Left Panel
menu
HomeHome / Total War: Shogun 2 / 福原平氏 / 部队 / 商船
福原平氏 福原平氏 部队

商船

在战场上很脆弱,但可为本家获取大量财富

商船
No. Unit Sol. Recru. Turns Recru. Cost Upkeep Cost Mle. Atk. Chg. vs Cav. Rng. Acc. Rel. Amo. Ship Hul. Mle. Def. Arm. Mor.
1
40 商船
商船 / 商船 / (Genpei_Trade_Ship_Trade_Ship)
商船
商船的意义在于运输货物。在作战中他们通常就是敌人的战利品
40 1 100 45 180 30 30 150 11