menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Parthie (Císař Augustus) / Jednotky / Pentéra s věží - Perští lehcí střelci
Pentéra s věží - Perští lehcí střelci Parthie (Císař Augustus)Parthie (Císař Augustus) střelecká loď

Pentéra s věží - Perští lehcí střelci

Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Střelci jsou ceněni zejména proto, že dokáží odstranit i nepřítele, který stojí daleko od nich.

"Pětka" neboli latinsky quinqueréma a řecky pentéra byla loď, kterou poprvé použili Syrakusané v boji proti Kartágu někdy kolem roku 398 př. n. l. Stejně jako u jiných polyrém její název znamenal, že měla několik řad vesel, je však pravděpodobné, že neměla pět řad vesel, ale že se "vesly" ve skutečnosti myslel počet "veslařů". V takovém případě bylo uspořádání veslařů pravděpodobně 2-2-1, počítáno od vodní hladiny. Na lodi je nejlepší dávat co největší zátěž dolů, aby byla dosažena co nejvyšší stabilita; kdyby měla loď těžiště příliš vysoko, mohla by se při bočním nárazu převrhnout. Taková quinqueréma byla v tom případě bezpochyby působivá jak co se týče vzhledu, tak i bojových schopností. Vzhledem k tomu, že mohla vézt na palubě velkou posádku bojovníků a měla spoustu místa se tato těžká loď dokázala vypořádat s téměř každým nepřítelem či hrozbou.

(Perští lehcí střelci)
Jen velmi málo Peršanů působilo jako profesionální vojáci a kromě raných elitních achaimenovských Nesmrtelných a nemnoha námezdních hoplítů se nikdo z nich ve vojenském umění ani necvičil. V dobách války však měli bohatí majitelé půdy povinnost dodávat do armády určitý počet odvedenců. Tito pěšáci sestávali především z lehké střelecké pěchoty – z prakovníků, lukostřelců a vrhačů oštěpů. Tito vojáci nenosili takřka žádnou zbroj, ale mohli se krýt za štíty. Místní krajina však pěchotě příliš nepřála, takže se bojovalo především na koních. Jízdní oddíly měly hned několik podob: ty lehčí nosily přes tuniku železné nebo bronzové destičkové brnění; jízdní válečníci byli vyzbrojeni oštěpy, ale neměli žádný štít; hlavním úkolem jízdních lučištníků pak bylo rychlým a nemilosrdným útokem ničit pěchotu. Používala se i těžká jízda – jako královské osobní stráže. Parthové a později jejich nástupci z řad sásánovských Peršanů vyvinuli kompletní zbroj, jež chránila jak obávané katafrakty, tak i jejich věrné oře. Jejich zbroj byla srovnatelná s brněním pozdějších středověkých rytířů.

Pentéra s věží - Perští lehcí střelci Pentéra s věží - Perští lehcí střelci Pentéra s věží - Perští lehcí střelci Pentéra s věží - Perští lehcí střelci
Pentéra s věží - Perští lehcí střelci

Unit Name

Pentéra s věží - Perští lehcí střelci

Main Unit Key

Eas_Per_Archers_Five_Lft_Bow

Land Unit Key

Eas_Persian_Light_Archers

Naval Unit Key

persian_lft_five

Soldiers

140

Category

Střední loď

Class

střelecká loď

Vlastní bitva Cena

1210

Náklady verbování

1210

Náklady údržby

242

Poškoz. střelbou

35

├ Missile Weapon

rome_recurve_bow

├ Projectile

arrow_recurve

├ Missile Damage

31

├ Missile Ap Damage

4

└ Base Reload Time

12

Přesnost

5

Dostřel

150

Reload

18

Střely za minutu

6

Střelivo

15

Výdrž lodě

1090

└ Ship

persian_five

Rychlost lodě

5

Útok na blízko

9

Poškození zbraní

24

├ Melee Weapon

rome_shortsword

├ Zranění zblízka, základní

20

├ Zranění zblízka, v přepočtu

4

├ Armour Piercing

No

├ Bonus vs. velcí

0

├ Bonus vs. sloni

0

└ Bonus vs. pěchota

0

Bonus za výpad

4

Obrana na blízko

13

├ Base Defence

13

├ Shield

none

└ Obrana štítu

0

Brnění

10

├ Brnění

cloth

├ Armour Defence

10

└ Pevnost štítu

0

Zdraví

50

├ Man Entity

rome_infantry_very_light_fast

├ Man Health

40

└ Bonus Hit Points

10

Základní morálka

30

Schopnosti

Pentéra s věží
 • Opřete se do vesel (20x)
  Na 20 záběrů vesly zvyšuje rychlost.
  Rychlost lodi

Vlastnosti

 • Odolnost vůči únavě
  Na tuto jednotku bude únava působit méně.
 • Skrýt se (křoví a les)
  Tato jednotka se dokáže schovávat v lese nebo v křoví, dokud se nepřítel nedostane příliš blízko.
 • Žáruvzdorní
  Tato jednotka se na poušti pomaleji unaví.

Silné & slabé stránky

Pentéra s věží
 • Silný trup
 • Průměrně vyzbrojená posádka
 • Průměrná rychlost
 • Průměrné taranování
 • Průměrně schopná posádka při vylodění na cizí palubu
 • Velmi dobrá střelba
Perští lehcí střelci
 • Dlouhý dostřel
 • Průměrná kadence střelby
 • Působí dobré poškození, ale mají nízkou průraznost zbroje
 • Velmi slabí v kontaktním boji
 • Velmi nízká morálka
Vyžaduje Budovy
Pentéra s věží - Perští lehcí střelci Lv. 0 Námořní přístav
Námořní přístav
(east_port_military_3)
Level 2
Suchý dok
Suchý dok
(east_port_military_4)
Level 3