Left Panel
menu
HomeHome / Total War: Shogun 2 / Hiraizumští Fudžiwarové
Hiraizumští Fudžiwarové Vzestup samurajů

Hiraizumští Fudžiwarové Klan

Fudžiwarové bývali kdysi slavným rodem a není vyloučeno, že se jím opět stanou. Jakožto vzdělaní, zdvořilí a světaznalí měšťané byli šikovnými učenci a dvořany, od nichž si císař často nechával radit. Vládli ze stínů, měli vliv na císaře a dokázali ovlivnit výchovu nejednoho císařského dědice. Proto se nelze divit, že matkami mnohých císařských potomků byly právě dámy z rodu Fudžiwarů.

Rod začal pomalu přicházet o svou moc, když na trůn usedl císař Go-Sandžó, jehož matka nebyla fudžiwarovské krve. Severní větev rodu se rozhádala s větví jižní a spor brzy přešel do otevřené války. Když se pak v průběhu „nepokojů éry Hógen“ Fudžiwarové neúspěšně pokusili protlačit vlastního kandidáta na císařova nástupce, jenom si své postavení zhoršili. Dny Fudžiwarů pominuly a místo nich se na výsluní dostaly mocné rody Minamotů a Tairů. Vnějšímu světu se mohlo zdát, že se Fudžiwarové nadále těší dobrému postavení, byť poněkud oslabenému, ve skutečnosti se však rod stáhl z politiky a začal se místo toho věnovat svým polnostem, umění a literatuře. Možná ale přichází čas, aby se stal opět slavným.

Jak je vidět, Fudžiwarové se těší dlouhé tradici nenápadného tahání za nitky. Nejenže využívali systém ve svůj prospěch, ale sami se stali systémem a prostřednictvím svých dcer si zajišťovali vliv v císařské rodině. Byli to prohnaní manipulátoři, ale zároveň také zarytí tradicionalisté. Toužili po zákulisní moci, nikoliv po revoluci. Dnes jim jejich politické a státnické zkušenosti mohou dobře posloužit: Fudžiwarové mají účinnější represi, jejich agenti džunsacuši pracují vysoce efektivně za nižší cenu a jejich vojska i panství mají nižší provozní náklady. Fudžiwarové jsou z hloubi duše přesvědčeni, že vždy stojí na straně pravdy, v důsledku čehož mají na bojišti příkladně pevnou morálku.

Generál (general)
40 Generálova osobní stráž
Generálova osobní stráž
(Genpei_Gen_Bodyguard)
Generál
Pěchota s mečem (infantry_sword)
100 Družiníci s meči
Družiníci s meči
(Genpei_Inf_Sword_Sword_Attendants)
Pěchota s mečem
Těžká pěchota (infantry_heavy)
160 Posádka odvedenců s naginatami
Posádka odvedenců s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Levy_Garrison)
Těžká pěchota
160 Odvedenci s naginatami
Odvedenci s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Levy)
Těžká pěchota
100 Družiníci s naginatami
Družiníci s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Attendants)
Těžká pěchota
100 Bojoví mniši s naginatami
Bojoví mniši s naginatami
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Warrior_Monks)
Těžká pěchota
60 Onna Buši
Onna Buši
(Genpei_Inf_Heavy_Onna_Bushi)
Těžká pěchota
20 Hrdina bojový mnich s tecubem
Hrdina bojový mnich s tecubem
(Genpei_Inf_Heavy_Tetsubo_Warrior_Monks)
Těžká pěchota
20 Hrdina bojový mnich s naginatou
Hrdina bojový mnich s naginatou
(Genpei_Inf_Heavy_Naginata_Warrior_Monk_Hero)
Těžká pěchota
Pěší lučištníci (infantry_bow)
120 Posádka odvedenců s luky
Posádka odvedenců s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Levy_Garrison)
Pěší lučištníci
120 Odvedenci s luky
Odvedenci s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Levy)
Pěší lučištníci
80 Družiníci s luky
Družiníci s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Attendants)
Pěší lučištníci
80 Bojoví mniši s luky
Bojoví mniši s luky
(Genpei_Inf_Missile_Bow_Warrior_Monks)
Pěší lučištníci
60 Posádka pěších samurajů
Posádka pěších samurajů
(Genpei_Inf_Missile_Samurai_Infantry_Garrison)
Pěší lučištníci
60 Pěší samurajové
Pěší samurajové
(Genpei_Inf_Missile_Samurai_Infantry)
Pěší lučištníci
Zvláštní pěchota (infantry_special)
20 Vrhači zápalných bomb
Vrhači zápalných bomb
(Genpei_Inf_Special_Fire_Bomb_Throwers)
Zvláštní pěchota
Jízdní kopiníci (cavalry_lancers)
40 Jízda s naginatami
Jízda s naginatami
(Genpei_Cav_Spear_Naginata_Cavalry)
Jízdní kopiníci
Jízdní střelci (cavalry_missile)
40 Jízdní samurajové
Jízdní samurajové
(Genpei_Cav_Missile_Samurai_Cavalry)
Jízdní střelci
20 Hrdinka Onna Buši
Hrdinka Onna Buši
(Genpei_Cav_Missile_Onna_Bushi_Heroine)
Jízdní střelci
20 Hrdina jízdní samuraj
Hrdina jízdní samuraj
(Genpei_Cav_Missile_Samurai_Hero)
Jízdní střelci
Lehká loď (naval_light_ship)
50 Lehká doprovodná loď
Lehká doprovodná loď
(Genpei_Light_Ship_Light_Ship_Attendants)
Lehká loď
50 Lehká loď samurajů
Lehká loď samurajů
(Genpei_Light_Ship_Light_Ship_Samurai)
Lehká loď
Střední loď (naval_medium_ship)
70 Střední doprovodná loď
Střední doprovodná loď
(Genpei_Medium_Ship_Medium_Ship_Attendants)
Střední loď
70 Střední loď se zápalnými bombami
Střední loď se zápalnými bombami
(Genpei_Medium_Ship_Fire_Bomb_Medium_Ship)
Střední loď
70 Střední loď samurajů
Střední loď samurajů
(Genpei_Medium_Ship_Medium_Ship_Samurai)
Střední loď
Těžká loď (naval_heavy_ship)
100 Velká doprovodná loď
Velká doprovodná loď
(Genpei_Heavy_Ship_Heavy_Ship_Attendants)
Těžká loď
100 Velká loď samurajů
Velká loď samurajů
(Genpei_Heavy_Ship_Heavy_Ship_Samurai)
Těžká loď
Obchodní loď (naval_trade_ship)
40 Obchodní loď
Obchodní loď
(Genpei_Trade_Ship_Trade_Ship)
Obchodní loď