menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Oblasti / Velká kampaň / Hierapytna
Velká kampaň Oblasti

Hierapytna


Region Name

Hierapytna

Belongs to Province

Řecko

Controlling Faction

KnóssosKnóssos

Culture

Řecká

Rebel Faction

Helénští povstalciHelénští povstalci

Unit Resources

Auxilia_Hellas Auxilia_Hellenic Auxilia_Roman

Žoldnéři

střelecká pěchota
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
120 Žoldnéřští peltasté
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Gre_Peltasts)
Žoldnéřští peltasté
Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.
120 420 300 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
2
120 Žoldnéřští krétští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Gre_Cretan_Archers)
Žoldnéřští krétští střelci
Dej Kréťanovi luk a budeš ho moci vyvažovat stříbrem.
120 600 410 40 150 7 15 12 24 6 14 30 55 55
3
120 Žoldáčtí Gorgovi harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Gre_Gorgos_Skirmishers)
Žoldáčtí Gorgovi harcovníci
"Vrať se s tímto štítem, nebo na něm..."
120 360 180 23 150 8 25 8 24 3 12 20 50 35
pěchota s kopími
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
4
160 Žoldnéřští hoplité
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Gre_Hoplites)
Žoldnéřští hoplité
I když řecká falanga dostává za své služby cizí peníze, stále zůstává řeckou, a tudíž zkázonosnou jednotkou.
160 650 510 34 26 21 57 75 60 55
5
160 Žoldnéřští veteránští hoplité
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Gre_Vet_Hoplites)
Žoldnéřští veteránští hoplité
Tito obrnění veteráni jsou nebezpeční zvláště svým uměním bojovat ve falanze.
160 840 650 35 30 25 59 105 65 65
6
160 Žoldnéři s kopími thureos
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Gre_Thureos_Spears)
Žoldnéři s kopími thureos
Hoplití harcovníci se za ty peníze rozhodně vyplatí - jsou to takřka dvě jednotky v jedné.
160 540 360 24 25 26 55 65 50 50
kontaktní jízda
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
7
80 Žoldnéřská občanská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Gre_Citizen_Cav)
Žoldnéřská občanská jízda
Občané, kteří bojují jako jízdní žoldnéři a obstojí i v boji zblízka.
80 540 420 37 26 28 28 70 75 45
střelecká jízda
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
8
80 Žoldnéřská tarentská jízda
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Gre_Tarantine_Cav)
Žoldnéřská tarentská jízda
Tarentinci jsou synonymem pro vynikající jezdce a výhodnou investici.
80 560 420 32 80 8 7 18 24 11 36 60 80 50
střelecká loď
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
9
80 Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští peltasté
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Car_One_Halfer)
Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští peltasté
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

80 490 490 402 6 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
10
100 Stíhací trihemiolia - Žoldnéřští peltasté
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Rho_Two_Halfer)
Stíhací trihemiolia - Žoldnéřští peltasté
Tyto rychlé a relativně silné stíhací lodě dokáží účinně lovit piráty či jinou námořní verbež.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

100 630 630 585 7 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
Facebook
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie