Left Panel
menu
HomeHome / Total War: Shogun 2 / Otomo / Jednotky / Kavalerie s katanami
Otomo Otomo Jednotky
Kavalerie s katanami OtomoOtomo Jízda s mečem

Kavalerie s katanami

Tato těžká kavalerie patří mezi šokové jednotky, které se zaměřují na prudké nájezdy a pobíjení nepřátel katanami.

Jízdní umění boje bylo tradičně vyhrazeno pro samuraje, neboť jedině oni dokázali ovládat meč a koně zároveň. Kavalerie s katanami disponovala skvělým výcvikem a hmotnost jejích těžkých koní násobila účinek prudkých nájezdů. Po něm samurajové zůstávali v sedlech a mohli nepřítele ohrožovat katanami, přičemž si zachovali výhodu vyšší pozice oproti pěším vojákům. Byli nicméně zranitelní kopím, ať již v obranné zdi, nebo v rukou osamoceného bojovníka, který měl dostatek sebedůvěry na to, aby svou zbraň zabodl do koňského břicha.

Během Sengoku Džidai se japonské válečnictví postupně přesunulo od rituálních jednoduchých bojů, kterých se účastnili ctižádostiví samurajové, až k nevybíravým velkým bitvám podobným těm, jež se sváděly ve středověké Evropě. Místo dostaly méně zdatné jednotky jako Ašigaru, vyzbrojené mušketami s doutnákovým zámkem. Jízdní boj přesto zůstal doménou samurajů. Z koňského hřbetu se využívaly jak luky, tak kopí a katany, a pokud byl samuraj dost bohatý, vydržoval si pomocníka, který mu nosil a měnil zbraně podle potřeby. Přestože se katana obvykle držela oběma rukama, mohla odvádět dobrou službu i jako jednoruční jízdní zbraň. Nápřah touto ostrou zbraní ze sedla mohl snadno pěšího vojáka rozseknout ve dví.

Kavalerie s katanami

Unit Name

Kavalerie s katanami

Unit Key

Cav_Sword_Katana_Cavalry

Soldiers

80

Category

Jízda

Class

Jízda s mečem

Multiplayer Cost

800

└ Multiplayer Limit

0

Recruitment Cost

950

├ Recruitment Turns

2

└ Unit Limit

0

Upkeep Cost

200

Melee Attack

18

└ Melee Weapon

sabre

Charge Bonus

15

Bonus vs Cavalry

0

Melee Defence

6

Armour

7

Horse Mode

shogun_horse_samurai

└ Mount Armour

6

Morale

12

Abilities

  • Klínová formace Klínová formace
    Tato jednotka je vycvičená k využití klínové formace, aby mohla lépe proniknout nepřátelskými liniemi.

Strengths & Weaknesses

  • Velice dobrá jednotka v boji zblízka.
  • Pomalejší než ostatní jízda.
  • Snadno podlehne v boji s pěchotou vyzbrojenou jari či naginatou.
  • Snadno podléhá mušketám.