menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Řím / Budovy / Horreum
Horreum ŘímŘím Zemědělství Level 4

Horreum

Za každou říší a za každou hladovou armádou se skrývá sýpka.

Kromě vody je jednou ze základních lidských životních potřeb potrava. Tam, kde je základem lidské stravy chléb, je velmi důležité, aby byla zajištěna jeho výroba. Ve starověku mohly ohrozit úrodu poměrně běžné problémy, jako válka, záplavy nebo sucho. Skladováním přebytku obilí z úspěšných sklizní si národ nejen zajistil svou vlastní bezpečnost, ale mohl tak vypomoci i jiným – čímž se z obilí stal diplomatický nástroj. Následně se pak při vnitrostátních bojích o moc všichni snažili ovládnout v prvé řadě sýpky. Je to krásně vidět na modelech sýpek, které byly pohřbeny spolu se svými vlastníky jako důkaz zemědělského bohatství zesnulého.

Zemědělství

Vila
Vila
(rome_agriculture_1)
Zemědělství Level 0
Farma
Farma
(rome_agriculture_farm_2)
Zemědělství Level 1
Zavlažovací příkopy
Zavlažovací příkopy
(rome_agriculture_farm_3)
Zemědělství Level 2
Latifundium
Latifundium
(rome_agriculture_farm_4)
Zemědělství Level 3
Obilné jámy
Obilné jámy
(rome_agriculture_granary_2)
Zemědělství Level 1
Obilné sýpky
Obilné sýpky
(rome_agriculture_granary_3)
Zemědělství Level 2
Horreum
Horreum
(rome_agriculture_granary_4)
Zemědělství Level 3
Pastviny
Pastviny
(rome_agriculture_herd_2)
Zemědělství Level 1
Ohrady pro dobytek
Ohrady pro dobytek
(rome_agriculture_herd_3)
Zemědělství Level 2
Statek s dobytkem
Statek s dobytkem
(rome_agriculture_herd_4)
Zemědělství Level 3
Horreum

Building Name

Horreum

Level Name

rome_agriculture_granary_4

Building Chain

Zemědělství

Building Level

4

Create Time

8

Create Cost

3500

Require Technology

Výběr osiva
Výběr osiva

Effects

+4 potravin (this_region)
+200 k příjmům z farmářství (zemědělství) (this_building)
+9 % k doplňování stavu vojska (regions_in_this_province)

Provides Garrison Army

No Garrison Units

Recruitable Units

No Recruitable Units
Disqus
Facebook