menu
HomeAna Sayfa / Divide et Impera / Uluslar

Büyük Sefer

Kelt Kabileleri
Kelt Kabileleri
[DO NOT LOCALISE]
Yunan Devletleri
Yunan Devletleri
Çoğu Yunan devleti etraflarında kasabalar olan 'poleis'lerdir. Dünyaca ünlü Yunan kültürü çiftçilerin çalışkanlığına, tüccar ve askerlerin becerisine, filozofların zekâsına dayanır. Epir, her ne kadar merkezi bir şehre sahip olmasa da, tam anlamıyla Yunan devletidir.
Yunan Devletleri Civil War
Roma
Roma
Roma dünyaya hükmedecek. Kaderi buydu, hep de öyle olacak.

Soyları Herkül'e kadar uzanan Romalılar onurlarına düşkündür. Romalılar sertlikten çekinmez: şehirleri, bir kurt tarafından yetiştirilmiş olan Romulus ve Remus ikizleri tarafından kurulmuştur. Orduları yenilmiş olabilir ama her seferinde tekrar savaşa dönmeyi ve mücadele etmeyi bilmişlerdir.

Şimdiyse, hasımları ve olası düşmanları etraflarını sarmış halde. Roma her köşede bir mücadele ile yüzleşiyor. Roma'dan hükmeden, dünyaya hâkim olabilir, bu ise ancak fetihlerle mümkündür!
Roma Civil War
Galyalı Kabileler
Galyalı Kabileler
Bu Keltler nüfuzlu ve güçlü bir halktır: göç edip Akdeniz kıyılarına ulaştıktan sonra, Makedonya, İlirya, Trakya ve Anadolu'yu istila etmiş, Roma'yı yağmalamışlardır. Sadece savaşçı bir kültüre sahip değillerdir. Galyalılar aynı zamanda usta zanaatkarlardır.
Galyalı Kabileler Civil War
Cermen Kabileleri
Cermen Kabileleri
Cermen kabileleri karanlık ve haşin ormanları yuvaları edinmiş karanlık ve acımasız tanrılara tapan korkusuz savaşçılardır. Latincedeki isimleri Galya'dan gelme, yakındaki adamlar veya komşular anlamına gelen "cer" ve men" kelimelerinden oluşur. Ancak pek de misafirperver bir halk değildirler: zayıftan almaktan çekinmez, özgürlüklerine ise çok önem verirler.
Cermen Kabileleri Civil War
Doğu Krallıkları
Doğu Krallıkları
Babil, Asur ve Medya imparatorluklarının kalıntılarından doğan Ahameniş İmparatorluğu üç kıtaya uzanan ilk gerçek süper devleti kurmuştur. Perslerin düşüşünden sonra, fatihler eski geleneklere saygı duymuş ve eski bölgesel yönetim uzun bir süre hayatta kalmıştır.

Bu çok uluslu devletin renkli halkı yunan uygarlığını benimsemesi ve eski geleneklere bağlı kalması ile toleranslı ve anlayışlıdır.
Doğu Krallıkları Civil War
Balkan Kabileleri
Balkan Kabileleri
İlirya kabileleri, Adriyatik Denizi’nden doğudaki Apollonia’ya kadar korsan olarak yerleşerek Bronz Çağı başlarken Cilalı Taş Devri’nden kalma Balkan kültürünü buralardan temizlemişlerdir.

İliryalı ve Yunan komşularından tamamen bağımsız konumda kalan Trakya Getleri ve Odrisliler o kadar güçlülerdi ki, Yunanlar onların medeniyeti yok edeceğinden korkuyorlardı.

Tylis ise Brennus’un MÖ 4. yüzyılda Yunanistan’a yaptığı başarısız işgal girişiminin ardından Trakya’nın kuzeyine yerleşen Keltlerden oluşuyordu.
Balkan Kabileleri Civil War
İber Kabileleri
İber Kabileleri
İber Yarımadası birçok farklı kabile tarafından mesken tutulmuştur. Keltiber Kabileleri her ne kadar derin Kelt köklerinden etkilenmiş olsalar da, batıdaki Lusitaniler safkan yerli İberlerdir. Hepsi bir araya gelip birer savaşçı, özellikle de kılıççı ve süvari olarak ün salmıştır.
İber Kabileleri Civil War
Afrika Krallıkları
Afrika Krallıkları
[DO NOT LOCALISE]
Afrika Krallıkları Civil War
Halef Krallıklar
Halef Krallıklar
İskender'in ölümünde sonra en güçlü generalleri savaşarak kazandığı imparatorluğu paramparça etti. Yıllar boyunca halefler arasında süren iddialaşmalar da aralarındaki taraflaşmayı iyice derinleştirdi. Bunların her biri Yunan olduğunu iddia ediyor ve krallıklarında Yunan uygarlığını kabul ediyor olsa da, hepsi aynı zamanda İskender'in gerçek halefi olduğunu da iddia ediyordu...
Halef Krallıklar Civil War
Britanya Kabileleri
Britanya Kabileleri
Piteas tarafından "Pretannolar" veya "Pretanlar", yani "boyalılar" olarak tanımlanan bu Keltler, Hai Bretannai adasından acımasız ve bağımsız bir halktır.

Boudica önderliğinde başlatılan bir yaygın isyandan sonra bastırılmaları epey zor olmuştur.
Britanya Kabileleri Civil War
Kartaca
Kartaca
Kartaca veya "Yeni Şehir" bir zamanlar bir Fenike ticaret kolonisiydi. Şimdiyse, kendi ayakları üzerinde duran bir ticaret ve denizcilik imparatorluğu. İşte, Ba’al Hammon sadık seleflerini böyle kutsar.

Kartacalılar, nesiller boyunca Batı Akdeniz ticaretini kontrol altına almaya çalışmış, dindar ve çalışkan bir halktır. Bu nedenle, büyüyen Yunan kolonileri ve sonradan görme Romalılarla kaçınılmaz olarak anlaşmazlık yaşamaktadırlar. İsteyerek tüccar olmuş olsalar da, zorunluluk nedeniyle çok iyi savaşçılara dönüşmüşledir. Paralı askerleri zekice kullanarak gümüşlerini kılıca dönüştürmesini bilmişlerdir.
Kartaca Civil War
Karadeniz Kolonileri
Karadeniz Kolonileri
M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Yunan şehir devletleri, buldukları doğal kaynakların ticaretini yaparak zeginleşmek üzere dünyanın en uzak köşelerini kolonileştirmeye başlamıştır. Kaçınılmaz olarak pek çok yerel göçebe toplulukla çatışmalar başlamıştır. İskitler, Sarmatyalılar ve Roksolanlar, göçmenlere, ‘uygar’ yöntemlerine ve zenginliklerine karşı tavır almıştır. Bu sebeple Karadeniz kolonilerinde yaşam, sadece servet yarışı değil, aynı zamanda acımasız ve yorulmak bilmeyen bir rakipe karşı hayatta kalma yarışı olmuştur.
Etrurya
Etrurya
[DO NOT LOCALISE]
Arap Krallıkları
Arap Krallıkları
[DO NOT LOCALISE]
Arap Krallıkları Civil War
Göçebe Kabileler
Göçebe Kabileler
İskitler ver Sarmatlar, binicilikleriyle ve ok kullanma yetenekleriyle nam salmış olan saldırgan göçebe savaşçılardır. Uçsuz bucaksız bozkırlardan güneye ve batıya doğru giderlerken arkalarında harabe bıraktılar. Savaşçı doğalarına rağmen ayrıca usta birer zanaatkâr ve açıkgözlü tüccarlardırlar.
Göçebe Kabileler Civil War
Pön Kolonileri
Pön Kolonileri
[DO NOT LOCALISE]
Maurya Raajya
Maurya Raajya
The foundation of the Maurya Empire in 321 BCE by Chandragupta Maurya was a unique event in history, particularly in view of the fact that it was found shortly after Alexander’s victorious campaigns in North-West India during 327 – 325 BCE. Chandragupta Maurya succeeded to the Nanda throne in 321 BCE after dethroning the last Nanda ruler (Dhanananda) at the age of 25. The acquisition of Magadha was the first step in establishing the new dynasty. Once the Ganges valley was under his control, Chandragupta moved northwest to exploit the power vacuum created by Alexander’s departure. The areas of the Northwest fell to him rapidly.

An important idea of the Mauryans was centralised government. Chandragupta Maurya established the imperial capital at Pataliputra, and then split the empire into four provinces for organizational and ruling purposes. Tosali was the capital of the eastern province, Ujjain in the west, Savarn in the south, and Taxila in the north.
Maurya Raajya Civil War
Other
Other
Other Rebel
Other Civil WarSamnit Savaşları

Kelt Kabileleri
Kelt Kabileleri
[DO NOT LOCALISE]
Yunan Devletleri
Yunan Devletleri
Çoğu Yunan devleti etraflarında kasabalar olan 'poleis'lerdir. Dünyaca ünlü Yunan kültürü çiftçilerin çalışkanlığına, tüccar ve askerlerin becerisine, filozofların zekâsına dayanır. Epir, her ne kadar merkezi bir şehre sahip olmasa da, tam anlamıyla Yunan devletidir.
Roma
Roma
Roma dünyaya hükmedecek. Kaderi buydu, hep de öyle olacak.

Soyları Herkül'e kadar uzanan Romalılar onurlarına düşkündür. Romalılar sertlikten çekinmez: şehirleri, bir kurt tarafından yetiştirilmiş olan Romulus ve Remus ikizleri tarafından kurulmuştur. Orduları yenilmiş olabilir ama her seferinde tekrar savaşa dönmeyi ve mücadele etmeyi bilmişlerdir.

Şimdiyse, hasımları ve olası düşmanları etraflarını sarmış halde. Roma her köşede bir mücadele ile yüzleşiyor. Roma'dan hükmeden, dünyaya hâkim olabilir, bu ise ancak fetihlerle mümkündür!
Other
Other
Other Rebel

Sezar Galya'da

Galya Kabilesi: Roma'nın Dostu
Galya Kabilesi: Roma'nın Dostu
[PH]
Galya Kabilesi
Galya Kabilesi
[PH]
Galya Kabilesi Rebel
Galya'nın şampiyonları Averniler
Galya'nın şampiyonları Averniler
[PH]
Belg Kabilesi
Belg Kabilesi
[PH]
Britanya Kabilesi
Britanya Kabilesi
[PH]
Britanya Kabilesi Rebel
Masilya
Masilya
[PH]
Cermen Kabilesi
Cermen Kabilesi
[PH]
Cermen Kabilesi Rebel
Belglerin en cesur kabilesi olan Nerviler
Belglerin en cesur kabilesi olan Nerviler
[PH]
Medeniyetin erdem timsali olan Roma
Medeniyetin erdem timsali olan Roma
[PH]
Medeniyetin erdem timsali olan Roma Rebel
Belg Kabilesi: Roma'nın Dostu
Belg Kabilesi: Roma'nın Dostu
[PH]
Cermanya'dan gelen istilacılar olan Süevler
Cermanya'dan gelen istilacılar olan Süevler
[PH]
Other
Other
Other Civil War

Anibal Kapılarda

Kelt
Kelt
[DO NOT LOCALISE]
Kelt Rebel
Arvaklar
Arvaklar
[PLACEHOLDER]
İber
İber
[DO NOT LOCALISE]
İber Rebel
Kartaca
Kartaca
[PLACEHOLDER]
Yunan
Yunan
[DO NOT LOCALISE]
Yunan Rebel
İtalyan
İtalyan
[DO NOT LOCALISE]
İtalyan Rebel
Afrikalı
Afrikalı
[DO NOT LOCALISE]
Afrikalı Rebel
Lusitanlar
Lusitanlar
[PLACEHOLDER]
Roma
Roma
[PLACEHOLDER]
Siraküza
Siraküza
[PLACEHOLDER]
Other
Other

İmparator Agustus

Göçebe Kabileler
Göçebe Kabileler
Placeholder
Roma
Roma
Roma dünyaya hükmedecek. Kaderi buydu, hep de öyle olacak.

Soyları Herkül'e kadar uzanan Romalılar onurlarına düşkündür. Romalılar sertlikten çekinmez: şehirleri, bir kurt tarafından yetiştirilmiş olan Romulus ve Remus ikizleri tarafından kurulmuştur. Orduları yenilmiş olabilir ama her seferinde tekrar savaşa dönmeyi ve mücadele etmeyi bilmişlerdir.

Şimdiyse, hasımları ve olası düşmanları etraflarını sarmış halde. Roma her köşede bir mücadele ile yüzleşiyor. Roma'dan hükmeden, dünyaya hâkim olabilir, bu ise ancak fetihlerle mümkündür!
Roma Civil War
Doğu İmparatorlukları
Doğu İmparatorlukları
Babil, Asur ve Medya imparatorluklarının kalıntılarından doğan Ahameniş Persleri kıtaya uzanan ilk gerçek süper devleti kurmuştur. Perslerin düşüşünden sonra, fatihler eski geleneklere saygı duymuş ve eski bölgesel yönetim uzun bir süre hayatta kalmıştır.

Bu çok uluslu devletin renkli halkı yunan uygarlığını benimsemesi ve eski geleneklere bağlı kalması ile toleranslı ve anlayışlıdır.
Doğu İmparatorlukları Civil War
Cermen Kabileleri
Cermen Kabileleri
Cermen kabileleri, karanlık ve tehlikeli ormanlarında yaşayan, karanlık ve tehlikeli tanrılarına tapan korkusuz savaşçılardır. İsimleri Latincede Galya'dan gelen 'ger' ve yakındaki insanlar, komşulardan gelen 'mani' kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Pek komşu gibi davranmazlar: Zayıftan alırlar ve her şeyden çok özgürlüklerine değer verirler.
Cermen Kabileleri Civil War
Afrika Krallıkları
Afrika Krallıkları
Placeholder
Balkan Kabileleri
Balkan Kabileleri
İlirya kabileleri, Adriyatik Denizi’nden doğudaki Apollonia’ya kadar korsan olarak yerleşerek Bronz Çağı başlarken Cilalı Taş Devri’nden kalma Balkan kültürünü buralardan temizlemişlerdir.

İliryalı ve Yunan komşularından tamamen bağımsız konumda kalan Trakya Getleri ve Odrisliler o kadar güçlülerdi ki, Yunanlar onların medeniyeti yok edeceğinden korkuyorlardı.

Tylis halkı ise Brennus’un MÖ 4. yüzyılda Yunanistan’a yaptığı başarısız işgal girişiminin ardından Trakya’nın kuzeyine yerleşen Keltlerden oluşuyordu.
Balkan Kabileleri Civil War
Galya Kabileleri
Galya Kabileleri
The Gauls emerged around the 5th century BCE as the bearers of the La Tène culture north of the Alps. These Celts were an influential, vigorous people: their migration has taken them to the shores of the Mediterranean; they have invaded Macedon, Illyria, Thrace and Asia Minor; they have sacked Rome.

Gaulish society was dominated by the druid priestly class and each tribe had a council of elders, and initially a king. Later, the executive was an annually-elected magistrate. Although the tribes were moderately stable political entities, Gaul as a whole tended to be politically divided, there being virtually no unity among the various tribes. Only during particularly trying times, such as the invasion of Caesar, could the Gauls unite under a single leader like Vercingetorix.
Britanya Kabileleri
Britanya Kabileleri
Piteas tarafından 'Pretannolar' veya 'Pretanlar', yani 'boyalılar' olarak tanımlanan bu Keltler, Hai Bretannai adasından acımasız ve bağımsız bir halktır.

Boudica önderliğinde başlatılan bir yaygın isyandan sonra bastırılmaları epey zor olmuştur.
Britanya Kabileleri Civil War
İberya Kabileleri
İberya Kabileleri
The various Iberian and Celtiberian tribes of Hispania are a valiant and resourceful people. The Iberian culture developed from the 6th century BCE, in the eastern and southern coasts of the Iberian peninsula. The Iberians lived in villages and fortified settlements, and their communities were based on a tribal organization. The Iberians in the Spanish Levant were more urbanized than their neighbors in the central and northwestern regions of the Iberian peninsula. The peoples in the central and northwest regions were mostly Celtic, semi-pastoral, and lived in scattered villages, though they also had a few fortified towns like Numantia.They had a knowledge of writing, metalworking, including bronze, and agricultural techniques.

The Celtiberians were the most influential ethnic group in pre-Roman Iberia, but they had their largest impact on history during the Second Punic War, during which they became the allies of Carthage in its conflict with Rome, and crossed the Alps in the mixed forces under Hannibal's command. As a result of the defeat of Carthage, the Celtiberians first submitted to Rome in 195 BCE; however, conflicts between various semi-independent bands of Celtiberians continued for decades.
Ardıl Krallıklar
Ardıl Krallıklar
İskender'in ölümünde sonra en güçlü generalleri savaşarak kazandığı imparatorluğu paramparça etti. Yıllar boyunca halefler arasında süren iddialaşmalar da aralarındaki taraflaşmayı iyice derinleştirdi. Bunların her biri Yunan olduğunu iddia ediyor ve krallıklarında Yunan uygarlığını kabul ediyor olsa da, hepsi aynı zamanda İskender'in gerçek halefi olduğunu da iddia ediyordu...
Ardıl Krallıklar Civil War
Arap Krallıkları
Arap Krallıkları
Placeholder
Kelt Kabileleri
Kelt Kabileleri
Placeholder
Other Rebel

Sparta'nın Gazabı

Yunan Devletleri
Yunan Devletleri
Pek çok Yunan devleti, etrafında köyler bulunan 'polis' adındaki şehirlerdi. Yunanların dünyaca ünlü kültürleri, çiftçilerinin emeklerine, tüccarlarının ve askerlerinin hünerlerine ve filozoflarının zekasına dayanır.
Yunan Devletleri Rebel
Atina
Atina
Yunan devletlerinin birçoğu, köylerin çevrelediği şehirler, bir başka deyişle 'polisler' idi. Dünyaca ünlü Yunan kültürü; çiftçilerin zahmeti, asker ve tüccarların becerileri, filozofların da zekaları üzerinde yükselir.
Atina Civil War
Boeotia Birliği
Boeotia Birliği
Yunan devletlerinin birçoğu, köylerin çevrelediği şehirler, bir başka deyişle 'polisler' idi. Dünyaca ünlü Yunan kültürü; çiftçilerin zahmeti, asker ve tüccarların becerileri, filozofların da zekaları üzerinde yükselir.
Boeotia Birliği Civil War
Korint
Korint
Yunan devletlerinin birçoğu, köylerin çevrelediği şehirler, bir başka deyişle 'polisler' idi. Dünyaca ünlü Yunan kültürü; çiftçilerin zahmeti, asker ve tüccarların becerileri, filozofların da zekaları üzerinde yükselir.
Korint Civil War
Pers İmparatorluğu
Pers İmparatorluğu
Babil, Asur ve Med imparatorluklarının kalıntıları üzerine kurulan Ahamenişler, üç kıtaya uzanan ilk süper devlet olmuştur.
Pers İmparatorluğu Rebel
Barbar Kabileler
Barbar Kabileler
[placeholder]
Barbar Kabileler Rebel
Sparta
Sparta
Yunan devletlerinin birçoğu, köylerin çevrelediği şehirler, bir başka deyişle 'polisler' idi. Dünyaca ünlü Yunan kültürü; çiftçilerin zahmeti, asker ve tüccarların becerileri, filozofların da zekaları üzerinde yükselir.
Sparta Civil War

Facebook