menu
HomeDomů / Divide et Impera / Frakce

Velká kampaň

Keltské kmeny
Keltské kmeny
[DO NOT LOCALISE]
Řecké státy
Řecké státy
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů. Epirus sice postrádá jedno centrální město, ale i tak je to řecký stát skrz naskrz.
Řecké státy Civil War
Řím
Řím
Řím bude panovat celému světu. Je to jeho osudem, a vždycky bylo.

Římané, kteří se prohlašují za Héraklovy potomky, jsou velmi hrdým národem. Nechybí jim ani zuřivost: zakladatele města, dvojčata Romula a Rema, přece vychovala vlčice. Římské armády sice tu a tam utrpěly porážku, ale vždycky se jen stáhly, přeskupily a pokračovaly v boji.

A teď, obklopen soupeři a potenciálními nepřáteli, je Řím nucen čelit výzvám na každém kroku. Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale bez slavného dobyvatelského tažení to nepůjde!
Řím Civil War
Galské kmeny
Galské kmeny
Tihle Keltové jsou vlivní, energičtí lidé: migrace je přivedla až ke břehům Středozemního moře, vpadli do Makedonie, Ilyrie, Thrákie a Malé Asie, vydrancovali Řím. Není to však jen válečnická kultura. Galové jsou také mistři řemeslníci.
Galské kmeny Civil War
Germánské státy
Germánské státy
Germánské kmeny jsou neohrožení bojovníci; ve svých temných, neprostupných hvozdech, kde uctívají temná, nepřejícná božstva, se cítí jako doma. Jejich latinské jméno je převzaté z galštiny, v níž "ger" a "mani" znamená "lidé od vedle" čili sousedé. Příliš sousedsky se však nechovají: platí u nich právo silnějšího a svou nezávislost si cení nade vše.
Germánské státy Civil War
Východní říše
Východní říše
Achaimenovci vybudovali na troskách Babylonské, Asyrské a Médské říše první opravdový superstát, který se rozkládal na třech různých kontinentech. Po pádu Persie respektovali její dobyvatelé staré tradice a původní teritoriální administrativa přetrvala ještě dlouhou dobu.

Barvité obyvatelstvo mnohonárodnostního impéria bylo tolerantní a otevřené a podporovalo jak helenizaci státu, tak i zachování starých tradic.
Východní říše Civil War
Balkánské kmeny
Balkánské kmeny
Ilyrské kmeny se prosadily jako piráti, od jaderského pobřeží až po dalekou Apollonii na východě, a smetli tím kulturní rozdíly neolitických Balkánců na počátku doby bronzové.

Thráčtí Getové a Odrysové se do značné míry odlišovali od svých ilyrských a řeckých sousedů a společně byli tak mocní, až se Řekové báli, že jejich příchod ze severu zničí celou jejich civilizaci.

Tylisané byli Keltové, kteří se usadili v severní Thrákii po Brennově neúspěšné invazi do Řecka ve 4. století př.n.l.
Balkánské kmeny Civil War
Iberské kmeny
Iberské kmeny
Iberský poloostrov obývá řada různých kmenů. Keltiberské kmeny mají povětšinou keltské kořeny, na západě žijící Lusitánové jsou ale čistokrevnými Ibery. Jsou vyhlášenými bojovníky a vynikají v šermu a jízdě na koni.
Iberské kmeny Civil War
Africká království
Africká království
[DO NOT LOCALISE]
Africká království Civil War
Království Alexandrových následníků
Království Alexandrových následníků
Po smrti Alexandra rozervali nejmocnější velitelé jeho říši na kusy, o které pak spolu bojovali. Postupem času se vyostřily různé požadavky a námitky na legitimitu vlády a z Alexandrových následníků se stali rivalové. Všichni sice prohlašovali, že jsou Řekové, a usilovali o helenizaci svých království, ale každý z nich také tvrdil, že právě on je jediným právoplatným Alexandrovým dědicem...
Království Alexandrových následníků Civil War
Kmeny z Británie
Kmeny z Británie
Keltové, které Pýtheás popsal jako "pretannoi" nebo "pretani" - "pomalované" – jsou zuřivým a nezávislým národem z ostrova Hai Bretannai.

Poté, co Boudicca vedla všeobecné povstání, nebylo snadné je zpacifikovat.
Kmeny z Británie Civil War
Kartágo
Kartágo
Kartágo neboli "Nové Město" bylo kdysi fénickou obchodní kolonií. Teď je to samostatná obchodní a námořní velmoc, neboť tak Baal Ammon požehnal svým věřícím.

Kartáginci jsou bohabojní, pracovití lidé, kteří se už po celé generace snaží ovládnout obchod se západním Středozemím. Díky tomu se nevyhnutelně dostali do konfliktu s expandujícími řeckými koloniemi a povýšeneckými Římany. Obchodníky se možná stali dobrovolně, ale ve válečníky je proměnila nutnost, a odvedla při tom velmi dobrou práci. Vychytrale využívají také žoldnéřské jednotky, čímž proměnili v meče i své stříbro.
Kartágo Civil War
Černomořské kolonie
Černomořské kolonie
Zhruba kolem 6. století př. n. l. začaly řecké městské státy kolonizovat vzdálené kouty svého světa, aby zbohatly obchodem s přírodními zdroji, jež se tam nacházely. To však nevyhnutelně zažehlo konflikt s místními kočovníky – Skyty, Sarmáty a Roxolany – protože ti těmito osadníky opovrhovali, nenáviděli jejich ‘civilizaci’ i bohatství. Život v černomořských koloniích proto nebyl jen honem za bohatstvím, ale i bojem o přežití proti nelítostnému a neúnavnému protivníkovi.
Etruskové
Etruskové
[DO NOT LOCALISE]
Arabská království
Arabská království
[DO NOT LOCALISE]
Arabská království Civil War
Nomádské kmeny
Nomádské kmeny
Skytové a Sarmati jsou agresivní nomádští válečníci, proslulí jako jezdci na koních a schopní lukostřelci. Při svých výpadech z nekonečných stepí na jih a na západ po sobě zanechávají jen holou zkázu. Přes svou bojechtivou povahu jsou to však také šikovní řemeslníci a vychytralí obchodníci.
Nomádské kmeny Civil War
Punské kolonie
Punské kolonie
[DO NOT LOCALISE]
Maurya Raajya
Maurya Raajya
The foundation of the Maurya Empire in 321 BCE by Chandragupta Maurya was a unique event in history, particularly in view of the fact that it was found shortly after Alexander’s victorious campaigns in North-West India during 327 – 325 BCE. Chandragupta Maurya succeeded to the Nanda throne in 321 BCE after dethroning the last Nanda ruler (Dhanananda) at the age of 25. The acquisition of Magadha was the first step in establishing the new dynasty. Once the Ganges valley was under his control, Chandragupta moved northwest to exploit the power vacuum created by Alexander’s departure. The areas of the Northwest fell to him rapidly.

An important idea of the Mauryans was centralised government. Chandragupta Maurya established the imperial capital at Pataliputra, and then split the empire into four provinces for organizational and ruling purposes. Tosali was the capital of the eastern province, Ujjain in the west, Savarn in the south, and Taxila in the north.
Maurya Raajya Civil War
Other
Other
Other Rebel
Other Civil WarSamnitské války

Keltské kmeny
Keltské kmeny
[DO NOT LOCALISE]
Řecké státy
Řecké státy
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů. Epirus sice postrádá jedno centrální město, ale i tak je to řecký stát skrz naskrz.
Řím
Řím
Řím bude panovat celému světu. Je to jeho osudem, a vždycky bylo.

Římané, kteří se prohlašují za Héraklovy potomky, jsou velmi hrdým národem. Nechybí jim ani zuřivost: zakladatele města, dvojčata Romula a Rema, přece vychovala vlčice. Římské armády sice tu a tam utrpěly porážku, ale vždycky se jen stáhly, přeskupily a pokračovaly v boji.

A teď, obklopen soupeři a potenciálními nepřáteli, je Řím nucen čelit výzvám na každém kroku. Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale bez slavného dobyvatelského tažení to nepůjde!
Other
Other
Other Rebel

Caesar v Galii

Galský kmen: přítel Říma
Galský kmen: přítel Říma
[PH]
Galský kmen
Galský kmen
[PH]
Galský kmen Rebel
Arvernové, nejlepší z Galů
Arvernové, nejlepší z Galů
[PH]
Belgský kmen
Belgský kmen
[PH]
Britský kmen
Britský kmen
[PH]
Britský kmen Rebel
Massilie
Massilie
[PH]
Germánský kmen
Germánský kmen
[PH]
Germánský kmen Rebel
Nerviové, nejstatečnější z Belgů
Nerviové, nejstatečnější z Belgů
[PH]
Řím, vzor civilizace
Řím, vzor civilizace
[PH]
Řím, vzor civilizace Rebel
Belgský kmen: přítel Říma
Belgský kmen: přítel Říma
[PH]
Svébové, útočníci z Germánie
Svébové, útočníci z Germánie
[PH]
Other
Other
Other Civil War

Hannibal před branami

Keltské
Keltské
[DO NOT LOCALISE]
Keltské Rebel
Arevakové
Arevakové
[PLACEHOLDER]
Iberské
Iberské
[DO NOT LOCALISE]
Iberské Rebel
Kartágo
Kartágo
[PLACEHOLDER]
Řecké
Řecké
[DO NOT LOCALISE]
Řecké Rebel
Italské
Italské
[DO NOT LOCALISE]
Italské Rebel
Africké
Africké
[DO NOT LOCALISE]
Africké Rebel
Lusitánové
Lusitánové
[PLACEHOLDER]
Řím
Řím
[PLACEHOLDER]
Syrakusy
Syrakusy
[PLACEHOLDER]
Other
Other

Císař Augustus

Kmeny kočovníků
Kmeny kočovníků
Placeholder
Řím
Řím
Řím bude panovat celému světu. Je to jeho osudem, a vždycky bylo.

Římané, kteří se prohlašují za Héraklovy potomky, jsou velmi hrdým národem. Nechybí jim ani zuřivost: zakladatele města, dvojčata Romula a Rema, přece vychovala vlčice. Římské armády sice tu a tam utrpěly porážku, ale vždycky se jen stáhly, přeskupily a pokračovaly v boji.

A teď, obklopen soupeři a potenciálními nepřáteli, je Řím nucen čelit výzvám na každém kroku. Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale bez slavného dobyvatelského tažení to nepůjde!
Řím Civil War
Východní říše
Východní říše
Achaimenovští Peršané vybudovali na troskách Babylonské, Asyrské a Médské říše první opravdový superstát, který se rozkládal na třech různých kontinentech. Po pádu Persie respektovali její dobyvatelé staré tradice a původní teritoriální administrativní systém přetrval ještě dlouhou dobu.

Barvité obyvatelstvo mnohonárodnostního impéria bylo tolerantní a otevřené a podporovalo jak helenizaci státu, tak i zachování starých tradic.
Východní říše Civil War
Germánské kmeny
Germánské kmeny
Germánské kmeny jsou neohrožení bojovníci; ve svých temných, neprostupných hvozdech, kde uctívají temná, nepřejícná božstva, se cítí jako doma. Jejich latinské jméno je převzaté z galštiny, v níž „ger“ a „mani“ znamená „lidé od vedle“ čili sousedé. Příliš sousedsky se však nechovají: platí u nich právo silnějšího a svou nezávislost si cení nade vše.
Germánské kmeny Civil War
Africká království
Africká království
Placeholder
Balkánské kmeny
Balkánské kmeny
Ilyrské kmeny se živily pirátstvím podél pobřeží Jadranu až k Apolónii a až do počátku doby bronzové pustošily neolitická kulturní střediska.

Thráčtí Gétové a Odrysané se od svých ilyrských a řeckých sousedů značně lišili a byli tak mocní, že se Řekové obávali, že pokud k nim někdy ze severu přitáhnou, zničí celou civilizaci.

Obyvatelé města Tylis byli Keltové, kteří se usadili v severní Thrákii po nezdařeném Brennově tažení do Řecka ve 4. století př. n. l.
Balkánské kmeny Civil War
Galské kmeny
Galské kmeny
The Gauls emerged around the 5th century BCE as the bearers of the La Tène culture north of the Alps. These Celts were an influential, vigorous people: their migration has taken them to the shores of the Mediterranean; they have invaded Macedon, Illyria, Thrace and Asia Minor; they have sacked Rome.

Gaulish society was dominated by the druid priestly class and each tribe had a council of elders, and initially a king. Later, the executive was an annually-elected magistrate. Although the tribes were moderately stable political entities, Gaul as a whole tended to be politically divided, there being virtually no unity among the various tribes. Only during particularly trying times, such as the invasion of Caesar, could the Gauls unite under a single leader like Vercingetorix.
Britské kmeny
Britské kmeny
Keltové, které Pýtheás popsal jako „pretannoi“ nebo „pretani“ - „pomalované“ - jsou zuřivým a nezávislým národem z ostrova Hai Bretannai.

Poté, co Boudicca vedla všeobecné povstání, nebylo snadné je zpacifikovat.
Britské kmeny Civil War
Iberské kmeny
Iberské kmeny
The various Iberian and Celtiberian tribes of Hispania are a valiant and resourceful people. The Iberian culture developed from the 6th century BCE, in the eastern and southern coasts of the Iberian peninsula. The Iberians lived in villages and fortified settlements, and their communities were based on a tribal organization. The Iberians in the Spanish Levant were more urbanized than their neighbors in the central and northwestern regions of the Iberian peninsula. The peoples in the central and northwest regions were mostly Celtic, semi-pastoral, and lived in scattered villages, though they also had a few fortified towns like Numantia.They had a knowledge of writing, metalworking, including bronze, and agricultural techniques.

The Celtiberians were the most influential ethnic group in pre-Roman Iberia, but they had their largest impact on history during the Second Punic War, during which they became the allies of Carthage in its conflict with Rome, and crossed the Alps in the mixed forces under Hannibal's command. As a result of the defeat of Carthage, the Celtiberians first submitted to Rome in 195 BCE; however, conflicts between various semi-independent bands of Celtiberians continued for decades.
Následnická království
Následnická království
Po smrti Alexandra rozervali nejmocnější velitelé jeho říši na kusy, o které pak spolu bojovali. Postupem času se vyostřily různé požadavky a námitky na legitimitu vlády a z Alexandrových následníků se stali rivalové. Všichni sice prohlašovali, že jsou Řekové, a usilovali o helenizaci svých království, ale každý z nich také tvrdil, že právě on je jediným právoplatným Alexandrovým dědicem...
Následnická království Civil War
Arabská království
Arabská království
Placeholder
Keltské kmeny
Keltské kmeny
Placeholder
Other Rebel

Hněv Sparty

Řecké státy
Řecké státy
Většina řeckých států tvořila 'polis', tedy města obklopená vesnicemi. Světoznámá řecká kultura totiž stojí především na potu farmářů, schopnostech obchodníků i vojáků a důvtipů filozofů.
Řecké státy Rebel
Athény
Athény
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů.
Athény Civil War
Boiótský spolek
Boiótský spolek
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů.
Boiótský spolek Civil War
Kórinthos
Kórinthos
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů.
Kórinthos Civil War
Perská říše
Perská říše
Achaimenovští Peršané vybudovali na troskách Babylonské, Asyrské a Médské říše první opravdový superstát, který se rozkládal na třech různých kontinentech.
Perská říše Rebel
Barbarské kmeny
Barbarské kmeny
[rezervace místa]
Barbarské kmeny Rebel
Sparta
Sparta
Většina řeckých států byly takzvané „poleis“, města obklopená vesnicemi a polnostmi. Světoznámá řecká kultura byla založena na dřině rolníků, schopnostech obchodníků a vojáků a důvtipu filosofů.
Sparta Civil War

Facebook