Left Panel
menu
HomeDomů / Total War: Attila / Himjar
Himjar Grand Campaign

Himjar Válečná únava


Sábské království upadlo a místo něj se pozvedl Himjar! Vítězný Šamir Juhariš se prohlásil při své korunovaci za „krále se Sáby, Dhu Raydanu, Hadramawtu a Jemenu“ a nikdo se jeho tvrzení neopovážil zpochybnit. Moc Sáby byla založena z větší části na pozemních obchodních stezkách, ale Himjar objevil a začal využívat nové plavební trasy do Indie, z nichž se tak stal hlavní zdroj ekonomické síly jižní Arábie. Stejně jako sousední Aksum i Himjar leží poblíž několika důležitých obchodních stezek a kontroluje obchod plynoucí z východu skrze obchodní trasy. Lid Himjarského království je bojechtivý a vždy prosazoval svou vůli silou, zejména pokud čelil nenáviděnému Aksumskému království. Himjar dokonce nedávno přestoupil na judaismus, aby měl další záminku k boji proti křesťanskému Aksumskému království a mohl rozdmýchat plamen trvalé války, která mezi oběma mocnostmi zuřila. Vynaložil velké úsilí, aby si v těchto bouřlivých časech udržel pevné postavení, a nepochybně si díky své nezdolné vůli vybojuje zářnou budoucnost!

Himjar

Campaign Map

Himjar
Himjar

Faction Name

Himjar

Campaign

main_attila

Culture

att_cult_eastern

Subculture

att_sub_cult_eastern_desert

Military Group

att_des_himyar

Faction Group

att_fact_group_sand

Faction Group

Pouštní království Pouštní království
Vzhledem k tomu, že tady přežijí jen ti nejtvrdší, zde může žít a vzkvétat jen velmi zvláštní lid.
Zhouba pouště: +15 k útoku zblízka v pouštních bitvách
Roztříštěná víra: Zvýšený postih k veřejnému pořádku za rozdílnost nových náboženství
Úbytek: Imunní vůči úbytku na poušti
[NOT DISPLAYED] Provincial security: +1 against priest-type agents
[NOT DISPLAYED] Provincial security: +3 against spy-type agents
[NOT DISPLAYED] Provincial security: +2 against champion-type agents
Sluncem vybělené: +2 k hygieně

Political Parties

Himjarští starší Himjarští starší
Skládá se z královských úředníků, vysoce postavených důstojníků a ministrů. Starší dávají svému vládci dobré rady a udržují jeho moc v patřičných mezích.
Playable: False
Initial Power: 60
No Effect
Himjarci Himjarci
Himjarci jsou ze všech stran obklopeni odvěkými nepřáteli a nedávno navíc přešli na novou víru. Bojechtiví himjarští králové netolerují nic, co by třeba jen zdánlivě mohlo ohrozit jejich moc – ať už je to cokoliv.
Playable: True
Initial Power: 40
Únava: -15 % pro všechny jednotky
Maribská hráz: unikátní budova v hlavním městě. Zvyšuje úrodnost půdy.
Pouštní sabotéři: zastaví se doplňování zahraničních jednotek v provinciích, kde je přítomna armáda
Velitel
80 Pouštní náčelníci
Pouštní náčelníci
(att_des_desert_chieftain)
Kontaktní jízda
80 Pouštní vojevůdci
Pouštní vojevůdci
(att_des_desert_warlord)
Kontaktní jízda
160 Zafarské hlídky
Zafarské hlídky
(att_des_es_zafar_sentinels)
Kontaktní pěchota
Kontaktní pěchota
160 Pouštní kočovníci
Pouštní kočovníci
(att_des_desert_tribesmen)
Kontaktní pěchota
80 Attarovi vyvolení
Attarovi vyvolení
(att_des_es_athars_chosen)
Kontaktní pěchota
160 Balthští obránci
Balthští obránci
(att_des_es_baltha_defenders)
Kontaktní pěchota
160 Balthští válečníci
Balthští válečníci
(att_des_es_baltha_warriors)
Kontaktní pěchota
160 Chajalim
Chajalim
(att_des_es_khahyahlim)
Kontaktní pěchota
160 Sahnegohrim
Sahnegohrim
(att_des_es_sahnegohrim)
Kontaktní pěchota
160 Zafarské hlídky
Zafarské hlídky
(att_des_es_zafar_sentinels)
Kontaktní pěchota
160 Horlivý sikarius
Horlivý sikarius
(att_des_es_zealot_sicarius)
Kontaktní pěchota
160 Kušští šotelai
Kušští šotelai
(att_des_kushite_shotelai)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
160 Pouštní lučištníci
Pouštní lučištníci
(att_des_desert_bowmen)
Střelecká pěchota
160 Pouštní vrhači
Pouštní vrhači
(att_des_desert_hurlers)
Střelecká pěchota
160 Elitní núbijští lučištníci
Elitní núbijští lučištníci
(att_des_elite_nubian_archers)
Střelecká pěchota
160 Ašum
Ašum
(att_des_es_ashum)
Střelecká pěchota
160 Rumhští harcovníci
Rumhští harcovníci
(att_des_es_rumha_skirmishers)
Střelecká pěchota
160 Rumhští válečníci
Rumhští válečníci
(att_des_es_rumha_warriors)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
160 Pouštní branci
Pouštní branci
(att_des_desert_levy)
Pěchota s kopími
160 Pouštní kopiníci
Pouštní kopiníci
(att_des_desert_spears)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
80 Arabští jezdci
Arabští jezdci
(att_des_arabic_horsemen)
Kontaktní jízda
80 Obrnění bojovníci na velbloudech
Obrnění bojovníci na velbloudech
(att_des_armoured_camel_warriors)
Kontaktní jízda
80 Bojovníci na velbloudech
Bojovníci na velbloudech
(att_des_camel_warriors)
Kontaktní jízda
80 Pouštní náčelníci
Pouštní náčelníci
(att_des_desert_chieftain)
Kontaktní jízda
80 Pouštní nájezdníci
Pouštní nájezdníci
(att_des_desert_raiders)
Kontaktní jízda
80 Pouštní vojevůdci
Pouštní vojevůdci
(att_des_desert_warlord)
Kontaktní jízda
80 Himjarský šotelai ve zbroji
Himjarský šotelai ve zbroji
(att_des_es_armoured_himyarite_shotelai)
Kontaktní jízda
80 Himjarští šotelai
Himjarští šotelai
(att_des_es_himyarite_shotelai)
Kontaktní jízda
80 Džamal al-Baltha
Džamal al-Baltha
(att_des_es_jamal_al_baltha)
Kontaktní jízda
80 Kušští jízdní šotelai
Kušští jízdní šotelai
(att_des_kushite_mounted_shotelai)
Kontaktní jízda
Jízdní střelci
80 Pouštní jízda s oštěpy
Pouštní jízda s oštěpy
(att_des_desert_mounted_javelinmen)
Jízdní střelci
80 Pouštní jízdní harcovníci
Pouštní jízdní harcovníci
(att_des_desert_mounted_skirmishers)
Jízdní střelci
80 Džamal al-Rumha
Džamal al-Rumha
(att_des_es_jamal_al_rumha)
Jízdní střelci
80 Lučištníci zvěrokruhu
Lučištníci zvěrokruhu
(att_des_es_zodiac_archers)
Jízdní střelci
Útočná jízda
80 Kopiníci na velbloudech
Kopiníci na velbloudech
(att_des_camel_lancers)
Útočná jízda
80 Almaqahovi kopiníci
Almaqahovi kopiníci
(att_des_es_almaqahs_lancers)
Útočná jízda
Obléhací artilerie
4 Bastion s onagerem
Bastion s onagerem
(att_des_onager_bastion)
Obléhací artilerie
40 Onager
Onager
(att_des_onager)
Obléhací artilerie
Admirál
72 Liburnian, galéra - Pouštní těžcí korzáři
Liburnian, galéra - Pouštní těžcí korzáři
(att_shp_des_heavy_corsairs_lib_light)
Kontaktní loď
Kontaktní loď
72 Dromonarion, galéra - Pouštní korzáři
Dromonarion, galéra - Pouštní korzáři
(att_shp_des_corsairs_dro_light)
Kontaktní loď
72 Liburnian, galéra - Pouštní těžcí korzáři
Liburnian, galéra - Pouštní těžcí korzáři
(att_shp_des_heavy_corsairs_lib_light)
Kontaktní loď
140 Dromon, válečná loď - Východní lodníci
Dromon, válečná loď - Východní lodníci
(att_shp_eas_boatmen_dro_heavy)
Kontaktní loď
68 Dromonarion, galéra - Východní lehcí námořníci
Dromonarion, galéra - Východní lehcí námořníci
(att_shp_eas_light_boatmen_dro_light)
Kontaktní loď
Loď se střelami
88 Dromonarion, harcovník - Pouštní korzáři s luky
Dromonarion, harcovník - Pouštní korzáři s luky
(att_shp_des_naval_bowmen_dro_light)
Loď se střelami
60 Dromonarion, harcovník - Východní námořní vrhači
Dromonarion, harcovník - Východní námořní vrhači
(att_shp_eas_hurlers_dro_light)
Loď se střelami
Loď s artilerií
64 Dromon, baterie - Východní posádka artilerie
Dromon, baterie - Východní posádka artilerie
(att_shp_eas_artillery_dbl_dro_heavy)
Loď s artilerií
64 Dromon, artilerie - Východní posádka artilerie
Dromon, artilerie - Východní posádka artilerie
(att_shp_eas_artillery_dro_heavy)
Loď s artilerií
64 Liburnian, artilerie - Východní posádka artilerie
Liburnian, artilerie - Východní posádka artilerie
(att_shp_eas_artillery_lib_light)
Loď s artilerií
Taranová loď
20 Liburnian, útočný - Pouštní útoční korzáři
Liburnian, útočný - Pouštní útoční korzáři
(att_shp_des_assault_corsairs_lib_light_ram)
Taranová loď
36 Liburnian, útočný - Pouštní útoční korzáři
Liburnian, útočný - Pouštní útoční korzáři
(att_shp_des_assault_corsairs_lib_light_spike)
Taranová loď
Ohňometná loď
32 Dromonarion s řeckým ohněm - Pouštní útoční korzáři
Dromonarion s řeckým ohněm - Pouštní útoční korzáři
(att_shp_des_assault_corsairs_dro_light_fs)
Ohňometná loď
Alexandrie
Východořímská říše
Berenika
Východořímská říše
Oxyrynchus
Východořímská říše
Adulis
Aksum
Aksum
Aksum
Pachoras
Nobatie
Kartágo
Západořímská říše
Konstantina
Západořímská říše
Hadrumentum
Západořímská říše
Avarikum
Západořímská říše
Burdigala
Západořímská říše
Elusa
Západořímská říše
Eudémon
Himjar
Omana
Mazun
Zafar
Himjar
Dumata
Ghassánovci
Hira
Lachmidové
Jatrib
Duin
Arménie
Pajtakaran
Arménie
Tosp
Arménie
Cyzikus
Východořímská říše
Efez
Východořímská říše
Synada
Východořímská říše
Arbela
Sásánovská říše
Ktesifon
Sásánovská říše
Mešan
Sásánovská říše
Corduba
Západořímská říše
Hispalis
Západořímská říše
Malaka
Západořímská říše
Augusta Treverorum
Západořímská říše
Colonia Agrippina
Západořímská říše
Durokortorum
Západořímská říše
Amasea
Východořímská říše
Ankara
Východořímská říše
Nikomédie
Východořímská říše
Eborakum
Západořímská říše
Lindum
Západořímská říše
Segontium
Západořímská říše
Kamulodunum
Západořímská říše
Korinium
Západořímská říše
Londinium
Západořímská říše
Eblana
Ebdanijci
Eildon
Kaledoňané
Tuesis
Piktové
Caesarea Eusebia
Východořímská říše
Melitene
Východořímská říše
Trapezus
Východořímská říše
Nové Kartágo
Západořímská říše
Segobriga
Západořímská říše
Toletum
Západořímská říše
Gabala
Arrani
Kotais
Lazika
Mtscheta
Kartli
Ikonium
Východořímská říše
Myra
Východořímská říše
Tarsus
Východořímská říše
Apulum
Petrodava
Bastarniané
Romula
Gepidové
Domavia
Západořímská říše
Salona
Západořímská říše
Siscia
Západořímská říše
Skupi
Východořímská říše
Serdika
Východořímská říše
Viminacium
Východořímská říše
Angulus
Anglové
Flevum
Frankové
Tulifurdum
Sasové
Asturika
Západořímská říše
Brakara
Západořímská říše
Brigantium
Západořímská říše
Aregelia
Langobardi
Lupfurdum
Durynkové
Uburzis
Alemáni
Duna
Oium
Venedové
Palteskja
Venedové
Askaukalis
Burgunďané
Gothiscandza
Ruglanové
Rugion
Variniané
Budorgis
Luglané
Casurgis
Markomané
Nitrahwa
Kvádové
Kariskos
Sklaveni
Moramar
Silys
Fiorentia
Západořímská říše
Neapol
Západořímská říše
Řím
Západořímská říše
Abaršahr
Abaršahr
Harev
Arie
Merv
Parthie
Augila
Východořímská říše
Parétonium
Východořímská říše
Ptolemais
Východořímská říše
Janov
Západořímská říše
Mediolanum
Západořímská říše
Segusio
Západořímská říše
Lugdunum
Západořímská říše
Rotomagus
Západořímská říše
Turonum
Západořímská říše
Emerita Augusta
Západořímská říše
Olisipo
Západořímská říše
Pax Augusta
Západořímská říše
Korint
Východořímská říše
Dyrrhachium
Východořímská říše
Thessaloniki
Východořímská říše
Régium
Západořímská říše
Syrakusy
Západořímská říše
Tarentum
Západořímská říše
Harmosia
Makran
Fra
Arie
Pura
Makran
Caesarea
Západořímská říše
Tamousiga
Maurjovci
Tingis
Západořímská říše
Argentoratum
Západořímská říše
Oktodurum
Západořímská říše
Vesontio
Západořímská říše
Ekbatana
Atropaténská Médie
Ganzaga
Atropaténská Médie
Rhaga
Atropaténská Médie
Ajax
Západořímská říše
Karalis
Západořímská říše
Palma
Západořímská říše
Konstantie
Východořímská říše
Gortyna
Východořímská říše
Rhodes
Východořímská říše
Aquae Sextiae
Západořímská říše
Narbo
Západořímská říše
Vídeň
Západořímská říše
Amida
Východořímská říše
Edessa
Východořímská říše
Nisibis
Sásánovská říše
Aelia Capitolina
Východořímská říše
Aila
Východořímská říše
Nova Trajana Bostra
Východořímská říše
Savaria
Západořímská říše
Sirmium
Západořímská říše
Sopianae
Západořímská říše
Behdesir
Sásánovská říše
Siraf
Sásánovská říše
Stachr
Sásánovská říše
Kydamus
Garamanti
Dimmidi
Getulové
Garama
Garamanti
Augusta Vindelicorum
Západořímská říše
Iuvavum
Západořímská říše
Virunum
Západořímská říše
Anakopie
Abasgie
Samandar
Tanais
Chersonessus
Greutungové
Gelonus
Sklaveni
Olbia
Greutungové
Alabu
Jutové
Hafn
Dánové
Hrefnesholt
Gétové
Bulgar
Raha
Saráj
Issatis
Sásánovská říše
Spahan
Sásánovská říše
Susa
Sásánovská říše
Antiochie
Východořímská říše
Emesa
Východořímská říše
Tyr
Východořímská říše
Caesaraugusta
Západořímská říše
Pompaelo
Západořímská říše
Tarraco
Západořímská říše
Terra Incognita
Konstantinopolis
Východořímská říše
Marcianopolis
Východořímská říše
Trimontium
Východořímská říše
Arheimar
Antové
Belz
Leopolis
Antové
Dahistán
Parthie
Kath
Afrigidové
Siahkuh
Afrigidové
Leptis Magna
Západořímská říše
Makomades
Západořímská říše
Sabrata
Západořímská říše
Aquileia
Západořímská říše
Ravenna
Západořímská říše
Verona
Západořímská říše