menu
HomeDomů / Divide et Impera / Kraje / Velká kampaň / Cosentia
Velká kampaň Kraje

Cosentia


Region Name

Cosentia

Belongs to Province

Magna Graecia

Controlling Faction

ŘímŘím

Culture

Římská

Rebel Faction

Latinští povstalciLatinští povstalci

Unit Resources

Auxilia_Italian Auxilia_Roman DEI_Sicily

Wonder

Cosentia

Žoldnéři

Kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
160 Námezdní samnitští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (Mer_Ita_Samnite_Warriors)
Námezdní samnitští válečníci
Informace o nepříteli si lze koupit…
160 760 610 36 6 25 55 95 40 55
2
200 Misthophoroi Sikeliotai Archaioi Machairaphoi
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (MERC_Sic_Veteran_Swordsmen)
Misthophoroi Sikeliotai Archaioi Machairaphoi
(Sicilian Veteran Sell-Swords)

Equipped in a mix of Italic and Hellenic armour, these swordsmen from Sicily are worth hiring for their experience defending their island from both Carthaginians and Romans.

200 821 513 34 10 13 72 8 20 50
Střelecká pěchota
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
3
120 Žoldnéřští peltasté
Pěší střelci / Střelecká pěchota / (Mer_Gre_Peltasts)
Žoldnéřští peltasté
Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.
120 420 300 13 103 8 7 18 5 10 40 65 30 40
Pěchota s kopími
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
4
160 Žoldnéřští hoplité
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (Mer_Gre_Hoplites)
Žoldnéřští hoplité
I když řecká falanga dostává za své služby cizí peníze, stále zůstává řeckou, a tudíž zkázonosnou jednotkou.
160 650 510 34 6 21 57 75 60 55
5
160 Žoldnéřští veteránští hoplité
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (Mer_Gre_Vet_Hoplites)
Žoldnéřští veteránští hoplité
Tito obrnění veteráni jsou nebezpeční zvláště svým uměním bojovat ve falanze.
160 840 650 35 7 25 59 105 65 65
6
160 Žoldnéři s kopími thureos
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (Mer_Gre_Thureos_Spears)
Žoldnéři s kopími thureos
Hoplití harcovníci se za ty peníze rozhodně vyplatí - jsou to takřka dvě jednotky v jedné.
160 540 360 24 5 26 55 65 30 50
7
200 Misthophoroi Sikeliotai Doryphoroi
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (MERC_Sic_Mercenary_Band)
Misthophoroi Sikeliotai Doryphoroi
(Sicilian Mercenary Spearmen)

While these Sicilians are not the most skilled warriors, a battle line of spearmen can be a very comforting use of funds.

200 731 457 27 9 13 73 8 20 50
Kontaktní jízda
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
8
80 Námezdní kampánská jízda
Jízda / Kontaktní jízda / (Mer_Ita_Campanian_Cavalry)
Námezdní kampánská jízda
Urození jezdci z nejlepších pastvin poloostrova.
80 1290 850 69 41 33 30 90 40 70
9
80 Žoldnéřská občanská jízda
Jízda / Kontaktní jízda / (Mer_Gre_Citizen_Cav)
Žoldnéřská občanská jízda
Občané, kteří bojují jako jízdní žoldnéři a obstojí i v boji zblízka.
80 540 420 37 26 28 28 70 30 45
Jízdní lučištníci
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
10
80 Žoldnéřská tarentská jízda
Jízda / Jízdní lučištníci / (Mer_Gre_Tarantine_Cav)
Žoldnéřská tarentská jízda
Tarentinci jsou synonymem pro vynikající jezdce a výhodnou investici.
80 560 420 13 103 9 7 18 5 11 36 60 35 50
11
120 Misthophoroi Tarantinoi Hippakontistai
Jízda / Jízdní lučištníci / (MERC_Mercenary_Tarantine_Cavalry)
Misthophoroi Tarantinoi Hippakontistai
(Mercenary Tarantine Cavalry)

Javelin-armed Tarantine cavalrymen are a byword for excellence, and a sound investment.

120 1866 1166 16 95 9 5 33 10 22 47 14 20 40
Facebook
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Kartágo
Macomades
Kartágo
Leptis Magna
Kartágo
Kartágo
Kartágo
Aksum
Aksum
Meroe
Království Kuš
Ptolemaiův Theron
Blemmyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icéni
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Kartágo
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Řím
Řím
Řím
Ariminum
Řím
Neapol
Řím
Kyréna
Egypt
Paraitonion
Egypt
Augila
Nasamonové
Ammonium
Egypt
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetuli
Dimmidi
Massylové
Iol
Massylové
Tingis
Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Seleukovci
Seleukeia
Seleukovci
Charax
Seleukovci
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabatea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabatea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massalie
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie