Left Panel
İmparatorluk İmparatorluk Yetenekler

YeteneklerAlberic Yetenekleri

İlham Veren Varlık
İlham Veren Varlık
(wh_main_skill_all_lord_battle_inspiring_presence)
Manann'ın Üç Dişli Zıpkını
Manann'ın Üç Dişli Zıpkını
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_unique_trident_of_mannan)
Yolda Yürüyen
Yolda Yürüyen
(wh_main_skill_all_lord_campaign_route_marcher)
Kılıç Ustası
Kılıç Ustası
(wh_main_skill_all_all_self_blade_master_starter)
Özenen Şövalyeler
Özenen Şövalyeler
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_battle_aspiring_knights)
Donatılmış Savaş Atı
Donatılmış Savaş Atı
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_unique_general_barded_warhorse)
Şövalyenin Yemini
Şövalyenin Yemini
(wh_dlc07_skill_brt_knight_vow)
Hakim
Hakim
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_justiciar)
Yıkıcı Darbe
Yıkıcı Darbe
(wh_main_skill_all_all_self_devastating_charge)
Ölümcül Hücum
Ölümcül Hücum
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_onslaught)
Diyarın Koruyucuları
Diyarın Koruyucuları
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_battle_protectors_of_the_realm)
Mübaşir
Mübaşir
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_bailiff)
Bordeleaux Şampiyonları
Bordeleaux Şampiyonları
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_battle_champions_of_bordeleaux)
Asil Pegasus
Asil Pegasus
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_unique_general_royal_pegasus)
Arayış Yemini
Arayış Yemini
(wh_dlc07_skill_brt_questing_vow)
Bağlı Hizmet
Bağlı Hizmet
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_bonded_service)
Tam Plaka Zırh
Tam Plaka Zırh
(wh_main_skill_all_lord_self_full_plate_armour)
Hippogrif
Hippogrif
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_unique_general_hippogryph)
Temel Eğitim
Temel Eğitim
(wh_main_skill_brt_lord_battle_basic_training)
Kâse Yemini
Kâse Yemini
(wh_dlc07_skill_brt_grail_vow)
Deniz Hasatı
Deniz Hasatı
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_campaign_yield_of_the_sea)
Yara izli Gazi
Yara izli Gazi
(wh_main_skill_all_all_self_scarred_veteran_2)
Şövalyelik Kaidesi
Şövalyelik Kaidesi
(wh_main_skill_brt_lord_battle_chivalric_code)
Bretonya'nın Kargısı
Bretonya'nın Kargısı
(wh_main_skill_brt_lord_unique_general_lance_formation)
Tanrıça Hizmetkârları
Tanrıça Hizmetkârları
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_devoted_of_the_goddess)
Vurması Zor
Vurması Zor
(wh_main_skill_all_all_self_hard_to_hit)
Toplanın!
Toplanın!
(wh_main_skill_all_lord_battle_rally)
Leydi'nin Mantosu
Leydi'nin Mantosu
(wh_main_skill_brt_all_unique_ladys_mantle)
Manann'ın Hizmetkârları
Manann'ın Hizmetkârları
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_campaign_servants_of_manann)
Düşman Arayan
Düşman Arayan
(wh_main_skill_all_all_self_foe-seeker)
Empati Erdemi
Empati Erdemi
(wh_main_skill_brt_lord_battle_virtue_of_empathy)
Leydinin Lütfu
Leydinin Lütfu
(wh_main_skill_brt_lord_unique_the_blessing_of_the_lady)
Yıldırım Çarpması
Yıldırım Çarpması
(wh_main_skill_all_lord_campaign_lightning_strike)
Yara-Yapan
Yara-Yapan
(wh_main_skill_all_all_self_wound-maker_2)
Aslanyürekli
Aslanyürekli
(wh_main_skill_brt_lord_battle_lionhearted)
Krallığın Kahyası
Krallığın Kahyası
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_steward_of_the_realm)
Ölümcül Kılıç
Ölümcül Kılıç
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_blade_2)
Önlenemez
Önlenemez
(wh_main_skill_all_all_self_indomitable)
Glorfinial'in Nesli
Glorfinial'in Nesli
(wh_main_skill_brt_lord_battle_glorfinials_progeny)
Asil Fatih
Asil Fatih
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_lordly_conqueror)
Keskin Kalkan
Keskin Kalkan
(wh_main_skill_all_all_self_blade_shield)
Savaş Düzenekleri
Savaş Düzenekleri
(wh_main_skill_brt_lord_battle_engines_of_war)
Önsezi
Önsezi
(wh_main_skill_all_lord_campaign_premonition)

Alberic Yetenekleri (Background Skills)

Disiplin Erdemi
Disiplin Erdemi
(wh_main_skill_innate_brt_virtue_discipline)

Hanımkız Yetenekleri

Fikir Babası
Fikir Babası
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_prime_mover)
Wyssan'ın Yabanibiçimi
Wyssan'ın Yabanibiçimi
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wyssans_wildform)
Eylemler [GİZLİ]
Eylemler [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Savaş Atı
Savaş Atı
(wh_main_skill_brt_wizard_unique_damsel_warhorse)
Tat Kaçırıcı
Tat Kaçırıcı
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_spoiler)
Vahşi Yürek
Vahşi Yürek
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wild_heart)
Ünikorn
Ünikorn
(wh_dlc07_skill_brt_damsel_heavens_unique_unicorn)
Dirençli
Dirençli
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_hardy)
Arkana Oluğu
Arkana Oluğu
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_dummy_wyssans_wildform)
Mahir
Mahir
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_adept)
Kıyamet Sürüsü
Kıyamet Sürüsü
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_flock_of_doom)
Leydi'nin Mantosu
Leydi'nin Mantosu
(wh_main_skill_brt_all_unique_ladys_mantle)
Danışman
Danışman
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_adviser)
Pann'ın Delinmez Postu
Pann'ın Delinmez Postu
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_panns_impenetrable_pelt)
Leydinin Aurası
Leydinin Aurası
(wh_main_skill_brt_wizard_unique_damsel_aura_of_the_lady)
Büyü Fırtınası
Büyü Fırtınası
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_storm_of_magic)
Kehribar Mızrağı
Kehribar Mızrağı
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_amber_spear)
Zaaap!
Zaaap!
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_zzapp)
Kaçınma
Kaçınma
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Büyü Algılama
Büyü Algılama
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_magic_detection)
Topraklama
Topraklama
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Danışman
Danışman
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_counselor)
Güç Çekme
Güç Çekme
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Yardımcı
Yardımcı
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_aide)
Anraheir'in Laneti
Anraheir'in Laneti
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_curse_of_anraheir)
Avukat
Avukat
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_advocate)
Kadon'un Dönüşümü
Kadon'un Dönüşümü
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_transformation_of_kadon)

Hanımkız Yetenekleri (Background Skills)

Sıkıcı
Sıkıcı
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Kararsız
Kararsız
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Yüce Gönüllü
Yüce Gönüllü
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Kolu Sakat
Kolu Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Bacağı Sakat
Bacağı Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melankolik
Melankolik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Ağırkanlı
Ağırkanlı
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
İyimser
İyimser
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Çirkin Yara İzi
Çirkin Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Fark Edilen Yara İzi
Fark Edilen Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Sinsi
Sinsi
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Çabuk Sinirlenen
Çabuk Sinirlenen
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Ahmak
Ahmak
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Uzlaşmaz
Uzlaşmaz
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Hödük
Hödük
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Çirkin
Çirkin
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Kolayca Aldanan
Kolayca Aldanan
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Kolayca Dikkati Dağılan
Kolayca Dikkati Dağılan
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Kolayca Tuzağa Düşen
Kolayca Tuzağa Düşen
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Şerefli
Şerefli
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Zeki
Zeki
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

PH - Green Knight Skills

Green Knight Cap [HIDDEN]
Green Knight Cap [HIDDEN]
(wh_dlc07_skill_agent_cap_increase)
[HIDDEN]
[HIDDEN]
(wh_dlc07_skill_green_knight_dummy)
Eylemler [GİZLİ]
Eylemler [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)

Vampir (Gölge) Yetenekleri

Genişlemeci
Genişlemeci
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_expansionist)
Donatılmış Kâbus
Donatılmış Kâbus
(wh_dlc05_skill_vmp_dignitary_shadow_unique_vampire_barded_nightmare)
Eylemler [GİZLİ]
Eylemler [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Melkoth'un Gizemli Miazması
Melkoth'un Gizemli Miazması
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_mystifying_miasma)
Muhafaza
Muhafaza
(wh_main_skill_all_dignitary_self_safeguard)
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Muhalif
Muhalif
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_dissenter)
Cehennematı
Cehennematı
(wh_dlc05_skill_vmp_dignitary_shadow_unique_vampire_hellsteed)
Duman ve Aynalar
Duman ve Aynalar
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_smoke_and_mirrors)
Tutkulu
Tutkulu
(wh_main_skill_all_dignitary_self_impassioned)
Kara Rahmet
Kara Rahmet
(wh_main_skill_vmp_dignitary_self_dark_benediction)
Suçlayan
Suçlayan
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_accuser)
Arkana Oluğu
Arkana Oluğu
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Gizemlendiren Miazma [GİZLİ]
Gizemlendiren Miazma [GİZLİ]
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_mystifying_miasma_dummy)
Yenileyici
Yenileyici
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_restorer)
Açlık
Açlık
(wh_main_skill_vmp_dignitary_unique_the_hunger)
Zayıf Düşüren Düşman
Zayıf Düşüren Düşman
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_enfeebling_foe)
Gözü Dönmüş
Gözü Dönmüş
(wh_main_skill_all_dignitary_self_wild-eyed)
Nüfuzlu
Nüfuzlu
(wh_main_skill_vmp_dignitary_campaign_influential)
Mezar Tılsımı
Mezar Tılsımı
(wh_main_skill_vmp_all_unique_grave_ward)
Soldurma
Soldurma
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_the_withering)
Kanaat
Kanaat
(wh_main_skill_all_dignitary_self_conviction)
Tabya
Tabya
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_bastion)
Gölgesel Sarkaç
Gölgesel Sarkaç
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_penumbral_pendulum)
Kâhinlik
Kâhinlik
(wh_main_skill_all_dignitary_self_soothsaying)
Dirençli
Dirençli
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_hardy)
Kaçınma
Kaçınma
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Ölümsüz İrade
Ölümsüz İrade
(wh_main_skill_vmp_dignitary_self_immortal_will)
İkmalci
İkmalci
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_replenisher)
Topraklama
Topraklama
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Azamet
Azamet
(wh_main_skill_all_dignitary_self_tenacity_2)
Zayıflatıcı
Zayıflatıcı
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_debilitator)
Güç Çekme
Güç Çekme
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Alamet
Alamet
(wh_main_skill_all_dignitary_self_augury)
Karşı Gelinemez
Karşı Gelinemez
(wh_main_skill_all_dignitary_self_inviolable_2)
Çapulcu
Çapulcu
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_despoiler)
Gölge Çukuru
Gölge Çukuru
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_pit_of_shades)
Coşku
Coşku
(wh_main_skill_all_dignitary_self_fervour)
Tedarikçi
Tedarikçi
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_provider)
Okkam'ın Keskin Aklı
Okkam'ın Keskin Aklı
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_okkams_mindrazor)

Vampir (Gölge) Yetenekleri (Background Skills)

Sıkıcı
Sıkıcı
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Kararsız
Kararsız
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Yüce Gönüllü
Yüce Gönüllü
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Kolu Sakat
Kolu Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Bacağı Sakat
Bacağı Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melankolik
Melankolik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Ağırkanlı
Ağırkanlı
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
İyimser
İyimser
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Çirkin Yara İzi
Çirkin Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Fark Edilen Yara İzi
Fark Edilen Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Sinsi
Sinsi
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Çabuk Sinirlenen
Çabuk Sinirlenen
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Ahmak
Ahmak
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Uzlaşmaz
Uzlaşmaz
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Hödük
Hödük
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Çirkin
Çirkin
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Kolayca Aldanan
Kolayca Aldanan
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Kolayca Dikkati Dağılan
Kolayca Dikkati Dağılan
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Kolayca Tuzağa Düşen
Kolayca Tuzağa Düşen
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Şerefli
Şerefli
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Zeki
Zeki
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Kahraman Usta Mühendis Yetenekleri

Eylemler [GİZLİ]
Eylemler [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Standartlaşmış Atış Tatbikatı
Standartlaşmış Atış Tatbikatı
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_standardised_firing_drill)
Ecdad Garezi
Ecdad Garezi
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Tahkimat Ustası
Tahkimat Ustası
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_master_of_works)
El Koyma
El Koyma
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_requisition)
Yavuz
Yavuz
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Maden Arayıcısı
Maden Arayıcısı
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_prospector)
Ölümcül Mekanizmalar
Ölümcül Mekanizmalar
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_deadly_contraptions)
İlave Barut
İlave Barut
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_extra_powder)
Teknik  Geliştirmeler
Teknik Geliştirmeler
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_technical_enhancements)
İnsafsız
İnsafsız
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Sabotajcı
Sabotajcı
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_saboteur)
Triangülasyon
Triangülasyon
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_triangulation)
Grimnir'in Rünü
Grimnir'in Rünü
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Karak Kanı
Karak Kanı
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_karak_blood)
Keskin Nişancı
Keskin Nişancı
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_dead_eye)
Hasar Kontrolü
Hasar Kontrolü
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_damage_control)
Balistik Kalibrasyon
Balistik Kalibrasyon
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_calibration)
Dirençli
Dirençli
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_hardy)
Denetçi
Denetçi
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_overseer)
Zaman ve Hareket
Zaman ve Hareket
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_time_&_motion)
Lojistik Mühendisi
Lojistik Mühendisi
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_logistical_engineer)
Savunma Koordinatörü
Savunma Koordinatörü
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_defensive_coordinator)
Karıştırıcı
Karıştırıcı
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_confounder)
Balistik Eğitmeni
Balistik Eğitmeni
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_instructor)
Baltalayıcı
Baltalayıcı
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_underminer)
Kuyu Kazan
Kuyu Kazan
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_sapper)

Kahraman Usta Mühendis Yetenekleri (Background Skills)

Kör
Kör
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Sıkıcı
Sıkıcı
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Kararsız
Kararsız
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Yüce Gönüllü
Yüce Gönüllü
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Kolu Sakat
Kolu Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Bacağı Sakat
Bacağı Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melankolik
Melankolik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Ağırkanlı
Ağırkanlı
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
İyimser
İyimser
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Çirkin Yara İzi
Çirkin Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Fark Edilen Yara İzi
Fark Edilen Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Sinsi
Sinsi
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Çabuk Sinirlenen
Çabuk Sinirlenen
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Ahmak
Ahmak
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Uzlaşmaz
Uzlaşmaz
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Hödük
Hödük
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Çirkin
Çirkin
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Kolayca Aldanan
Kolayca Aldanan
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Kolayca Dikkati Dağılan
Kolayca Dikkati Dağılan
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Kolayca Tuzağa Düşen
Kolayca Tuzağa Düşen
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Şerefli
Şerefli
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Zeki
Zeki
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Kahraman Rün Ustası Yetenekleri

Eylemler [GİZLİ]
Eylemler [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Ocak ve Ev Rünü
Ocak ve Ev Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_hearth_&_home)
Ecdad Garezi
Ecdad Garezi
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Kalkan Rünü
Kalkan Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_shielding)
Yemin ve Çelik Rünü
Yemin ve Çelik Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_oath_&_steel)
Yavuz
Yavuz
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Dayanıklılık Rünü
Dayanıklılık Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_fortitude)
Dreng Rhunki
Dreng Rhunki
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_dreng_rhunki)
Hükümsüzlük Rünü
Hükümsüzlük Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_negation)
Sönümleme
Sönümleme
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_damping)
İnsafsız
İnsafsız
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Gözüpek Rünü
Gözüpek Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_stalwart_rune)
Rünlere Hücum
Rünlere Hücum
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_strike_the_runes)
Grimnir'in Rünü
Grimnir'in Rünü
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Korunak Rünü
Korunak Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_warding)
Ocakateşi
Ocakateşi
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_forgefire)
Ata Rünü
Ata Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_ancestor_rune)
Gazap ve Harabe Rünü
Gazap ve Harabe Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_wrath_&_ruin)
Muhafaza Rünü
Muhafaza Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_preservation)
Vuruş Rünü
Vuruş Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_striking)
Ana Valaya Rünü
Ana Valaya Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_valaya)
Ana Yakma Rünü
Ana Yakma Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_immolation)
Kudret Rünü
Kudret Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_might)
Büyübozma Rünü
Büyübozma Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_spellbreaking)
Savuşturma Rünü
Savuşturma Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_parrying)
Ana Yıkım Rünü
Ana Yıkım Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_breaking)
Öfke Rünü
Öfke Rünü
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_fury)

Kahraman Rün Ustası Yetenekleri (Background Skills)

Kör
Kör
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Sıkıcı
Sıkıcı
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Kararsız
Kararsız
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Yüce Gönüllü
Yüce Gönüllü
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Kolu Sakat
Kolu Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Bacağı Sakat
Bacağı Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melankolik
Melankolik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Ağırkanlı
Ağırkanlı
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
İyimser
İyimser
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Çirkin Yara İzi
Çirkin Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Fark Edilen Yara İzi
Fark Edilen Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Sinsi
Sinsi
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Çabuk Sinirlenen
Çabuk Sinirlenen
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Ahmak
Ahmak
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Uzlaşmaz
Uzlaşmaz
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Hödük
Hödük
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Çirkin
Çirkin
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Kolayca Aldanan
Kolayca Aldanan
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Kolayca Dikkati Dağılan
Kolayca Dikkati Dağılan
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Kolayca Tuzağa Düşen
Kolayca Tuzağa Düşen
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Şerefli
Şerefli
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Zeki
Zeki
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Kahraman Casus Yetenekleri

Casus
Casus
(wh_main_skill_all_spy_campaign_spy)
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
Pasif Yozlaşma [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Kanlı Kılıç
Kanlı Kılıç
(wh_main_skill_all_spy_self_bloody_blade)
Eylemler [GİZLİ]
Eylemler [GİZLİ]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Suçlama
Suçlama
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_accusation)
Suikastçı
Suikastçı
(wh_main_skill_all_spy_campaign_assassin)
Deşici Savaşçı
Deşici Savaşçı
(wh_main_skill_all_spy_self_gutter_fighter_2)
Korkunç Azim
Korkunç Azim
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_grim_resolve)
Dirençli
Dirençli
(wh_main_skill_all_spy_campaign_hardy)
Kaypak
Kaypak
(wh_main_skill_all_spy_self_slippery)
Taciz
Taciz
(wh_main_skill_all_spy_campaign_harassment)
Ele Geçmez
Ele Geçmez
(wh_main_skill_all_spy_self_elusive)
Büyü Direnci
Büyü Direnci
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_magic_resistance)
Müfettiş
Müfettiş
(wh_main_skill_all_spy_campaign_inspector)
Kesin
Kesin
(wh_main_skill_all_spy_self_precise_2)
Gümüş Mermiler
Gümüş Mermiler
(wh_main_skill_emp_spy_self_silver_bullets)
Hüküm Teçhizatları
Hüküm Teçhizatları
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_tools_of_judgement)
Çapulcu
Çapulcu
(wh_main_skill_all_spy_campaign_despoiler)
Hızlı Ayaklar
Hızlı Ayaklar
(wh_main_skill_all_spy_self_fleet-footed)
Volkmar Tarafından Kutsanmış
Volkmar Tarafından Kutsanmış
(wh_main_skill_emp_spy_campaign_blessed_by_volkmar)
Sigmar'ın Tılsımı
Sigmar'ın Tılsımı
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Köstebek
Köstebek
(wh_main_skill_all_spy_campaign_infiltrator)
Sinsi
Sinsi
(wh_main_skill_all_spy_self_stalker)
Bekçi
Bekçi
(wh_main_skill_all_spy_campaign_watcher)
Fırsatçı
Fırsatçı
(wh_main_skill_all_spy_self_opportunist)
Yanıltıcı
Yanıltıcı
(wh_main_skill_all_spy_campaign_misdirector)
Karşılık Veren
Karşılık Veren
(wh_main_skill_all_spy_self_counter-striker_2)
Propagandacı
Propagandacı
(wh_main_skill_all_spy_campaign_propagandist)
Hayatta Kalan
Hayatta Kalan
(wh_main_skill_all_spy_self_survivalist_2)
Koruma
Koruma
(wh_main_skill_all_spy_campaign_bodyguard)
Köşeye Sıkışmış
Köşeye Sıkışmış
(wh_main_skill_all_spy_self_cornered_rat)

Kahraman Casus Yetenekleri (Background Skills)

Kör
Kör
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Sıkıcı
Sıkıcı
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Kararsız
Kararsız
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Yüce Gönüllü
Yüce Gönüllü
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Kolu Sakat
Kolu Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Bacağı Sakat
Bacağı Sakat
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melankolik
Melankolik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Ağırkanlı
Ağırkanlı
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
İyimser
İyimser
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Çirkin Yara İzi
Çirkin Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Fark Edilen Yara İzi
Fark Edilen Yara İzi
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Sinsi
Sinsi
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Çabuk Sinirlenen
Çabuk Sinirlenen
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Ahmak
Ahmak
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Uzlaşmaz
Uzlaşmaz
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Hödük
Hödük
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Çirkin
Çirkin
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Kolayca Aldanan
Kolayca Aldanan
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Kolayca Dikkati Dağılan
Kolayca Dikkati Dağılan
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Kolayca Tuzağa Düşen
Kolayca Tuzağa Düşen
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Şerefli
Şerefli
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Zeki
Zeki
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)
Facebook