khemri (wioska)
(wh2_main_special_settlement_khemri_brt_2)
Level 2
Zajęte Khemri (miasteczko)
Zajęte Khemri (miasteczko)
(wh2_main_special_settlement_khemri_brt_3)
Level 3
Zajęte Khemri (miasto)
Zajęte Khemri (miasto)
(wh2_main_special_settlement_khemri_brt_4)
Level 4
Zajęta Lahmia (wioska)
Zajęta Lahmia (wioska)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_brt_2)
Level 2
Zajęta Lahmia (miasteczko)
Zajęta Lahmia (miasteczko)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_brt_3)
Level 3
Zajęta Lahmia (miasto)
Zajęta Lahmia (miasto)
(wh2_main_special_settlement_lahmia_brt_4)
Level 4
Zajęty Lothern poziom 1
Zajęty Lothern poziom 1
(wh2_main_special_settlement_lothern_brt_1)
Level 1
Zajęty Lothern poziom 2
Zajęty Lothern poziom 2
(wh2_main_special_settlement_lothern_brt_2)
Level 2
Zajęty Lothern poziom 3
Zajęty Lothern poziom 3
(wh2_main_special_settlement_lothern_brt_3)
Level 3
Zajęty Lothern poziom 4
Zajęty Lothern poziom 4
(wh2_main_special_settlement_lothern_brt_4)
Level 4
Zajęty Naggarond poziom 1
Zajęty Naggarond poziom 1
(wh2_main_special_settlement_naggarond_brt_1)
Level 1
Zajęty Naggarond poziom 2
Zajęty Naggarond poziom 2
(wh2_main_special_settlement_naggarond_brt_2)
Level 2
Zajęty Naggarond poziom 3
Zajęty Naggarond poziom 3
(wh2_main_special_settlement_naggarond_brt_3)
Level 3
Zajęty Naggarond poziom 4
Zajęty Naggarond poziom 4
(wh2_main_special_settlement_naggarond_brt_4)
Level 4
Zajęta Sartosa poziom 1
Zajęta Sartosa poziom 1
(wh2_main_special_settlement_sartosa_brt_1)
Level 1
Zajęta Sartosa poziom 2
Zajęta Sartosa poziom 2
(wh2_main_special_settlement_sartosa_brt_2)
Level 2
Zajęta Sartosa poziom 3
Zajęta Sartosa poziom 3
(wh2_main_special_settlement_sartosa_brt_3)
Level 3
Zajęta Sartosa poziom 4
Zajęta Sartosa poziom 4
(wh2_main_special_settlement_sartosa_brt_4)
Level 4
Zajęte Skavenblight poziom 1
Zajęte Skavenblight poziom 1
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_other_1)
Level 1
Zajęte Skavenblight poziom 2
Zajęte Skavenblight poziom 2
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_other_2)
Level 2
Zajęte Skavenblight poziom 3
Zajęte Skavenblight poziom 3
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_other_3)
Level 3
Zajęte Skavenblight poziom 4
Zajęte Skavenblight poziom 4
(wh2_main_special_settlement_skavenblight_other_4)
Level 4
Zajęte Przebudzenie poziom 1
Zajęte Przebudzenie poziom 1
(wh2_main_special_settlement_the_awakening_brt_1)
Level 1
Zajęte Przebudzenie poziom 2
Zajęte Przebudzenie poziom 2
(wh2_main_special_settlement_the_awakening_brt_2)
Level 2
Zajęte Przebudzenie poziom 3
Zajęte Przebudzenie poziom 3
(wh2_main_special_settlement_the_awakening_brt_3)
Level 3
Zajęte Przebudzenie poziom 4
Zajęte Przebudzenie poziom 4
(wh2_main_special_settlement_the_awakening_brt_4)
Level 4