menu
HomeDomů / Radious Total War Mod / Arvernové (Caesar v Galii)
Arvernové (Caesar v Galii) Caesar v Galii

Arvernové (Caesar v Galii)

Arvernové patřili kdysi k nejmocnějším kmenům v Galii, ale po porážce od Římanů v roce 121 př.n.l. o četná území přišli na úkor Říma i svých sousedů. Mnohé účty tedy zůstávají nesplaceny. Své tažení začínají s pomocí Sekvánů a Svébů vítězstvím nad Haeduy, které podporuje Řím. Navíc ze severu začínají do země pronikat Svébové, vytlačovat Helvéty a vyvolávat další nepokoje. A tak nastal čas pro Vercingétorixe z kmene Arvernů, aby povstal a sjednotil celou Galii pod svou zástavu.

Arvernové (Caesar v Galii)

Campaign Map

Arvernové (Caesar v Galii)
Arvernové (Caesar v Galii)

Faction Name

Arvernové (Caesar v Galii)

Campaign

main_gaul

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_gaul

Military Group

gallic

Faction Group

gaul_faction_group_arverni

Faction Group

Galské kmeny Galské kmeny
Galové jsou vlivní, energičtí lidé – nejsou to jen válečníci, ale i mistři řemeslníci.
[NEZOBRAZUJE SE] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
[NEZOBRAZUJE SE] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Galští jezdci: +1 % k rychlosti získávání zkušeností pro galské jízdní jednotky
Válečnická společnost: +1 k veřejnému pořádku za každou válku vedenou proti sousední frakci

Political Parties

Jiní náčelníci Jiní náčelníci
Radu starších tvoří moudří a věkem zkušení mužové, kteří mají největší předpoklady vládnout a v případě potřeby poradit.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Starší náčelníci Starší náčelníci
Král Luernios vládne nejmocnějším galským kmenům ze své pevnosti v Gergovii. Jeho slovo je zákonem, a to od řeky Rýna až po atlantské pobřeží. Pod jeho vedením měli Arvernové pověst tvrdých mužů a ostřílených bojovníků.
Playable: True
Initial Power: 65
Galští šampioni: +10% k útoku zblízka při boji na vlastním nebo spojeneckém území
Galská hegemonie: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi keltskými kmeny (kulturní afinita)
Svárlivá šlechta: Postih k veřejnému pořádku (maximálně -4), je-li přítomna keltská kultura
[NEZOBRAZUJE SE] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
[NEZOBRAZUJE SE] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Velitel
90 Urozená jízda
Urozená jízda
(Cel_Noble_Horse)
Kontaktní jízda
160 Zapřisáhlí
Zapřisáhlí
(Cel_Oathsworn)
Kontaktní pěchota
160 Aristokraté s kopím
Aristokraté s kopím
(Cel_Spear_Nobles)
Pěchota s kopími
Kontaktní pěchota
160 Vyvolení šermíři
Vyvolení šermíři
(Cel_Chosen_Sword)
Kontaktní pěchota
160 Nazí válečníci
Nazí válečníci
(Cel_Naked_Warriors)
Kontaktní pěchota
160 Zapřisáhlí
Zapřisáhlí
(Cel_Oathsworn)
Kontaktní pěchota
160 Keltští válečníci
Keltští válečníci
(Cel_Warriors)
Kontaktní pěchota
160 Arverni Heavy Swords
Arverni Heavy Swords
(Cel_Arverni_Heavy_Swords)
Kontaktní pěchota
160 Arverni Sword Nobles
Arverni Sword Nobles
(Cel_Arverni_Sword_Nobles)
Kontaktní pěchota
160 Celtic Axe Warriors
Celtic Axe Warriors
(Cel_Warriors_Axe)
Kontaktní pěchota
160 Celtic Sword Killers
Celtic Sword Killers
(Cel_Sword_Killers)
Kontaktní pěchota
160 Chosen Fanatics
Chosen Fanatics
(Cel_Chosen_Fanatics)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
120 Galští lovci
Galští lovci
(Cel_Gallic_Hunters)
Střelecká pěchota
120 Keltští harcovníci
Keltští harcovníci
(Cel_Skirm)
Střelecká pěchota
120 Keltští prakovníci
Keltští prakovníci
(Cel_Slingers)
Střelecká pěchota
120 Keltská mládež
Keltská mládež
(Cel_Youths)
Střelecká pěchota
120 Celtic Hunters
Celtic Hunters
(Cel_Celtic_Hunters)
Střelecká pěchota
120 Andarta's Chosen
Andarta's Chosen
(Arv_Jav_Fem)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
160 Vyvolení kopiníci
Vyvolení kopiníci
(Cel_Chosen_Spear)
Pěchota s kopími
160 Svobodní odvedenci
Svobodní odvedenci
(Cel_Levy_Freemen)
Pěchota s kopími
160 Aristokraté s kopím
Aristokraté s kopím
(Cel_Spear_Nobles)
Pěchota s kopími
160 Bojovníci s kopím
Bojovníci s kopím
(Cel_Spear_Warriors)
Pěchota s kopími
160 Členové keltských kmenů
Členové keltských kmenů
(Cel_Tribesmen)
Pěchota s kopími
160 Arverni Heavy Spears
Arverni Heavy Spears
(Cel_Arverni_Heavy_Spears)
Pěchota s kopími
160 Oathsworn Spears
Oathsworn Spears
(Cel_Oathsworn_Spears)
Pěchota s kopími
160 Naked Spear Warriors
Naked Spear Warriors
(Cel_Naked_Spear)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
90 Těžká jízda
Těžká jízda
(Cel_Heavy_Horse)
Kontaktní jízda
90 Lehká jízda
Lehká jízda
(Cel_Light_Horse)
Kontaktní jízda
90 Urozená jízda
Urozená jízda
(Cel_Noble_Horse)
Kontaktní jízda
90 Mounted Oathsworn
Mounted Oathsworn
(Cel_Oathsworn_Horse)
Kontaktní jízda
90 Heavy Axe Riders
Heavy Axe Riders
(Cel_Heavy_Axe_Riders)
Kontaktní jízda
90 Mounted Axemen
Mounted Axemen
(Cel_Horse_Axe)
Kontaktní jízda
Obranná artilerie
40 Obří keltská balista
Obří keltská balista
(Cel_Giant_Ballista)
Obranná artilerie
40 Škorpión na keltské baště
Škorpión na keltské baště
(Cel_Scorpion_Bastion)
Obranná artilerie
40 Keltský škorpión (obranný)
Keltský škorpión (obranný)
(Cel_Scorpion)
Obranná artilerie
Polní artilerie
40 Balista na keltské baště
Balista na keltské baště
(Cel_Ballista_Bastion)
Polní artilerie
40 Keltská balista
Keltská balista
(Cel_Ballista)
Polní artilerie
40 Keltský škorpión
Keltský škorpión
(Cel_Cheiroballistra)
Polní artilerie
40 Těžký keltský katapult
Těžký keltský katapult
(Cel_Large_Onager)
Polní artilerie
40 Katapult na keltské baště
Katapult na keltské baště
(Cel_Onager_Bastion)
Polní artilerie
40 Keltský katapult
Keltský katapult
(Cel_Onager)
Polní artilerie
Zvláštní
40 Divocí psi
Divocí psi
(Cel_Savage_Dogs)
Zvláštní
Admirál
120 Těžký jezdec - Zapřisáhlí
Těžký jezdec - Zapřisáhlí
(Cel_Oathsworn_Heavy_Raider)
Kontaktní loď
100 Středně těžký nájezdnický střelec - Keltští prakovníci
Středně těžký nájezdnický střelec - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Medium_Raider)
Loď se střelami
Kontaktní loď
80 Útočný nájezdník - Svobodní odvedenci
Útočný nájezdník - Svobodní odvedenci
(Cel_Freemen_Raider)
Kontaktní loď
120 Těžký jezdec - Zapřisáhlí
Těžký jezdec - Zapřisáhlí
(Cel_Oathsworn_Heavy_Raider)
Kontaktní loď
120 Perské útočné tetréry - Bojovníci s kopím
Perské útočné tetréry - Bojovníci s kopím
(Cel_Spear_Warriors_Four)
Kontaktní loď
100 Středně těžký útočný nájezdník - Keltští válečníci
Středně těžký útočný nájezdník - Keltští válečníci
(Cel_Warriors_Medium_Raider)
Kontaktní loď
Loď se střelami
140 Řecké pentéry se střelci - Keltští prakovníci
Řecké pentéry se střelci - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Five)
Loď se střelami
100 Středně těžký nájezdnický střelec - Keltští prakovníci
Středně těžký nájezdnický střelec - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Medium_Raider)
Loď se střelami
80 Nájezdnický střelec - Keltští prakovníci
Nájezdnický střelec - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Raider)
Loď se střelami
Loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Keltská balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Keltská balista (loď)
(Cel_Ballista_Five)
Loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Keltský katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Keltský katapult (loď)
(Cel_Onager_Five)
Loď s artilerií
Aquae Tarbellicae
Tarbellové (Caesar v Galii)
Burdigala
Viviskové (Caesar v Galii)
Elimberris
Auskové (Caesar v Galii)
Sotium
Sotiaté (Caesar v Galii)
Divoduron
Mediomatrikové (Caesar v Galii)
Durocorteron
Remové (Caesar v Galii)
Noviodunon
Suessionové (Caesar v Galii)
Treverorum
Treverové (Caesar v Galii)
Condate
Redonové (Caesar v Galii)
Darioritum
Venétové (Caesar v Galii)
Namnetum
Namnetové (Caesar v Galii)
Vorgion
Osismové (Caesar v Galii)
Durovernon
Kantiakové (Caesar v Galii)
Iska
Dumnoniové (Caesar v Galii)
Venta Belgarum
Belgové (Caesar v Galii)
Avaricon
Biturigové (Caesar v Galii)
Durotincon
Lemovikové (Caesar v Galii)
Nemossos
Arvernové (Caesar v Galii)
Atuatuca
Eburonové (Caesar v Galii)
Bagacum
Nerviové (Caesar v Galii)
Octoduron
Helvétové (Caesar v Galii)
Turicum
Tulingové (Caesar v Galii)
Medhlan
Řím (Caesar v Galii)
Vercelum
Řím (Caesar v Galii)
Genua
Řím (Caesar v Galii)
Pollentia
Řím (Caesar v Galii)
Bibracte
Haeduové (Caesar v Galii)
Vienna
Allobragové (Caesar v Galii)
Cenabum
Karnuté (Caesar v Galii)
Crociatonum
Unellové (Caesar v Galii)
Lexovion
Lexovikové (Caesar v Galii)
Suindinum
Cenomani (Caesar v Galii)
Rauricon
Svébové (Caesar v Galii)
Vesontio
Sequanové (Caesar v Galii)
Divona
Kadurkové (Caesar v Galii)
Narbo Martius
Řím (Caesar v Galii)
Segodunum
Ruténové (Caesar v Galii)
Tolosa
Volkové (Caesar v Galii)
Ambatia
Turonové (Caesar v Galii)
Lemonum
Piktové (Caesar v Galii)
Mediolanum Santonum
Santonové (Caesar v Galii)
Agedincum
Senonové (Caesar v Galii)
Alesia
Mandubové (Caesar v Galii)
Lutetia
Parisiové (Caesar v Galii)
Bratuspantion
Bellovakové (Caesar v Galii)
Gesoriacum
Moriniové (Caesar v Galii)
Nemetocenna
Atrebatové (Caesar v Galii)
Argentorate
Vangionové (Caesar v Galii)
Noviiomagos
Nemetové (Caesar v Galii)
Uburzis
Svébové (Caesar v Galii)
Terra Incognita
Massalia
Massalie (Caesar v Galii)
Vasio
Vokontové (Caesar v Galii)