menu
HomeDomů / Radious Total War Mod / Parthie
Parthie Velká kampaň

Parthie

Parthští jízdní střelci, kteří byli placeni ze zisků z mnoha obchodních cest, jsou vždy připraveni zničit vše, co jim stojí v cestě. Nasadí je Parthie do boje a dobude znovu srdce Persie, anebo dá raději přednost špiónům, úskokům a stínům?

Parthie

Campaign Map

Parthie
Parthie

Faction Name

Parthie

Campaign

main_rome

Culture

rom_Eastern

Subculture

sc_rom_parthian

Military Group

parthian

Faction Group

rom_faction_group_eastern

Faction Group

Východní říše Východní říše
Po pádu Perské říše byly východní tradice respektovány a rozvíjeny dalšími zde vznikajícími státy.
[NEZOBRAZUJE SE] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
[NEZOBRAZUJE SE] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Skvělí lučištníci: +25% střeliva pro všechny jednotky
Odkaz perského obchodu: +10 % k příjmům ze všech obchodních budov

Political Parties

Arsakovská dynastie Arsakovská dynastie
Arsakés byl vůdcem Parnů, skythského nomádského kmene, který dobyl oblast Parthie v severovýchodním Iránu a během povstání ubránil satrapii Parthava před Seleukovskou říší.
Playable: True
Initial Power: 70
[NEZOBRAZUJE SE] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Mistrovští jezdci: +1 % k rychlosti získávání zkušeností pro všechny jízdní jednotky
Multikulturalismus: -25 % postih k veřejnému pořádku v důsledku přítomnosti cizích kultur
Zoroastriánský odpor k otroctví: +25 % k nepokojům otroků
Jiné rodiny Jiné rodiny
V souladu s perskou tradicí přijali Parthové řadu místních králů za své zpola autonomní vazaly. Za hranicemi Íránu svěřil dvůr vládu slabším satrapům.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Velitel
90 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Eas_Noble_Horse_Archers)
Jízdní lučištníci
90 Královští katafrakti
Královští katafrakti
(Eas_Royal_Cataphracts)
Útočná jízda
160 Parthian Noble Blood Infantry
Parthian Noble Blood Infantry
(Eas_Noble_Blood_Infantry)
Kontaktní pěchota
90 Klibanophoroi
Klibanophoroi
(Eas_Imperial_Cataphracts)
Kontaktní jízda
Kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(Eas_Hillmen)
Kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Eas_Mob)
Kontaktní pěchota
160 Parthští šermíři
Parthští šermíři
(Eas_Par_Sword)
Kontaktní pěchota
160 Desert Swordsmen
Desert Swordsmen
(eas_sword_imm)
Kontaktní pěchota
160 Immortal Swordsmen
Immortal Swordsmen
(Eas_Immortals_Sword)
Kontaktní pěchota
160 Parthian Axemen
Parthian Axemen
(Eas_Parthia_Axemen)
Kontaktní pěchota
160 Parthian Heavy Infantry
Parthian Heavy Infantry
(Eas_Parthia_Heavy)
Kontaktní pěchota
160 Parthian Infantry
Parthian Infantry
(Eas_Parthia_Infantry)
Kontaktní pěchota
160 Parthian Sword Regulars
Parthian Sword Regulars
(Eas_Parthia_Sword_Regular)
Kontaktní pěchota
160 Parthian Armored Infantry
Parthian Armored Infantry
(Eas_Parthia_Armored_Infantry)
Kontaktní pěchota
160 Parthian Noble Blood Infantry
Parthian Noble Blood Infantry
(Eas_Noble_Blood_Infantry)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
120 Elitní perští střelci
Elitní perští střelci
(Eas_Elite_Persian_Archers)
Střelecká pěchota
120 Východní oštěpáři
Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen)
Střelecká pěchota
120 Parthští pěší střelci
Parthští pěší střelci
(Eas_Parthian_Foot_Archers)
Střelecká pěchota
120 Perští lehcí střelci
Perští lehcí střelci
(Eas_Persian_Light_Archers)
Střelecká pěchota
120 Egyptští prakovníci
Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers)
Střelecká pěchota
120 Immortal Archers
Immortal Archers
(Eas_Immortals_Bow)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
160 Perští hoplité
Perští hoplité
(Eas_Persian_Hoplites)
Pěchota s kopími
160 Východní kopiníci
Východní kopiníci
(Eas_Spear)
Pěchota s kopími
160 Immortal Spearmen
Immortal Spearmen
(Eas_Immortals_Spear)
Pěchota s kopími
160 Desert Spearmen
Desert Spearmen
(eas_spear_imm)
Pěchota s kopími
160 Parthian Spearmen
Parthian Spearmen
(Eas_Parthia_Spearmen)
Pěchota s kopími
160 Parthian Spear Regulars
Parthian Spear Regulars
(Eas_Parthia_Spear_Regular)
Pěchota s kopími
160 Parthian Noble Spearmen
Parthian Noble Spearmen
(Eas_Parthia_Noble_Spearmen)
Pěchota s kopími
160 Parthian Blood Spearmen
Parthian Blood Spearmen
(Eas_Parthian_Hoplites)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
90 Kopiníci na velbloudech
Kopiníci na velbloudech
(Ara_Camel_Spear)
Kontaktní jízda
90 Médská jízda
Médská jízda
(Eas_Median_Cav)
Kontaktní jízda
90 Jízda urozené krve
Jízda urozené krve
(Eas_Noble_Blood_Cav)
Kontaktní jízda
90 Klibanophoroi
Klibanophoroi
(Eas_Imperial_Cataphracts)
Kontaktní jízda
90 Desert Camel Spearmen
Desert Camel Spearmen
(Desert_camel_spear)
Kontaktní jízda
Jízdní lučištníci
90 Lučištníci na velbloudech
Lučištníci na velbloudech
(Ara_Camel_Archers)
Jízdní lučištníci
90 Obrnění jízdní střelci
Obrnění jízdní střelci
(Eas_Armour_Horse_Archers)
Jízdní lučištníci
90 Jízdní harcovníci
Jízdní harcovníci
(Eas_Horse_Skirm)
Jízdní lučištníci
90 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Eas_Noble_Horse_Archers)
Jízdní lučištníci
90 Parthští jízdní střelci
Parthští jízdní střelci
(Eas_Parthian_Horse_Archers)
Jízdní lučištníci
90 Desert Camel Archers
Desert Camel Archers
(Desert_camel_archers)
Jízdní lučištníci
Útočná jízda
90 Katafrakti na velbloudech
Katafrakti na velbloudech
(Eas_Camel_Cataphracts)
Útočná jízda
90 Východní katafrakti
Východní katafrakti
(Eas_Cataphracts)
Útočná jízda
90 Královští katafrakti
Královští katafrakti
(Eas_Royal_Cataphracts)
Útočná jízda
Vůz
12 Immortal Chariots
Immortal Chariots
(Eas_Immortals_Char)
Vůz
Slon
24 Indičtí váleční sloni
Indičtí váleční sloni
(Ind_War_Elephants)
Slon
24 Immortal Elephants
Immortal Elephants
(Eas_Immortals_Elephant)
Slon
Obranná artilerie
40 Obří východní balista
Obří východní balista
(Eas_Giant_Ballista)
Obranná artilerie
40 Škorpión na východní baště
Škorpión na východní baště
(Eas_Scorpion_Bastion)
Obranná artilerie
40 Východní škorpión (obranný)
Východní škorpión (obranný)
(Eas_Scorpion)
Obranná artilerie
Polní artilerie
40 Balista na východní baště
Balista na východní baště
(Eas_Ballista_Bastion)
Polní artilerie
40 Východní balista
Východní balista
(Eas_Ballista)
Polní artilerie
40 Východní škorpión
Východní škorpión
(Eas_Cheiroballistra)
Polní artilerie
40 Velký východní katapult
Velký východní katapult
(Eas_Large_Onager)
Polní artilerie
40 Katapult na východní baště
Katapult na východní baště
(Eas_Onager_Bastion)
Polní artilerie
40 Východní katapult
Východní katapult
(Eas_Onager)
Polní artilerie
40 Balista s nádobami se škorpiony
Balista s nádobami se škorpiony
(Eas_Scorpion_Pot_Ballista)
Polní artilerie
Admirál
40 Pentéry s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéry s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
Loď s artilerií
160 Hexérské věže - Horalé
Hexérské věže - Horalé
(Eas_Elite_Archers_Six_Lft_Aft)
Kontaktní loď
Kontaktní loď
160 Hexérské věže - Horalé
Hexérské věže - Horalé
(Eas_Elite_Archers_Six_Lft_Aft)
Kontaktní loď
160 Útočné hexéry - Horalé
Útočné hexéry - Horalé
(Eas_Elite_Archers_Six)
Kontaktní loď
120 Útočné tetréry - Horalé
Útočné tetréry - Horalé
(Eas_Hillmen_Four)
Kontaktní loď
60 Diéry se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
Diéry se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
(Eas_Spear_Two_Fire_Pots)
Kontaktní loď
60 Útočné diéry - Východní kopiníci
Útočné diéry - Východní kopiníci
(Eas_Spear_Two)
Kontaktní loď
Loď se střelami
80 Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen_One_Halfer)
Loď se střelami
80 Triéry se škorpióny - Parthští pěší střelci
Triéry se škorpióny - Parthští pěší střelci
(Eas_Par_Archers_Three_Scorpio)
Loď se střelami
80 Střelecké triéry - Parthští pěší střelci
Střelecké triéry - Parthští pěší střelci
(Eas_Par_Archers_Three)
Loď se střelami
140 Pentéry se škorpióny - Perští lehcí střelci
Pentéry se škorpióny - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
Loď se střelami
140 Pentéry s věží - Perští lehcí střelci
Pentéry s věží - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five_Lft_Bow)
Loď se střelami
140 Střelecké pentéry - Perští lehcí střelci
Střelecké pentéry - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five)
Loď se střelami
100 Stíhací trihemiolia - Egyptští prakovníci
Stíhací trihemiolia - Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers_Two_Halfer)
Loď se střelami
Loď s artilerií
40 Pentéry s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéry s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
Loď s artilerií
40 Pentéry s artilerií - Východní katapult (loď)
Pentéry s artilerií - Východní katapult (loď)
(Eas_Onager_Five)
Loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Aksum
Meroe
Království Kuš
Ptolemaiův Theron
Blemmyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icéni
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetuli
Dimmidi
Massylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabatea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabatea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massalie
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie