Left Panel
menu
HomeHome / Total War: Shogun 2 / Kamakurští Minamotové
Kamakurští Minamotové Vzestup samurajů

Kamakurští Minamotové Klan

Rod Minamotů je boční větev japonské císařské rodiny, počítající se od vnuka císaře Seiwy. Minamotové jsou tím pádem velmi vzdálenými příbuznými klanu Tairů a mezi oběma rodinami často vypukají vzájemné sváry.

Rodinných neshod si Minamotové notně užili v průběhu nepokojů, které vypukly během éry Hógen (1156) a Heidži (1160). Během těchto drobných válek byli Minamotové rodem Tairů málem vyhlazeni. Po roce 1160 byli všichni příslušníci rodu Minamotů, jimž se podařilo přežít, vypovězeni z císařského dvora a zdálo se, že s postavením Tairů nedokáže nic otřást. Jenomže potom si Tairové dovolili přespříliš – smetli ze stolu právoplatný nárok prince Močihita na uvolněný císařský trůn a místo něj na něj dosadili příslušníka svého rodu (ze strany princovy matky). Princ Močihito se obrátil na Minamoty s prosbou o pomoc a v roce 1180 vypukla válka. Minamotové se konečně mohli pomstít za všechny rodinné příslušníky, jež Tairové nechali popravit.

Z Minamotů, kteří přežili dřívější čistky ještě jako děti, jsou dnes dospělí muži. V nadcházejícím konfliktu nebudou bezmocní, jelikož velí zdatným válečníkům vycvičeným v tradičních formách boje. Lučištníkům Minamotů se v boji nikdo nevyrovná – střílejí s takovou přesností a rychlostí, že ostatní střelci před nimi jen blednou závistí. I zbylé jednotky však prošly dobrým výcvikem a začínají s notnými zkušenostmi. Rod Minamotů má dlouhou válečnickou tradici, díky čemuž vojáci důvěřují svým velitelům a na bojišti mají příkladnou morálku. Možná že Minamotové postrádají politickou a státnickou zručnost svých soků, ale zato jsou tvrdí jako zaťatá pěst v cumi-tekko!

Generál (general)
40 Generálova osobní stráž
Generálova osobní stráž
(Genpei_Gen_Bodyguard)
Generál
Pěchota s mečem (infantry_sword)
100 Družiníci s meči
Družiníci s meči
(Genpei_Inf_Sword_Sword_Attendants)
Pěchota s mečem
Těžká pěchota (infantry_heavy)
160 Posádka odvedenců s naginatami
Posádka odvedenců s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Levy_Garrison)
Těžká pěchota
160 Odvedenci s naginatami
Odvedenci s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Levy)
Těžká pěchota
100 Družiníci s naginatami
Družiníci s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Attendants)
Těžká pěchota
100 Bojoví mniši s naginatami
Bojoví mniši s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Warrior_Monks)
Těžká pěchota
60 Onna Buši
Onna Buši
(Genpei_Inf_Heavy_Onna_Bushi)
Těžká pěchota
20 Hrdina bojový mnich s tecubem
Hrdina bojový mnich s tecubem
(Genpei_Inf_Heavy_Tetsubo_Warrior_Monks)
Těžká pěchota
20 Hrdina bojový mnich s naginatou
Hrdina bojový mnich s naginatou
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Warrior_Monk_Hero)
Těžká pěchota
Pěší lučištníci (infantry_bow)
120 Posádka odvedenců s luky
Posádka odvedenců s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Levy_Garrison)
Pěší lučištníci
120 Odvedenci s luky
Odvedenci s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Levy)
Pěší lučištníci
80 Družiníci s luky
Družiníci s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Attendants)
Pěší lučištníci
80 Bojoví mniši s luky
Bojoví mniši s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Warrior_Monks)
Pěší lučištníci
60 Posádka pěších samurajů
Posádka pěších samurajů
(Genpei_Inf_Missile_Samurai_Infantry_Garrison)
Pěší lučištníci
60 Pěší samurajové
Pěší samurajové
(Genpei_Inf_Missile_Samurai_Infantry)
Pěší lučištníci
Zvláštní pěchota (infantry_special)
20 Vrhači zápalných bomb
Vrhači zápalných bomb
(Genpei_Inf_Special_Fire_Bomb_Throwers)
Zvláštní pěchota
Jízdní kopiníci (cavalry_lancers)
40 Jízda s naginatami
Jízda s naginatami
(Genpei_Cav_Spear_Naginata_Cavalry)
Jízdní kopiníci
Jízdní střelci (cavalry_missile)
40 Jízdní samurajové
Jízdní samurajové
(Genpei_Cav_Missile_Samurai_Cavalry)
Jízdní střelci
20 Hrdinka Onna Buši
Hrdinka Onna Buši
(Genpei_Cav_Missile_Onna_Bushi_Heroine)
Jízdní střelci
20 Hrdina jízdní samuraj
Hrdina jízdní samuraj
(Genpei_Cav_Missile_Samurai_Hero)
Jízdní střelci
Lehká loď (naval_light_ship)
50 Lehká doprovodná loď
Lehká doprovodná loď
(Genpei_Light_Ship_Light_Ship_Attendants)
Lehká loď
50 Lehká loď samurajů
Lehká loď samurajů
(Genpei_Light_Ship_Light_Ship_Samurai)
Lehká loď
Střední loď (naval_medium_ship)
70 Střední doprovodná loď
Střední doprovodná loď
(Genpei_Medium_Ship_Medium_Ship_Attendants)
Střední loď
70 Střední loď se zápalnými bombami
Střední loď se zápalnými bombami
(Genpei_Medium_Ship_Fire_Bomb_Medium_Ship)
Střední loď
70 Střední loď samurajů
Střední loď samurajů
(Genpei_Medium_Ship_Medium_Ship_Samurai)
Střední loď
Těžká loď (naval_heavy_ship)
100 Velká doprovodná loď
Velká doprovodná loď
(Genpei_Heavy_Ship_Heavy_Ship_Attendants)
Těžká loď
100 Velká loď samurajů
Velká loď samurajů
(Genpei_Heavy_Ship_Heavy_Ship_Samurai)
Těžká loď
Obchodní loď (naval_trade_ship)
40 Obchodní loď
Obchodní loď
(Genpei_Trade_Ship_Trade_Ship)
Obchodní loď