menu
HomeDomů / Divide et Impera / Kraje / Velká kampaň / Eborakon
Velká kampaň Kraje

Eborakon


Region Name

Eborakon

Belongs to Province

Británie

Controlling Faction

BrigantéBriganté

Culture

Britská

Rebel Faction

Britští rebelovéBritští rebelové

Unit Resources

Auxilia_Roman Auxilia_Briton DEI_Brit_South

Wonder

Eborakon

Žoldnéři

Kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
300 Catuiros Liuos Amsae
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (MERC_Bri_Painted_Mercenary_Warriors)
Catuiros Liuos Amsae
(Britannic Mercenary Painted Warriors)

Britons painted in woad are considered mad by some, but not when they take silver to fight.

300 615 384 42 11 17 60 1 20 55
Střelecká pěchota
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
2
120 Žoldnéřští britští prakovníci
Pěší střelci / Střelecká pěchota / (Mer_Bri_Slingers)
Žoldnéřští britští prakovníci
Dobrý prakovník si svůj žold zaslouží už jen za to, jaký zmatek způsobuje.
120 380 250 9 195 7 25 8 5 3 37 25 30 25
Pěchota s kopími
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
3
160 Žoldnéřský kopinický oddíl
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (Mer_Bri_Spear_Band)
Žoldnéřský kopinický oddíl
Leckdo si myslí, že Britové jsou blázni, ale ne v případě, že se nechají najmout za stříbro jako žoldnéři.
160 320 230 17 5 21 58 45 30 40
4
200 Silurae Birnai Amsae
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (MERC_Sil_Mercenary_Band)
Silurae Birnai Amsae
(Silurean Mercenary Spear Band)

While ill-disciplined, these mercenary spearmen from Britannia are ferocious fighters in search of glory and gold.

200 474 296 30 9 15 76 1 20 45
Kontaktní jízda
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
5
80 Žoldnéřští britští výzvědní nájezdníci
Jízda / Kontaktní jízda / (Mer_Bri_Scout_Riders)
Žoldnéřští britští výzvědní nájezdníci
Velitelovy oči a uši mají cenu zlata.
80 400 300 38 27 31 30 40 25 35
6
120 Epatos Areanos Amsae
Jízda / Kontaktní jízda / (MERC_Bri_Scout_Riders)
Epatos Areanos Amsae
(Britannic Hired Scout Riders)

Mercenary light horsemen from Britannia whose mounts provide them with both speed and agility.

120 1238 774 26 9 20 48 2 20 40
Vůz
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
7
30 Essada Amsae
Jízda / Vůz / (MERC_Bri_Mercenary_Chariots)
Essada Amsae
(Britannic Mercenary Chariots)

Mercenary British nobles who take to the field atop war chariots to demonstrate their wealth and privilege.

30 1800 1125 27 11 28 44 2 20 50
Zvláštní
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
8
40 Žoldáčtí keltští váleční psi
Pěchota pro boj zblízka / Zvláštní / (Mer_Cel_Warhounds)
Žoldáčtí keltští váleční psi
"Rozpoutejte peklo a vypusťte válečné psy!"
40 450 400 20 7 35 68 15 25 35
Facebook
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Kartágo
Macomades
Kartágo
Leptis Magna
Kartágo
Kartágo
Kartágo
Aksum
Aksum
Meroe
Království Kuš
Ptolemaiův Theron
Blemmyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icéni
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Kartágo
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Řím
Řím
Řím
Ariminum
Řím
Neapol
Řím
Kyréna
Egypt
Paraitonion
Egypt
Augila
Nasamonové
Ammonium
Egypt
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetuli
Dimmidi
Massylové
Iol
Massylové
Tingis
Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Seleukovci
Seleukeia
Seleukovci
Charax
Seleukovci
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabatea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabatea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massalie
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie