Left Panel
menu
HomeDomů / Total War: Attila / Garamanti
Garamanti Grand Campaign

Garamanti Válečná únava


Garamanti žijí v severní Africe už přes tisíc let a navzdory vzestupům a pádům okolních civilizací zůstávají nezkrotní a silní.

Podle archeologických nálezů obývali Fezzen v západní Libyi zhruba od roku 1 000 př. n. l. Teprve o půl tisíciletí později se o nich však někdo poprvé zmínil jménem – Hérodótos je nazval „velmi početným národem“ a psal o jejich dobrém postavení v Africe. Zhruba od roku 900 př. n. l. byla hlavním městem Garamantů Zinchecra a později přesídlili do blízké Garamy, pravděpodobně blíž ke zdroji vody, která byla pro jejich přežití klíčově důležitá.

Po vzniku Římské říše si Garamanti za své nájezdy na její území vysloužili rychlou odvetu a ve 3. století n. l. vyrostla na hranicích řada pohraničních pevností, které jim brání v dalších vpádech. Vztahy mezi Římany a Garamanty však nebyly vždycky zas tak špatné. Oba národy měly zdroje, které jejich sousedé potřebovali, a tak vždy pragmatičtí Římané nakonec uzavřeli s Garamanty vzájemně výhodné obchodní smlouvy.

Nyní však mají Garamanti jedinečné postavení. Mohou ze svých afrických pevností napadnout Římany, kteří mají problémy na jiných frontách, a probít se na západ, nebo se vydat na moře a prozkoumat neznámé kraje. Svět se mění a Garamanti jsou odhodláni vydobýt si své místo na slunci za každou cenu!

Garamanti

Campaign Map

Garamanti
Garamanti

Faction Name

Garamanti

Campaign

main_attila

Culture

att_cult_eastern

Subculture

att_sub_cult_eastern_desert

Military Group

att_des_garam

Faction Group

att_fact_group_sand

Faction Group

Pouštní království Pouštní království
Vzhledem k tomu, že tady přežijí jen ti nejtvrdší, zde může žít a vzkvétat jen velmi zvláštní lid.
Zhouba pouště: +15 k útoku zblízka v pouštních bitvách
Roztříštěná víra: Zvýšený postih k veřejnému pořádku za rozdílnost nových náboženství
Úbytek: Imunní vůči úbytku na poušti
[NOT DISPLAYED] Provincial security: +1 against priest-type agents
[NOT DISPLAYED] Provincial security: +3 against spy-type agents
[NOT DISPLAYED] Provincial security: +2 against champion-type agents
Sluncem vybělené: +2 k hygieně

Political Parties

Jiná šlechta Jiná šlechta
Starší, požehnaní vysokým věkem a s ním spojenými zkušenostmi, jsou ti nejmoudřejší, a tedy i nejpovolanější k tomu, aby v případě nutnosti dávali dobré rady.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Garamanti Garamanti
Garamantská kultura byla založena na práci otroků, které získávali od svých slabších sousedů. Jejich šlechta vládla bohaté, blahobytné společnosti, která však stále měla kořeny v tradicích pouštních kočovníků.
Playable: True
Initial Power: 60
Morálka: +15 na vlastním nebo spojeneckém území
Zavlažování: +1 bonus k úrodnosti půdy ve všech provinciích
-50% k času konverze budov hlavního řetězce
Velitel
80 Pouštní náčelníci
Pouštní náčelníci
(att_des_desert_chieftain)
Kontaktní jízda
80 Pouštní vojevůdci
Pouštní vojevůdci
(att_des_desert_warlord)
Kontaktní jízda
Kontaktní pěchota
160 Pouštní přeběhlíci z legie
Pouštní přeběhlíci z legie
(att_des_desert_legionary_defectors)
Kontaktní pěchota
160 Pouštní palatinští přeběhlíci
Pouštní palatinští přeběhlíci
(att_des_desert_palatina_defectors)
Kontaktní pěchota
160 Pouštní kočovníci
Pouštní kočovníci
(att_des_desert_tribesmen)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
160 Pouštní lučištníci
Pouštní lučištníci
(att_des_desert_bowmen)
Střelecká pěchota
160 Pouštní vrhači
Pouštní vrhači
(att_des_desert_hurlers)
Střelecká pěchota
160 Garamantští lovci
Garamantští lovci
(att_des_garamantian_hunters)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
160 Amazigští kopiníci
Amazigští kopiníci
(att_des_amazigh_spearmen)
Pěchota s kopími
160 Pouštní branci
Pouštní branci
(att_des_desert_levy)
Pěchota s kopími
160 Pouštní kopiníci
Pouštní kopiníci
(att_des_desert_spears)
Pěchota s kopími
160 Shawijské stráže
Shawijské stráže
(att_des_shawia_guard)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
80 Amazigští nájezdníci
Amazigští nájezdníci
(att_des_amazigh_raiders)
Kontaktní jízda
80 Obrnění bojovníci na velbloudech
Obrnění bojovníci na velbloudech
(att_des_armoured_camel_warriors)
Kontaktní jízda
80 Bojovníci na velbloudech
Bojovníci na velbloudech
(att_des_camel_warriors)
Kontaktní jízda
80 Pouštní náčelníci
Pouštní náčelníci
(att_des_desert_chieftain)
Kontaktní jízda
80 Pouštní nájezdníci
Pouštní nájezdníci
(att_des_desert_raiders)
Kontaktní jízda
80 Pouštní vojevůdci
Pouštní vojevůdci
(att_des_desert_warlord)
Kontaktní jízda
80 Tuaregští kopiníci na velbloudech
Tuaregští kopiníci na velbloudech
(att_des_tuareg_camel_spearmen)
Kontaktní jízda
Jízdní střelci
80 Pouštní jízda s oštěpy
Pouštní jízda s oštěpy
(att_des_desert_mounted_javelinmen)
Jízdní střelci
80 Pouštní jízdní harcovníci
Pouštní jízdní harcovníci
(att_des_desert_mounted_skirmishers)
Jízdní střelci
80 Urozená numidijská jízda
Urozená numidijská jízda
(att_des_noble_numidian_cavalry)
Jízdní střelci
Útočná jízda
80 Amazigští kopiníci na koních
Amazigští kopiníci na koních
(att_des_amazigh_lancers)
Útočná jízda
80 Kopiníci na velbloudech
Kopiníci na velbloudech
(att_des_camel_lancers)
Útočná jízda
80 Garamantští kopiníci
Garamantští kopiníci
(att_des_garamantian_lancers)
Útočná jízda
80 Kopiníci z oázy
Kopiníci z oázy
(att_des_lancers_of_the_oasis)
Útočná jízda
Obléhací artilerie
4 Bastion s onagerem
Bastion s onagerem
(att_des_onager_bastion)
Obléhací artilerie
40 Onager
Onager
(att_des_onager)
Obléhací artilerie
Admirál
72 Liburnian, galéra - Pouštní těžcí korzáři
Liburnian, galéra - Pouštní těžcí korzáři
(att_shp_des_heavy_corsairs_lib_light)
Kontaktní loď
Kontaktní loď
72 Dromonarion, galéra - Pouštní korzáři
Dromonarion, galéra - Pouštní korzáři
(att_shp_des_corsairs_dro_light)
Kontaktní loď
72 Liburnian, galéra - Pouštní těžcí korzáři
Liburnian, galéra - Pouštní těžcí korzáři
(att_shp_des_heavy_corsairs_lib_light)
Kontaktní loď
140 Dromon, válečná loď - Východní lodníci
Dromon, válečná loď - Východní lodníci
(att_shp_eas_boatmen_dro_heavy)
Kontaktní loď
68 Dromonarion, galéra - Východní lehcí námořníci
Dromonarion, galéra - Východní lehcí námořníci
(att_shp_eas_light_boatmen_dro_light)
Kontaktní loď
Loď se střelami
88 Dromonarion, harcovník - Pouštní korzáři s luky
Dromonarion, harcovník - Pouštní korzáři s luky
(att_shp_des_naval_bowmen_dro_light)
Loď se střelami
60 Dromonarion, harcovník - Východní námořní vrhači
Dromonarion, harcovník - Východní námořní vrhači
(att_shp_eas_hurlers_dro_light)
Loď se střelami
Loď s artilerií
64 Dromon, baterie - Východní posádka artilerie
Dromon, baterie - Východní posádka artilerie
(att_shp_eas_artillery_dbl_dro_heavy)
Loď s artilerií
64 Dromon, artilerie - Východní posádka artilerie
Dromon, artilerie - Východní posádka artilerie
(att_shp_eas_artillery_dro_heavy)
Loď s artilerií
64 Liburnian, artilerie - Východní posádka artilerie
Liburnian, artilerie - Východní posádka artilerie
(att_shp_eas_artillery_lib_light)
Loď s artilerií
Taranová loď
20 Liburnian, útočný - Pouštní útoční korzáři
Liburnian, útočný - Pouštní útoční korzáři
(att_shp_des_assault_corsairs_lib_light_ram)
Taranová loď
36 Liburnian, útočný - Pouštní útoční korzáři
Liburnian, útočný - Pouštní útoční korzáři
(att_shp_des_assault_corsairs_lib_light_spike)
Taranová loď
Ohňometná loď
32 Dromonarion s řeckým ohněm - Pouštní útoční korzáři
Dromonarion s řeckým ohněm - Pouštní útoční korzáři
(att_shp_des_assault_corsairs_dro_light_fs)
Ohňometná loď
Alexandrie
Východořímská říše
Berenika
Východořímská říše
Oxyrynchus
Východořímská říše
Adulis
Aksum
Aksum
Aksum
Pachoras
Nobatie
Kartágo
Západořímská říše
Konstantina
Západořímská říše
Hadrumentum
Západořímská říše
Avarikum
Západořímská říše
Burdigala
Západořímská říše
Elusa
Západořímská říše
Eudémon
Himjar
Omana
Mazun
Zafar
Himjar
Dumata
Ghassánovci
Hira
Lachmidové
Jatrib
Duin
Arménie
Pajtakaran
Arménie
Tosp
Arménie
Cyzikus
Východořímská říše
Efez
Východořímská říše
Synada
Východořímská říše
Arbela
Sásánovská říše
Ktesifon
Sásánovská říše
Mešan
Sásánovská říše
Corduba
Západořímská říše
Hispalis
Západořímská říše
Malaka
Západořímská říše
Augusta Treverorum
Západořímská říše
Colonia Agrippina
Západořímská říše
Durokortorum
Západořímská říše
Amasea
Východořímská říše
Ankara
Východořímská říše
Nikomédie
Východořímská říše
Eborakum
Západořímská říše
Lindum
Západořímská říše
Segontium
Západořímská říše
Kamulodunum
Západořímská říše
Korinium
Západořímská říše
Londinium
Západořímská říše
Eblana
Ebdanijci
Eildon
Kaledoňané
Tuesis
Piktové
Caesarea Eusebia
Východořímská říše
Melitene
Východořímská říše
Trapezus
Východořímská říše
Nové Kartágo
Západořímská říše
Segobriga
Západořímská říše
Toletum
Západořímská říše
Gabala
Arrani
Kotais
Lazika
Mtscheta
Kartli
Ikonium
Východořímská říše
Myra
Východořímská říše
Tarsus
Východořímská říše
Apulum
Petrodava
Bastarniané
Romula
Gepidové
Domavia
Západořímská říše
Salona
Západořímská říše
Siscia
Západořímská říše
Skupi
Východořímská říše
Serdika
Východořímská říše
Viminacium
Východořímská říše
Angulus
Anglové
Flevum
Frankové
Tulifurdum
Sasové
Asturika
Západořímská říše
Brakara
Západořímská říše
Brigantium
Západořímská říše
Aregelia
Langobardi
Lupfurdum
Durynkové
Uburzis
Alemáni
Duna
Oium
Venedové
Palteskja
Venedové
Askaukalis
Burgunďané
Gothiscandza
Ruglanové
Rugion
Variniané
Budorgis
Luglané
Casurgis
Markomané
Nitrahwa
Kvádové
Kariskos
Sklaveni
Moramar
Silys
Fiorentia
Západořímská říše
Neapol
Západořímská říše
Řím
Západořímská říše
Abaršahr
Abaršahr
Harev
Arie
Merv
Parthie
Augila
Východořímská říše
Parétonium
Východořímská říše
Ptolemais
Východořímská říše
Janov
Západořímská říše
Mediolanum
Západořímská říše
Segusio
Západořímská říše
Lugdunum
Západořímská říše
Rotomagus
Západořímská říše
Turonum
Západořímská říše
Emerita Augusta
Západořímská říše
Olisipo
Západořímská říše
Pax Augusta
Západořímská říše
Korint
Východořímská říše
Dyrrhachium
Východořímská říše
Thessaloniki
Východořímská říše
Régium
Západořímská říše
Syrakusy
Západořímská říše
Tarentum
Západořímská říše
Harmosia
Makran
Fra
Arie
Pura
Makran
Caesarea
Západořímská říše
Tamousiga
Maurjovci
Tingis
Západořímská říše
Argentoratum
Západořímská říše
Oktodurum
Západořímská říše
Vesontio
Západořímská říše
Ekbatana
Atropaténská Médie
Ganzaga
Atropaténská Médie
Rhaga
Atropaténská Médie
Ajax
Západořímská říše
Karalis
Západořímská říše
Palma
Západořímská říše
Konstantie
Východořímská říše
Gortyna
Východořímská říše
Rhodes
Východořímská říše
Aquae Sextiae
Západořímská říše
Narbo
Západořímská říše
Vídeň
Západořímská říše
Amida
Východořímská říše
Edessa
Východořímská říše
Nisibis
Sásánovská říše
Aelia Capitolina
Východořímská říše
Aila
Východořímská říše
Nova Trajana Bostra
Východořímská říše
Savaria
Západořímská říše
Sirmium
Západořímská říše
Sopianae
Západořímská říše
Behdesir
Sásánovská říše
Siraf
Sásánovská říše
Stachr
Sásánovská říše
Kydamus
Garamanti
Dimmidi
Getulové
Garama
Garamanti
Augusta Vindelicorum
Západořímská říše
Iuvavum
Západořímská říše
Virunum
Západořímská říše
Anakopie
Abasgie
Samandar
Tanais
Chersonessus
Greutungové
Gelonus
Sklaveni
Olbia
Greutungové
Alabu
Jutové
Hafn
Dánové
Hrefnesholt
Gétové
Bulgar
Raha
Saráj
Issatis
Sásánovská říše
Spahan
Sásánovská říše
Susa
Sásánovská říše
Antiochie
Východořímská říše
Emesa
Východořímská říše
Tyr
Východořímská říše
Caesaraugusta
Západořímská říše
Pompaelo
Západořímská říše
Tarraco
Západořímská říše
Terra Incognita
Konstantinopolis
Východořímská říše
Marcianopolis
Východořímská říše
Trimontium
Východořímská říše
Arheimar
Antové
Belz
Leopolis
Antové
Dahistán
Parthie
Kath
Afrigidové
Siahkuh
Afrigidové
Leptis Magna
Západořímská říše
Makomades
Západořímská říše
Sabrata
Západořímská říše
Aquileia
Západořímská říše
Ravenna
Západořímská říše
Verona
Západořímská říše