Left Panel
menu
HomeAna Sayfa / Total War: WARHAMMER II / Pestilanlar Klanı
Pestilanlar Klanı Girdabın Gözü

Pestilanlar Klanı

"Kürkün altındaki kardeşmiş. Hah! Şimdi gerçekten de kardeşsin. Kâhinlerin yalan sözlerini reddet ve Boynuzlu’nun hakikatini kucakla! Skrolk’u Solucankayası’na getirirsen, Veba Rahibi olursun. Ama ihanet edersen, ayak takımından farkın olmaz"

Dünyanın altında, diğer tüm ırkları hor gören ve dünyaya hükmetme isteği, o titrek bıyıklarından parçalı kuyruklarının ucuna kadar varlıklarının her zerresine işlemiş olan Skavenlar yer alır.

Dört Büyük Klandan birisi de Pestilanlar Klanı’dır. Bu klanın üyeleri, hastalık ve çürüme üzerinde çalışmalar yapan Veba Keşişleridir. Pestilanlar Klanı kendini büyük bir ciddiyetle, Yüce Boynuzlu Sıçan namına yozlaşma yaymaya adamıştır. Pestilanlar, Lustria’ya ulaşan ilk klandı ve buradaki sıcak ve pis kokulu şartlar altında, bu fareadamlar iklimin üstesinden gelmeye başladı ve Pestilanlar Klanı’nı kurdu. Bu yeni klanın Kertenkeleadamlar ile karşılaşması uzun sürmedi ve işte eskiden beri süregelen düşmanlık böyle doğdu. Lustria’ya izinsiz girmiş tüm sıcakkanlı işgalciler arasında, Kertenkeleadamlar'ın en çok nefret ettiği Skavenlar, özellikle de Pestilanlar Klanı’dır. Yıllar süren gönüllü sürgünlerinin ardından Veba Keşişleri, Alt İmparatorluk’a tekrar katıldılar ve çok geçmeden On Üçün Konseyi’ndeki yerlerini aldılar. Liderleri Baş Veba Lordu Nurglitch’tir ve kendisi klanı Skaven Harabesi’nden kontrol ederken, Pestilanları tekrar zaferlere taşımak için Lustria’da kalan kişi Lord Skrolk’tur. Skrolk’un gezindiği yerlerde bitkiler solup ölür ve hatta etrafındaki hava bile donup kararır. Skrolk yaşlı ve kördür ama sadece bir aptal onun görme konusundaki eksikliğini bir zayıflık olarak görür... Savaşa girdiğinde Skrolk, ordusuna en ön saflardan liderlik eder ki, Yozlaşma Asası’nı kullanıp, Pestilanların yayabildiği ve Kaos Tanrısı Nurgle’ın bile imrendiği tüm hastalıkların açıklamasının bulunduğu Liber Bubonikus’tan bölümler okurken tüm öfkesini kusabilsin. Ancak Skrolk’un en büyük silahı, şimdi ve her zaman kurnazlığı olacaktır. Bu Veba Rahibi sayısız yıldır yaşamaktadır ve cinnet geçiren bir bağnazdan çok daha fazlasıdır!

Pestilanlar Klanı

Faction Name

Pestilanlar Klanı

Campaign

wh2_main_great_vortex

Culture

wh2_main_skv_skaven

Subculture

wh2_main_sc_skv_skaven

Military Group

wh2_main_skv

Faction Group

wh2_main_fact_group_vor_skv_lord_skrolk

Faction Group


[HIDDEN]
Kuşatma inşaatı: Koçbaşı
Kuşatma inşaatı: Kuşatma kulesi
Her kuşatma öğesi için 1 koçbaşı
Her kuşatma öğesi için 2 kuşatma kulesi
Kuşatma öncesi: Koçbaşı
Kuşatma öncesi: Kuşatma kulesi
Üretilen gıda: -1
Yiyecek tüketimi: -1

Political Parties

placeholder placeholder
placeholder
Playable: True
Initial Power: main_warhammer
No Effect

Playable: True
Initial Power: wh2_main_great_vortex
No Effect
Lord
1 Varlok Efendisi
Varlok Efendisi
(wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_0)
Emir
1 Varlok Efendisi (Kıyamet Yüzücü)
Varlok Efendisi (Kıyamet Yüzücü)
(wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_1)
Emir
25 Varlok Efendisi (Kıyamet Çarkı)
Varlok Efendisi (Kıyamet Çarkı)
(wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_2)
Emir
1 Gri Kâhin (Veba)
Gri Kâhin (Veba)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_plague_0)
Emir
1 Gri Kâhin (Veba) (Çığırtkan Çan)
Gri Kâhin (Veba) (Çığırtkan Çan)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_plague_1)
Emir
1 Gri Kâhin (Harabe)
Gri Kâhin (Harabe)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_ruin_0)
Emir
1 Gri Kâhin (Harabe) (Çığırtkan Çan)
Gri Kâhin (Harabe) (Çığırtkan Çan)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_ruin_1)
Emir
1 Lord Skrolk
Lord Skrolk
(wh2_main_skv_cha_lord_skrolk)
Emir
1 Cenkbeyi
Cenkbeyi
(wh2_main_skv_cha_warlord_0)
Emir
1 Cenkbeyi (Kemikkıran)
Cenkbeyi (Kemikkıran)
(wh2_main_skv_cha_warlord_1)
Emir
1 Tretch Ödlekkuyruk
Tretch Ödlekkuyruk
(wh2_dlc09_skv_cha_tretch_craventail)
Emir
1 Queek Kellealıcı
Queek Kellealıcı
(wh2_main_skv_cha_queek_headtaker)
Emir
Kahraman
1 Suikastçı
Suikastçı
(wh2_main_skv_cha_assassin)
Emir
1 Veba Rahibi
Veba Rahibi
(wh2_main_skv_cha_plague_priest_0)
Emir
1 Veba Rahibi (Veba Fırını)
Veba Rahibi (Veba Fırını)
(wh2_main_skv_cha_plague_priest_2)
Emir
1 Varlok Mühendis
Varlok Mühendis
(wh2_main_skv_cha_warlock_engineer)
Emir
Yakın Piyade
180 Skavenköleleri
Skavenköleleri
(wh2_main_skv_inf_skavenslaves_0)
Yakın Piyade
180 Skaven Köle Mızrakçıları
Skaven Köle Mızrakçıları
(wh2_main_skv_inf_skavenslave_spearmen_0)
Yakın Piyade
160 Klan Sıçanları
Klan Sıçanları
(wh2_main_skv_inf_clanrats_0)
Yakın Piyade
160 Klan Sıçanı Mızrakçıları
Klan Sıçanı Mızrakçıları
(wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_0)
Yakın Piyade
160 Klan Sıçanları (Kalkanlar)
Klan Sıçanları (Kalkanlar)
(wh2_main_skv_inf_clanrats_1)
Yakın Piyade
160 Klan Sıçanları Mızrakçıları (Kalkanlar)
Klan Sıçanları Mızrakçıları (Kalkanlar)
(wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_1)
Yakın Piyade
160 Vulkn Klanı Kuyrukkesenler (Klan Sıçanları - Kalkanlar)
Vulkn Klanı Kuyrukkesenler (Klan Sıçanları - Kalkanlar)
(wh2_dlc12_skv_inf_clanrats_ror_0)
Yakın Piyade
120 Veba Keşişleri
Veba Keşişleri
(wh2_main_skv_inf_plague_monks)
Yakın Piyade
16 Keme Ogre
Keme Ogre
(wh2_main_skv_mon_rat_ogres)
Yakın Piyade
100 Ölüm Koşucuları
Ölüm Koşucuları
(wh2_main_skv_inf_death_runners_0)
Yakın Piyade
160 Fırtınahaşeratı (Kargı)
Fırtınahaşeratı (Kargı)
(wh2_main_skv_inf_stormvermin_0)
Yakın Piyade
160 Fırtınahaşeratı (Kılıç ve Kalkan)
Fırtınahaşeratı (Kılıç ve Kalkan)
(wh2_main_skv_inf_stormvermin_1)
Yakın Piyade
120 Veba Keşişi Buhurdan Taşıyanlar
Veba Keşişi Buhurdan Taşıyanlar
(wh2_main_skv_inf_plague_monk_censer_bearer)
Yakın Piyade
160 Konsey Muhafızı (Fırtınahaşeratı - Kargılar)
Konsey Muhafızı (Fırtınahaşeratı - Kargılar)
(wh2_dlc12_skv_inf_stormvermin_ror_0)
Yakın Piyade
120 Blightcab’in Vebapaketi (Veba Keşişi Buhurdan Taşıyanlar)
Blightcab’in Vebapaketi (Veba Keşişi Buhurdan Taşıyanlar)
(wh2_dlc12_skv_inf_plague_monk_censer_bearer_ror_0)
Yakın Piyade
1 Cehennem Çukuru Garabeti
Cehennem Çukuru Garabeti
(wh2_main_skv_mon_hell_pit_abomination)
Yakın Piyade
Menzilli Piyade
140 Skavenköle Sapancıları
Skavenköle Sapancıları
(wh2_main_skv_inf_skavenslave_slingers_0)
Menzilli Piyade
120 Gece Koşucuları
Gece Koşucuları
(wh2_main_skv_inf_night_runners_0)
Menzilli Piyade
120 Gece Koşucuları (Sapanlar)
Gece Koşucuları (Sapanlar)
(wh2_main_skv_inf_night_runners_1)
Menzilli Piyade
32 Çarpıtımateşi Püskürten
Çarpıtımateşi Püskürten
(wh2_main_skv_inf_warpfire_thrower)
Menzilli Piyade
48 Zehirli Rüzgâr Globadierleri
Zehirli Rüzgâr Globadierleri
(wh2_main_skv_inf_poison_wind_globadiers)
Menzilli Piyade
120 Deşici Koşucu Sapancılar
Deşici Koşucu Sapancılar
(wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_0)
Menzilli Piyade
120 Deşici Koşucular
Deşici Koşucular
(wh2_main_skv_inf_gutter_runners_0)
Menzilli Piyade
32 Sıçancık Silahı Silahlar Ekibi
Sıçancık Silahı Silahlar Ekibi
(wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_0)
Menzilli Piyade
120 Deşici Koşucu Sapancılar (Zehir)
Deşici Koşucu Sapancılar (Zehir)
(wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_1)
Menzilli Piyade
120 Deşici Koşucular (Zehir)
Deşici Koşucular (Zehir)
(wh2_main_skv_inf_gutter_runners_1)
Menzilli Piyade
32 Çarpıtımkilidi Jezzail
Çarpıtımkilidi Jezzail
(wh2_dlc12_skv_inf_warplock_jezzails_0)
Menzilli Piyade
48 Ölüm Küresi Bombardımancıları
Ölüm Küresi Bombardımancıları
(wh2_main_skv_inf_death_globe_bombardiers)
Menzilli Piyade
32 Diş Kıranlar (Sıçancık Silahı Silahlar Ekibi)
Diş Kıranlar (Sıçancık Silahı Silahlar Ekibi)
(wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_ror_0)
Menzilli Piyade
32 Natty Buboe'nun Keskin Atıcıları (Çarpıtımkilidi Jezzail)
Natty Buboe'nun Keskin Atıcıları (Çarpıtımkilidi Jezzail)
(wh2_dlc12_skv_inf_warplock_jezzails_ror_0)
Menzilli Piyade
Savaş Arabası
4 Kıyamet Yüzücüleri
Kıyamet Yüzücüleri
(wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_0)
Savaş Arabası
25 Kıyamet Çarkı
Kıyamet Çarkı
(wh2_main_skv_veh_doomwheel)
Savaş Arabası
4 Cücelere Tehdit(Kıyamet Yüzücüleri)
Cücelere Tehdit(Kıyamet Yüzücüleri)
(wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_ror_0)
Savaş Arabası
25 Kıyaametin Tekerlerii (Kıyamet Çarkı)
Kıyaametin Tekerlerii (Kıyamet Çarkı)
(wh2_dlc12_skv_veh_doomwheel_ror_0)
Savaş Arabası
Saha Ağır Silahı
56 Vebapençe Mancınığı
Vebapençe Mancınığı
(wh2_main_skv_art_plagueclaw_catapult)
Saha Ağır Silahı
56 Çarpıtım Yıldırım Topu
Çarpıtım Yıldırım Topu
(wh2_main_skv_art_warp_lightning_cannon)
Saha Ağır Silahı
56 İkit'in Zzzzap-Zzzzapı! (Çarpıtım Yıldırımı Topu)
İkit'in Zzzzap-Zzzzapı! (Çarpıtım Yıldırımı Topu)
(wh2_dlc12_skv_art_warp_lightning_cannon_ror_0)
Saha Ağır Silahı