Left Panel
menu
HomeDomů / Total War: Attila / Rysy postavy
admin_neutral
No. Trait Icon Name Effects
1 att_trait_general_government_all_authoritarian Level 1
Zákon je zákon
Vláda je přísným, ale milujícím otcem národa.
Růst: +5 (provincie s guvernérem)
Veřejný pořádek: +1 (provincie s guvernérem)
Level 2
Přísný
„Mám svázané ruce. Zákon je zákon.“
Korupce: -5 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Veřejný pořádek: +2 (provincie s guvernérem)
Level 3
Autoritářský
Milosrdná vláda je protimluv.
Korupce: -10 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Růst: -5 (provincie s guvernérem)
Veřejný pořádek: -2 (provincie s guvernérem)
physical_neutral
No. Trait Icon Name Effects
2 att_trait_general_physical_all_scar_disfiguring Level 1
Ohyzdná jizva
Ženy a děti se při pohledu na tvář tohoto muže polekají.
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: -10 % (general_to_character_own)
Morálka nepřítele: -3 (zdejší oblast)
admin_bad
No. Trait Icon Name Effects
3 att_trait_general_government_all_admin_bad Level 1
Nešikovný úředník
„Napijeme se? Všechno ostatní počká…“
Autorita: -1 (je-li guvernér)
Daňová sazba: -4 % (provincie s guvernérem)
Level 2
Neschopný úředník
„Ne, netuším, kam se poděly. Každopádně…“
Autorita: -2 (je-li guvernér)
Daňová sazba: -8 % (provincie s guvernérem)
Level 3
Bezradný úředník
Tento člověk je příliš arogantní, než aby připustil, že netuší jak na to.
Autorita: -3 (je-li guvernér)
Daňová sazba: -12 % (provincie s guvernérem)
4 att_trait_general_government_all_pacifist Level 1
Mírotvůrce
„Válka. K čemu je dobrá? Absolutně k ničemu!“
Soudržnost: -1 za každou souběžnou válku se sousedskou frakcí (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -1 za každou souběžně probíhající válku se sousedními frakcemi (provincie s guvernérem)
Level 2
Odpírač vojenské služby
„Nepřipravím nikoho o život. Nedokázal bych to.“
Soudržnost: -2 za každou souběžnou válku se sousedskou frakcí (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -2 za každou souběžně probíhající válku se sousedními frakcemi (provincie s guvernérem)
Level 3
Pacifista
„Další zmařený život. A kvůli čemu?“
Soudržnost: -3 za každou souběžnou válku se sousedskou frakcí (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -3 za každou souběžně probíhající válku se sousedními frakcemi (provincie s guvernérem)
military_bad
No. Trait Icon Name Effects
5 att_trait_general_military_all_disciplinarian_bad Level 1
Laxní
Laskavá slova bitvy nevyhrávají.
Soudržnost: -2 (vojsko pod tvým velením)
Level 2
Slabý vůdce
Lehkovážná povaha je milá jen do doby, než nepřítel tasí meč.
Soudržnost: -4 (vojsko pod tvým velením)
Cena údržby: +5 % pro všechny jednotky (vojsko pod tvým velením)
Level 3
Vraždy z milosti
Vojáci potřebují tvrdou ocel, ne měkká slova."
Zkušenosti jednotky: -1 pro všechny rekruty (vojsko pod tvým velením)
Soudržnost: -6 (vojsko pod tvým velením)
Cena údržby: +10 % pro všechny jednotky (vojsko pod tvým velením)
6 att_trait_general_military_all_noctophobia Level 1
Strach ze tmy
Ze tmy se ozývaly cizí zvuky. Tento muž si je pamatuje všechny.
Velitelská aura: -15 % při boji v noci (general_to_character_own)
Level 2
Noční běsy
Temnota není přítel. Nikdy.
Morálka: -5 během nočních bitev (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % při boji v noci (general_to_character_own)
Level 3
Noktofób
Tohoto muže děsí tma a nekonečný noční čas.
Morálka: -10 během nočních bitev (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % při boji v noci (general_to_character_own)
status_bad
No. Trait Icon Name Effects
7 att_trait_general_status_all_spurned Level 1
Zavržený
Tento muž přišel o postavení a čest a zahořkl, proto se stal závistivým a nešťastným.
Oddanost: -2 (general_to_character_own)
8 att_trait_general_status_all_unpopular Level 1
Ztratil přízeň
Někteří lidé nás přinutí toužit po lepším.
Osobní vliv: -1 za kolo (general_to_character_own)
Level 2
Neoblíbený
Tomuto od přírody neoblíbenému muži se všichni vyhýbají.
Osobní vliv: -2 za kolo (general_to_character_own)
Soudržnost: -2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -2 (provincie s guvernérem)
Level 3
Všemi opovrhovaný
Tento muž se chová jako lasička. To si myslí každý, kdo ho zná.
Osobní vliv: -3 za kolo (general_to_character_own)
Soudržnost: -4 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -4 (provincie s guvernérem)
ruler_good
No. Trait Icon Name Effects
9 att_trait_agent_personality_all_innate_sneaky Level 1
Lstivý
Mysl této osoby ubírá se klikatými cestičkami, nespoutána konvenčním uvažováním.
Šance na úspěch: +5 % (character_to_character_own)
Důvtip: +1 (character_to_character_own)
10 att_trait_eos_dam_repair Level 1
Hlavní dohlížitel
Neochotná záda volají po biči.
Lepší opravy ma'ribské hráze. (character_to_faction_unseen)
Náklady na stavbu: -10 % (místní region)
11 att_trait_eos_queen_mavia Level 1
Tanucká královna
[Nevídáno]
Osobní vliv: +8 za kolo (character_to_character_own)
12 bel_character_trait_last_roman Level 1
Poslední Říman
Tento muž slovem i činy ztělesňuje všechny dobré římské zásady.
Autorita: +2 Cíl: Vlastní vojsko
Důvtip: +1 Cíl: Vlastní vojsko
Bojový zápal: +1 Cíl: Vlastní vojsko
physical_good
No. Trait Icon Name Effects
13 att_trait_all_physical_all_healthy Level 1
Zdravý
Urostlý chlapík, silný jako kůň!
Sebeobrana agenta: +5 % šance na zranění útočníka (character_to_character_own)
Šance na přirozenou smrt: -10 % (general_to_character_own)
Level 2
Zdravý jako řepa
Nemoc je něco, co potkává ty druhé.
Bojový zápal: +1 (character_to_character_own)
Sebeobrana agenta: +10 % šance na zranění útočníka (character_to_character_own)
Šance na přirozenou smrt: -20 % (general_to_character_own)
Level 3
Jako řípa
Tento muž byl požehnán konstitucí boha!
Autorita: +1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: +2 (character_to_character_own)
Sebeobrana agenta: +15 % šance na zranění útočníka (character_to_character_own)
Šance na přirozenou smrt: -30 % (general_to_character_own)
14 att_trait_general_physical_all_fertile Level 1
Plodná
Tento muž si své partnerky umí vybrat. A na svých vyvolených pak pracuje.
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: +20 % (general_to_character_own)
Level 2
Úspěšný
Tento muž jistě přivede na svět další pokolení. Bez pomoci.
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: +40 % (general_to_character_own)
Osobní vliv: +1 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Level 3
Plodný
Tomuto muži stačí na dívku pohlédnout, aby ji oplodnil!
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: +60 % (general_to_character_own)
Osobní vliv: +2 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
15 att_trait_general_physical_all_innate_handsome Level 1
Vypadá dobře
„Vidím, že mě porozuješ. A ano, posiluji.“
Autorita: +1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: +10 % (general_to_character_own)
16 att_trait_general_physical_all_scar_distinguishing Level 1
Viditelná jizva
„Těžko říct, ale dámy si myslí, že je to okouzlující!“
Autorita: +1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: +5 % (general_to_character_own)
17 att_trait_ollam_ri_obstinance Level 1
Odhodlání Ollama Ri
Pevný jako dub, zapřený proti vyjícímu větru.
Na stráži: -25 % šance na úspěch nepřátelského agenta (general_to_character_own)
Zbroj: +15 % (pouze armáda)
Obrana při boji zblízka: +15 (pouze armáda)
army_bad
No. Trait Icon Name Effects
18 att_trait_general_military_army_all_ambusher_bad Level 1
Nešťastník
Navzdory vší snaze se přepady tomuto muži nikdy nezdaří podle plánu.
Velitelská aura: -15 % při přepadeních (general_to_character_own)
Level 2
Průhledný
Tento muž by si klidně mohl na čelo napsat „Pozor, přepadení“.
Morálka: -5 během přepadů (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % při přepadeních (general_to_character_own)
Level 3
Špatný velitel přepadů
Tento muž by nedokázal zorganizoval ani chlastačku v Bacchově chrámu, natož přepadení.
Morálka: -10 během přepadů (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % při přepadeních (general_to_character_own)
19 att_trait_general_military_army_all_attacker_bad Level 1
Nerozhodný útočník
Tento muž si v útoku nevěří.
Morálka: -5 při útoku (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % během pozemního útoku (general_to_character_own)
Level 2
Špatný útočník
Tento muž si při plánování útoku neví rady.
Morálka: -10 při útoku (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % během pozemního útoku (general_to_character_own)
Level 3
Neschopný útočník
Tento muž dokáže proměnit vítězství v ponižující porážku!
Morálka: -15 při útoku (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % během pozemního útoku (general_to_character_own)
20 att_trait_general_military_army_all_besieger_bad Level 1
Neschopný obléhací velitel
„Že bychom nejprve vyzkoušeli to beranidlo? Co vy na to?“
Morálka: -5 při obléhání (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % při obléhání (general_to_character_own)
Level 2
Nepoznamenaný obléhací taktikou
„Sakryš, je před námi velká zeď… Co si počneme?“
Morálka: -10 při obléhání (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % při obléhání (general_to_character_own)
Level 3
Bojí se hradeb
„…ale jsou přes 30 stop vysoké! Jak se přes ně máme dostat?“
Morálka: -15 při obléhání (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % při obléhání (general_to_character_own)
21 att_trait_general_military_army_all_defender_bad Level 1
Váhavý obránce
Tento muž je v obraně nejistý.
Morálka: -5 při obraně na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % při pozemní obraně (general_to_character_own)
Level 2
Špatný obránce
Obrana není jeho džbánkem vína.
Morálka: -10 při obraně na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % při pozemní obraně (general_to_character_own)
Level 3
Neschopný obránce
Tento muž dovednostmi v obraně neoplývá.
Morálka: -15 při obraně na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % při pozemní obraně (general_to_character_own)
22 att_trait_general_military_army_all_siege_defender_bad Level 1
Špatný při obléhání
Tento muž ztratil nejedno město, ale svůj život si, bohužel, zatím uchránil.
Morálka: -5 v obležení (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % v případě obléhání (general_to_character_own)
Level 2
Nebezpečný
Jeho schopnosti v obraně jsou pověstné, ale ne v dobrém slova smyslu.
Morálka: -10 v obležení (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % v případě obléhání (general_to_character_own)
Level 3
Schovává se za hradby
Osud buď milostiv ke každému městu, které brání tento muž!
Morálka: -15 v obležení (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % v případě obléhání (general_to_character_own)
navy_bad
No. Trait Icon Name Effects
23 att_trait_general_military_navy_all_attacker_sea_bad Level 1
Hydrofób
Tento muž má strach z vody. A z bitev.
Morálka: -5 při útoku na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % během námořního útoku (general_to_character_own)
Level 2
Špatný admirál
Matka tohoto muže by byla lepším admirálem.
Morálka: -10 při útoku na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % během námořního útoku (general_to_character_own)
Level 3
Všichni na palubu
Za službu na moři si vysloužil nablýskanou přilbici. Pod ní je ale prázdná hlava.
Morálka: -15 při útoku na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % během námořního útoku (general_to_character_own)
24 att_trait_general_military_navy_all_blockade_defender_bad Level 1
Špatný obránce přístavů
„Čekejte, dokud neuvidíte bělmo jejich… K čertu, už jsou tu, držte se!“
Morálka: -5 v průběhu blokády (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % při blokádě (general_to_character_own)
Level 2
Neschopný obránce přístavů
„Co tím chceš říct, že musíme zaútočit dřív, než se vylodí?“
Morálka: -10 v průběhu blokády (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % při blokádě (general_to_character_own)
Level 3
Bojí se vyplout z přístavu
„Nikam nejdu. Mohli by mi ublížit!“
Morálka: -15 v průběhu blokády (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % při blokádě (general_to_character_own)
25 att_trait_general_military_navy_all_blockader_bad Level 1
pochybná blokáda
Tento muž při blokádách nepřátelských přístavů opakovaně selhal.
Morálka: -5 při blokádě (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % při blokádě (general_to_character_own)
Level 2
Špatný v námořní blokádě
„Ach jo, kéž bysme postavili lodě blíž. Co se dá dělat.“
Morálka: -10 při blokádě (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % při blokádě (general_to_character_own)
Level 3
Otřesný v námořní blokádě
Nikdy nezorganizoval úspěšnou blokádu. Jeho nadřízení si toho všimli.
Morálka: -15 při blokádě (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % při blokádě (general_to_character_own)
26 att_trait_general_military_navy_all_defender_sea_bad Level 1
Špatný v obraně na moři
Tento muž hodil učebnici námořní taktiky přes palubu. Hlupák.
Morálka: -5 při obraně na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % při obraně na moři (general_to_character_own)
Level 2
Špatná námořní obrana
Tento muž by neubránil ani čest vlastní matky, natož flotilu.
Morálka: -10 při obraně na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % při obraně na moři (general_to_character_own)
Level 3
Neschopný v obraně na moři
Racčí bobky se umějí bránit líp.
Morálka: -15 při obraně na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % při obraně na moři (general_to_character_own)
27 att_trait_general_military_navy_all_escort_bad Level 1
Špatný námořní doprovod
„No víš, omlouvám se, ale nejdřív se nám vesla zasekla na útesech a pak se zlomil stěžeň.“
Soudržnost: -2 při doprovodu konvoje (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -15 % při doprovodu dopravní flotily (general_to_character_own)
Level 2
Špatná námořní obrana
Tento muž stěží ubrání vlastní loď, natož ještě další lodě.
Soudržnost: -4 při doprovodu konvoje (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -30 % při doprovodu dopravní flotily (general_to_character_own)
Level 3
Jaký konvoj?
„Že jsme pluli ve formaci? Vážně? Jaké? S těmi ostatními loděmi?“
Soudržnost: -6 při doprovodu konvoje (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: -50 % při doprovodu dopravní flotily (general_to_character_own)
navy_good
No. Trait Icon Name Effects
28 att_trait_general_military_navy_all_attacker_sea_good Level 1
Ryba ve vodě
Tento muž by mohl být velice nadějným admirálem.
Morálka: +5 při útoku na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % během námořního útoku (general_to_character_own)
Level 2
Dobrý mořeplavec
Tento muž má vynikající znalosti o námořní taktice.
Morálka: +10 při útoku na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % během námořního útoku (general_to_character_own)
Level 3
Vynikající admirál
Tento muž je proslulým lodivodem.
Morálka: +15 při útoku na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % během námořního útoku (general_to_character_own)
29 att_trait_general_military_navy_all_blockade_defender_good Level 1
Nezastavitelný
„Mají jen pár lodí a žádná není tak rychlá jako ta naše. Veřte mi.“
Morálka: +5 v průběhu blokády (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % při blokádě (general_to_character_own)
Level 2
Obránce přístavů
„Na tu pláž se nedostanou, to tu dřív všichni padneme, než abych to připustil!“
Morálka: +10 v průběhu blokády (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % při blokádě (general_to_character_own)
Level 3
Ničitel blokád
Každý, kdo se tomuto muži postaví do cesty, skončí jako potrava pro žraloky.
Morálka: +15 v průběhu blokády (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % při blokádě (general_to_character_own)
30 att_trait_general_military_navy_all_blockader_good Level 1
Účinná blokáda
„Zasypejte šípy každého, kdo prolomí tuhle linii, jasný?“
Morálka: +5 při blokádě (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % při blokádě (general_to_character_own)
Level 2
Mistr blokády
Tento muž je zkušeným lodním kapitánem a mistrně ovládá umění námořní blokády.
Morálka: +10 při blokádě (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % při blokádě (general_to_character_own)
Level 3
Nedobytná blokáda
Ať už v přístavu zůstal kdokoliv, ven se nedostane.
Morálka: +15 při blokádě (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % při blokádě (general_to_character_own)
31 att_trait_general_military_navy_all_defender_sea_good Level 1
Dobrá námořní obrana
Tento muž ví o námořní obraně hodně.
Morálka: +5 při obraně na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % při obraně na moři (general_to_character_own)
Level 2
Skvělá námořní obrana
Tento muž většinou námořní bitvy vyhrává.
Morálka: +10 při obraně na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % při obraně na moři (general_to_character_own)
Level 3
Špičková obrana moře
Bohové moře požehnali tomuto muži důvtipem pro taktiku.
Morálka: +15 při obraně na moři (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % při obraně na moři (general_to_character_own)
32 att_trait_general_military_navy_all_escort_good Level 1
Dobrá námořní eskorta
Tento muž mnohokrát dovedl obchodní i vojenské konvoje do bezpečí.
Soudržnost: +2 při doprovodu konvoje (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % při doprovodu dopravní flotily (general_to_character_own)
Level 2
Skvělý doprovod
Jestli chceš, aby tvůj konvoj doplul do cíle v pořádku, pověř jeho ochranou tohoto muže.
Soudržnost: +4 při doprovodu konvoje (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % při doprovodu dopravní flotily (general_to_character_own)
Level 3
Špičkový doprovod
„Ještě nikdy jsem nepřišel o náklad! Nikdy!“
Soudržnost: +6 při doprovodu konvoje (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % při doprovodu dopravní flotily (general_to_character_own)
army_good
No. Trait Icon Name Effects
33 att_trait_general_military_army_all_ambusher_good Level 1
Velitel přepadů
Přepadení tohoto muže jsou tvrdá a rychlá a málokdo zůstane naživu, aby o tom vyprávěl.
Velitelská aura: +15 % při přepadeních (general_to_character_own)
Level 2
Zkušený velitel přepadů
Jediné, co si přepadení stihnou uvědomit je to, že jsou mrtví!
Morálka: +5 během přepadů (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % při přepadeních (general_to_character_own)
Level 3
Vynikající velitel přepadů
Tento muž ovládá vznešené umění překvapivého útoku.
Morálka: +10 během přepadů (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % při přepadeních (general_to_character_own)
34 att_trait_general_military_army_all_attacker_good Level 1
Rázný útočník
Co se útočných dovedností týče, je tento muž skutečným velikánem.
Morálka: +5 při útoku na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % během pozemního útoku (general_to_character_own)
Level 2
Dobrý útočník
Vynikající znalosti taktiky jsou pro jeho muže zdrojem inspirace.
Morálka: +10 při útoku na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % během pozemního útoku (general_to_character_own)
Level 3
Vynikající útočník
Tento muž v útoku nemá sobě rovného.
Morálka: +15 při útoku na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % během pozemního útoku (general_to_character_own)
35 att_trait_general_military_army_all_besieger_good Level 1
Obléhací expert
Tento muž má čich na slabiny v obraně nepřítele. A s nadáním je využije.
Morálka: +5 při obléhání (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % při obléhání (general_to_character_own)
Level 2
Na hradby!
Tento muž je mistrem při ztékání hradeb.
Morálka: +10 při obléhání (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % při obléhání (general_to_character_own)
Level 3
Do průrvy!
Obléhací dovednosti tohoto muže jsou bezmála pověstné.
Morálka: +15 při obléhání (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % při obléhání (general_to_character_own)
36 att_trait_general_military_army_all_defender_good Level 1
Sebejistý obránce
Při obraně si tento muž uchovává jasnou mysl a pevnou ruku.
Morálka: +5 při obraně na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % při pozemní obraně (general_to_character_own)
Level 2
Dobrý obránce
Zkušenosti tohoto muže z obranných bitev jsou pro jeho vojáky zdrojem jistoty.
Morálka: +10 při obraně na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % při pozemní obraně (general_to_character_own)
Level 3
Vynikající obránce
Mistrné dovednosti tohoto muže v obraně nutí útočníky vydávat ze sebe maximum.
Morálka: +15 při obraně na souši (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % při pozemní obraně (general_to_character_own)
37 att_trait_general_military_army_all_siege_defender_good Level 1
Strážce brány
Tento muž umí ubránit město. I holýma rukama, když je třeba.
Morálka: +5 v obležení (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +15 % v případě obléhání (general_to_character_own)
Level 2
Jako sloup
Obranné dovednosti tohoto muže by si zasloužily epickou báseň.
Morálka: +10 v obležení (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % v případě obléhání (general_to_character_own)
Level 3
Nikdo neprojde!
Postavte tohoto muže na hradby a on je ubrání i proti bohům!
Morálka: +15 v obležení (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % v případě obléhání (general_to_character_own)
38 att_trait_ruler_scourge_of_god Level 1
Král válečníků
„Budu se dívat, jak tvůj svět hoří.“
Autorita: +1 (general_to_character_own)
Důvtip: +1 (general_to_character_own)
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Morálka nepřítele: -5 (zdejší oblast)
status_good
No. Trait Icon Name Effects
39 att_trait_agent_status_all_slave Level 1
Svobodný otrok
„Znám podlézavce a jejich pletichy…“
Autorita: +1 (character_to_character_own)
40 att_trait_agent_status_not_roman_poor Level 1
Původem chudý
I pasáček koz může vykonat velké věci, je-li to jeho osud.
Soudržnost: +2 (hlavní armáda)
Veřejný pořádek: +1 (místní provincie)
41 att_trait_agent_status_not_roman_wealthy Level 1
Plutokrat
Bohatství je moc a tento muž jí má na rozhazování.
Cena za činnost agenta: -5 % (character_to_character_own)
Bohatství: +5 % ze všech budov (místní region)
42 att_trait_agent_status_roman_poor Level 1
Novus Homo
Člověk nízkého původu, ale štědrého dědictví, to může dotáhnout daleko.
Soudržnost: +2 (hlavní armáda)
Veřejný pořádek: +1 (místní provincie)
43 att_trait_agent_status_roman_wealthy Level 1
Gentes Maiores
„A co když ti povím, že jsem význačného rodu a s dobrou ženou?“
Cena za činnost agenta: -5 % (character_to_character_own)
Bohatství: +5 % ze všech budov (místní region)
44 att_trait_general_status_all_popular Level 1
Oblíbený
Tento muž drží slovo. Říká, co si myslí a dělá přesně to, co říká.
Osobní vliv: +1 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +2 (provincie s guvernérem)
Level 2
Populární
Většina lidí o tomto ctihodném muži smýšlí dobře.
Osobní vliv: +2 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Soudržnost: +4 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +4 (provincie s guvernérem)
Level 3
Všemi milovaný
Veselou povahu a pozitivní přístup tohoto muže obdivuje každý, kdo se s ním setká.
Osobní vliv: +3 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Soudržnost: +6 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +6 (provincie s guvernérem)
45 att_trait_general_status_not_roman_blood_feud Level 1
Pouto krve
„Opravdu jsi neměl zabíjet mého strýčka.“
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Cena za politickou akci: -10 % osobního vlivu (general_to_character_own)
46 att_trait_general_status_roman_blood_feud Level 1
Krevní msta
Pomsta je typicky římská.
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Cena za politickou akci: -10 % osobního vlivu (general_to_character_own)
47 att_trait_ollam_ri_bounty Level 1
Dotek Ollama Ri
Pohlazení jako od slunce, probouzející v půdě život.
Bohatství: +20 % ze zemědělských budov a chovu dobytka (provincie s guvernérem)
Jídlo: +15 (provincie s guvernérem)
Růst: +5 (provincie s guvernérem)
48 bel_trait_mission_payload_attrition_immunity Level 1
Za vodou
Dobře zásobené vojsko dokáže přežít i v té nejkrutější poušti.
Úbytek: Imunní vůči úbytku na poušti (vojsko pod tvým velením)
general_ability
No. Trait Icon Name Effects
49 att_trait_general_ability_all_brace Level 1
„Odhodlání“ I
„Držte se, hoši, už jdou!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Neochvějnost“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Odhodlání“ II
„Držte se, hoši, už jdou!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Neochvějnost“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Odhodlání“ III
„Držte se, hoši, už jdou!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Neochvějnost“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Odhodlání“ IV
„Držte se, hoši, už jdou!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Neochvějnost“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Odhodlání“ V
„Držte se, hoši, už jdou!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Neochvějnost“ V (general_to_character_own)
50 att_trait_general_ability_all_fast Level 1
„Rychlý výpad“ I
„Chcete snad žít věčně? Vpřed!!!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Rychlý výpad“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Rychlý výpad“ II
„Chcete snad žít věčně? Vpřed!!!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Rychlý výpad“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Rychlý výpad“ III
„Chcete snad žít věčně? Vpřed!!!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Rychlý výpad“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Rychlý výpad“ IV
„Chcete snad žít věčně? Vpřed!!!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Rychlý výpad“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Rychlý výpad“ V
„Chcete snad žít věčně? Vpřed!!!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Rychlý výpad“ V (general_to_character_own)
51 att_trait_general_ability_all_fear Level 1
„Strach“ I
„Ne. Tohle opravdu nepřežijete.“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Strach“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Strach“ II
„Ne. Tohle opravdu nepřežijete.“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Strach“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Strach“ III
„Ne. Tohle opravdu nepřežijete.“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Strach“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Strach“ IV
„Ne. Tohle opravdu nepřežijete.“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Strach“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Strach“ V
„Ne. Tohle opravdu nepřežijete.“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Strach“ V (general_to_character_own)
52 att_trait_general_ability_all_inspire Level 1
„Inspirovat“ I
V bitvě tento muž inspiruje své vojáky k činům nevídaného hrdinství.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Povzbuzení“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Inspirovat“ II
V bitvě tento muž inspiruje své vojáky k činům nevídaného hrdinství.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Povzbuzení“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Inspirovat“ III
V bitvě tento muž inspiruje své vojáky k činům nevídaného hrdinství.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Povzbuzení“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Inspirovat“ IV
V bitvě tento muž inspiruje své vojáky k činům nevídaného hrdinství.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Povzbuzení“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Inspirovat“ V
V bitvě tento muž inspiruje své vojáky k činům nevídaného hrdinství.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Povzbuzení“ V (general_to_character_own)
53 att_trait_general_ability_all_power Level 1
„Opřete se do vesel“ I
„Opřete se do toho, hoši, nebo vás popoženu bičem!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Síla do vesel“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Opřete se do vesel“ II
„Opřete se do toho, hoši, nebo vás popoženu bičem!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Síla do vesel“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Opřete se do vesel“ III
„Opřete se do toho, hoši, nebo vás popoženu bičem!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Síla do vesel“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Opřete se do vesel“ IV
„Opřete se do toho, hoši, nebo vás popoženu bičem!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Síla do vesel“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Opřete se do vesel“ V
„Opřete se do toho, hoši, nebo vás popoženu bičem!“
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Síla do vesel“ V (general_to_character_own)
54 att_trait_general_ability_all_presence Level 1
„Přítomnost velitele“ I
Úctyhodný velitel, uznávaný i nepřáteli.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Respekt“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Přítomnost velitele“ II
Úctyhodný velitel, uznávaný i nepřáteli.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Respekt“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Přítomnost velitele“ III
Úctyhodný velitel, uznávaný i nepřáteli.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Respekt“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Přítomnost velitele“ IV
Úctyhodný velitel, uznávaný i nepřáteli.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Respekt“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Přítomnost velitele“ V
Úctyhodný velitel, uznávaný i nepřáteli.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Respekt“ V (general_to_character_own)
55 att_trait_general_ability_all_raise Level 1
„Vztyčit zástavu“ I
Skutečný hrdina z bitvy nikdy neprchá.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Vztyčit prapor“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Vztyčit zástavu“ II
Skutečný hrdina z bitvy nikdy neprchá.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Vztyčit prapor“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Vztyčit zástavu“ III
Skutečný hrdina z bitvy nikdy neprchá.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Vztyčit prapor“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Vztyčit zástavu“ IV
Skutečný hrdina z bitvy nikdy neprchá.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Vztyčit prapor“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Vztyčit zástavu“ V
Skutečný hrdina z bitvy nikdy neprchá.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Vztyčit prapor“ V (general_to_character_own)
56 att_trait_general_ability_all_rally Level 1
„Shromáždit“ I
Tento muž je více než statečný a své věrné povzbuzuje k odvaze.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Shromáždit“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Shromáždit“ II
Tento muž je více než statečný a své věrné povzbuzuje k odvaze.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Shromáždit“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Shromáždit“ III
Tento muž je více než statečný a své věrné povzbuzuje k odvaze.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Shromáždit“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Shromáždit“ IV
Tento muž je více než statečný a své věrné povzbuzuje k odvaze.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Shromáždit“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Shromáždit“ V
Tento muž je více než statečný a své věrné povzbuzuje k odvaze.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Shromáždit“ V (general_to_character_own)
57 att_trait_general_ability_all_recon Level 1
„Průzkum“ I
Zkrátka vím, kde se nepřítel nachází.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Průzkum“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Průzkum“ II
Zkrátka vím, kde se nepřítel nachází.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Průzkum“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Průzkum“ III
Zkrátka vím, kde se nepřítel nachází.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Průzkum“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Průzkum“ IV
Zkrátka vím, kde se nepřítel nachází.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Průzkum“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Průzkum“ V
Zkrátka vím, kde se nepřítel nachází.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Průzkum“ V (general_to_character_own)
58 att_trait_general_ability_all_second Level 1
„Druhý dech“ I
Tohle? Jenom škrábanec! Kdo je další?!
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Druhý dech“ I (general_to_character_own)
Level 2
„Druhý dech“ II
Tohle? Jenom škrábanec! Kdo je další?!
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Druhý dech“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Druhý dech“ III
Tohle? Jenom škrábanec! Kdo je další?!
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Druhý dech“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Druhý dech“ IV
Tohle? Jenom škrábanec! Kdo je další?!
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Druhý dech“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Druhý dech“ V
Tohle? Jenom škrábanec! Kdo je další?!
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Druhý dech“ V (general_to_character_own)
59 att_trait_general_ability_all_war Level 1
„Válečný pokřik“ I
Jeho hlad po boji je neukojitelný, na ztráty nehledí.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]"Válečný pokřik" I (general_to_character_own)
Level 2
„Válečný pokřik“ II
Jeho hlad po boji je neukojitelný, na ztráty nehledí.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Válečný pokřik“ II (general_to_character_own)
Level 3
„Válečný pokřik“ III
Jeho hlad po boji je neukojitelný, na ztráty nehledí.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Válečný pokřik“ III (general_to_character_own)
Level 4
„Válečný pokřik“ IV
Jeho hlad po boji je neukojitelný, na ztráty nehledí.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Válečný pokřik“ IV (general_to_character_own)
Level 5
„Válečný pokřik“ V
Jeho hlad po boji je neukojitelný, na ztráty nehledí.
Povolí schopnost: [[col:yellow]]„Válečný pokřik“ V (general_to_character_own)
physical_bad
No. Trait Icon Name Effects
60 att_trait_agent_physical_all_innate_clumsy Level 1
Neohrabaný
Dvě levé ruce jsou lepší než žádné ruce.
Šance na úspěch: -5 % (character_to_character_own)
61 att_trait_agent_physical_all_innate_inbred Level 1
V rodině
Někteří lidé nemají obvyklý počet prarodičů.
Důvtip: -1 (character_to_character_own)
62 att_trait_agent_physical_all_innate_very_inbred Level 1
Nešťastný původ
Stanou-li se blízcí příbuzní rodiči, nebývá výsledek právě šťastný.
Autorita: -1 (character_to_character_own)
Důvtip: -2 (character_to_character_own)
63 att_trait_agent_physical_all_innate_very_very_inbred Level 1
Tupohlav
Udržovat čistou rodovou linii není vždycky ten nejlepší nápad.
Autorita: -2 (character_to_character_own)
Důvtip: -3 (character_to_character_own)
Bojový zápal: -1 (character_to_character_own)
64 att_trait_all_physical_all_unhealthy Level 1
Slabý
Nemoc prodělaná v dětství pronásleduje tohoto muže dodnes.
Sebeobrana agenta: -5 % šance na zranění útočníka (character_to_character_own)
Šance na přirozenou smrt: +10 % (general_to_character_own)
Level 2
Nemocný
„Jak říkala maminka, dbát o zdraví se vyplatí…“
Bojový zápal: -1 (character_to_character_own)
Sebeobrana agenta: -10 % šance na zranění útočníka (character_to_character_own)
Šance na přirozenou smrt: +20 % (general_to_character_own)
Level 3
Vetchý
Tohoto nebožáka vyčerpá pouhé sebrání meče.
Autorita: -1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: -2 (character_to_character_own)
Sebeobrana agenta: -15 % šance na zranění útočníka (character_to_character_own)
Šance na přirozenou smrt: +30 % (general_to_character_own)
65 att_trait_general_physical_all_blind Level 1
Slepý
Tato osoba ztratila zrak a byla pohlcena světem temnoty.
Autorita: -5 (general_to_character_own)
Důvtip: -5 (general_to_character_own)
Bojový zápal: -5 (general_to_character_own)
66 att_trait_general_physical_all_eunuch Level 1
Eunuch
Tohoto muže ocení ta žena, která ve sňatku touží po květech, nikoliv po dětech.
Nemůže mít děti (general_to_character_own)
Osobní vliv: -1 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
67 att_trait_general_physical_all_infertile Level 1
Povadlý
Tento muž si zkrátka špatně vybírá své postelové partnerky. To je ono. Ach, ano.
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: -30 % (general_to_character_own)
Level 2
Ochablý
Tento muž nejspíše nové pokolení na svět nepřivede.
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Bojový zápal: -1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: -60 % (general_to_character_own)
Osobní vliv: -1 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Level 3
Neplodný
Plození dětí není zrovna to, v čem by jeho slabiny vynikaly.
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Bojový zápal: -1 (general_to_character_own)
Nemůže mít děti (general_to_character_own)
Osobní vliv: -2 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
68 att_trait_general_physical_all_innate_deformed Level 1
Znetvořený
„Nejsem zvíře!“
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Morálka nepřítele: -5 (zdejší oblast)
Veřejný pořádek: -1 (provincie s guvernérem)
69 att_trait_general_physical_all_innate_ugly Level 1
Domácký
„Matka mě měla ráda. Myslím…“
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Šance na početí dětí: -10 % (general_to_character_own)
70 att_trait_general_physical_all_maimed_arm Level 1
Zmrzačená ruka
Musí teď zkrátka velet vleže.
Útok zblízka: -10 pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
71 att_trait_general_physical_all_maimed_leg Level 1
Pajdá nohou
Musí teď zkrátka velet vleže.
Šance na úspěch nepřátelského agenta: +15 % (general_to_character_own)
Rychlost pohybu v průběhu tažení: -15 % (pouze armáda)
personality_neutral
No. Trait Icon Name Effects
72 att_trait_all_personality_all_choleric Level 1
Cholerik
Tohoto muže je snadné popudit, naštvat a rozzuřit. A své nepřátele si pamatuje. Ach, ano…
Důvtip: -1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: +1 (character_to_character_own)
73 att_trait_all_personality_all_drink Level 1
Násoska
Troška vína nikdy nikomu neublížila.
Autorita: +1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: +1 (character_to_character_own)
Level 2
Opilec
Zasměj se a svět se bude smát s tebou, až se poliješ.
Důvtip: -1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: +2 (character_to_character_own)
Level 3
Otrok pití
„Pijte! Pijte! Proč nepijete, vy parchanti?“
Autorita: -1 (character_to_character_own)
Důvtip: -2 (character_to_character_own)
74 att_trait_all_personality_all_melancholic Level 1
Melancholik
Smích, a to ani ten škodolibý, není tomuto starému mrzoutovi blízký.
Autorita: +1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: -1 (character_to_character_own)
75 att_trait_all_personality_all_phlegmatic Level 1
Flegmatik
Tohoto chladného a nepříjemného muže je si těžké oblíbit.
Autorita: -1 (character_to_character_own)
Důvtip: +1 (character_to_character_own)
76 att_trait_all_personality_all_sanguine Level 1
Sangvinik
Lhostejný výraz skrývá mnoho pocitů.
Důvtip: +1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: -1 (character_to_character_own)
77 att_trait_all_personality_all_sober Level 1
Střízlivý
Víno chutná dobře, tento muž to ale nikdy nepozná.
Autorita: +1 (character_to_character_own)
Důvtip: +1 (character_to_character_own)
Level 2
Střídmý
Střízlivé uvažování je podstatou jeho života.
Důvtip: +2 (character_to_character_own)
Bojový zápal: +1 (character_to_character_own)
Level 3
Bolestně abstinující
„Pod mojí střechou se nebudeme chovat jako oplzlí, lascivní opilci koupající se ve vlastních zvratkách!“
Autorita: -1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: +2 (character_to_character_own)
78 att_trait_general_personality_all_girls Level 1
Zamilovaný
„Tu jsem měl. Tu taky. Tu taky. Dvakrát. I její mámu…“
Autorita: +1 (general_to_character_own)
Šance na početí nemanželských dětí: +5 % (general_to_character_own)
Level 2
Neukojitelný
„Pokračuj, pokračuj, pokračuj, pokračuj. To zvládneš. To zvládneš, to zvládneš, to zvládneš.“
Autorita: +1 (general_to_character_own)
Důvtip: -1 (general_to_character_own)
Šance na početí nemanželských dětí: +10 % (general_to_character_own)
Level 3
Naprosto neukojitelný
„Jejda, ahoj. Cink. Cink. Nemáš ty štěstí?“
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Důvtip: -2 (general_to_character_own)
Šance na početí nemanželských dětí: +15 % (general_to_character_own)
79 att_trait_ruler_personality_all_harsh Level 1
Drsňák
Laskavost je slabost.
Veřejný pořádek: -1 (všechny provincie)
Level 2
Mučitel
„Použij svorky. Ty malé svorky. Ty s těmi zuby.“
Oddanost: +1 (všechny vlastní postavy)
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -2 (všechny provincie)
Level 3
Krutovládce
„Tvoje bolest, tvoje zoufalství… chutnají mi jako slazené víno.“
Oddanost: -1 (všechny vlastní postavy)
Soudržnost: -2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -3 (všechny provincie)
80 att_trait_ruler_personality_all_kind Level 1
Laskavý
Laskavost není slabost. Laskavost je přednost.
Veřejný pořádek: +1 (všechny provincie)
Level 2
Ohleduplný vládce
„Každý hlupák může páchat zlo. Já chci být lepší než hlupák.“
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +2 (všechny provincie)
Level 3
Dobročinný
„Chci být na svůj lid hodný. Je mi pak věrnější.“
Korupce: +10 % k aktuální hodnotě (celá frakce)
Soudržnost: +4 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +3 (všechny provincie)
81 att_trait_ruler_personality_all_miser Level 1
Opatrný na peníze
„Peníze nerostou na stromech, ani neplavou v moři!“
Bohatství: +5 % ze všech budov (všechny provincie)
Level 2
Skoupý
„Proč bych vytahoval měšec? K čemu by to bylo?“
Bohatství: +10 % ze všech budov (všechny provincie)
Veřejný pořádek: -1 (všechny provincie)
Level 3
Lakomec
„Peníze utrácím jen velmi nerad. Vždy je to jen zbytečné plýtvání!“
Korupce: +10 % k aktuální hodnotě (celá frakce)
Bohatství: +15 % ze všech budov (všechny provincie)
Veřejný pořádek: -1 (všechny provincie)
82 att_trait_ruler_personality_all_paranoid Level 1
Dělá si starosti
„Sledují mě. Úplně všude. A nemyslím tím sluhy.“
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -5 % (general_to_character_own)
Level 2
Znepokojený
„Támhle! Za tím gobelínem! A támhle! Prostě všude!“
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -10 % (general_to_character_own)
Oddanost: -1 (všechny vlastní postavy)
Level 3
Obávaný
„Mám spoustu nepřátel. Víc, než kolik spočítáš. A to jen uvnitř těchhle zdí!“
Autorita: -2 (general_to_character_own)
Důvtip: -1 (general_to_character_own)
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -15 % (general_to_character_own)
Oddanost: -2 (všechny vlastní postavy)
83 att_trait_ruler_personality_all_spender Level 1
Rozdavačný
„Štědrost těší nejen mě, ale i bohy.“
Bohatství: -5 % ze všech budov (všechny provincie)
Level 2
Příliš štědrý
„K čemu jsou peníze, když zahálí v mém měšci?“
Bohatství: -10 % ze všech budov (všechny provincie)
Veřejný pořádek: +1 (všechny provincie)
Level 3
Skrblík
„Dejte mu tady menší měšec od cesty, ať ví, komu má být věrný!“
Korupce: +10 % k aktuální hodnotě (celá frakce)
Bohatství: -15 % ze všech budov (všechny provincie)
Veřejný pořádek: +2 (všechny provincie)
admin_good
No. Trait Icon Name Effects
84 att_trait_general_government_all_admin_good Level 1
Úředník
Tento muž si podmaní mnohé další, aby s jejich pomocí dosáhl nemožného.
Autorita: +1 (je-li guvernér)
Daňová sazba: +4 % (provincie s guvernérem)
Level 2
Dobrý úředník
Dobrá státní správa je jako čerstvý vzduch. Když chybí, rychle si toho všimneme.
Autorita: +2 (je-li guvernér)
Daňová sazba: +8 % (provincie s guvernérem)
Level 3
Zkušený úředník
Tento člověk je tak výkonný, až se lidé diví, co celý den dělá.
Autorita: +3 (je-li guvernér)
Daňová sazba: +12 % (provincie s guvernérem)
85 att_trait_general_government_all_architect Level 1
Stavitel
Velké stavby, pnoucí se vzhůru, o svém staviteli cosi vypovídají.
Náklady na stavbu: -5 % (provincie s guvernérem)
Level 2
Budovatel
„Budu vzpomínán jako stavitel, ne vrah!“
Náklady na stavbu: -10 % (provincie s guvernérem)
Level 3
Architekt
„Moje plány přetrvají tisíce let!“
Náklady na stavbu: -15 % (provincie s guvernérem)
86 att_trait_general_government_all_farmer Level 1
Hospodář
Plnému žaludku upnutý pás s mečem nesvědčí.
Bohatství: +10 % ze zemědělských budov (provincie s guvernérem)
Level 2
Statkář
Neobdělávaná půda je stejně zbytečná, jako dno oceánu.
Bohatství: +20 % ze zemědělských budov (provincie s guvernérem)
Level 3
Velkostatkář
Dobře obhospodařovaná půda je základem bohatství.
Bohatství: +30 % ze zemědělských budov (provincie s guvernérem)
87 att_trait_general_government_all_government_heritage Level 1
Syn guvernéra
Když jeho otec spravoval provincie, sledoval každý jeho krok.
Veřejný pořádek: +1 (provincie s guvernérem)
88 att_trait_general_government_all_miner Level 1
Kopáč
„Říkej si, co chceš. Poklady svých dolů si řádně užiji.“
Bohatství: +10 % z průmyslových budov (provincie s guvernérem)
Level 2
Těžmistr
Pod zemí je ukryto nesmírné bohatství.
Bohatství: +20 % z průmyslových budov (provincie s guvernérem)
Level 3
Důlní expert
Matka Země vydá své poklady tomu, kdo je dost chytrý, aby je našel.
Bohatství: +30 % z průmyslových budov (provincie s guvernérem)
89 att_trait_general_government_all_trader Level 1
Kupec
„Díky obchodu, ty hlupáku, můžeme za tohle všechno zaplatit!“
Bohatství: +10 % z obchodních budov (provincie s guvernérem)
Level 2
Obchodník
Tento muž zná cenu všeho, ale hodnotu ničeho.
Bohatství: +20 % z obchodních budov (provincie s guvernérem)
Level 3
Skvělý obchodník
„No tak! Smlouvej! Takovou cenu to nemá!“
Bohatství: +30 % z obchodních budov (provincie s guvernérem)
90 att_trait_general_government_all_warmonger Level 1
Schvaluje válku
„Přeneseme válku na jejich půdu. Před jejich vlastní brány.“
Soudržnost: +1 za každou souběžnou válku se sousedskou frakcí (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +1 za každou souběžně probíhající válku se sousedními frakcemi (provincie s guvernérem)
Level 2
Válkychtivec
„Jak se přesvědčíš, mladíku, válka prospívá všemu!“
Soudržnost: +2 za každou souběžnou válku se sousedskou frakcí (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +2 za každou souběžně probíhající válku se sousedními frakcemi (provincie s guvernérem)
Level 3
Vraždící maniak
„Prostá jejich existence je pro nás hrozbou. Všechny je musíme vymazat z povrchu zemského!“
Soudržnost: +3 za každou souběžnou válku se sousedskou frakcí (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +3 za každou souběžně probíhající válku se sousedními frakcemi (provincie s guvernérem)
91 att_trait_general_government_civilised_politician Level 1
Politické zvíře
Tohoto muže baví politikaření, a proto je v něm dobrý.
Osobní vliv: +1 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Cena za politickou akci: -5 % osobního vlivu (general_to_character_own)
Level 2
Politik
Autorita z tohoto muže vyzařuje přirozeně, a on ji s chutí využívá.
Osobní vliv: +2 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Cena za politickou akci: -10 % osobního vlivu (general_to_character_own)
Level 3
Politik lidu
Přesvědčivost a otevřenost jsou mocné zbraně.
Osobní vliv: +3 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Cena za politickou akci: -15 % osobního vlivu (general_to_character_own)
92 att_trait_ollam_ri_wisdom Level 1
Bystrost Ollama Ri
Mysl jako oceán, prastará a nepochopitelná.
Korupce: -30 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Zkušenosti jednotky: +3 pro všechny rekruty (provincie s guvernérem)
Cena údržby: -15 % pro všechny jednotky (místní provincie)
Rychlost výzkumu: +15 % (celá frakce)
93 att_trait_ruler_government_all_negotiator Level 1
Zlatoústý
Tento muž měl vždy cit pro taktní a diplomatické vystupování.
Příjmy z obchodu: +10 % k tarifům obchodních dohod (character_to_faction_unseen)
Level 2
Diplomatický tón
Tento muž umí druhé přesvědčit a docílit rozumného kompromisu.
Příjmy z obchodu: +20 % k tarifům obchodních dohod (character_to_faction_unseen)
Level 3
Skvělý vyjednavač
Takt, rafinovanost a znalost cizích jazyků dělají z tohoto muže skvělého diplomata.
Příjmy z obchodu: +30 % k tarifům obchodních dohod (character_to_faction_unseen)
94 att_trait_ruler_government_all_spymaster Level 1
Tajnůstkář
Nic tohoto muže nepřitahuje víc než tajemství druhých.
Náklady na naverbování agenta: -10 % (všechny provincie)
Level 2
Mistr špeh
Tento muž má oči a uši všude.
Cena za činnost agenta: -10 % (všechny postavy)
Náklady na naverbování agenta: -20 % (všechny provincie)
Level 3
Mistr tajemství
Vševidoucí oko přijde moudrému vládci k užitku.
Cena za činnost agenta: -20 % (všechny postavy)
Šance na úspěch: +5 % (všechny postavy)
Náklady na naverbování agenta: -30 % (všechny provincie)
95 att_trait_ruler_government_all_taxman Level 1
Daňový úředník
„Lidé se tak… honí za penězi. Koneckonců, je na nich můj portrét.“
Daňová sazba: +2 % (všechny provincie)
Level 2
Odhadce
Dobrý vládce má výdaje. Proto máme daně.
Daňová sazba: +4 % (všechny provincie)
Veřejný pořádek: -1 (všechny provincie)
Level 3
Krutě efektivní
„Mám rád daně. Mám rád lidi, kteří platí daně. Včas.“
Daňová sazba: +6 % (všechny provincie)
Veřejný pořádek: -2 (všechny provincie)
military_good
No. Trait Icon Name Effects
96 att_trait_general_government_all_military_admin Level 1
Písmoznalec
Meče a boty jsou potřebné, vojskem ale hýbou rozkazy.
Náklady na naverbování: -5 % (vojsko pod tvým velením)
Level 2
Úřednický odborník
„U mě jsou v dobrých rukách… Své meče dostanete.“
Náklady na naverbování: -10 % (vojsko pod tvým velením)
Rychlost výzkumu: +2 % pro vojenské vynálezy (celá frakce)
Level 3
Vojenský sekretář
Armáda pochoduje na svém žaludku, ale běhá na lejstrech.
Náklady na naverbování: -15 % (vojsko pod tvým velením)
Rychlost výzkumu: +4 % pro vojenské vynálezy (celá frakce)
Kapacita verbování vojska: +1 (provincie s guvernérem)
Kapacita verbování námořnictva: +1 (provincie s guvernérem)
97 att_trait_general_military_all_disciplinarian_good Level 1
Organizátor
Říká se, že jediné, čeho by se člověk měl bát, je strach sám. To je samozřejmě omyl, jak sám brzy zjistíš!"
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
Level 2
Vůdce
„Postavte ty latríny do soumraku, jinak budete kopat za tmy!“
Zkušenosti jednotky: +1 pro všechny rekruty (vojsko pod tvým velením)
Soudržnost: +4 (vojsko pod tvým velením)
Level 3
Utlačovatel
„Řekl jsem ‚skočte!‘, vy patetičtí malí nevděčníci!“
Zkušenosti jednotky: +2 pro všechny rekruty (vojsko pod tvým velením)
Soudržnost: -2 (vojsko pod tvým velením)
98 att_trait_general_military_all_fighter Level 1
Dobrý bojovník
Tento muž se o sebe v boji umí postarat.
Útok zblízka: +5 pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Obrana při boji zblízka: +5 pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Level 2
Vynikající bojovník
Tento muž nesmí chybět u žádné bitvy. Ujisti se, že vždy stojí na tvé straně.
Útok zblízka: +10 pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Obrana při boji zblízka: +10 pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Level 3
Bojmistr
Bojové umění tohoto muže je proslulé.
Útok zblízka: +15 pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Obrana při boji zblízka: +15 pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
99 att_trait_general_military_all_high_casualties Level 1
Rudá řeka
Tento muž má rád pohled na krev. Zejména krev nepřátel.
Zranění při boji zblízka: +5 % (vojsko pod tvým velením)
Zranění střelbou: +5 % (vojsko pod tvým velením)
Level 2
Krvelačný
Tento muž se vyžívá v krveprolití. Jen pro ten pocit.
Zranění při boji zblízka: +10 % (vojsko pod tvým velením)
Zranění střelbou: +10 % (vojsko pod tvým velením)
Level 3
Zajatce neberte!
Zajatci? Příživníci! Jen další hladové krky!
Zranění při boji zblízka: +15 % (vojsko pod tvým velením)
Zranění střelbou: +15 % (vojsko pod tvým velením)
100 att_trait_general_military_all_looter Level 1
Lupič
Kořist vítězům.
Příjmy z rabování: +3 % (vojsko pod tvým velením)
Zisky z rabování: +1 % (general_to_character_own)
Příjmy z plenění: +2 % (general_to_character_own)
Level 2
Řezník
Okrádání padlých tohoto muže neuspokojuje.
Příjmy z rabování: +6 % (vojsko pod tvým velením)
Zisky z rabování: +2 % (general_to_character_own)
Příjmy z plenění: +4 % (general_to_character_own)
Level 3
Ničitel
Proč hned mezi přáteli mluvit o genocidě?
Příjmy z rabování: +12 % (vojsko pod tvým velením)
Zisky z rabování: +3 % (general_to_character_own)
Příjmy z plenění: +6 % (general_to_character_own)
101 att_trait_general_military_all_military_heritage Level 1
Vojenský odkaz
Na vojenských taženích se svým otcem vyrůstal mezi vojáky a zná jejich řemeslo.
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
102 att_trait_general_military_all_noctophilia Level 1
Milovník tmy
Lidé se tmy bojí. Tento muž ne.
Velitelská aura: +15 % při boji v noci (general_to_character_own)
Level 2
Noční pták
Přijde noc a on je sám a ztracený ve světě snů a stínů.
Morálka: +5 během nočních bitev (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +30 % při boji v noci (general_to_character_own)
Level 3
Nyktofil
Narodil se o půlnoci a zbožňuje čas před rozedněním…
Morálka: +10 během nočních bitev (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % při boji v noci (general_to_character_own)
103 att_trait_general_military_all_strategist Level 1
Vyzná se ve válečnictví
Tento muž zná základy strategie a ví, že se ještě musí mnohému učit.
Důvtip: +1 (general_to_character_own)
Level 2
Stratég
Tento muž je znalcem strategie a dějin válečnictví.
Důvtip: +2 (general_to_character_own)
Level 3
Mistr stratég
Válečnické dovednosti tomuto muži mnozí závidějí.
Důvtip: +3 (general_to_character_own)
104 att_trait_general_military_all_survivor Level 1
Přeživší
Co tě nezabije, to tě rozbrečí.
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -5 % (general_to_character_own)
Zbroj: +10 % pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Level 2
Téměř nezranitelný
Tento muž má nos na nebezpečí. Vycítí, když je něco špatně.
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -10 % (general_to_character_own)
Zbroj: +20 % pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Level 3
Nelze ho zabít
Střely a šípy ohavného osudu tohoto muže zcela minuly.
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -15 % (general_to_character_own)
Zbroj: +30 % pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
105 att_trait_general_military_all_tactician Level 1
Vyzná se v bitvách
Tento muž studoval teorii bitevního velení.
Důvtip: +1 (je-li velitel)
Level 2
Taktik
Díky soustavnému studiu slavných bitev má tento muž skvělé povědomí o vojenské taktice.
Důvtip: +2 (je-li velitel)
Level 3
Mistr taktik
Encyklopedické znalosti spisů o taktice dávají tomuto muži v boji výhodu.
Důvtip: +3 (je-li velitel)
106 att_trait_general_military_barbarian_berserker Level 1
Štítolamač
„Grrrrrrrr! Rudá mlha je tady! Pusťte je na mě!“
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Bonus k útoku na zteč: +5 % pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Level 2
Sekerník
Pozor, kdykoliv tohoto muže popadne šílený záchvat zuřivosti a má přitom v ruce sekyru.
Bojový zápal: +2 (general_to_character_own)
Bonus k útoku na zteč: +10 % pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
Level 3
Zuřivec
Takže tenhle muž: vidíte-li ho přicházet, utíkejte. Prostě utíkejte. Rychle!
Bojový zápal: +3 (general_to_character_own)
Bonus k útoku na zteč: +15 % pro velitelskou jednotku (general_to_character_own)
107 att_trait_ollam_ri_judgement Level 1
Spravedlnost Ollama Ri
Čepel jako soumrak sám, rychlá a neúprosná.
Bonus k čelnímu útoku: +10 % (pouze armáda)
Míra únavy: -15 % (pouze armáda)
Velitelská aura: +50 % (general_to_character_own)
108 bel_trait_mission_payload_battle_hardened_narses Level 1
Osobně vybraný
Tohoto muže osobně vybíral císař, jeho vůdcovské schopnosti jsou dokonalé.
Morálka nepřítele: -3 (vojsko pod tvým velením)
Obrana při boji zblízka: +5 (vojsko pod tvým velením)
Morálka: +3 (vojsko pod tvým velením)
109 bel_trait_mission_payload_supreme_commander_belisarius Level 1
Vrchní velitel
Dělit se o velení znamená předem prohraný boj. Belisarius zůstane ve velení sám.
Bonus k čelnímu útoku: +5 % (vojsko pod tvým velením)
Útok zblízka: +5 (vojsko pod tvým velením)
Velitelská aura: +50 % (vojsko pod tvým velením)
agent_action
No. Trait Icon Name Effects
110 att_trait_champion_actions_all_arson Level 1
Žhář
„Jak přinutíš otroka, aby udělal ‚uíííí‘?“
Poškodit budovu: +10 % k poškození (character_to_character_own)
Level 2
Žhář
Je třeba se věnovat ožehavým záležitostem.
Sabotovat vojsko: -10 % střeliva (character_to_character_own)
Sabotovat vojsko: -10 % brnění (character_to_character_own)
Sabotovat vojsko: -10 % poškození v kontaktním boji a střelbou (character_to_character_own)
Poškodit budovu: +20 % k poškození (character_to_character_own)
Level 3
Pyrofil
Plameny jsou krásné.
Sabotovat vojsko: -20 % střeliva (character_to_character_own)
Sabotovat vojsko: -20 % brnění (character_to_character_own)
Sabotovat vojsko: -20 % poškození v kontaktním boji a střelbou (character_to_character_own)
Poškodit budovu: +30 % k poškození (character_to_character_own)
Poškodit hradby: +1 k proražení hradeb (character_to_character_own)
111 att_trait_champion_actions_all_callous Level 1
Nelítostný
Neštěstí druhých s tímto mužem nic nedělá.
Vyplenění sídla: +5 % poškození (character_to_character_own)
Level 2
Bezcitný
Někteří lidé mají zkrátka srdce z kamene.
Vyplenění sídla: +10 % poškození (character_to_character_own)
Poškodit budovu: +15 % k poškození (character_to_character_own)
Level 3
Zatvrzelý
Umlčte někdo to ufňukané děcko…
Výpad: +5 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Vyplenění sídla: +15 % poškození (character_to_character_own)
Poškodit budovu: +30 % k poškození (character_to_character_own)
112 att_trait_champion_actions_all_cruel Level 1
Odrazující
Občas stačí pověst násilníka.
Past: +5 % k šanci na zastavení cíle (character_to_character_own)
Level 2
Zastrašující
Neboj se, neublížím ti. Skoro.
Nátlak: +5 % k šanci na přesvědčení cíle (character_to_character_own)
Past: +10 % k šanci na zastavení cíle (character_to_character_own)
Level 3
Hrozivý
Stačí svraštit obočí a lidem se svírá žaludek.
Nátlak: +10 % k šanci na přesvědčení cíle (character_to_character_own)
Past: +15 % k šanci na zastavení cíle (character_to_character_own)
Záškodnická činnost: -1 k náborové kapacitě (character_to_character_own)
113 att_trait_champion_actions_all_guerrilla_activity Level 1
Povstalec
„Útočím tam, kde to nepřítel nečeká.“
Napadení vojska: +5 % způsobené ztráty (character_to_character_own)
Level 2
Partyzán
„Nebojuji proti přednostem svého nepřítele, ale proti jeho slabinám.“
Napadení vojska: +10 % způsobené ztráty (character_to_character_own)
Vojenské zásobování: +1 k rychlosti doplňování stavů (character_to_character_own)
Level 3
Hrůza v temnotách
Temnota ukrývá tisíce dýk.
Harcování: +25 % způsobené ztráty (character_to_character_own)
Napadení vojska: +15 % způsobené ztráty (character_to_character_own)
Vojenské zásobování: +2 k rychlosti doplňování stavů (character_to_character_own)
114 att_trait_champion_actions_all_instructor Level 1
Lékař
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Vojenský výcvik: +4 zkušenosti za tah (character_to_character_own)
Level 2
Tyran
Cvičení je jako rituál! Rituál bohům války!
Vojenský výcvik: +8 zkušenosti za tah (character_to_character_own)
Do zbraně: +1 k náborové kapacitě (character_to_character_own)
Level 3
Puntičkář
Muži ho nenávidí, ale udělají, co se jim řekne.
Vojenský výcvik: +12 zkušenosti za tah (character_to_character_own)
Do zbraně: +2 k náborové kapacitě (character_to_character_own)
Nátlak: +5 % k šanci na přesvědčení cíle (character_to_character_own)
115 att_trait_champion_actions_all_violent Level 1
Špinavá čepel
Proč ho čistit?
Harcování: +5 % způsobené ztráty (character_to_character_own)
Level 2
Zbrocený krví
Někteří válečníci zkrátka nevědí, kdy přestat.
Harcování: +10 % způsobené ztráty (character_to_character_own)
Výpad: +25 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Level 3
Zakrvácený
"Pro lásku boží! On už je vážně mrtvý!
Harcování: +15 % způsobené ztráty (character_to_character_own)
Výpad: +50 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Záškodnická činnost: -1 k náborové kapacitě (character_to_character_own)
116 att_trait_priest_actions_all_betray Level 1
Zištný
Někteří lidé by za vidinu povýšení prodali vlastní matku.
Zrada: +5 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Level 2
Proradný
Těm, kteří lžou, se nedá věřit.
Zrada: +10 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Narušit zabezpečení: -1 k zabezpečení (character_to_character_own)
Level 3
Zrádce
Vše dobré je pryč. Zůstala jen zrada.
Narušit velení: -1 k velitelovým vlastnostem (character_to_character_own)
Zrada: +15 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Narušit zabezpečení: -2 k zabezpečení (character_to_character_own)
117 att_trait_priest_actions_all_devout Level 1
Pobožný
Bůh, národ, rodiče, rod. Přesně v tomhle pořadí.
Šířit víru: +2 k náboženskému vlivu (character_to_character_own)
Level 2
Spravedlivý
„A jeho slovo umlčí navěky ty, kteří se postaví právu.“
Šířit nesnášenlivost: +15 % k náboženským nepokojům (character_to_character_own)
Šířit víru: +4 k náboženskému vlivu (character_to_character_own)
Level 3
Fanatik
„Neboť Ďábel tasí devítibřitý meč. Devítibřitý! Ne dvou nebo pěti nebo sedmi, ale devítibřitý!“
Kázat o konci světa: -5 k morálce (character_to_character_own)
Šířit nesnášenlivost: +30 % k náboženským nepokojům (character_to_character_own)
Šířit víru: +6 k náboženskému vlivu (character_to_character_own)
118 att_trait_priest_actions_all_doomsayer Level 1
Všetečný
Tento muž se až příliš zajímá o věci, do kterých mu nic není.
Narušit zabezpečení: -1 k zabezpečení (character_to_character_own)
Level 2
Provokatér
Slova mají větší váhu než kámen.
Narušit zabezpečení: -2 k zabezpečení (character_to_character_own)
Šířit nesnášenlivost: +15 % k náboženským nepokojům (character_to_character_own)
Level 3
Zvěstovatel zkázy
„Je konec. Nemáme šanci!“
Kázat o konci světa: +5 k morálce (character_to_character_own)
Narušit zabezpečení: -3 k zabezpečení (character_to_character_own)
Šířit nesnášenlivost: +30 % k náboženským nepokojům (character_to_character_own)
119 att_trait_priest_actions_all_firebrand Level 1
Lidumil
„Když mluvím, lidé poslouchají. Vidíš?“
Podněcovat nesouhlas: -5 k veřejnému pořádku (character_to_character_own)
Level 2
Vůdce spiklenců
„Nemusí to tak být, bratři moji!“
Podnítit vzpouru: -5 k soudržnosti (character_to_character_own)
Podněcovat nesouhlas: -10 k veřejnému pořádku (character_to_character_own)
Level 3
Buřič
„Povstaňte, bratři! Společně vybudujeme novou budoucnost!“
Podnítit vzpouru: -10 k soudržnosti (character_to_character_own)
Narušit zabezpečení: -1 k zabezpečení (character_to_character_own)
Podněcovat nesouhlas: -15 k veřejnému pořádku (character_to_character_own)
120 att_trait_priest_actions_all_propagandist Level 1
Vypravěč příběhů
Obratná mluva je užitečnou dovedností.
Povzbudit obyvatelstvo: +5 k veřejnému pořádku (character_to_character_own)
Level 2
Prostředník
„Jde jen o to, aby to lidé pochopili…“
Povzbudit vojsko: +5 k soudržnosti (character_to_character_own)
Povzbudit obyvatelstvo: +10 k veřejnému pořádku (character_to_character_own)
Level 3
Propagandista
„Mluvíš o masakru. Já tomu říkám bezvýznamná šarvátka.“
Povzbudit vojsko: +10 k soudržnosti (character_to_character_own)
Povzbudit obyvatelstvo: +15 k veřejnému pořádku (character_to_character_own)
Přesvědčit: +5 % k šanci na přesvědčení cíle (character_to_character_own)
121 att_trait_priest_actions_all_seeds_of_doubt Level 1
Pochyby a nesouhlas
„Určitě je to rozumné?“
Narušit velení: -1 k velitelovým vlastnostem (character_to_character_own)
Level 2
Šepot v temnotách
„Z důvěryhodného zdroje vím, že…“
Narušit velení: -2 k velitelovým vlastnostem (character_to_character_own)
Zmást: +5 % k šanci na zastavení cíle (character_to_character_own)
Level 3
Podvratný činitel
„Copak bych ti lhal, příteli? Lhal bych?“
Narušit velení: -3 k velitelovým vlastnostem (character_to_character_own)
Zmást: +10 % k šanci na zastavení cíle (character_to_character_own)
Narušit zabezpečení: -1 k zabezpečení (character_to_character_own)
122 att_trait_spy_actions_all_contaminator Level 1
Falešný dodavatel
Ty sušenky nejezte, myslím, že jsou zkažené.
Zničit zásoby: -10 % k únavě (character_to_character_own)
Level 2
Falešný proviantní důstojník
Další postup nejspíš povede hlavně směrem k latrínám…
Zmást vojsko: -10 % k dosahu (character_to_character_own)
Zničit zásoby: -20 % k únavě (character_to_character_own)
Level 3
Akreditovaný zásobovač
Přinejhorším? Průjem. Přinejlepším? Bude po nich!
Zmást vojsko: -20 % k dosahu (character_to_character_own)
Zničit zásoby: -30 % k únavě (character_to_character_own)
Zničení zásob: -10 k výrobě potravin. (character_to_character_own)
123 att_trait_spy_actions_all_corrupt Level 1
Zkorumpovaný
„Jsem rád, když mám navrch. Ale to asi každý, no ne?“
Využít úplatky: +10 % k ukradeným úplatkům (character_to_character_own)
Level 2
Defraudant
„Můj měšec to zlato jen na chvíli schoval.“
Využít úplatky: +20 % k ukradeným úplatkům (character_to_character_own)
Zdržení pracovních sil: +1 k době výstavby (character_to_character_own)
Level 3
Nemorální
Dobro a zlo: dvě strany stejné utracené zlaté mince.
Zmást: +5 % k šanci na zastavení cíle (character_to_character_own)
Využít úplatky: +30 % k ukradeným úplatkům (character_to_character_own)
Zdržení pracovních sil: +2 k době výstavby (character_to_character_own)
124 att_trait_spy_actions_all_infiltrate Level 1
Poctivý obličej
Člověka s upřímným výrazem lidé nepodezírají.
Proniknutí: -5 % k šanci na odhalení (character_to_character_own)
Level 2
Nevýrazný obličej
Tato osoba umí splynout i s tím nejnevýraznějším kobercem.
Výzvědy: +1 k odhalení cílů (character_to_character_own)
Proniknutí: -10 % k šanci na odhalení (character_to_character_own)
Level 3
Bez tváře
„Svou tvář měním stejně snadno, jako druzí oblečení.“
Výzvědy: +2 k odhalení cílů (character_to_character_own)
Vražda: +5 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Proniknutí: -15 % k šanci na odhalení (character_to_character_own)
125 att_trait_spy_actions_all_investigator Level 1
Vyšetřovatel
Tento agent si pikle a intriky užívá.
Vyšetřit korupci: -5 % k úplatkářství (character_to_character_own)
Level 2
Vyděrač
„Nesu psaní. Taková, která nikdo nesmí číst…“
Vyšetřit korupci: -10 % k úplatkářství (character_to_character_own)
Využít úplatky: +10 % k ukradeným úplatkům (character_to_character_own)
Level 3
Hrdlořez
„Lidé jsou většinou velmi ochotní, když mají kudlu na krku…“
Vyšetřit korupci: -15 % k úplatkářství (character_to_character_own)
Vydírání: +5 % k šanci na přesvědčení cíle (character_to_character_own)
Využít úplatky: +20 % k ukradeným úplatkům (character_to_character_own)
126 att_trait_spy_actions_all_poison Level 1
Dodavatel jedů
„Nepáchne ta voda tak trochu… no, však víš? Divně?“
Vražda: +5 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Level 2
Geniální travič
Můžeš hodit mrtvého koně do vody, ale ostatní už pak nepřinutíš, aby ji pili.
Zničit zásoby: -5 % k únavě (character_to_character_own)
Vražda: +10 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Level 3
Mistr jedů
Lidé bez vody svůj názor až překvapivě rychle mění.
Zničit zásoby: -10 % k únavě (character_to_character_own)
Vražda: +15 % k šanci na zabití cíle (character_to_character_own)
Zničení zásob: -10 k výrobě potravin. (character_to_character_own)
127 att_trait_spy_actions_all_scout Level 1
Zvěd
Mnoho mužů. Spěchali. Tři z nich kulhali…
Čelní průzkum: +5 % k dosahu (character_to_character_own)
Level 2
Zkušený zvěd
Každé ohnuté stéblo trávy vypráví svůj vlastní příběh.
Čelní průzkum: +10 % k dosahu (character_to_character_own)
Výzvědy: +1 k odhalení cílů (character_to_character_own)
Level 3
Sokolí oko
Pronikavému zraku neunikne žádný nepřítel.
Čelní průzkum: +15 % k dosahu (character_to_character_own)
Výzvědy: +2 k odhalení cílů (character_to_character_own)
Zmást vojsko: -10 % k dosahu (character_to_character_own)
personality_bad
No. Trait Icon Name Effects
128 att_trait_agent_personality_all_innate_stupid Level 1
Hlupák
„Promiň, brachu, žádné zázraky mezi ušima nečekej!“
Důvtip: -1 (character_to_character_own)
129 att_trait_agent_personality_all_mad Level 1
Ne tak úplně v pořádku
„Je to důležité? Bzzzz! Bzzzz! Dnes jsem ještě ani zdaleka nevyrobila dost medu! Bzzzz!“
Důvtip: -1 (character_to_character_own)
Level 2
Nebezpečný
„Líbí se mi tvoje oči. Máš moc pěkné oči. Velmi pěkné oči. Ano.“
Autorita: -1 (character_to_character_own)
Důvtip: -2 (character_to_character_own)
Level 3
Pomatený
„Jsem hrníček na garum – malej, ale šikovnej...“
Autorita: -2 (character_to_character_own)
Důvtip: -3 (character_to_character_own)
Bojový zápal: -1 (character_to_character_own)
130 att_trait_all_personality_all_atheist Level 1
Neví, co bude po smrti
„Pokaždé, když se modlím, říkám si, k čemu to je…“
Náboženský vliv: -2 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
Level 2
Nevěřící
„Věřit v boha? Proč bych to dělal?“
Náboženský vliv: -4 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
Level 3
Veřejný ateista
„Vypadám snad jako hlupák, co věří na velké, vousaté, rozzlobené chlapy na nebi?“
Veřejný pořádek: -1 (provincie s guvernérem)
Náboženský vliv: -6 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
131 att_trait_all_personality_all_easily_deceived Level 1
Snadno oklamaný
Tento muž je od přírody důvěřivý, čehož ostatní s chutí využívají.
Důvtip: -1 (character_to_character_own)
132 att_trait_all_personality_all_easily_distracted Level 1
Snadno zmatený
„Jé, podívej, támhle je mrak, co vypadá jako Hannibal! Ne, vážně!“
Autorita: -1 (character_to_character_own)
133 att_trait_all_personality_all_easily_trapped Level 1
Snadno polapitelný
Tento muž by si pasti nevšiml, ani kdyby na ní byla veliká výstražná cedule.
Bojový zápal: -1 (character_to_character_own)
134 att_trait_all_personality_all_innate_boring Level 1
Nudný
Raději si ukousat vlastní nohu, než trpět ve společnosti tohoto muže.
Autorita: -1 (character_to_character_own)
135 att_trait_all_personality_all_innate_irresolute Level 1
Váhavec
„Ano. Ne. Možná. Nevím!“
Bojový zápal: -1 (character_to_character_own)
136 att_trait_all_personality_all_lazy Level 1
Liknavec
Proč dnes dělat něco, co můžeme odložit na příští týden?
Bojový zápal: -1 (character_to_character_own)
Level 2
Lenoch
„Proč já? Ti otroci nemají nic na práci.“
Autorita: -1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: -2 (character_to_character_own)
Level 3
Nevšímavec
Kdyby mohl, posílá za sebe druhé i na záchod.
Autorita: -2 (character_to_character_own)
Důvtip: -1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: -3 (character_to_character_own)
137 att_trait_all_personality_all_lewd Level 1
Nechutný
Bezbřehé projevy zvrácenosti, skutečné či smyšlené, dříve nebo později stávají se nudnými.
Veřejný pořádek: -1 (provincie s guvernérem)
Level 2
Špinavec
Dokonce i bohové chtíče otáčejí se k tomuto zvrhlíkovi zády.
Veřejný pořádek: -2 (provincie s guvernérem)
Level 3
Oplzlý k neuvěření
I po kratičkém setkání s tímto odporným sprosťákem běží většina lidí do lázní, aby ze sebe tu špínu smyla.
Veřejný pořádek: -3 (provincie s guvernérem)
138 att_trait_all_personality_all_unlucky Level 1
Smolař
„Špatné místo, špatný čas. Co naděláš?“
Šance na úspěch: -5 % (character_to_character_own)
Level 2
Beznadějný
„Inu, za pokus to stálo, řekl bych.“
Šance na úspěch: -10 % (character_to_character_own)
Level 3
Prokletý
Jedna věc je „nemít štěstí“, druhá „být prokletý shůry“. Povšimněte si rozdílu.
Šance na úspěch: -15 % (character_to_character_own)
139 att_trait_general_personality_all_arse Level 1
Zvídavý
Jisté slasti těla si užijí jen někteří.
Šance na početí dětí: -20 % (general_to_character_own)
Level 2
Pyšný
„Dělá mi to dobře.“
Šance na početí dětí: -40 % (general_to_character_own)
Level 3
Všechno jedno
Na tom „kdo“ nebo „co“ nezáleží. Podstatné je obvykle „jak“.
Šance na početí dětí: -60 % (general_to_character_own)
140 att_trait_general_personality_all_bereaved Level 1
Zničený žalem
Zármutek sídlí v srdci tohoto muže od chvíle, kdy ztratil vše, co mu bylo drahé.
Bojový zápal: -1 (general_to_character_own)
Level 2
Vdovec
Má zlomené srdce. Nenávratně.
Důvtip: -1 (general_to_character_own)
Bojový zápal: -2 (general_to_character_own)
Level 3
Vše je ztraceno
Tento muž ztratil vše, na čem mu záleželo.
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Důvtip: -2 (general_to_character_own)
Bojový zápal: -3 (general_to_character_own)
141 att_trait_general_personality_all_cowardice Level 1
Bojácný
Tento muž utíká z bitvy dříve, než by to bylo nezbytně nutné.
Bojový zápal: -1 (general_to_character_own)
Šance na úspěch nepřátelského agenta: +5 % (general_to_character_own)
Level 2
Zbabělec
Strach tohoto muže v boji svazuje. Je to strach z boje.
Bojový zápal: -2 (general_to_character_own)
Šance na úspěch nepřátelského agenta: +10 % (general_to_character_own)
Soudržnost: -2 (vojsko pod tvým velením)
Level 3
Ustrašený
Tento muž proslul jako zbabělec. Je to pěkná slečinka.
Bojový zápal: -3 (general_to_character_own)
Šance na úspěch nepřátelského agenta: +15 % (general_to_character_own)
Soudržnost: -4 (vojsko pod tvým velením)
142 att_trait_general_personality_all_dishonest Level 1
Nedůvěryhodný
Tento muž ve lhaní zajde daleko. Tak daleko, jak ho jen onager dostřelí.
Korupce: +15 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Šance na početí nemanželských dětí: +5 % (general_to_character_own)
Level 2
Neupřímný
Věci jsou tím, čím se zdají být. Voda je mokrá. A tomuto muži se nedá věřit.
Korupce: +10 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Šance na početí nemanželských dětí: +10 % (general_to_character_own)
Oddanost: -1 (general_to_character_own)
Level 3
Velký lhář
Tento muž je tak ohavně falešný, že to snad ani není možné.
Korupce: +5 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Šance na početí nemanželských dětí: +15 % (general_to_character_own)
Oddanost: -2 (general_to_character_own)
143 att_trait_general_personality_all_feck Level 1
Hulvát
Silné kletby jsou součástí jeho „osobnosti“. Osobnosti hulváta.
Osobní vliv: -1 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Level 2
Sprosťák
Tento muž se v hovoru neobejde bez těch nejsprostších nadávek.
Osobní vliv: -2 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -1 (provincie s guvernérem)
Level 3
Odporný
Tento muž je takový sprosťák, až se zdá, že má místo pusy stoku.
Osobní vliv: -3 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Soudržnost: -2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -2 (provincie s guvernérem)
144 att_trait_general_personality_all_gambling Level 1
Nadšený hráč
Malá sázka, uděláme si to zajímavější…
Korupce: +5 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Level 2
Notorický hráč
Jednou jsi dole, jednou nahoře. Tomuto muži je to jedno.
Korupce: +10 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Level 3
Dítě Štěstěny
„Štěstěna se na mě usměje. Musí!“
Korupce: +15 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Oddanost: -1 (general_to_character_own)
145 att_trait_general_personality_all_innate_arrogant Level 1
Arogantní
„Jsem úžasnej! Opravdu, tomu ty nemůžeš rozumět.“
Osobní vliv: -2 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Oddanost: -1 (general_to_character_own)
146 att_trait_general_personality_all_innate_stupid Level 1
Hloupý
Upřímně, tento muž pobral rozumu jako velrybí omeleta.
Důvtip: -1 (general_to_character_own)
Oddanost: +1 (general_to_character_own)
147 att_trait_general_personality_all_mad Level 1
Ne úplně v pořádku
„Je to důležité? Bzzzz! Bzzzz! Dnes jsem ještě ani zdaleka nevyrobila dost medu! Bzzzz!“
Důvtip: -1 (general_to_character_own)
Level 2
Nebezpečný
„Líbí se mi tvoje oči. Máš moc pěkné oči. Velmi pěkné oči. Ano.“
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Důvtip: -2 (general_to_character_own)
Level 3
Pomatený
„Jsem hrníček na garum – malej, ale šikovnej...“
Autorita: -2 (general_to_character_own)
Důvtip: -3 (general_to_character_own)
Bojový zápal: -1 (general_to_character_own)
148 att_trait_general_personality_civilised_adulterer Level 1
Příležitostný nevěrník
„Pěkné šaty. Víc by jim to slušelo na podlaze mé ložnice.“
Šance na početí nemanželských dětí: +10 % (general_to_character_own)
Level 2
Nestoudný nevěrník
„Nebuď v těchle věcech tak provinční.“
Šance na početí nemanželských dětí: +20 % (general_to_character_own)
Level 3
Spas se, kdo můžeš!
„Jeho žena, velitelova žena, guvernérova žena. Všechny příjemně zprzněné…“
Šance na početí nemanželských dětí: +30 % (general_to_character_own)
149 att_trait_general_personality_not_barbarian_fears_barbarians Level 1
Obává se divošských barbarů
Ze spaní si jen tak blábolí.
Morálka: -10 proti barbarským královstvím (vojsko pod tvým velením)
150 att_trait_general_personality_not_barbarian_likes_barbarians Level 1
Má rád barbary
„Udělají to, co slíbí. Toho si vážím. Ale moc se nemyjí…“
Morálka: -5 proti barbarským královstvím (vojsko pod tvým velením)
151 att_trait_general_personality_not_eastern_fears_easterners Level 1
Obává se krutých východních národů
„Nalili mu do chřtánu roztavené zlato. Měl jsem naděláno, to ti povídám.“
Morálka: -10 proti východním říším (vojsko pod tvým velením)
152 att_trait_general_personality_not_eastern_likes_easterners Level 1
Má rád lidi z východu
„Parta rovných lidí. Krásné ženy. A ta falooda…“
Morálka: -5 proti východním říším (vojsko pod tvým velením)
153 att_trait_general_personality_not_nomad_fears_nomads Level 1
Obává se kočovnických nájezdníků
„Prý zabíjejí všechny zajatce. Raději bych padl na bojišti.“
Morálka: -10 proti kočovným kmenům (vojsko pod tvým velením)
154 att_trait_general_personality_not_nomad_likes_nomads Level 1
Má rád kočovníky
„Nejsou ve skutečnosti tak hrozní. Trošku páchnou, občas vraždí, ale jinak moc hodní lidé!“
Morálka: -5 proti kočovným kmenům (vojsko pod tvým velením)
155 att_trait_general_personality_not_roman_fears_romans Level 1
Obává se nemilosrdných Římanů
Při pouhém vyslovení slova „Říman“ polije tohoto muže studený pot.
Morálka: -10 proti Římanům (vojsko pod tvým velením)
156 att_trait_general_personality_not_roman_likes_romans Level 1
Má rád Římany
„Hrozná rasa, tihle Římani… Hrozná…“
Morálka: -5 proti Římanům (vojsko pod tvým velením)
157 att_trait_general_personality_not_roman_unpatriotic Level 1
Zahraniční zájmy
Tento muž má „zdravý zájem“ o kosmopolitní otázky.
Oddanost: -1 (general_to_character_own)
Level 2
Posedlost cizinou
Jedna věc je projevovat zájem, něco jiného je unudit své kolegy k smrti.
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Oddanost: -2 (general_to_character_own)
Level 3
Cizácká vulgárnost
To, co tohoto muže přitahuje, považuje většina ostatních za vrchol nevkusu.
Autorita: -2 (general_to_character_own)
Oddanost: -3 (general_to_character_own)
158 att_trait_general_personality_roman_unpatriotic Level 1
Zahraniční zájmy
Mnozí s jeho náklonností k cizákům nesouhlasí.
Oddanost: -1 (general_to_character_own)
Level 2
Posedlost cizinou
Tento muž si baží v neřímských zvycích. Odporný chlap.
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Oddanost: -2 (general_to_character_own)
Level 3
Cizácká vulgárnost
Tento muf má tuhý let. A to fi fíká Fíman… Fíha!
Autorita: -2 (general_to_character_own)
Oddanost: -3 (general_to_character_own)
159 att_trait_ruler_personality_all_mad Level 1
Trochu zvláštní
„Nelži mi. Když se přestanu dívat nahoru, oči mi VYPADNOU.“
Důvtip: -1 (general_to_character_own)
Osobní vliv: -1 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Veřejný pořádek: -1 (všechny provincie)
Level 2
Znepokojivé povahy
Kousat si nechty je nevkusné, ale kouksat nehty druhým…
Autorita: -1 (general_to_character_own)
Důvtip: -2 (general_to_character_own)
Osobní vliv: -2 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Veřejný pořádek: -2 (všechny provincie)
Level 3
Princ Měsíčního lidu
„Skloňte se, ubozí Pozemšťané, nebo požeračné moly na vás!“
Autorita: -2 (general_to_character_own)
Důvtip: -3 (general_to_character_own)
Bojový zápal: -1 (general_to_character_own)
Osobní vliv: -3 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Veřejný pořádek: -3 (všechny provincie)
160 att_trait_ruler_personality_all_unjust Level 1
Nejistý
„Tvá žádost se zamítá. Úplatek můžeš nechat u dveří.“
Soudržnost: -2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -1 (všechny provincie)
Level 2
Nikomu se nedostane spravedlnosti
„Tvou žádost jsem již pečlivě zvážil. Ještě slovo, a budeš potřebovat závěť.“
Soudržnost: -4 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -2 (všechny provincie)
Level 3
Tyran
„TY! Pohni s tou jejich popravou! Přestaň si brát servítky!“
Soudržnost: -6 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: -3 (všechny provincie)
161 bel_trait_mission_payload_illegitimate_children Level 1
Paroháč
I ten nejbystřejší generál občas neodhalí nepřítele ve své vlastní posteli.
Šance na početí nemanželských dětí: +25 % (character_to_character_own)
162 bel_trait_mission_payload_influence_negative Level 1
Na vedlejší koleji
Belisarius dopustil rozředění svých sil.
Osobní vliv: -1 v každé situaci, kde lze získat vliv (character_to_character_own)
personality_good
No. Trait Icon Name Effects
163 att_trait_all_personality_all_energetic Level 1
Čilý
„Odpočívat? Odpočívat? Copak jsem slaboch?!“
Bojový zápal: +1 (character_to_character_own)
Level 2
Energický
„Čeká nás spousta práce! Skvělé!“
Autorita: +1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: +2 (character_to_character_own)
Level 3
Vitální
„Vyspím se, až bude po mně!„“
Autorita: +2 (character_to_character_own)
Důvtip: +1 (character_to_character_own)
Bojový zápal: +3 (character_to_character_own)
164 att_trait_all_personality_all_innate_charismatic Level 1
Charismatický
Někteří lidé vyzařují přirozenou autoritu.
Autorita: +1 (character_to_character_own)
165 att_trait_all_personality_all_innate_intelligent Level 1
Inteligentní
Rozum dovede člověka dále než silné nohy.
Důvtip: +1 (character_to_character_own)
166 att_trait_all_personality_all_innate_uncompromising Level 1
Nekompromisní
„Neberu „ne„ jako odpověď.“
Bojový zápal: +1 (character_to_character_own)
167 att_trait_all_personality_all_lucky Level 1
Štístko
Někteří lidé mají štěstí od narození.
Šance na úspěch: +5 % (character_to_character_own)
Level 2
Šťastný
„Někteří tomu říkají štěstí, já tomu říkám umění.“
Šance na úspěch: +10 % (character_to_character_own)
Level 3
Požehnaný
„Duchové mě ochrání.“
Šance na úspěch: +15 % (character_to_character_own)
168 att_trait_anastasius_marker Level 1
Anastasius
Anastasius
((BEZ ÚČINKU)) (general_to_character_own)
169 att_trait_antonina_marker Level 1
Antonina
Antonina
170 att_trait_belisarius_marker Level 1
Belisarius
Belisarius
171 att_trait_general_personality_all_bravery Level 1
Nezná strach
Bitva je starý známý, stejně vítaný jako dobré víno.
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -5 % (general_to_character_own)
Level 2
Proslulý hrdinstvím
Odvaha tohoto muže inspiruje k mnoha hrdinským činům.
Bojový zápal: +2 (general_to_character_own)
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -10 % (general_to_character_own)
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
Level 3
Nebojácný
Nebojácný válečník, kterého jeho muži vždy následují bez ohledu na riziko.
Bojový zápal: +3 (general_to_character_own)
Šance na úspěch nepřátelského agenta: -15 % (general_to_character_own)
Soudržnost: +4 (vojsko pod tvým velením)
172 att_trait_general_personality_all_fervour Level 1
Horlivý
Statečnost je sice moc pěkná, ale…
Morálka: +5 při útoku (vojsko pod tvým velením)
Level 2
Touha po boji
„Na ně! Na ně! Ani krok zpátky!“
Bojový zápal: +1 (general_to_character_own)
Morálka: +10 při útoku (vojsko pod tvým velením)
Level 3
S vášní!
„Miluju vůni rozkládajících se těl po ránu. Je to vůně… vítězství!“
Důvtip: -1 (general_to_character_own)
Bojový zápal: +2 (general_to_character_own)
Morálka: +15 při útoku (vojsko pod tvým velením)
173 att_trait_general_personality_all_honest Level 1
Důvěryhodný
Upřímný výraz jde ruku v ruce s upřímným vystupováním.
Korupce: -5 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Šance na početí nemanželských dětí: -5 % (general_to_character_own)
Level 2
Upřímný
Přímým jednáním si tento muž vysloužil záviděníhodnou pověst.
Korupce: -10 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Šance na početí nemanželských dětí: -10 % (general_to_character_own)
Oddanost: +1 (general_to_character_own)
Level 3
Čestný
Jméno tohoto muže je synonymem upřímnosti a počestnosti.
Korupce: -15 % k aktuální hodnotě (provincie s guvernérem)
Šance na početí nemanželských dětí: -15 % (general_to_character_own)
Oddanost: +2 (general_to_character_own)
174 att_trait_general_personality_all_innate_humble Level 1
Pokorný
„Jsem jen kolečko ve stroji. Nic víc.“
Osobní vliv: +2 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Oddanost: +1 (general_to_character_own)
175 att_trait_general_personality_not_barbarian_hates_barbarians Level 1
Nenávidí smradlavé barbary
„Páchnoucí, přehnaně zarostlé a kalhoty nosící náhražky chlapů. Parchanti!“
Morálka: +10 proti barbarským královstvím (vojsko pod tvým velením)
176 att_trait_general_personality_not_eastern_hates_easterners Level 1
Nenávidí východní kmeny
Jediný dobrý Východňák je tuhý Východňák.
Morálka: +10 proti východním říším (vojsko pod tvým velením)
177 att_trait_general_personality_not_nomad_hates_nomads Level 1
Opovrhuje kočovníky a jejich koňmi
„Slyšel jsem, že pijí krev svých koní. Jak barbarské.“
Morálka: +10 proti kočovným kmenům (vojsko pod tvým velením)
178 att_trait_general_personality_not_roman_hates_romans Level 1
Opovrhuje zrádnými Římany
Římany, s jejich rovnými silnicemi, akvadukty, zákony a velkými zahnutými nosy tenhle muž ze srdce nenávidí.
Morálka: +10 proti Římanům (vojsko pod tvým velením)
179 att_trait_general_personality_not_roman_patriotic Level 1
Věrný
Tento muž má vrozený cit pro věci správné a špatné, a zůstává proto věrným až do trpkého konce, ať už je jakýkoliv.
Oddanost: +1 (general_to_character_own)
Level 2
Oddaný
Každou minutu každého dne věnuje práci. Nepochybuj, že tento muž svůj úkol splní.
Autorita: +1 (general_to_character_own)
Oddanost: +2 (general_to_character_own)
Level 3
Šovinista
„Říkám jen, že nejsou jako my, to je vše. A ta oční líčidla se mi vůbec nepozdávají.“
Autorita: +2 (general_to_character_own)
Oddanost: +3 (general_to_character_own)
180 att_trait_general_personality_roman_patriotic Level 1
Věrný
O věrnosti tohoto muže koruně a státu není pochyb.
Oddanost: +1 (general_to_character_own)
Level 2
Vlastenec
Lásce k Římu se může rovnat jen pochopitelná nedůvěra v cizince.
Autorita: +1 (general_to_character_own)
Oddanost: +2 (general_to_character_own)
Level 3
Pravý Říman
Tento muž je příkladem římské poctivosti a nadřazenosti. Hlavně tedy nadřazenosti.
Autorita: +2 (general_to_character_own)
Oddanost: +3 (general_to_character_own)
181 att_trait_ioannina_marker Level 1
Ioannina
Ioannina
((BEZ ÚČINKU)) (general_to_character_own)
182 att_trait_narses_marker Level 1
Narses
Narses
((BEZ ÚČINKU)) (general_to_character_own)
183 att_trait_not_priest_personality_monotheist_religious Level 1
Uctivý
„Možná, že Bůh neexistuje, ale pokud ano, chci jeho pomoc.“
Náboženský vliv: +2 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
Level 2
Nábožensky založený
Bůh vyslyší ty, kteří žádají nejméně.
Veřejný pořádek: +1 (provincie s guvernérem)
Náboženský vliv: +4 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
Level 3
Zbožný
„Víš, co je opravdová láska? Obětování.“
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +2 (provincie s guvernérem)
Náboženský vliv: +6 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
184 att_trait_not_priest_personality_polytheist_religious Level 1
Uctivý
„Strom a kámen! Uctívám bohy, chlape!“
Náboženský vliv: +2 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
Level 2
Věřící
Bohové jsou mezi námi, naslouchají. Zapamatujme si to.
Veřejný pořádek: +1 (provincie s guvernérem)
Náboženský vliv: +4 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
Level 3
Pravověrný
„Padni na kolena a děkuj bohům!“
Soudržnost: +2 (vojsko pod tvým velením)
Veřejný pořádek: +2 (provincie s guvernérem)
Náboženský vliv: +6 ke státnímu náboženství (provincie s guvernérem)
185 att_trait_ollam_ri_pillage Level 1
Dravost Ollama Ri
Sevření jako trnité křoví, rvoucí na kusy pláště neopatrných.
Soudržnost: +10 při plenění (pouze armáda)
Výkupné za rukojmí: +50 % (pouze armáda)
Příjmy z nájezdů: +30 % (pouze armáda)
186 att_trait_photius_marker Level 1
Fotius
Fotius
((BEZ ÚČINKU)) (general_to_character_own)
187 att_trait_priest_rank_arian_bishop Level 1
Biskup
Tento muž dosáhl uznání za svou zbožnou oddanost církvi.
Veřejný pořádek: až +5 bonus za přítomnost ariánského křesťanství (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 ariánské křesťanství (místní region)
188 att_trait_priest_rank_catholic_bishop Level 1
Biskup
Tento muž dosáhl uznání za svou zbožnou oddanost církvi.
Veřejný pořádek: +5 bonus za přítomnost latinského křesťanství (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 latinské křesťanství (místní region)
189 att_trait_priest_rank_celtic_high_druid Level 1
Nejvyšší druid
„Duby promlouvají skrze mě.“
Veřejný pořádek: +5 bonus za přítomnost keltského pohanství (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 keltské pohanství (místní region)
190 att_trait_priest_rank_germanic_high_priest Level 1
Velekněžka
Tato žena se díky svému věku a zkušenostem stala vůdčí postavou své víry.
Veřejný pořádek: +5 bonus za přítomnost germánského pohanství (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 germánské pohanství (místní region)
191 att_trait_priest_rank_manichaean_leader Level 1
Vůdce
Pomazaný následovník Máního.
Veřejný pořádek: +5 bonus za přítomnost manichejské víry (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 manichejská víra (místní region)
192 att_trait_priest_rank_orthodox_bishop Level 1
Biskup
Tento muž dosáhl uznání za svou zbožnou oddanost církvi.
Veřejný pořádek: +5 bonus za přítomnost řeckého křesťanství (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 řecké křesťanství (místní region)
193 att_trait_priest_rank_roman_high_priest Level 1
Velekněz
Tento muž se díky svému věku a zkušenostem stal vůdcem své víry.
Veřejný pořádek: +5 bonus za přítomnost římského pohanství (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 římské pohanství (místní region)
194 att_trait_priest_rank_tengri_high_priest Level 1
Velekněz
„Nechť tě ochraňuje Tengri.“
Veřejný pořádek: +5 bonus za přítomnost tengrijců (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 tengrijská víra (místní region)
195 att_trait_priest_rank_zoroastrian_mobedan_mobed Level 1
Mobed mobedů
Je to kněz kněží a ochránce posvátných plamenů.
Veřejný pořádek: +5 bonus za přítomnost zoroastrovství (místní provincie)
Náboženský vliv: +5 zoroastrovství (místní region)
196 att_trait_theodosius_marker Level 1
Teodosius
Teodosius
197 att_trait_ybor_blade Level 1
Čepel Godanova
Ocel, vykovaná v žáru božské zuřivosti.
Útok zblízka: +15 (vojsko pod tvým velením)
Zranění při boji zblízka: +15 % (vojsko pod tvým velením)
Bojový zápal: +7 (general_to_character_own)
198 att_trait_ybor_eye Level 1
Oko Godanovo
Jedno oko sleduje přítomnost, druhé hledí do budoucnosti.
Dohled v průběhu tažení: +50 % (general_to_character_own)
Obrana při boji zblízka: +10 (vojsko pod tvým velením)
Dostřel: +15 % (vojsko pod tvým velením)
Důvtip: +7 (general_to_character_own)
199 att_trait_ybor_tongue Level 1
Jazyk Godanův
„Slova mají vládu nad životem i smrtí, a kdo je miluje, nechť okusí jejich plody“
Osobní vliv: +5 v každé situaci, kde lze získat vliv (general_to_character_own)
Náklady na naverbování: -20 % (vojsko pod tvým velením)
Autorita: +7 (general_to_character_own)
Cena za politickou akci: -15 % osobního vlivu (general_to_character_own)
200 att_trait_ybor_touch Level 1
Dotek Godanův
Maso stvořené z vůle boží může spojit pouze božská ruka.
Doplňování: +30 % (vojsko pod tvým velením)
Autorita: +3 (general_to_character_own)
Důvtip: +3 (general_to_character_own)
Bojový zápal: +3 (general_to_character_own)
201 bel_trait_mission_payload_harmony Level 1
Obránce souladu
Bohu nejlépe slouží ten, kdo chrání boží mír.
Náboženské nepokoje: +10 % (místní provincie)
202 bel_trait_mission_payload_influence_positive Level 1
Vlivný
Belisarius se postaví po bok svého kolegy generála.
Osobní vliv: +5 za kolo (character_to_character_own)
203 bel_trait_mission_payload_missionary Level 1
Obránce víry
Pravá víra bude žít, dokud nevydechnu naposledy.
Náboženská osmóza: +3 řecké křesťanství (místní provincie)
204 cha_trait_leader_influence Level 1
Vlivný
Když mluví on, lidé mu naslouchají. Je to rozený velitel, nejlepší možný generál v každém směru.
Osobní vliv: +4 za kolo (character_to_character_own)
205 cha_trait_pope Level 1
Papež
[UNSEEN]
Nemůže mít děti (general_to_character_own)
Šance na přirozenou smrt: -999 % (general_to_character_own)
206 cha_trait_wife_influence Level 1
Vlivný
Její kráse se vyrovná jen její pronikavá inteligence. Jen hlupák by nedbal na její názor.
Osobní vliv: +2 za kolo (character_to_character_own)
Facebook