Left Panel
menu
  • Britannia
  • Warhammer II
  • Warhammer
  • Attila
  • Rome II
  • Shogun 2
  • Napoleon
  • Empire
  • Medieval II
  • facebookFacebook
HomeDomů / Total War: Attila / Hunové / Jednotky
Velitel
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
80 Hunští vojevůdci
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_hunnic_warlord)
Hunští vojevůdci
Před divokými a nebojácnými Huny se strachy třese celý svět.
80 925 925 610 53 150 14 25 35 40 70 65 25 285 54
2
80 Stepní náčelník
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_steppe_chieftain)
Stepní náčelník
Bitva obvykle končí smrtí náčelníka.
80 550 400 180 29 32 43 53 30 268 43
3
80 Stepní vojevůdce
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_steppe_warlord)
Stepní vojevůdce
Život ve stepi plodí zocelené válečníky a přirozené vůdce.
80 775 775 350 33 32 48 55 42 272 43
Kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
4
160 Bosporská pěchota
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (att_nom_bosphoran_infantry)
Bosporská pěchota
Tito nebezpeční válečníci od Černého moře ovládají spathu stejně dobře jako oštěp.
160 550 550 310 30 40 16 42 62 149 43
5
160 Bosporští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (att_nom_bosphoran_warriors)
Bosporští válečníci
Tito bojovníci, ozbrojení kopím a oštěpem, jsou obávanými soupeři.
160 450 450 205 24 40 14 39 53 122 43
6
160 Vybraní uarští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (att_nom_chosen_uar_warriors)
Vybraní uarští válečníci
Jen ti nejstatečnější se mohou stát šampiony svých kmenů.
160 725 725 435 55 50 40 30 42 100 108
7
160 Hunská opěšalá válečná družina
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (att_nom_hunnic_dismounted_warband)
Hunská opěšalá válečná družina
Ať v sedle nebo pěšmo, Hunové přinášejí smrt.
160 325 240 115 42 40 32 17 30 95 36
8
160 Lidé ze stepních kmenů
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (att_nom_steppe_tribespeople)
Lidé ze stepních kmenů
Těžký život na stepi plodí tvrdé kmenové válečníky.
160 230 160 75 43 40 29 20 18 78 34
9
160 Stepní válečníci
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (att_nom_steppe_warriors)
Stepní válečníci
Stepní válečníci schopní bojovat střelnými a chladnými zbraněmi.
160 550 550 245 48 32 33 25 35 97 34
10
160 Uarští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (att_nom_uar_warriors)
Uarští válečníci
Bílí Hunové, třímající dvousečný meč khanda, jsou obávanými nepřáteli.
160 550 550 310 52 50 37 27 38 99 45
Střelecká pěchota
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
11
160 Stepní lučištníci
Pěší střelci / Střelecká pěchota / (att_nom_steppe_bows)
Stepní lučištníci
Tyto muže je nejlépe držet dále od bitevní vřavy, jinak utrpí těžké ztráty.
160 150 110 50 49 150 5 12 5 6 1 1 3 78 34
12
160 Stepní lučištníci se štíty
Pěší střelci / Střelecká pěchota / (att_nom_steppe_shield_archers)
Stepní lučištníci se štíty
Zocelení stepní lučištníci, kteří se ubrání lépe než jiní.
160 475 475 215 49 150 6 15 10 40 5 20 30 97 34
13
160 Uarští lučištníci
Pěší střelci / Střelecká pěchota / (att_nom_uar_archers)
Uarští lučištníci
Lučištníci Bílých Hunů mají lepší brnění než mnohé jejich protějšky
160 500 500 270 56 150 7 17 12 6 7 7 27 99 45
Pěchota s kopími
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
14
160 Hunští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (att_nom_hunnic_spears)
Hunští kopiníci
Tyto Huny vyzbrojené kopími je vhodné nasazovat proti jezdectvu.
160 375 275 135 27 32 27 37 40 95 36
15
160 Skirijští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (att_nom_scirii_warriors)
Skirijští válečníci
Skirští válečníci se těší zasloužené pověsti.
160 650 475 390 43 32 33 50 40 110 51
16
160 Stepní branci
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (att_nom_steppe_levy)
Stepní branci
Kmenoví válečníci, povolaní do boje ze stepních dálav.
160 300 210 95 19 32 24 29 40 93 34
17
160 Stepní kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / Pěchota s kopími / (att_nom_steppe_spearmen)
Stepní kopiníci
Tito muži odění do brnění s kopími v rukách ustojí i úder jezdectva.
160 400 400 180 29 32 29 39 50 97 34
Kontaktní jízda
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
18
80 Hunská ďábelská jízda
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_hunnic_devil_cavalry)
Hunská ďábelská jízda
Muži, ženy, děti. Všichni skončí pod kopyty ďáblů.
80 800 800 360 52 32 52 42 28 249 45
19
80 Hunští sekerníci
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_hunnic_horsemen)
Hunští sekerníci
Zuřiví kočovní jezdci, kteří srazí k zemi každého, kdo se jim postaví.
80 675 675 270 50 32 50 40 15 207 36
20
80 Hunská jízdní válečná družina
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_hunnic_mounted_warband)
Hunská jízdní válečná družina
Tito jezdci se v zabíjení vyžívají a nepřítele s chutí uženou k smrti.
80 500 375 180 47 40 47 37 8 205 36
21
80 Urození akacirští nájezdníci
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_noble_acatziri_raiders)
Urození akacirští nájezdníci
Rychlí, nenápadní nájezdníci, kteří jsou skvělými průzkumníky.
80 725 900 365 26 32 40 65 20 194 51
22
80 Nokkorové
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_nokkors)
Nokkorové
Rychlí, krutí a vražední; jen málo jezdců se jim v sedle vyrovná.
80 900 900 445 65 32 80 40 35 250 54
23
80 Šamani věčné oblohy
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_shamans_of_the_eternal_sky)
Šamani věčné oblohy
Všichni se snaží dostat do věčného ráje.
80 575 575 290 7 32 32 32 8 204 45
24
80 Stepní náčelník
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_steppe_chieftain)
Stepní náčelník
Bitva obvykle končí smrtí náčelníka.
80 550 400 180 29 32 43 53 30 268 43
25
80 Stepní jízdní brigandi
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_steppe_mounted_brigands)
Stepní jízdní brigandi
Tito nájezdníci s radostí poslouží každému s dostatečně plným měšcem.
80 500 350 160 19 32 33 44 18 188 34
26
80 Stepní kmeny na koních
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_steppe_mounted_tribespeople)
Stepní kmeny na koních
Jízda na koni je pro tyto muže, narozené v sedle, zcela přirozená.
80 425 300 135 43 32 43 35 8 203 34
27
80 Stepní nájezdníci
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_steppe_raiders)
Stepní nájezdníci
Nehostinná krajina plodí zoufalé lidi. Step není jiná.
80 575 600 265 24 32 38 48 18 192 34
28
80 Stepní vojevůdce
Jízda / Kontaktní jízda / (att_nom_steppe_warlord)
Stepní vojevůdce
Život ve stepi plodí zocelené válečníky a přirozené vůdce.
80 775 775 350 33 32 48 55 42 272 43
Jízdní střelci
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
29
80 Avarská horda
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_avar_horde)
Avarská horda
Jezdecké dovednosti Avarů jsou pověstné a srovnatelné jedině s jejich uměním střeleckým.
80 900 900 540 49 150 12 25 19 32 19 44 20 195 51
30
80 Hunští přepadávači
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_hunnic_ambushers)
Hunští přepadávači
Tiše a kradmo se pohybující Hun je ještě nebezpečnější…
80 750 775 425 56 150 14 10 22 32 32 52 20 194 45
31
80 Hunští ďábelští lučištníci
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_hunnic_devil_archers)
Hunští ďábelští lučištníci
Jejich šípy k cíli vedou sami démoni, po kterých nesou název.
80 850 850 420 56 150 14 25 20 40 20 45 28 225 54
32
80 Hunští jízdní lučištníci
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_hunnic_horse_archers)
Hunští jízdní lučištníci
Na koni jezdí stejně dobře, jako střílejí z luku.
80 775 775 310 53 150 14 25 15 40 15 40 20 192 36
33
80 Hunští jízdní lučištníci
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_hunnic_mounted_bows)
Hunští jízdní lučištníci
Tito jízdní lukostřelci vynikají v boji na větší vzdálenost a přímému boji se musejí vyhýbat.
80 475 325 135 53 150 9 23 10 40 10 5 3 188 36
34
80 Hunští vojevůdci
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_hunnic_warlord)
Hunští vojevůdci
Před divokými a nebojácnými Huny se strachy třese celý svět.
80 925 925 610 53 150 14 25 35 40 70 65 25 285 54
35
80 Urození jízdní lučištníci
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_noble_horse_archers)
Urození jízdní lučištníci
Tito urození jezdci, oděni do kyrysů a hávu vlastní vychytralosti, bojují na dálku.
80 775 950 600 49 150 12 25 16 40 16 41 25 224 51
36
80 Stepní jízdní lučištníci
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_steppe_horse_archers)
Stepní jízdní lučištníci
Jezdci ze stepí se rodí s lukem a otěžemi v rukách.
80 700 700 315 49 150 12 25 14 32 14 25 30 222 34
37
80 Stepní jízdní lučištníci
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_steppe_mounted_bows)
Stepní jízdní lučištníci
Jízdní lukostřelci vynikající v ostřelování nepřítele z dálky.
80 425 300 150 49 150 10 24 11 6 11 7 3 190 34
38
80 Unnigarde
Jízda / Jízdní střelci / (att_nom_unnigarde)
Unnigarde
Strach z neznámého ochromí spolehlivěji než nejprudší jed.
80 825 825 505 56 150 14 11 25 32 35 55 20 195 54
Útočná jízda
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
39
80 Elitní hunští kopiníci
Jízda / Útočná jízda / (att_nom_elite_hunnic_lancers)
Elitní hunští kopiníci
Ti nejlepší kopiníci dokážou prorazit i ta nejsilnější brnění.
80 725 725 395 32 10 242 12 25 234 54
40
80 Kopiníci prvního sledu
Jízda / Útočná jízda / (att_nom_first_wave_lancers)
Kopiníci prvního sledu
Tito těžce obrnění a nesmírně nebezpeční Hunové patří k nejlepším kopiníkům.
80 775 775 465 35 10 245 15 20 205 54
41
80 Hunští kopiníci
Jízda / Útočná jízda / (att_nom_hunnic_lancers)
Hunští kopiníci
Hunští kopiníci jsou nejnebezpečnější, když se vrhají vpřed proti nepříteli.
80 575 575 230 25 10 215 5 27 232 36
42
80 Urození stepní katafrakti
Jízda / Útočná jízda / (att_nom_noble_steppe_cataphracts)
Urození stepní katafrakti
Obrnění příslušníci stepní aristokracie jsou nebezpečnými soupeři.
80 725 925 575 26 10 230 7 50 244 51
43
80 Stepní katafrakti
Jízda / Útočná jízda / (att_nom_steppe_cataphracts)
Stepní katafrakti
Stejně jako jejich východní protějšky jsou tito těžce obrnění jezdci při výpadu smrtelně nebezpeční.
80 500 500 220 24 10 204 5 25 232 34
44
80 Stepní kopiníci
Jízda / Útočná jízda / (att_nom_steppe_lancers)
Stepní kopiníci
Stepní kopinící vynikají jako úderné jednotky a jejich výpad budí hrůzu v srdcích nepřátel.
80 375 300 140 21 10 201 2 10 200 34
Obléhací artilerie
No. Unit Sol. Costom Cost Recru. Cost Unkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
45
40 Velký onager
Obléhací stroj / Obléhací artilerie / (att_nom_onager_large)
Velký onager
Větší je vždy lepší, když jde o drcení nepřátel.
40 1200 1200 540 10 6 5 5 3 82 26
46
40 Onager
Obléhací stroj / Obléhací artilerie / (att_nom_onager)
Onager
Velké stroje dokážou vrhat velké nálože na velké vzdálenosti.
40 425 425 155 7 6 2 2 3 80 26