Left Panel
menu
HomeHome / Total War: Shogun 2 / ​会​津
​会​津 ​会​津 ​氏​族
​会​津 Fall of the Samurai

​会​津 ​氏​族

​会​津​藩​は​松​平​氏​に​統​治​さ​れ​て​い​る。​会​津​松​平​家​は、​そ​の​地​位、​そ​し​て​そ​の​姓​す​ら、​徳​川​将​軍​と​の​深​い​繋​が​り​に​よ​っ​て​与​え​ら​れ​て​い​る。​こ​の​歴​史、​そ​し​て​自​ら​の​意​思​に​よ​っ​て、​戊​辰​戦​争​勃​発​時、​会​津​は​幕​府​方​の​中​核​と​な​っ​た。​伝​統​を​強​く​重​ん​じ​る​性​質​に​よ​り、​会​津​は​幕​府​に​忠​誠​を​誓​う​元​浪​人​達​が​結​成​し​た​組​織​で​あ​る​新​撰​組​を​配​下​に​置​い​た。​そ​の​た​め、​こ​の​氏​族​は、​工​作​員​で​あ​る​新​撰​組​や​部​隊​に​経​験​値​ボー​ナ​ス​が​あ​り、​更​に​旧​式​部​隊​を​安​価​に​徴​兵​で​き​る。

​大​将 (general)
24 ​大​将​護​衛​隊
​大​将​護​衛​隊
(Boshin_Gen_Generals_Bodyguard)
​大​将
60 ​旗​本
​旗​本
(Boshin_Gen_Generals_Hatamoto)
​大​将
​刀​歩​兵 (infantry_sword)
200 ​刀​従​士
​刀​従​士
(Boshin_Inf_Sword_Katana_Kachi)
​刀​歩​兵
200 ​彰​義​隊
​彰​義​隊
(Boshin_Inf_Sword_Shogitai)
​刀​歩​兵
​槍​歩​兵 (infantry_spearman)
200 ​駐​屯​槍​徴​集​兵
​駐​屯​槍​徴​集​兵
(Boshin_Inf_Spear_Levy_Garrison)
​槍​歩​兵
200 ​槍​徴​集​兵
​槍​徴​集​兵
(Boshin_Inf_Spear_Levy)
​槍​歩​兵
200 ​京​都​見​廻​組
​京​都​見​廻​組
(Boshin_Inf_Spear_Kyoto_Police)
​槍​歩​兵
200 ​槍​従​士
​槍​従​士
(Boshin_Inf_Spear_Yari_Kachi)
​槍​歩​兵
​弓​歩​兵 (infantry_bow)
120 ​弓​従​士
​弓​従​士
(Boshin_Inf_Missile_Bow_Kachi)
​弓​歩​兵
​鉄​砲​兵 (infantry_matchlock)
120 ​鉄​砲​従​士
​鉄​砲​従​士
(Boshin_Inf_Missile_Matchlock_Kachi)
​鉄​砲​兵
​特​殊​歩​兵 (infantry_special)
60 ​紀​州​流​忍​者
​紀​州​流​忍​者
(Boshin_Inf_Special_Kisho_Ninjas)
​特​殊​歩​兵
​民​兵 (infantry_militia)
200 ​駐​屯​徴​集​兵
​駐​屯​徴​集​兵
(Boshin_Inf_Militia_Levy_Infantry_Garrison)
​民​兵
200 ​白​虎​隊
​白​虎​隊
(Boshin_Inf_Line_White_Tiger_Force)
​民​兵
​戦​列​歩​兵 (infantry_line)
200 ​駐​屯​歩​兵
​駐​屯​歩​兵
(Boshin_Inf_Garrison_Infantry)
​戦​列​歩​兵
200 ​玄​武​隊
​玄​武​隊
(Boshin_Inf_Line_Black_Tortoise_Force)
​戦​列​歩​兵
200 ​青​龍​隊
​青​龍​隊
(Boshin_Inf_Line_Azure_Dragon_Force)
​戦​列​歩​兵
200 ​朱​雀​隊
​朱​雀​隊
(Boshin_Inf_Line_Vermilion_Bird_Force)
​戦​列​歩​兵
200 ​新​撰​組
​新​撰​組
(Boshin_Inf_Line_Shinsengumi)
​戦​列​歩​兵
200 ​皇​軍​歩​兵
​皇​軍​歩​兵
(Boshin_Inf_Line_Imperial_Infantry)
​戦​列​歩​兵
200 ​共​和​国​歩​兵
​共​和​国​歩​兵
(Boshin_Inf_Line_Republican_Infantry)
​戦​列​歩​兵
200 ​幕​府​軍​歩​兵
​幕​府​軍​歩​兵
(Boshin_Inf_Line_Shogunate_Infantry)
​戦​列​歩​兵
​精​鋭​歩​兵 (infantry_elite)
200 ​近​衛​兵
​近​衛​兵
(Boshin_Inf_Elite_Imperial_Guard_Infantry)
​精​鋭​歩​兵
200 ​共​和​国​親​衛​歩​兵​隊
​共​和​国​親​衛​歩​兵​隊
(Boshin_Inf_Elite_Republican_Guard_Infantry)
​精​鋭​歩​兵
200 ​幕​府​軍​親​衛​歩​兵​隊
​幕​府​軍​親​衛​歩​兵​隊
(Boshin_Inf_Elite_Shogunate_Guard_Infantry)
​精​鋭​歩​兵
200 ​米​国​海​兵​隊
​米​国​海​兵​隊
(Boshin_Inf_Elite_United_States_Marines)
​精​鋭​歩​兵
200 ​英​国​海​兵​隊
​英​国​海​兵​隊
(Boshin_Inf_Elite_Royal_Marines)
​精​鋭​歩​兵
200 ​フ​ラ​ン​ス​海​兵​歩​兵
​フ​ラ​ン​ス​海​兵​歩​兵
(Boshin_Inf_Elite_Infanterie_de_marine)
​精​鋭​歩​兵
​刀​騎​兵 (cavalry_sword)
80 ​共​和​国​親​衛​騎​兵​隊
​共​和​国​親​衛​騎​兵​隊
(Boshin_Cav_Sword_Republican_Guard_Cavalry)
​刀​騎​兵
80 ​サー​ベ​ル​騎​兵
​サー​ベ​ル​騎​兵
(Boshin_Cav_Sword_Sabre_Cavalry)
​刀​騎​兵
​槍​騎​兵 (cavalry_lancers)
80 ​幕​府​軍​親​衛​騎​兵​隊
​幕​府​軍​親​衛​騎​兵​隊
(Boshin_Cav_Spear_Shogunate_Guard_Cavalry)
​槍​騎​兵
80 ​槍​騎​馬​隊
​槍​騎​馬​隊
(Boshin_Cav_Spear_Yari_Ki)
​槍​騎​兵
​飛​び​道​具​騎​兵 (cavalry_missile)
80 ​弓​騎​馬​隊
​弓​騎​馬​隊
(Boshin_Cav_Missile_Bow_Ki)
​飛​び​道​具​騎​兵
80 ​リ​ボ​ル​バー​騎​兵
​リ​ボ​ル​バー​騎​兵
(Boshin_Cav_Missile_Revolver_Cavalry)
​飛​び​道​具​騎​兵
80 ​カー​ビ​ン​騎​兵
​カー​ビ​ン​騎​兵
(Boshin_Cav_Missile_Carbine_Cavalry)
​飛​び​道​具​騎​兵
40 ​精​鋭​侍
​精​鋭​侍
(Boshin_Cav_Missile_Samurai_Hero)
​飛​び​道​具​騎​兵
80 ​近​衛​騎​兵
​近​衛​騎​兵
(Boshin_Cav_Missile_Imperial_Guard_Cavalry)
​飛​び​道​具​騎​兵
​砲​兵​部​隊 (artillery_foot)
40 ​パ​ロ​ッ​ト​砲
​パ​ロ​ッ​ト​砲
(Boshin_Art_Parrot_Guns)
​砲​兵​部​隊
40 ​アー​ム​ス​ト​ロ​ン​グ​砲
​アー​ム​ス​ト​ロ​ン​グ​砲
(Boshin_Art_Armstrong_Guns)
​砲​兵​部​隊
40 ​ガ​ト​リ​ン​グ​砲
​ガ​ト​リ​ン​グ​砲
(Boshin_Art_Gatling_Guns)
​砲​兵​部​隊
​攻​城​部​隊 (artillery_fixed)
40 ​木​砲
​木​砲
(Boshin_Art_Wooden_Cannons)
​攻​城​部​隊
​砲​艦 (naval_gunboat)
15 ​千​代​田​形​砲​艦
​千​代​田​形​砲​艦
(Boshin_Gun_Boat_Chiyodagata)
​砲​艦
​コ​ル​ベ​ッ​ト (naval_corvette)
80 ​観​光​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
​観​光​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kanko_Maru)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
80 ​観​光​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
​観​光​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kanko_Maru_Copper_Plated)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
80 ​観​光​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
​観​光​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kanko_Maru_Iron_Plated)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
50 ​咸​臨​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
​咸​臨​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kanrin_Maru)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
50 ​咸​臨​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
​咸​臨​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kanrin_Maru_Copper_Plated)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
50 ​回​天​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
​回​天​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kaiten)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
50 ​回​天​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
​回​天​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kaiten_Copper_Plated)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
50 ​咸​臨​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
​咸​臨​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kanrin_Maru_Iron_Plated)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
100 ​春​日​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
​春​日​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kasuga)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
50 ​回​天​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
​回​天​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kaiten_Iron_Plated)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
100 ​春​日​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
​春​日​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kasuga_Copper_Plated)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
100 ​春​日​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
​春​日​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Corvette_Kasuga_Iron_Plated)
​コ​ル​ベ​ッ​ト
​フ​リ​ゲー​ト (naval_frigate)
150 ​開​陽​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
​開​陽​丸​級​木​造​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Frigate_Kaiyo_Maru)
​フ​リ​ゲー​ト
150 ​開​陽​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
​開​陽​丸​級​銅​貼​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Frigate_Kaiyo_Maru_Copper_Plated)
​フ​リ​ゲー​ト
150 ​開​陽​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
​開​陽​丸​級​装​甲​コ​ル​ベ​ッ​ト
(Boshin_Frigate_Kaiyo_Maru_Iron_Plated)
​フ​リ​ゲー​ト
​装​甲​艦 (naval_ironclad)
50 ​甲​鉄​級​装​甲​艦
​甲​鉄​級​装​甲​艦
(Boshin_Ironclad_Kotetsu)
​装​甲​艦
70 ​ロ​ア​ノー​ク​級​装​甲​艦
​ロ​ア​ノー​ク​級​装​甲​艦
(Boshin_Ironclad_USS_Roanoke)
​装​甲​艦
50 ​オ​セ​ア​ン​級​装​甲​艦
​オ​セ​ア​ン​級​装​甲​艦
(Boshin_Ironclad_L'Ocean)
​装​甲​艦
220 ​ウ​ォー​リ​ア​級​装​甲​艦
​ウ​ォー​リ​ア​級​装​甲​艦
(Boshin_Ironclad_HMS_Warrior)
​装​甲​艦
​水​雷​艇 (naval_torpedoboat)
15 ​千​代​田​形​水​雷​艇
​千​代​田​形​水​雷​艇
(Boshin_Torpedo_Boat_Chiyodagata)
​水​雷​艇