menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Athény / Jednotky / Thurejští kopiníci
Thurejští kopiníci AthényAthény pěchota s kopími

Thurejští kopiníci

Tito skvěle vycvičení bojovníci jsou všestranným oddílem hoplitích harcovníků.

Lehká řecká pěchota, thureoforoi, vznikla kolem 4. století př. n. l. a vyplnila dosud volné místo mezi klasickou falangou a peltasty, což byli většinou harcovníci. Pojmenováni byli po velkých oválných štítech zvaných thureos a většinou měli těžší výzbroj než tradiční thráčtí a řečtí peltasti. Mohli provádět průzkum bojem nebo vytvořit falangu, a proto sloužili jako stráž na křídlech a chránili jiné lehké jednotky. Jejich štíty, vyrobené obyčejně ze dřeva potaženého kůží, měly centrální rukojeť chráněnou vertikálním hřbetem a pruhem kovové výztuže. Pravděpodobně byly vyrobeny po vzoru tehdejších keltských nebo římských štítů. Stejně jako delší sarísa měla i kopí, která používali thureoforoi, na zadním konci špičaté protizávaží pro lepší vyváženost. Díky tomu mohli také zabodnout svá kopí do země a vrhat oštěpy, pokud je měli. Vzhledem k tomu, že mohli plnit celou řadu úkolů, byli thureoforoi v řeckých městských státech běžnou občanskou i žoldnéřskou jednotkou, dokud je nezastínily makedonské falangy Filipa II. a Alexandra Velikého.

Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci Thurejští kopiníci
Thurejští kopiníci

Unit Name

Thurejští kopiníci

Main Unit Key

Gre_Thureos_Spears

Land Unit Key

Gre_Thureos_Spears

Naval Unit Key

pel_transport

Soldiers

160

Category

Pěchota pro boj zblízka

Class

pěchota s kopími

Vlastní bitva Cena

560

Náklady verbování

560

Náklady údržby

100

Poškoz. střelbou

29

├ Missile Weapon

rome_javelin_light

├ Projectile

javelin_light

├ Missile Damage

20

├ Missile Ap Damage

9

└ Base Reload Time

10

Přesnost

5

Dostřel

80

Reload

0

Střely za minutu

6

Střelivo

5

Útok na blízko

24

Poškození zbraní

25

├ Melee Weapon

rome_spear

├ Zranění zblízka, základní

20

├ Zranění zblízka, v přepočtu

5

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs. velcí

20

├ Bonus vs. sloni

20

└ Bonus vs. pěchota

0

Bonus za výpad

26

Obrana na blízko

55

├ Base Defence

30

├ Shield

thureos

└ Obrana štítu

25

Brnění

70

├ Brnění

spolas

├ Armour Defence

35

└ Pevnost štítu

35

Zdraví

50

├ Man Entity

rome_infantry_medium_fast

├ Man Health

40

└ Bonus Hit Points

10

Základní morálka

50

Schopnosti

Thurejští kopiníci
 • Čtverec
  Oddíl zaujme čtvercovou formaci.
  Zapření se, morálka, obrana v boji zblízka
  Nemůže se pohybovat.

Vlastnosti

 • Disciplinovaní
  Tato jednotka neutrpí postih k morálce v případě, že zahyne její velitel. Také se častěji dokáže znovu zformovat i v případě, že již byla rozprášena.
 • Útok ve formaci
  Při boji zblízka se jednotka bude snažit držet svou formaci.
 • Schovat se (les)
  Tato jednotka se dokáže ukrývat v lese, dokud nepřítel nepřijde příliš blízko.

Silné & slabé stránky

Přepravní loď
 • Extrémně slabý trup
 • Velmi nízká rychlost
 • Slabé taranování
Thurejští kopiníci
 • Dobrá obranná jednotka
 • Působí nevelké poškození a průraznost zbroje mají průměrnou
 • Průměrný útok
 • Normální morálka
Vyžaduje Budovy
Thurejští kopiníci Lv. 0 Kasárna hoplítů
Kasárna hoplítů
(greek_military_heavy_3)
Level 2
Královská kasárna
Královská kasárna
(greek_military_heavy_4)
Level 3
Posádka Budovy
Thurejští kopiníci x 2 Kasárna hoplítů
Kasárna hoplítů
(greek_military_heavy_3)
Level 2
Královská kasárna
Královská kasárna
(greek_military_heavy_4)
Level 3