menu
HomeDomů / Divide et Impera / Egypt
Egypt Velká kampaň

Egypt

Egypt je nejstarší říší světa. Vzniknout mu dala řeka Nil, která je mu dodnes zdrojem života. Ostatní říše budou dávno zapomenuty, ale egyptské monumenty budou nadále vzbuzovat obdiv prostých smrtelníků.

Egyptu nyní vládne řecká dynastie, založená jedním z vojevůdců Alexandra Velikého, ale říše se nemění: je stále bohatá, mocná a vlivná. Každý rok egyptská políčka zavlaží Nil. Každý rok si mohou být faraóni jistí, že jejich lid bude prospívat, rozpínat se a bohatnout. Egypt je silou mocnou, majestátní a trvající.

Egypt

Campaign Map

Egypt
Egypt

Faction Name

Egypt

Campaign

main_rome

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_egyptian

Military Group

ptolemaic

Faction Group

rom_faction_group_successors

Faction Group

Nástupnická království Nástupnická království
Po smrti Alexandra rozervali nejmocnější velitelé jeho říši na kusy, o které pak spolu bojovali. Každý z nich přitom tvrdil, že právě on je jediným právoplatným Alexandrovým dědicem.
[NEZOBRAZUJE SE] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Alexandrův odkaz: -20 % k odporu proti okupaci cizími vojsky
Válka Alexandrových následníků: +10 % ke zkušenostem všech jednotek v bitvách proti helénským frakcím
[NEZOBRAZUJE SE] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NEZOBRAZUJE SE] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků

Political Parties

Jiné rodiny Jiné rodiny
Ptolemaiovský dvůr představoval barvitou směs přistěhovalecké řecké šlechty a místní egyptské aristokracie, která se postupně začínala stále více helenizovat.
Playable: False
Initial Power: 20
No Effect
Ptolemaiovská dynastie Ptolemaiovská dynastie
Zakladatelem aktuální vládnoucí dynastie v Egyptě byl jeden z velitelů Alexandra Makedonského, Ptolemaios. Ptolemaiovský Egypt zůstal bohatý, mocný a vlivný.
Playable: True
Initial Power: 60
[NEZOBRAZUJE SE] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Zahraniční panovník: +25 % postih k veřejnému pořádku v důsledku přítomnosti cizích kultur
Zkušení námořníci: +1 % ke zkušenostem všech egyptských lodí
Ptolemaiovské osvícení: +10 % k rychlosti výzkumu
[NEZOBRAZUJE SE] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Egyptian Nobility Egyptian Nobility
Playable: False
Initial Power: 10
No Effect
Other Nobility Other Nobility
Playable: False
Initial Power: 10
No Effect
Velitel
200 Galacijská královská stráž
Galacijská královská stráž
(Egy_Galatian_Royal_Guard)
Kontaktní pěchota
100 Ptolemaiská jízda
Ptolemaiská jízda
(Gre_Ptolemaic_Cav)
Útočná jízda
256 Helénská královská stráž
Helénská královská stráž
(Gre_Royal_Guard)
Pěchota s píkami
200 Královští peltasté
Královští peltasté
(Gre_Royal_Peltasts)
Kontaktní pěchota
200 Královští šermíři s thoraxy
Královští šermíři s thoraxy
(Gre_Royal_Thorax_Sword)
Kontaktní pěchota
200 Hoplité s thoraxy
Hoplité s thoraxy
(Gre_Thorax_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Thorakitai Doriphoroi
Thorakitai Doriphoroi
(Gre_Thorax_Spears)
Pěchota s kopími
Kontaktní pěchota
200 Galacijská královská stráž
Galacijská královská stráž
(Egy_Galatian_Royal_Guard)
Kontaktní pěchota
300 Egyptská pěchota
Egyptská pěchota
(Egy_Infantry)
Kontaktní pěchota
300 Dav
Dav
(Egy_Mob)
Kontaktní pěchota
200 Machimoi Thorakitai
Machimoi Thorakitai
(Egy_Thorax_Sword)
Kontaktní pěchota
200 Machairaphoroi
Machairaphoroi
(Gre_Chopper)
Kontaktní pěchota
200 Královští peltasté
Královští peltasté
(Gre_Royal_Peltasts)
Kontaktní pěchota
200 Královští šermíři s thoraxy
Královští šermíři s thoraxy
(Gre_Royal_Thorax_Sword)
Kontaktní pěchota
200 Thureophoroi Machairaphoroi
Thureophoroi Machairaphoroi
(Gre_Thureos_Sword)
Kontaktní pěchota
140 Machimoi Epibatoi
Machimoi Epibatoi
(Egy_Marines)
Kontaktní pěchota
100 Supply Crew
Supply Crew
(Supply_Ship_Greek_Crew)
Kontaktní pěchota
300 Pictone Neitos
Pictone Neitos
(AOR_1_Pictone_Painted_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
200 Sikeliotai Pezoi
Sikeliotai Pezoi
(AOR_10_Greek_Marines)
Kontaktní pěchota
200 Pezoi Brettioi
Pezoi Brettioi
(AOR_10_Sicily_Bruttian_Infantry)
Kontaktní pěchota
200 Keltohellenikoi Thorakitai
Keltohellenikoi Thorakitai
(AOR_11_Celto_Hellenic_Infantry)
Kontaktní pěchota
300 Clona Tekonac
Clona Tekonac
(AOR_12_North_Iberian_Axemen)
Kontaktní pěchota
200 Milites Ilergetum
Milites Ilergetum
(AOR_12_North_Iberian_Illergetan_Soldiers)
Kontaktní pěchota
200 Loricati Scutarii
Loricati Scutarii
(AOR_13_South_Iberian_Loricati)
Kontaktní pěchota
300 Scutarii
Scutarii
(AOR_13_South_Iberian_Scutarii)
Kontaktní pěchota
200 Dorkim Lybim Kbedim
Dorkim Lybim Kbedim
(AOR_15_Late_Libyan_Infantry)
Kontaktní pěchota
200 Dorkim Lybim
Dorkim Lybim
(AOR_15_Libyan_Infantry)
Kontaktní pěchota
200 Aithiopikoi Pelekuphoroi
Aithiopikoi Pelekuphoroi
(AOR_18_axum_nobles)
Kontaktní pěchota
200 Eklektoi Aithiopikoi
Eklektoi Aithiopikoi
(AOR_18_ethiopian_shock_infantry)
Kontaktní pěchota
300 Mistophoroi Kushitoi
Mistophoroi Kushitoi
(AOR_18_kushite_tribal_warriors)
Kontaktní pěchota
300 Corio Runo
Corio Runo
(AOR_2_Britannic_Ambushers)
Kontaktní pěchota
200 Calawre
Calawre
(AOR_2_Casse_Champions)
Kontaktní pěchota
300 Silurae Birnai
Silurae Birnai
(AOR_2_Siluri_Warband)
Kontaktní pěchota
300 Tabargan Suguda
Tabargan Suguda
(AOR_26_Bac_Axemen)
Kontaktní pěchota
300 Skythioi Pezoi
Skythioi Pezoi
(AOR_28_Scythian_Warriors)
Kontaktní pěchota
300 Thrakioi Rhomphaiaphoroi
Thrakioi Rhomphaiaphoroi
(AOR_28_Thracian_Warriors)
Kontaktní pěchota
200 Phrygioi Sagarisphoroi
Phrygioi Sagarisphoroi
(AOR_29_phrygian_axemen)
Kontaktní pěchota
300 Bataroas
Bataroas
(AOR_3_Gallic_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
200 Cladio Argos
Cladio Argos
(AOR_30_Galatian_Chosen_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
300 Catuiros Calgo
Catuiros Calgo
(AOR_30_Galatian_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
300 Curoas
Curoas
(AOR_30_Galatian_Warriors)
Kontaktní pěchota
300 Catuiros Calgo
Catuiros Calgo
(AOR_31_Galatian_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
300 Kilikioi Haploi
Kilikioi Haploi
(AOR_32_Cilician_Levies)
Kontaktní pěchota
300 Kares Pezoi
Kares Pezoi
(AOR_33_Karian_Axemen)
Kontaktní pěchota
200 Skiritai Machairaphoroi
Skiritai Machairaphoroi
(AOR_35_Skiritai_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
300 Dardanioi Sicaphoroi
Dardanioi Sicaphoroi
(AOR_37_dardanioi_sicabearers)
Kontaktní pěchota
300 Illyrioi Grosphomachoi
Illyrioi Grosphomachoi
(AOR_37_Illyrian_Coastal_Levies)
Kontaktní pěchota
300 Agrianoi Pelekophoroi
Agrianoi Pelekophoroi
(AOR_38_Agrianian_Assault_Infantry)
Kontaktní pěchota
200 Cordinau Orca
Cordinau Orca
(AOR_38_Scordisci_Elite_Infantry)
Kontaktní pěchota
300 Galathraikes
Galathraikes
(AOR_38_Thrace_Gallo_Thracian_Warriors)
Kontaktní pěchota
300 Thrakioi Pezoi
Thrakioi Pezoi
(AOR_38_Thracian_Warriors)
Kontaktní pěchota
300 Thyni Rhomphaiaphoroi
Thyni Rhomphaiaphoroi
(AOR_38_thyni_romphaiaphoroi)
Kontaktní pěchota
300 Daki Drepanephoroi
Daki Drepanephoroi
(AOR_39_Dacian_Falxmen)
Kontaktní pěchota
300 Mishteret Izrahim
Mishteret Izrahim
(AOR_40_Corsican_Coastal_Levies)
Kontaktní pěchota
200 Dreugulozez Brunjadoi
Dreugulozez Brunjadoi
(AOR_5_Germanic_Heavy_Infantry)
Kontaktní pěchota
300 Herunautoz
Herunautoz
(AOR_5_Germanic_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
300 Herunautoz
Herunautoz
(AOR_6_Germanic_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
300 Kartveli Dashnit Meombrebi
Kartveli Dashnit Meombrebi
(AOR_62_Georgian_Medium_Swordmen)
Kontaktní pěchota
300 Kartvelebi Dashna-Mebrdzolebi
Kartvelebi Dashna-Mebrdzolebi
(AOR_62_Georgian_Sword)
Kontaktní pěchota
300 Kluddacorii
Kluddacorii
(AOR_7_Alpine_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
300 Raumarici Slaganz Frijaz
Raumarici Slaganz Frijaz
(AOR_79_Ger_scandinavian_clubmen)
Kontaktní pěchota
300 Suiones Herunautoz Frijaz
Suiones Herunautoz Frijaz
(AOR_79_Ger_scandinavian_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
200 Apulii Extraordinarii
Apulii Extraordinarii
(AOR_9_Apulian_Infantry)
Kontaktní pěchota
200 Ensiferi Italici Reformati
Ensiferi Italici Reformati
(AOR_9_Italian_Late_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
200 Ensiferi Italici
Ensiferi Italici
(AOR_9_Italian_Swordsmen)
Kontaktní pěchota
300 Taurisci Securiferi
Taurisci Securiferi
(AOR_9_Italy_Taurisci_Axemen)
Kontaktní pěchota
300 Local Armed Townsfolk
Local Armed Townsfolk
(GAR_Cel_Armed_Townsfolk_Foreign)
Kontaktní pěchota
200 Local Townsfolk
Local Townsfolk
(GAR_Eas_Armed_Townsfolk_Foreign)
Kontaktní pěchota
200 Local Citizens
Local Citizens
(GAR_Ita_Armed_Citizens_Foreign)
Kontaktní pěchota
200 Native Townsfolk
Native Townsfolk
(GAR_Egy_Armed_Townsfolk)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
175 Egyptští střelci
Egyptští střelci
(Egy_Archers)
Střelecká pěchota
175 Egyptští oštěpáři
Egyptští oštěpáři
(Egy_Javelinmen)
Střelecká pěchota
175 Egyptští prakovníci
Egyptští prakovníci
(Egy_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Lehcí peltasté
Lehcí peltasté
(Gre_Light_Peltasts)
Střelecká pěchota
175 Peltasté
Peltasté
(Gre_Peltasts)
Střelecká pěchota
100 Machimoi Epibatoi Toxotai
Machimoi Epibatoi Toxotai
(Egy_Marine_Archers)
Střelecká pěchota
175 Balroae
Balroae
(AOR_1_Caledonian_Skirmishers)
Střelecká pěchota
175 Gastraphetes
Gastraphetes
(AOR_10_Crossbows)
Střelecká pěchota
175 Kestrosphendones
Kestrosphendones
(AOR_10_Dart_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Sikelioi Sphendonetai
Sikelioi Sphendonetai
(AOR_10_Italian_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Aichmetai Leukanoi
Aichmetai Leukanoi
(AOR_10_Sicily_Lucanian_Light_Infantry)
Střelecká pěchota
175 Clona Gosnasio
Clona Gosnasio
(AOR_12_North_Iberian_Skirmishers)
Střelecká pěchota
175 Iberi Funditores
Iberi Funditores
(AOR_13_South_Iberian_Slingers)
Střelecká pěchota
300 Mitnag'him Numidim
Mitnag'him Numidim
(AOR_14_Numidian_Javelinmen)
Střelecká pěchota
175 Qala'im Numidim
Qala'im Numidim
(AOR_14_Numidian_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Mitnagsim Lybim
Mitnagsim Lybim
(AOR_15_Libyan_Javelinmen)
Střelecká pěchota
175 Mitnagsim Lybim
Mitnagsim Lybim
(AOR_16_African_Javelinmen)
Střelecká pěchota
175 Qala'im Garamantim
Qala'im Garamantim
(AOR_16_Garamantine_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Blemmyai Toxotai
Blemmyai Toxotai
(AOR_18_blemmyes_archers)
Střelecká pěchota
175 Meroi Toxotai
Meroi Toxotai
(AOR_18_meroe_archers)
Střelecká pěchota
175 Aithiopikoi Toxotai
Aithiopikoi Toxotai
(AOR_18_Nubian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Ioudaioi Sphendonetai
Ioudaioi Sphendonetai
(AOR_19_Jewish_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Corio Telamon
Corio Telamon
(AOR_2_Briton_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Toxotai Syriakoi
Toxotai Syriakoi
(AOR_21_Syrian_Heavy_Archers)
Střelecká pěchota
175 Thanvare Madaen
Thanvare Madaen
(AOR_22_Mesopotamian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Peltastai Indohellenikoi
Peltastai Indohellenikoi
(AOR_23_hellenic_peltasts)
Střelecká pěchota
175 Thanvare Payahdag
Thanvare Payahdag
(AOR_23_Persian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Armenikoi Toxotai
Armenikoi Toxotai
(AOR_25_Armenian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Thanvare Suguda
Thanvare Suguda
(AOR_26_Bac_Archer_Spearmen)
Střelecká pěchota
175 Zubindar-i Suguda
Zubindar-i Suguda
(AOR_26_Bac_Javelinmen)
Střelecká pěchota
175 Skythioi Toxotai
Skythioi Toxotai
(AOR_27_Scythian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Paya Hinam Dunai Purma
Paya Hinam Dunai Purma
(AOR_27_Subeshi_Archers)
Střelecká pěchota
175 Skythioi Toxotai
Skythioi Toxotai
(AOR_28_Scythian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Skythioi Kataikoi Toxotai
Skythioi Kataikoi Toxotai
(AOR_28_Scythian_Foot_Archers)
Střelecká pěchota
175 Skythioi Peltastai
Skythioi Peltastai
(AOR_28_Scythian_Skirmishers)
Střelecká pěchota
175 Thrakioi Basilikoi Peltastai
Thrakioi Basilikoi Peltastai
(AOR_28_Thracian_Heavy_Peltasts)
Střelecká pěchota
175 Thrakioi Peltastai
Thrakioi Peltastai
(AOR_28_Thracian_Peltasts)
Střelecká pěchota
175 Pontikoi Toxotai
Pontikoi Toxotai
(AOR_29_Pontic_Archers)
Střelecká pěchota
175 Aeudi Gaeroas
Aeudi Gaeroas
(AOR_3_Gallic_Skirmishers)
Střelecká pěchota
175 Kilikioi Peltastai
Kilikioi Peltastai
(AOR_32_Cilician_Peltasts)
Střelecká pěchota
175 Mysoi Sphendonetai
Mysoi Sphendonetai
(AOR_33_Mysian_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Kretai Toxotai
Kretai Toxotai
(AOR_34_Cretan_Archers)
Střelecká pěchota
175 Skiritai Peltastai
Skiritai Peltastai
(AOR_35_Skiritai_Peltasts)
Střelecká pěchota
175 Macedonikoi Euzonoi
Macedonikoi Euzonoi
(AOR_36_Greek_Light_Peltasts)
Střelecká pěchota
175 Agrianoi Peltastai
Agrianoi Peltastai
(AOR_38_Agrianian_Axemen)
Střelecká pěchota
175 Maedi Peltastai
Maedi Peltastai
(AOR_38_maedi_peltastai)
Střelecká pěchota
175 Thrakioi Peltastai
Thrakioi Peltastai
(AOR_38_Thracian_Peltasts)
Střelecká pěchota
175 Sotaroas Argos
Sotaroas Argos
(AOR_4_Belgae_Hunters)
Střelecká pěchota
175 Pelliti Velites
Pelliti Velites
(AOR_40_corsican_javeliners)
Střelecká pěchota
175 Kasatim Shardanim
Kasatim Shardanim
(AOR_40_Sardinian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Baleares Funditores
Baleares Funditores
(AOR_41_Balearic_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Rhodioi Sphendonetai
Rhodioi Sphendonetai
(AOR_42_Rhodian_Slingers)
Střelecká pěchota
175 Sauromatae Fistaeg Fat Aexsdzhytae
Sauromatae Fistaeg Fat Aexsdzhytae
(AOR_43_Sarmatian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Skutjanz
Skutjanz
(AOR_5_Germanic_Hunters)
Střelecká pěchota
175 Skutjanz
Skutjanz
(AOR_6_Germanic_Hunters)
Střelecká pěchota
175 Kovkasi Lernain Netadzik
Kovkasi Lernain Netadzik
(AOR_62_Caucasian_Archers)
Střelecká pěchota
175 Sitones Swajut Frijaz
Sitones Swajut Frijaz
(AOR_79_Ger_scandinavian_Skirmishers)
Střelecká pěchota
175 Gaeroas Liguriae
Gaeroas Liguriae
(AOR_8_Ligurian_Skirmishers)
Střelecká pěchota
175 Local Bowmen
Local Bowmen
(GAR_Cel_Local_Bowmen_Foreign)
Střelecká pěchota
175 Local Archers
Local Archers
(GAR_Eas_Local_Archers_Foreign)
Střelecká pěchota
175 Local Slingers
Local Slingers
(GAR_Ita_Citizen_Javelinmen_Foreign)
Střelecká pěchota
175 Native Archers
Native Archers
(GAR_Egy_Local_Archers)
Střelecká pěchota
Pěchota s píkami
200 Ptolemikoi Hoplitai
Ptolemikoi Hoplitai
(Egy_Hoplites)
Pěchota s píkami
256 Kleruchoi Agema Phalangitai
Kleruchoi Agema Phalangitai
(Egy_Kleruchoi_Agema_Pike)
Pěchota s píkami
200 Ptolemikoi Ekdromoi Hoplitai
Ptolemikoi Ekdromoi Hoplitai
(Egy_Light_Hoplites)
Pěchota s píkami
256 Egyptští pikenýři
Egyptští pikenýři
(Egy_Pike)
Pěchota s píkami
256 Kleruchoi Phalangitai
Kleruchoi Phalangitai
(Gre_Kleoruchoi_Pike)
Pěchota s píkami
200 Hoplité z domobrany
Hoplité z domobrany
(Gre_Militia_Hoplites)
Pěchota s píkami
256 Helénská královská stráž
Helénská královská stráž
(Gre_Royal_Guard)
Pěchota s píkami
200 Hoplité s thoraxy
Hoplité s thoraxy
(Gre_Thorax_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Massaloi Hoplitai
Massaloi Hoplitai
(AOR_11_Massalian_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Massaloi Thorakitai Hoplitai
Massaloi Thorakitai Hoplitai
(AOR_11_Massalian_Thorax_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Shipri Tukul
Shipri Tukul
(AOR_22_Babylonian_Spears)
Pěchota s píkami
200 Skythioi Hoplitai
Skythioi Hoplitai
(AOR_28_Scythian_Hoplites)
Pěchota s píkami
256 Chalyboi Doryphoroi
Chalyboi Doryphoroi
(AOR_29_chalybes_spearmen)
Pěchota s píkami
200 Kypros Ekdromoi Hoplitai
Kypros Ekdromoi Hoplitai
(AOR_32_Cypriot_Light_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Erin-mesh Uriki
Erin-mesh Uriki
(AOR_33_akkadian_elite_guards)
Pěchota s píkami
256 Ephesoi Phalangitai
Ephesoi Phalangitai
(AOR_33_Ephesian_Pikemen)
Pěchota s píkami
200 Athenai Hoplitai
Athenai Hoplitai
(AOR_35_Athenian_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Athenai Thorakitai Hoplitai
Athenai Thorakitai Hoplitai
(AOR_35_Athenian_Thorax_Hoplites)
Pěchota s píkami
300 Korinthoi Epistratoi Hoplitai
Korinthoi Epistratoi Hoplitai
(AOR_35_Greek_Levies)
Pěchota s píkami
200 Korinthoi Ekdromoi Hoplitai
Korinthoi Ekdromoi Hoplitai
(AOR_35_Greek_Light_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Spartiatai Hoplitai
Spartiatai Hoplitai
(AOR_35_Spartan_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Spartiatai Thorakitai Hoplitai
Spartiatai Thorakitai Hoplitai
(AOR_35_Spartan_Thorax_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Thessalikoi Epistratoi Hoplitai
Thessalikoi Epistratoi Hoplitai
(AOR_36_Greek_Levies)
Pěchota s píkami
200 Thessalikoi Ekdromoi Hoplitai
Thessalikoi Ekdromoi Hoplitai
(AOR_36_Greek_Light_Hoplites)
Pěchota s píkami
256 Macedonikoi Phalangitai
Macedonikoi Phalangitai
(AOR_36_Greek_Pikemen)
Pěchota s píkami
200 Illyrioi Hoplitai
Illyrioi Hoplitai
(AOR_37_Illyrian_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Tarantinoi Ekdromoi Hoplitai
Tarantinoi Ekdromoi Hoplitai
(AOR_44_Greek_Light_Hoplites)
Pěchota s píkami
256 Tarantinoi Leukaspidai
Tarantinoi Leukaspidai
(AOR_44_Tarantine_White_Shield_Pike)
Pěchota s píkami
200 Kampanioi Hoplitai
Kampanioi Hoplitai
(AOR_9_Campanian_Hoplites)
Pěchota s píkami
200 Leukanoi Hoplitai
Leukanoi Hoplitai
(AOR_9_lucanian_hoplites)
Pěchota s píkami
200 Native Militia
Native Militia
(GAR_Egy_Citizen_Militia)
Pěchota s píkami
200 Greek Spearmen
Greek Spearmen
(GAR_Egy_Garrisoned_Spearmen)
Pěchota s píkami
Pěchota s kopími
300 Nubijští kopiníci
Nubijští kopiníci
(Egy_Nubian_Spear)
Pěchota s kopími
300 Odvedenečtí kopiníci s thurey
Odvedenečtí kopiníci s thurey
(Gre_Levy_Thureos_Spears)
Pěchota s kopími
200 Thorakitai Doriphoroi
Thorakitai Doriphoroi
(Gre_Thorax_Spears)
Pěchota s kopími
300 Thurejští kopiníci
Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Spears)
Pěchota s kopími
300 Pictone Lugoae
Pictone Lugoae
(AOR_1_Caledonian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Sikeliotai Pantodapoi
Sikeliotai Pantodapoi
(AOR_10_Greek_Colonist_Levies)
Pěchota s kopími
300 Sikelioi Milites
Sikelioi Milites
(AOR_10_Italian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Lugoae Vocontae
Lugoae Vocontae
(AOR_11_Celtic_Levies)
Pěchota s kopími
300 Massaloi Pantodapoi
Massaloi Pantodapoi
(AOR_11_Greek_Colonist_Levies)
Pěchota s kopími
300 Gestikapoinann
Gestikapoinann
(AOR_12_North_Iberian_Levies)
Pěchota s kopími
200 Scortamareva
Scortamareva
(AOR_12_North_Iberian_Medium_Spearmen)
Pěchota s kopími
300 Iberi Milites
Iberi Milites
(AOR_13_South_Iberian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Mishteret Lybim
Mishteret Lybim
(AOR_15_Libyan_Levies)
Pěchota s kopími
300 Mishteret Lybim
Mishteret Lybim
(AOR_16_African_Levies)
Pěchota s kopími
300 Dorkim Garamantim
Dorkim Garamantim
(AOR_16_Garamantine_Levies)
Pěchota s kopími
300 Hanatim Kushim
Hanatim Kushim
(AOR_18_Ethiopian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Meroi Aichmetai
Meroi Aichmetai
(AOR_18_meroe_spearmen)
Pěchota s kopími
300 Ioudaioi Taxeis
Ioudaioi Taxeis
(AOR_19_Jewish_Levies)
Pěchota s kopími
200 Judaioi Thureophoroi
Judaioi Thureophoroi
(AOR_19_judean_thureophoroi)
Pěchota s kopími
300 Arabioi Katadromeis
Arabioi Katadromeis
(AOR_20_arabian_auxiliaries)
Pěchota s kopími
300 Erinamesh Ana-Arabim
Erinamesh Ana-Arabim
(AOR_20_Arabian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Pantodapoi Syriakoi
Pantodapoi Syriakoi
(AOR_21_Syrian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Gund-i Madaen
Gund-i Madaen
(AOR_22_Mesopotamian_Levies)
Pěchota s kopími
200 Thureophoroi Indohellenikoi
Thureophoroi Indohellenikoi
(AOR_23_hellenic_medium_inf)
Pěchota s kopími
300 Gund-i Palta
Gund-i Palta
(AOR_23_Persian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Gund-i Nizagan
Gund-i Nizagan
(AOR_24_Parthian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Armenikoi Epistratoi Doriphoroi
Armenikoi Epistratoi Doriphoroi
(AOR_25_Armenian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Baktrioi Pantodapoi
Baktrioi Pantodapoi
(AOR_26_Baktrian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Roxolanoi Haploi
Roxolanoi Haploi
(AOR_27_Roxolani_Levies)
Pěchota s kopími
300 Albanoi Doryphoroi
Albanoi Doryphoroi
(AOR_28_Protoslav_Levies)
Pěchota s kopími
300 Pontikoi Haploi
Pontikoi Haploi
(AOR_29_Pontic_Levies)
Pěchota s kopími
300 Aeudi Lugoae
Aeudi Lugoae
(AOR_3_Gallic_Levies)
Pěchota s kopími
300 Gaelaiche
Gaelaiche
(AOR_3_Gallic_Medium_Spearmen)
Pěchota s kopími
300 Galatai Lugoae
Galatai Lugoae
(AOR_30_Galatian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Kappadokioi Haploi
Kappadokioi Haploi
(AOR_31_Cappadocian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Galatai Lugoae
Galatai Lugoae
(AOR_31_Galatian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Phrygioi Pantodapoi
Phrygioi Pantodapoi
(AOR_33_Phrygian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Kretai Haploi
Kretai Haploi
(AOR_34_Cretan_Levies)
Pěchota s kopími
200 Korinthoi Thureophoroi
Korinthoi Thureophoroi
(AOR_35_Greek_Thureos_Spears)
Pěchota s kopími
200 Thessalikoi Thureophoroi
Thessalikoi Thureophoroi
(AOR_36_Greek_Thureos_Spears)
Pěchota s kopími
200 Illyrioi Thureophoroi
Illyrioi Thureophoroi
(AOR_37_Illyrian_Thureos_Spears)
Pěchota s kopími
300 Krobyzoi Thureophoroi
Krobyzoi Thureophoroi
(AOR_38_krobyzi_spearmen)
Pěchota s kopími
300 Daki Epistratoi Doryphoroi
Daki Epistratoi Doryphoroi
(AOR_39_Dacian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Eburonae Lugoae
Eburonae Lugoae
(AOR_4_Belgae_Levies)
Pěchota s kopími
300 Batacorii
Batacorii
(AOR_4_Belgae_Spearmen)
Pěchota s kopími
300 Dorkim Shardanim
Dorkim Shardanim
(AOR_40_Sardinian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Baleares Milites
Baleares Milites
(AOR_41_Balearic_Levies)
Pěchota s kopími
300 Voinu
Voinu
(AOR_43_Baltic_Levies)
Pěchota s kopími
300 Tarantinoi Pantodapoi
Tarantinoi Pantodapoi
(AOR_44_Greek_Colonist_Levies)
Pěchota s kopími
200 Tarantinoi Thureophoroi
Tarantinoi Thureophoroi
(AOR_44_Greek_Thureos_Spears)
Pěchota s kopími
300 Gaizoz Frije
Gaizoz Frije
(AOR_5_Germanic_Levies)
Pěchota s kopími
300 Gaizoz Frije
Gaizoz Frije
(AOR_6_Germanic_Levies)
Pěchota s kopími
300 Kavakaza Sparabara
Kavakaza Sparabara
(AOR_62_Caucasian_Levies)
Pěchota s kopími
300 Noricene Lugoae
Noricene Lugoae
(AOR_7_Alpine_Levies)
Pěchota s kopími
200 Appea Gaedotos
Appea Gaedotos
(AOR_7_Alpine_Phalanx)
Pěchota s kopími
300 Suiones Druhtiz Frijaz
Suiones Druhtiz Frijaz
(AOR_79_Ger_scandinavian_Spearmen)
Pěchota s kopími
300 Lugoae Liguriae
Lugoae Liguriae
(AOR_8_Ligurian_Levies)
Pěchota s kopími
200 Gaemile Liguriae
Gaemile Liguriae
(AOR_8_Ligurian_Spearmen)
Pěchota s kopími
300 Italici Milites
Italici Milites
(AOR_9_Italian_Levies)
Pěchota s kopími
200 Mamertinoi Doryphoroi
Mamertinoi Doryphoroi
(AOR_9_Mamertine_Spearmen)
Pěchota s kopími
200 Local Tribesmen
Local Tribesmen
(GAR_Cel_Tribesmen_Foreign)
Pěchota s kopími
200 Local Militia
Local Militia
(GAR_Eas_Local_Militia_Foreign)
Pěchota s kopími
200 Local Town Guard
Local Town Guard
(GAR_Ita_Town_Guard_Foreign)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
100 Ptolemikoi Hippeis
Ptolemikoi Hippeis
(Egy_Citizen_Cav)
Kontaktní jízda
60 Baggage Train
Baggage Train
(Supply_Egypt)
Kontaktní jízda
120 Vocontae Epos
Vocontae Epos
(AOR_11_Celtic_Light_Cavalry)
Kontaktní jízda
100 Ambakaro Epones
Ambakaro Epones
(AOR_12_North_Iberian_Medium_Cavalry)
Kontaktní jízda
100 Curisi
Curisi
(AOR_13_South_Iberian_Cavalry)
Kontaktní jízda
120 Aithiopikoi Hippakontistai
Aithiopikoi Hippakontistai
(AOR_18_Ethiopian_Horse_Skirmishers)
Kontaktní jízda
120 Myrcharn
Myrcharn
(AOR_2_Casse_Light_Cavalry)
Kontaktní jízda
120 Taxilan Agema
Taxilan Agema
(AOR_23_iranian_heavy_cav)
Kontaktní jízda
120 Kamboja Asvaka Ksatriya
Kamboja Asvaka Ksatriya
(AOR_23_iranian_light_cav)
Kontaktní jízda
120 Leuce Epos
Leuce Epos
(AOR_3_Gallic_Light_Cavalry)
Kontaktní jízda
120 Galatai Epos
Galatai Epos
(AOR_30_Galatian_Light_Cavalry)
Kontaktní jízda
120 Galatai Epos
Galatai Epos
(AOR_31_Galatian_Light_Cavalry)
Kontaktní jízda
100 Remi Mairepos
Remi Mairepos
(AOR_4_Belgae_Heavy_Cavalry)
Kontaktní jízda
120 Reidonez
Reidonez
(AOR_5_Germanic_Cavalry)
Kontaktní jízda
120 Gautoz Ridanz Frijaz
Gautoz Ridanz Frijaz
(AOR_79_Ger_scandinavian_horsemen)
Kontaktní jízda
120 Liguriae Epos
Liguriae Epos
(AOR_8_Ligurian_Cavalry)
Kontaktní jízda
100 Equites Campaniae
Equites Campaniae
(AOR_9_Campanian_Cav)
Kontaktní jízda
Jízdní lučištníci
120 Machimoi Hippakontistai
Machimoi Hippakontistai
(Egy_Skirm_Cav)
Jízdní lučištníci
120 Tarentská jízda
Tarentská jízda
(Gre_Tarantine_Cav)
Jízdní lučištníci
120 Thureophoroi Hippeis
Thureophoroi Hippeis
(Gre_Thureos_Cav)
Jízdní lučištníci
120 Parasim Numidim
Parasim Numidim
(AOR_14_Numidian_Cavalry)
Jízdní lučištníci
120 Parasim Lebiponnim
Parasim Lebiponnim
(AOR_15_Libyan_Cavalry)
Jízdní lučištníci
120 Ana-Arabim Kamelarios
Ana-Arabim Kamelarios
(AOR_20_Arabian_Camel_Archers)
Jízdní lučištníci
120 Shivatir-i Pahlavanig
Shivatir-i Pahlavanig
(AOR_24_Parthian_Horse_Archers)
Jízdní lučištníci
120 Savar-i Suguda
Savar-i Suguda
(AOR_26_Bac_Camels)
Jízdní lučištníci
120 Jamsya Yukhuna Duna Purma
Jamsya Yukhuna Duna Purma
(AOR_26_Yuezhi_Archers)
Jízdní lučištníci
120 Skythioi Hippotoxotai
Skythioi Hippotoxotai
(AOR_27_Scythian_Horse_Archers)
Jízdní lučištníci
120 Skythioi Hippotoxotai
Skythioi Hippotoxotai
(AOR_28_Scythian_Horse_Archers)
Jízdní lučištníci
120 Paphlagonikoi Hippeis
Paphlagonikoi Hippeis
(AOR_29_Paphlagonian_Cavalry)
Jízdní lučištníci
120 Illyrioi Hippeis
Illyrioi Hippeis
(AOR_37_Illyrian_Light_Cavalry)
Jízdní lučištníci
120 Sauromatae Fat Aexsdzhytae
Sauromatae Fat Aexsdzhytae
(AOR_43_Sarmatian_Horse_Archers)
Jízdní lučištníci
120 Tarantinoi Hippeis
Tarantinoi Hippeis
(AOR_44_Tarantine_Cav)
Jízdní lučištníci
100 Greek Cavalry
Greek Cavalry
(GAR_Egy_Garrisoned_Cavalry)
Jízdní lučištníci
Útočná jízda
100 Ptolemaiská jízda
Ptolemaiská jízda
(Gre_Ptolemaic_Cav)
Útočná jízda
120 Yancai Uaezdaettae
Yancai Uaezdaettae
(AOR_22_Alan_Noble_Cav)
Útočná jízda
120 Khuveshavagan
Khuveshavagan
(AOR_23_Persian_Cavalry)
Útočná jízda
120 Asavaran-i Zrehbaran
Asavaran-i Zrehbaran
(AOR_24_Parthian_Cataphracts)
Útočná jízda
100 Roxolanoi Xistophoroi
Roxolanoi Xistophoroi
(AOR_27_Roxolani_Lancers)
Útočná jízda
100 Kappadokioi Xistophoroi
Kappadokioi Xistophoroi
(AOR_29_Cappadocian_Lancers)
Útočná jízda
100 Kappadokioi Xistophoroi
Kappadokioi Xistophoroi
(AOR_31_Cappadocian_Lancers)
Útočná jízda
100 Hippeis Thessalikoi
Hippeis Thessalikoi
(AOR_36_Thessalian_Cavalry)
Útočná jízda
100 Sauromatae Uaezdaettae
Sauromatae Uaezdaettae
(AOR_43_Sarmatian_Cataphracts)
Útočná jízda
Vůz
36 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(Gre_Scythed_Chariots)
Vůz
Slon
18 Afričtí sloni
Afričtí sloni
(Afr_Elephants)
Slon
36 Afričtí váleční sloni
Afričtí váleční sloni
(Afr_War_Elephants)
Slon
18 Elephantes Hulaioi Liboukoi
Elephantes Hulaioi Liboukoi
(AOR_16_African_Elephants)
Slon
18 Elephantes Hulaioi Liboukoi
Elephantes Hulaioi Liboukoi
(AOR_18_African_Elephants)
Slon
36 Elephantes Syriakoi
Elephantes Syriakoi
(AOR_21_Syrian_War_Elephants)
Slon
36 Elephantes Indikoi
Elephantes Indikoi
(AOR_23_Indian_War_Elephants)
Slon
36 Elephantes Indikoi
Elephantes Indikoi
(AOR_26_Indian_War_Elephants_Bactria)
Slon
Obranná artilerie
40 Řecký polybolos
Řecký polybolos
(Gre_Polybolos)
Obranná artilerie
40 Řecký škorpión (obranný)
Řecký škorpión (obranný)
(Gre_Scorpion)
Obranná artilerie
40 Škorpión na řecké baště
Škorpión na řecké baště
(Gre_Scorpion_Bastion)
Obranná artilerie
Polní artilerie
40 Řecká balista
Řecká balista
(Gre_Ballista)
Polní artilerie
40 Balista na řecké baště
Balista na řecké baště
(Gre_Ballista_Bastion)
Polní artilerie
40 Řecký škorpión
Řecký škorpión
(Gre_Cheiroballistra)
Polní artilerie
Zvláštní
80 Malhamit Kalb
Malhamit Kalb
(AOR_16_Garamantine_Hounds)
Zvláštní
80 Corio Cunos Vidios
Corio Cunos Vidios
(AOR_3_Celtic_Savage_Dogs)
Zvláštní
80 Kappadokioi Kyon
Kappadokioi Kyon
(AOR_31_Anatolian_Mountain_Dogs)
Zvláštní
80 Molossoi Kyon
Molossoi Kyon
(AOR_36_Molossian_Hounds)
Zvláštní
80 Vadasz Spako
Vadasz Spako
(AOR_43_Steppe_Hunting_Dogs)
Zvláštní
80 Jagon Hund
Jagon Hund
(AOR_5_Germanic_Hunting_Dogs)
Zvláštní
80 Canes Bellici
Canes Bellici
(AOR_8_Roman_War_Dogs)
Zvláštní
Kontaktní loď
60 Útočné diéry - Machimoi Epibatoi
Útočné diéry - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Bireme_Egy)
Kontaktní loď
180 Střelecké heptéry - Machimoi Epibatoi
Střelecké heptéry - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Hepteres_Egy)
Kontaktní loď
160 Útočné hexéry - Machimoi Epibatoi
Útočné hexéry - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Hexareme_Egy)
Kontaktní loď
200 Oktéry s těžkou palebnou věží - Machimoi Epibatoi
Oktéry s těžkou palebnou věží - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Oct_Tower_Admiral_Egy)
Kontaktní loď
200 Útočné oktéry - Machimoi Epibatoi
Útočné oktéry - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Octeres_Admiral_Egy)
Kontaktní loď
140 Pentéry s věží - Machimoi Epibatoi
Pentéry s věží - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Quinquereme_Admiral_Egy)
Kontaktní loď
140 Střelecké pentéry - Machimoi Epibatoi
Střelecké pentéry - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Quinquereme_Egy)
Kontaktní loď
120 Útočné tetréry - Machimoi Epibatoi
Útočné tetréry - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Tetreres_Egy)
Kontaktní loď
80 Střelecké triéry - Machimoi Epibatoi
Střelecké triéry - Machimoi Epibatoi
(Gre_Assault_Trireme_Egy)
Kontaktní loď
60 Diéry se zápalnými nádobami - Machimoi Epibatoi
Diéry se zápalnými nádobami - Machimoi Epibatoi
(Gre_Firepot_Bireme_Egy)
Kontaktní loď
Loď se střelami
100 Stíhací trihemiolia - Machimoi Epibatoi Toxotai
Stíhací trihemiolia - Machimoi Epibatoi Toxotai
(Gre_Pursuit_Hemolia_Egy)
Loď se střelami
80 Nájezdní hemiolia - Machimoi Epibatoi Toxotai
Nájezdní hemiolia - Machimoi Epibatoi Toxotai
(Gre_Raiding_Hemolia_Egy)
Loď se střelami
80 Triéry se škorpióny - Machimoi Epibatoi Toxotai
Triéry se škorpióny - Machimoi Epibatoi Toxotai
(Gre_Scorpion_Trireme_Admiral_Egy)
Loď se střelami
Loď s artilerií
140 Pentéry s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
Pentéry s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
(Gre_Quinquereme_Ballista)
Loď s artilerií
Přepravní loď
100 Supply Ship - Supply Crew
Supply Ship - Supply Crew
(Supply_Ship_Greek)
Přepravní loď
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Kartágo
Macomades
Kartágo
Leptis Magna
Kartágo
Kartágo
Kartágo
Aksum
Aksum
Meroe
Království Kuš
Ptolemaiův Theron
Blemmyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icéni
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Kartágo
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Řím
Řím
Řím
Ariminum
Řím
Neapol
Řím
Kyréna
Egypt
Paraitonion
Egypt
Augila
Nasamonové
Ammonium
Egypt
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetuli
Dimmidi
Massylové
Iol
Massylové
Tingis
Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Seleukovci
Seleukeia
Seleukovci
Charax
Seleukovci
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabatea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabatea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massalie
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie