menu
HomeHome / Divide et Impera / Seleukidai / Army
Seleukidai Seleukidai

Seleukidai Army

Grand Army of the Seleucid Empire

Grand Army of the Seleucid Empire

Strong
Build by SpartanAJ - 2018-02-05 20:46:04
36 Kataphraktoi Indikoi Elephantes
100 Hippeis Agematos (Late)
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
200 Thorakitai Agematos Basilikou
175 Peltastai
175 Peltastai
175 Peltastai
175 Peltastai
175 Peltastai
175 Peltastai
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
200 Thorakitai Doriphoroi
100 Politikoi apo Antiokheia he Megale
100 Politikoi apo Antiokheia he Megale
120 Tarantinoi Hippeis
120 Tarantinoi Hippeis
100 Hippeis Agematos
100 Hippeis Agematos
36 Drepanephora Armata
36 Drepanephora Armata
36 Indikoi Elephantes
36 Indikoi Elephantes

1 / 1 : P1