Left Panel
menu
HomeHome / Total War: Shogun 2 / 伊達氏 / 部隊 / 商船
伊達氏 伊達氏 部隊
伊達氏 伊達氏 部隊

商船

商船在戰斗中很脆弱,但可為氏族獲取大量財富

商船
No. Unit Sol. Recru. Turns Recru. Cost Upkeep Cost Mle. Atk. Chg. vs Cav. Rng. Acc. Rel. Amo. Ship Hul. Mle. Def. Arm. Mor.
1
30 商船
商船 / 商船 / (Trade_Ship_Trade_Ship)
商船
這些商用船並非用於作戰,因此沒有任何裝備,需避開任何作戰
30 1 100 50 180 30 30 150 11
2
80 朱印船
商船 / 商船 / (Trade_Ship_Red_Seal_Ship)
朱印船
朱印船作為商船使用,雖然船型巨大,防御卻一般
80 2 300 50 180 30 30 300 11