menu
HomeAna Sayfa / Total War: Rome II / Nerviler (Sezar Galya'da) / Binalar
Nerviler (Sezar Galya'da) Nerviler (Sezar Galya'da) Binalar

Binalar
Tarikat

Dini Toplanma
Hristiyan Toplantısı
Hristiyan Cemaati
Hristiyan Semti
Manesçi Toplantısı
Manesçi Cemaati
Manesçi Semti
Mitracı Toplantısı
Mitracı Cemaati
Mitracı Semti

Su

Kuyu
Rezervuar
Kanallar
Maden Kaynağı
Kutsal Kaynak

Dini

Kutsal Alan
Cernunnos Korusu
Cernunnos Sunağı
Cernunnos Mabedi
Epona Korusu
Epona Sunağı
Epona Mabedi
Rosmerta Korusu
Rosmerta Sunağı
Rosmerta Mabedi
Toutatis Korusu
Toutatis Sunağı
Toutatis Mabedi

Savaşçı Tekkesi

Savaşçı Tekkesi
Mücevherci
Emayeci
Kuyumcu
Miting Alanı
Deneme Alanları
Şampiyonlar Holü
Miting Salonu
Taverna
Bal Şarabı Salonu

Zanaatkâr

Zanaatkâr Konutu
Bronz Atölyesi
Bronz Dövümhanesi
Bronz Ocağı
Sikke Yapımcısı
Sikke Darphanesi
Sikke Stoku
Düdük Yapımcısı
Trompet Yapımcısı
Karniks Yapımcısı

Esnaf

Esnaf Evi
Kil Çukuru
Çömlekçi
Çömlekçinin Atölyesi
Tuzlu Su İmbiği
Tuz Fırını
Tuz Atölyesi
Ağaç İşçisi
Marangoz
İmalathane

Liman

Liman
Balıkçı Kulübesi
Balıkçı Köyü
Balıkçı Limanı
Rıhtım
Kayık İskelesi
Yağmacı Limanı

Kehribar

Çiftlik (Kehribar Sahili)
Köy (Kehribar Tahsildarı)
Kasaba (Kehribar Tüccarı)
Belde (Kehribar Yolu)

Mor Boya

Çiftlik (İskerlet Salyangoz Çiftliği)
Köy (Salyangoz Varili)
Kasaba (Boyahane)
Belde (Ana Boyahane)

Cam

Çiftlik (Züccaciye)
Köy (Cam Üfleyici)
Kasaba (Cam Yapımcısı)
Belde (Usta Cam Yapımcısı)

Altın

Çiftlik (Altın Madeni)
Köy (Çukur Maden)
Kasaba (Kuyu Maden)
Belde (Bent Maden)

Tahıl

Çiftlik (Tahıl Arazileri)
Köy (Tahıl Çiftlikleri)
Kasaba (Tahıl Sulu Tarım)
Belde (Tahıl Arsası)

At

Çiftlik (At Terbiyecileri)
Köy (At Yetiştiricileri)
Belde (Usta At Yetiştiricileri)

Demir

Çiftlik (Demir Atölyesi)
Köy (Kalkan Yapımcısı)
Belde (Zırh Yapımcısı)
Köy (Demirci)
Belde (Silah Yapımcısı)

Kurşun

Çiftlik (Kurşun Madeni)
Köy (Çukur Maden)
Kasaba (Kuyu Maden)
Belde (Bent Maden)

Deri

Çiftlik (Tabakhane)
Köy (Açık Hava Tabakhanesi)
Kasaba (Deri Atölyesi)
Belde (Usta Deri Atölyesi)

Kereste

Çiftlik (Baltacılar)
Köy (Tomrukçu Kampı)
Kasaba (Kereste Deposu)
Belde (Kereste Tüccarı)

Mermer

Çiftlik (Mermer Çukuru)
Köy (Mermer Ocağı)
Kasaba (Mermerci)
Belde (Mermer Mimarı)

Zeytin

Çiftlik (Zeytin Korusu)
Köy (Zeytin Sıkacağı)
Kasaba (Mola Oleira)
Belde (Zeytinyağı Tüccarı)

İpek

Çiftlik (İpek Tüccarı)
Köy (İpek Kervanı)
Kasaba (İpek Pazarı)
Belde (İpek Yolu)

Şarap

Çiftlik (Üzüm Bağı)
Köy (Büyük Üzüm Bağı)
Kasaba (Şarap Üreticisi)
Belde (Usta Şarap Üreticisi)

Eyalet Başkenti

Yerleşim Yeri
Müstahkem Yerleşim Yeri
Yüz
Sanayi Oppidumu
Ticaret Oppidumu
Kabile Oppidumu

Küçük Yerleşim Yeri

Çiftlik
Köy (Müstahkem Çiftlik)
Kasaba
Çiftlik Beldesi
Kabile Beldesi

"PLACEHOLDER Tooltip"

Köy (Kaynaklar)

Tarımsal

Çevrelenmiş Toprak
Büyükbaş Ahılı
Büyükbaş Çiftliği
Büyükbaş Çiftliği
Arazi
Çiftlik
Kalker
At Ahırı
Ahır
At Çiftliği

Avam

Avam
Reisin Sığınağı
Cenkbeyinin Sığınağı
Büyük Salon
Yüce Kral'ın Sığınağı
İrfan Efendisinin Kulübesi
Ozan Korusu
Ozan Çemberi
Çiftçi Pazarı
Halk Pazarı
Büyük Panayır
Köle Taciri
Köle Pazarı
Ambar Çukuru
Yeraltı
Dumanevi

PLACEHOLDER Tooltip

Yerleşim Yeri (Kaynaklar)

Maden Ocağı

Oyuk Maden
Çukur Maden
Kuyu Maden
Bent Maden

Baharat

Çiftlik Binaları (Baharat Ambarı)
Köy (Büyük Baharat Ambarı)
Kasaba (Baharat Üreticisi)
Belde (Ana Baharat Üreticisi)

Varoş

Varoşlar
Facebook