Left Panel
menu
HomeHome / Total War: Shogun 2 / Fukuharští Tairové
Fukuharští Tairové Vzestup samurajů

Fukuharští Tairové Klan

Tairové jsou hrdý rod a ke své hrdosti mají pádný důvod. Těší se vznešenému původu – dokonce tomu nejvznešenějšímu, jelikož jim v žilách koluje císařská krev. Jsou potomky císaře Kamma, což vždy ochotně připomenou.

Rodina Tairů si nepotrpí na řeči a dává přednost činům. Po celém Japonsku je obdivována za to, že v období Heian zatočila s piráty řádícími na Vnitřním moři Seto. V průběhu „nepokojů v éře Hógen“ v roce 1156 si Tairové vydobyli ohromnou moc a vliv. Přiklonili se totiž na správnou stranu, pomohli porazit Fudžiwary a nakonec se zasadili o to, aby členové rodu Minamotů byli popraveni nebo vypovězeni ze dvora. Taira no Kijomori se stal předsedou vlády a z tohoto postavení pak protlačil mnohé své příbuzné do různých pozic u dvora a svou dceru do císařovy postele. Jeho pletichy zdánlivě dosáhly naplnění ve chvíli, kdy jeho vnuk dosedl na trůn coby císař Antoku. Tento čin však rozhněval Antokova nevlastního staršího bratra, právoplatného korunního prince Močihita. Močihito se spřáhl s přeživšími Minamoty a vytáhl proti Tairům do boje. Intrikánství Tairy no Kijomoriho tak přerostlo v občanskou válku – byl to koneckonců on, kdo nerespektoval platná pravidla nástupnictví. Alespoň to tak říkají Minamotové.

Ať už jsou příčiny války jakékoliv, Tairové teď nemají nijak špatné vyhlídky na vítězství. Ovládají císařský trůn, jsou v zásadě právoplatnými vládci a jejich nepřátelé jsou označováni za vzbouřence. Tairové jsou rod s nezanedbatelnou válečnickou tradicí a dobrými zkušenostmi s mořeplavbou. Díky tomu jsou silní nejen na zemi, ale i na moři. Z jejich přístavů vyplouvají kvalitní lodě s ostřílenými posádkami a jejich pozemním vojskům se dostává důkladného výcviku – až se občas zdá, že se každý branec Tairů rovnou stává zkušeným vojákem. Navíc ke všemu mají Tairové pověst nelítostných pánů a dostávají bonus k represi ve všech svých provinciích, což jim usnadňuje udržet si poddané pod kontrolou.

Generál (general)
40 Generálova osobní stráž
Generálova osobní stráž
(Genpei_Gen_Bodyguard)
Generál
Pěchota s mečem (infantry_sword)
100 Družiníci s meči
Družiníci s meči
(Genpei_Inf_Sword_Sword_Attendants)
Pěchota s mečem
Těžká pěchota (infantry_heavy)
160 Posádka odvedenců s naginatami
Posádka odvedenců s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Levy_Garrison)
Těžká pěchota
160 Odvedenci s naginatami
Odvedenci s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Levy)
Těžká pěchota
100 Družiníci s naginatami
Družiníci s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Attendants)
Těžká pěchota
100 Bojoví mniši s naginatami
Bojoví mniši s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Warrior_Monks)
Těžká pěchota
60 Onna Buši
Onna Buši
(Genpei_Inf_Heavy_Onna_Bushi)
Těžká pěchota
20 Hrdina bojový mnich s tecubem
Hrdina bojový mnich s tecubem
(Genpei_Inf_Heavy_Tetsubo_Warrior_Monks)
Těžká pěchota
20 Hrdina bojový mnich s naginatou
Hrdina bojový mnich s naginatou
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Warrior_Monk_Hero)
Těžká pěchota
Pěší lučištníci (infantry_bow)
120 Posádka odvedenců s luky
Posádka odvedenců s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Levy_Garrison)
Pěší lučištníci
120 Odvedenci s luky
Odvedenci s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Levy)
Pěší lučištníci
80 Družiníci s luky
Družiníci s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Attendants)
Pěší lučištníci
80 Bojoví mniši s luky
Bojoví mniši s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Warrior_Monks)
Pěší lučištníci
60 Posádka pěších samurajů
Posádka pěších samurajů
(Genpei_Inf_Missile_Samurai_Infantry_Garrison)
Pěší lučištníci
60 Pěší samurajové
Pěší samurajové
(Genpei_Inf_Missile_Samurai_Infantry)
Pěší lučištníci
Zvláštní pěchota (infantry_special)
20 Vrhači zápalných bomb
Vrhači zápalných bomb
(Genpei_Inf_Special_Fire_Bomb_Throwers)
Zvláštní pěchota
Jízdní kopiníci (cavalry_lancers)
40 Jízda s naginatami
Jízda s naginatami
(Genpei_Cav_Spear_Naginata_Cavalry)
Jízdní kopiníci
Jízdní střelci (cavalry_missile)
40 Jízdní samurajové
Jízdní samurajové
(Genpei_Cav_Missile_Samurai_Cavalry)
Jízdní střelci
20 Hrdinka Onna Buši
Hrdinka Onna Buši
(Genpei_Cav_Missile_Onna_Bushi_Heroine)
Jízdní střelci
20 Hrdina jízdní samuraj
Hrdina jízdní samuraj
(Genpei_Cav_Missile_Samurai_Hero)
Jízdní střelci
Lehká loď (naval_light_ship)
50 Lehká doprovodná loď
Lehká doprovodná loď
(Genpei_Light_Ship_Light_Ship_Attendants)
Lehká loď
50 Lehká loď samurajů
Lehká loď samurajů
(Genpei_Light_Ship_Light_Ship_Samurai)
Lehká loď
Střední loď (naval_medium_ship)
70 Střední doprovodná loď
Střední doprovodná loď
(Genpei_Medium_Ship_Medium_Ship_Attendants)
Střední loď
70 Střední loď se zápalnými bombami
Střední loď se zápalnými bombami
(Genpei_Medium_Ship_Fire_Bomb_Medium_Ship)
Střední loď
70 Střední loď samurajů
Střední loď samurajů
(Genpei_Medium_Ship_Medium_Ship_Samurai)
Střední loď
Těžká loď (naval_heavy_ship)
100 Velká doprovodná loď
Velká doprovodná loď
(Genpei_Heavy_Ship_Heavy_Ship_Attendants)
Těžká loď
100 Velká loď samurajů
Velká loď samurajů
(Genpei_Heavy_Ship_Heavy_Ship_Samurai)
Těžká loď
Obchodní loď (naval_trade_ship)
40 Obchodní loď
Obchodní loď
(Genpei_Trade_Ship_Trade_Ship)
Obchodní loď