Left Panel
Imperium Imperium Umiejętności

UmiejętnościUmiejętności Alberica

Inspirująca obecność
Inspirująca obecność
(wh_main_skill_all_lord_battle_inspiring_presence)
Trójząb Mananna
Trójząb Mananna
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_unique_trident_of_mannan)
Wędrowiec
Wędrowiec
(wh_main_skill_all_lord_campaign_route_marcher)
Mistrz Ostrza
Mistrz Ostrza
(wh_main_skill_all_all_self_blade_master_starter)
Gorliwi giermkowie
Gorliwi giermkowie
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_battle_aspiring_knights)
Opancerzony koń bojowy
Opancerzony koń bojowy
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_unique_general_barded_warhorse)
Śluby rycerskie
Śluby rycerskie
(wh_dlc07_skill_brt_knight_vow)
Sędzia
Sędzia
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_justiciar)
Miażdżąca szarża
Miażdżąca szarża
(wh_main_skill_all_all_self_devastating_charge)
Zabójczy Szturm
Zabójczy Szturm
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_onslaught)
Obrońcy Królestwa
Obrońcy Królestwa
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_battle_protectors_of_the_realm)
Poborca podatków
Poborca podatków
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_bailiff)
Czempioni z Bordeleaux
Czempioni z Bordeleaux
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_battle_champions_of_bordeleaux)
Królewski pegaz
Królewski pegaz
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_unique_general_royal_pegasus)
Przysięga błędnego rycerza
Przysięga błędnego rycerza
(wh_dlc07_skill_brt_questing_vow)
Zaprzysiężona służba
Zaprzysiężona służba
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_bonded_service)
Pełna zbroja płytowa
Pełna zbroja płytowa
(wh_main_skill_all_lord_self_full_plate_armour)
Hipogryf
Hipogryf
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_unique_general_hippogryph)
Podstawowy trening
Podstawowy trening
(wh_main_skill_brt_lord_battle_basic_training)
Przysięga Graala
Przysięga Graala
(wh_dlc07_skill_brt_grail_vow)
Dary morza
Dary morza
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_campaign_yield_of_the_sea)
Blizny weterana
Blizny weterana
(wh_main_skill_all_all_self_scarred_veteran_2)
Kodeks rycerski
Kodeks rycerski
(wh_main_skill_brt_lord_battle_chivalric_code)
Lanca Bretonnii
Lanca Bretonnii
(wh_main_skill_brt_lord_unique_general_lance_formation)
Wierny sługa bogini
Wierny sługa bogini
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_devoted_of_the_goddess)
Mistrz uników
Mistrz uników
(wh_main_skill_all_all_self_hard_to_hit)
Zbiórka!
Zbiórka!
(wh_main_skill_all_lord_battle_rally)
Opończa Pani
Opończa Pani
(wh_main_skill_brt_all_unique_ladys_mantle)
Słudzy Mananna
Słudzy Mananna
(wh_dlc07_skill_brt_alberic_campaign_servants_of_manann)
Awanturnik
Awanturnik
(wh_main_skill_all_all_self_foe-seeker)
Prawdziwa empatia
Prawdziwa empatia
(wh_main_skill_brt_lord_battle_virtue_of_empathy)
Błogosławieństwo Pani
Błogosławieństwo Pani
(wh_main_skill_brt_lord_unique_the_blessing_of_the_lady)
Nagły atak
Nagły atak
(wh_main_skill_all_lord_campaign_lightning_strike)
Potężny cios
Potężny cios
(wh_main_skill_all_all_self_wound-maker_2)
Lwie Serce
Lwie Serce
(wh_main_skill_brt_lord_battle_lionhearted)
Namiestnik królestwa
Namiestnik królestwa
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_steward_of_the_realm)
Zabójcze ostrze
Zabójcze ostrze
(wh_main_skill_all_all_self_deadly_blade_2)
Nieposkromiony
Nieposkromiony
(wh_main_skill_all_all_self_indomitable)
Potomek Glorfiniala
Potomek Glorfiniala
(wh_main_skill_brt_lord_battle_glorfinials_progeny)
Lordowski zdobywca
Lordowski zdobywca
(wh_main_skill_brt_lord_campaign_lordly_conqueror)
Parujące ostrze
Parujące ostrze
(wh_main_skill_all_all_self_blade_shield)
Machiny wojenne
Machiny wojenne
(wh_main_skill_brt_lord_battle_engines_of_war)
Przeczucie
Przeczucie
(wh_main_skill_all_lord_campaign_premonition)

Umiejętności Alberica (Background Skills)

Cnota dyscypliny
Cnota dyscypliny
(wh_main_skill_innate_brt_virtue_discipline)

Umiejętności Służki Pani

Siła sprawcza
Siła sprawcza
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_prime_mover)
Dzikie Wcielenie Wyssana
Dzikie Wcielenie Wyssana
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wyssans_wildform)
Działania [UKRYTE]
Działania [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Bierne spaczenie [UKRYTE]
Bierne spaczenie [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Koń bojowy
Koń bojowy
(wh_main_skill_brt_wizard_unique_damsel_warhorse)
Mąciwoda
Mąciwoda
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_spoiler)
Dzikie Serce
Dzikie Serce
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_wild_heart)
Jednorożec
Jednorożec
(wh_dlc07_skill_brt_damsel_heavens_unique_unicorn)
Wytrzymały
Wytrzymały
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_hardy)
Magiczny Przewodnik
Magiczny Przewodnik
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
Wyssan's Wildform [HIDDEN]
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_dummy_wyssans_wildform)
Biegłość w magii
Biegłość w magii
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_adept)
Stado zagłady
Stado zagłady
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_flock_of_doom)
Opończa Pani
Opończa Pani
(wh_main_skill_brt_all_unique_ladys_mantle)
Doradca
Doradca
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_adviser)
Nieprzenikniona Skóra Panna
Nieprzenikniona Skóra Panna
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_panns_impenetrable_pelt)
Aura Pani
Aura Pani
(wh_main_skill_brt_wizard_unique_damsel_aura_of_the_lady)
Burza magii
Burza magii
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_storm_of_magic)
Bursztynowa Włócznia
Bursztynowa Włócznia
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_amber_spear)
Bzzt!
Bzzt!
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_zzapp)
Mobilność
Mobilność
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Magiczne wykrycie
Magiczne wykrycie
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_magic_detection)
Uziemienie
Uziemienie
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Doradca
Doradca
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_counselor)
Wyssanie mocy
Wyssanie mocy
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Adiutant
Adiutant
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_aide)
Klątwa Anraheiry
Klątwa Anraheiry
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_the_curse_of_anraheir)
Rozproszenie magii
Rozproszenie magii
(wh_main_skill_all_wizard_campaign_advocate)
Transformacja Kadona
Transformacja Kadona
(wh_dlc03_skill_magic_beasts_transformation_of_kadon)

Umiejętności Służki Pani (Background Skills)

Nudziarz
Nudziarz
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Niezdecydowany
Niezdecydowany
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Szczodry
Szczodry
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Okaleczone ramię
Okaleczone ramię
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Okaleczona noga
Okaleczona noga
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatyk
Flegmatyk
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangwinik
Sangwinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Przerażająca blizna
Przerażająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Wyróżniająca blizna
Wyróżniająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Przebiegły
Przebiegły
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Choleryk
Choleryk
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Głupi
Głupi
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Bezkompromisowy
Bezkompromisowy
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Niezdarny
Niezdarny
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Zniekształcony
Zniekształcony
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Daje się łatwo oszukać
Daje się łatwo oszukać
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Łatwo się rozprasza
Łatwo się rozprasza
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Łatwo wpada w pułapki
Łatwo wpada w pułapki
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Honorowy
Honorowy
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentny
Inteligentny
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

PH - Green Knight Skills

Green Knight Cap [HIDDEN]
Green Knight Cap [HIDDEN]
(wh_dlc07_skill_agent_cap_increase)
[HIDDEN]
[HIDDEN]
(wh_dlc07_skill_green_knight_dummy)
Działania [UKRYTE]
Działania [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)

Umiejętności wampira (cień)

Ekspansywność
Ekspansywność
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_expansionist)
Opancerzona nocna mara
Opancerzona nocna mara
(wh_dlc05_skill_vmp_dignitary_shadow_unique_vampire_barded_nightmare)
Działania [UKRYTE]
Działania [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Tajemny dech Melkotha
Tajemny dech Melkotha
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_mystifying_miasma)
Ochrona
Ochrona
(wh_main_skill_all_dignitary_self_safeguard)
Bierne spaczenie [UKRYTE]
Bierne spaczenie [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Siewca niezgody
Siewca niezgody
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_dissenter)
Piekielny rumak
Piekielny rumak
(wh_dlc05_skill_vmp_dignitary_shadow_unique_vampire_hellsteed)
Zmyłka
Zmyłka
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_smoke_and_mirrors)
Pełen pasji
Pełen pasji
(wh_main_skill_all_dignitary_self_impassioned)
Mroczne Błogosławieństwo
Mroczne Błogosławieństwo
(wh_main_skill_vmp_dignitary_self_dark_benediction)
Oskarżyciel
Oskarżyciel
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_accuser)
Magiczny Przewodnik
Magiczny Przewodnik
(wh_main_skill_all_magic_all_11_arcane_conduit)
Tajemny dech [UKRYTY]
Tajemny dech [UKRYTY]
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_mystifying_miasma_dummy)
Odświeżający
Odświeżający
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_restorer)
Głód
Głód
(wh_main_skill_vmp_dignitary_unique_the_hunger)
Bezwład
Bezwład
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_enfeebling_foe)
Szalony wzrok
Szalony wzrok
(wh_main_skill_all_dignitary_self_wild-eyed)
Wpływowy
Wpływowy
(wh_main_skill_vmp_dignitary_campaign_influential)
Osłona grobu
Osłona grobu
(wh_main_skill_vmp_all_unique_grave_ward)
Osłabienie Wroga
Osłabienie Wroga
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_the_withering)
Przekonanie
Przekonanie
(wh_main_skill_all_dignitary_self_conviction)
Bastion
Bastion
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_bastion)
Wahadło półcienia
Wahadło półcienia
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_penumbral_pendulum)
Wieszcz
Wieszcz
(wh_main_skill_all_dignitary_self_soothsaying)
Wytrzymały
Wytrzymały
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_hardy)
Mobilność
Mobilność
(wh_main_skill_all_magic_all_06_evasion)
Nieśmiertelna Wola
Nieśmiertelna Wola
(wh_main_skill_vmp_dignitary_self_immortal_will)
Odnowienie
Odnowienie
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_replenisher)
Uziemienie
Uziemienie
(wh_main_skill_all_magic_all_07_earthing)
Zawziętość
Zawziętość
(wh_main_skill_all_dignitary_self_tenacity_2)
Osłabiacz
Osłabiacz
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_debilitator)
Wyssanie mocy
Wyssanie mocy
(wh_main_skill_all_magic_all_08_power_drain)
Wróżba
Wróżba
(wh_main_skill_all_dignitary_self_augury)
Nietykalność
Nietykalność
(wh_main_skill_all_dignitary_self_inviolable_2)
Łupieżca
Łupieżca
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_despoiler)
Otchłań cieni
Otchłań cieni
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_pit_of_shades)
Ferwor
Ferwor
(wh_main_skill_all_dignitary_self_fervour)
Uzdrowiciel
Uzdrowiciel
(wh_main_skill_all_dignitary_campaign_provider)
Brzytwa Okkama
Brzytwa Okkama
(wh_dlc05_skill_magic_shadow_okkams_mindrazor)

Umiejętności wampira (cień) (Background Skills)

Nudziarz
Nudziarz
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Niezdecydowany
Niezdecydowany
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Szczodry
Szczodry
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Okaleczone ramię
Okaleczone ramię
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Okaleczona noga
Okaleczona noga
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatyk
Flegmatyk
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangwinik
Sangwinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Przerażająca blizna
Przerażająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Wyróżniająca blizna
Wyróżniająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Przebiegły
Przebiegły
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Choleryk
Choleryk
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Głupi
Głupi
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Bezkompromisowy
Bezkompromisowy
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Niezdarny
Niezdarny
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Zniekształcony
Zniekształcony
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Daje się łatwo oszukać
Daje się łatwo oszukać
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Łatwo się rozprasza
Łatwo się rozprasza
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Łatwo wpada w pułapki
Łatwo wpada w pułapki
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Honorowy
Honorowy
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentny
Inteligentny
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Umiejętności bohatera – mistrza inżyniera

Działania [UKRYTE]
Działania [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Trening strzelecki
Trening strzelecki
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_standardised_firing_drill)
Pradawna uraza
Pradawna uraza
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Bierne spaczenie [UKRYTE]
Bierne spaczenie [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Mistrz rzemiosł
Mistrz rzemiosł
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_master_of_works)
Rekwirowanie
Rekwirowanie
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_requisition)
Stanowczy
Stanowczy
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Poszukiwacz
Poszukiwacz
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_prospector)
Zabójcze pułapki
Zabójcze pułapki
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_deadly_contraptions)
Dodatkowy Proch
Dodatkowy Proch
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_extra_powder)
Techniczne ulepszenia
Techniczne ulepszenia
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_technical_enhancements)
Nieustępliwy
Nieustępliwy
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Sabotażysta
Sabotażysta
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_saboteur)
Triangulacja
Triangulacja
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_triangulation)
Runa Grimnira
Runa Grimnira
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Karakowa krew
Karakowa krew
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_karak_blood)
Sokole oko
Sokole oko
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_dead_eye)
Kontrola uszkodzeń
Kontrola uszkodzeń
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_damage_control)
Kalibracja Balistyczna
Kalibracja Balistyczna
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_calibration)
Wytrzymały
Wytrzymały
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_hardy)
Nadzorca
Nadzorca
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_overseer)
Czas i ruch
Czas i ruch
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_time_&_motion)
Inżynier logistyczny
Inżynier logistyczny
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_logistical_engineer)
Koordynator obrony
Koordynator obrony
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_defensive_coordinator)
Siewca zamętu
Siewca zamętu
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_confounder)
Instruktor balistyki
Instruktor balistyki
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_ballistics_instructor)
Podkopywanie
Podkopywanie
(wh_main_skill_dwf_engineer_campaign_underminer)
Saper
Saper
(wh_main_skill_dwf_engineer_self_sapper)

Umiejętności bohatera – mistrza inżyniera (Background Skills)

Zaślepiony
Zaślepiony
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudziarz
Nudziarz
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Niezdecydowany
Niezdecydowany
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Szczodry
Szczodry
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Okaleczone ramię
Okaleczone ramię
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Okaleczona noga
Okaleczona noga
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatyk
Flegmatyk
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangwinik
Sangwinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Przerażająca blizna
Przerażająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Wyróżniająca blizna
Wyróżniająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Przebiegły
Przebiegły
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Choleryk
Choleryk
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Głupi
Głupi
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Bezkompromisowy
Bezkompromisowy
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Niezdarny
Niezdarny
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Zniekształcony
Zniekształcony
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Daje się łatwo oszukać
Daje się łatwo oszukać
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Łatwo się rozprasza
Łatwo się rozprasza
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Łatwo wpada w pułapki
Łatwo wpada w pułapki
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Honorowy
Honorowy
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentny
Inteligentny
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Umiejętności bohatera – kowala run

Działania [UKRYTE]
Działania [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Runa Ogniska Domowego
Runa Ogniska Domowego
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_hearth_&_home)
Pradawna uraza
Pradawna uraza
(wh_main_skill_dwf_all_unique_ancestral_grudge)
Bierne spaczenie [UKRYTE]
Bierne spaczenie [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Runa Osłony
Runa Osłony
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_shielding)
Runa Przysięgi i Stali
Runa Przysięgi i Stali
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_oath_&_steel)
Stanowczy
Stanowczy
(wh_main_skill_dwf_all_unique_resolute)
Runa Wytrwałości
Runa Wytrwałości
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_fortitude)
Dreng Rhunki
Dreng Rhunki
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_dreng_rhunki)
Runa Negacji
Runa Negacji
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_negation)
Amortyzowanie
Amortyzowanie
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_damping)
Nieustępliwy
Nieustępliwy
(wh_main_skill_dwf_all_unique_relentless)
Runa Męstwa
Runa Męstwa
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_stalwart_rune)
Uderz w runy
Uderz w runy
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_strike_the_runes)
Runa Grimnira
Runa Grimnira
(wh_main_skill_dwf_all_unique_rune_of_grimnir)
Runa Strażnicza
Runa Strażnicza
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_warding)
Ogień kuźni
Ogień kuźni
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_forgefire)
Runa Przodka
Runa Przodka
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_ancestor_rune)
Runa Gniewu i Ruiny
Runa Gniewu i Ruiny
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_wrath_&_ruin)
Runa Konserwacji
Runa Konserwacji
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_preservation)
Runa Uderzeń
Runa Uderzeń
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_striking)
Wielka Runa Valayi
Wielka Runa Valayi
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_valaya)
Wielka Runa Spopielenia
Wielka Runa Spopielenia
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_immolation)
Runa Potęgi
Runa Potęgi
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_might)
Runa Przełamania Zaklęć
Runa Przełamania Zaklęć
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_rune_of_spellbreaking)
Runa Parowania
Runa Parowania
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_parrying)
Wielka Runa Przełamania
Wielka Runa Przełamania
(wh_main_skill_dwf_runesmith_campaign_master_rune_of_breaking)
Runa Furii
Runa Furii
(wh_main_skill_dwf_runesmith_self_rune_of_fury)

Umiejętności bohatera – kowala run (Background Skills)

Zaślepiony
Zaślepiony
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudziarz
Nudziarz
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Niezdecydowany
Niezdecydowany
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Szczodry
Szczodry
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Okaleczone ramię
Okaleczone ramię
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Okaleczona noga
Okaleczona noga
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatyk
Flegmatyk
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangwinik
Sangwinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Przerażająca blizna
Przerażająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Wyróżniająca blizna
Wyróżniająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Przebiegły
Przebiegły
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Choleryk
Choleryk
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Głupi
Głupi
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Bezkompromisowy
Bezkompromisowy
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Niezdarny
Niezdarny
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Zniekształcony
Zniekształcony
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Daje się łatwo oszukać
Daje się łatwo oszukać
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Łatwo się rozprasza
Łatwo się rozprasza
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Łatwo wpada w pułapki
Łatwo wpada w pułapki
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Honorowy
Honorowy
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentny
Inteligentny
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)

Umiejętności bohatera – szpiega

Szpieg
Szpieg
(wh_main_skill_all_spy_campaign_spy)
Bierne spaczenie [UKRYTE]
Bierne spaczenie [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_passive_corruption)
Skrwawione ostrze
Skrwawione ostrze
(wh_main_skill_all_spy_self_bloody_blade)
Działania [UKRYTE]
Działania [UKRYTE]
(wh_main_skill_all_dummy_agent_actions)
Oskarżenie
Oskarżenie
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_accusation)
Skrytobójca
Skrytobójca
(wh_main_skill_all_spy_campaign_assassin)
Wychowany w rynsztoku
Wychowany w rynsztoku
(wh_main_skill_all_spy_self_gutter_fighter_2)
Ponura stanowczość
Ponura stanowczość
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_grim_resolve)
Wytrzymały
Wytrzymały
(wh_main_skill_all_spy_campaign_hardy)
Śliscy
Śliscy
(wh_main_skill_all_spy_self_slippery)
Nękanie
Nękanie
(wh_main_skill_all_spy_campaign_harassment)
Nieuchwytność
Nieuchwytność
(wh_main_skill_all_spy_self_elusive)
Odporność na magię
Odporność na magię
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_magic_resistance)
Inspektor
Inspektor
(wh_main_skill_all_spy_campaign_inspector)
Precyzja
Precyzja
(wh_main_skill_all_spy_self_precise_2)
Srebrne Kule
Srebrne Kule
(wh_main_skill_emp_spy_self_silver_bullets)
Narzędzia sądu
Narzędzia sądu
(wh_main_skill_emp_spy_unique_witch_hunter_tools_of_judgement)
Łupieżca
Łupieżca
(wh_main_skill_all_spy_campaign_despoiler)
Szybkość
Szybkość
(wh_main_skill_all_spy_self_fleet-footed)
Błogosławieństwo Volkmara
Błogosławieństwo Volkmara
(wh_main_skill_emp_spy_campaign_blessed_by_volkmar)
Osłona Sigmara
Osłona Sigmara
(wh_main_skill_emp_all_unique_sigmars_ward)
Infiltrator
Infiltrator
(wh_main_skill_all_spy_campaign_infiltrator)
Prześladowca
Prześladowca
(wh_main_skill_all_spy_self_stalker)
Strażnik
Strażnik
(wh_main_skill_all_spy_campaign_watcher)
Oportunista
Oportunista
(wh_main_skill_all_spy_self_opportunist)
Intrygant
Intrygant
(wh_main_skill_all_spy_campaign_misdirector)
Kontratak
Kontratak
(wh_main_skill_all_spy_self_counter-striker_2)
Propagandzista
Propagandzista
(wh_main_skill_all_spy_campaign_propagandist)
Mistrz przetrwania
Mistrz przetrwania
(wh_main_skill_all_spy_self_survivalist_2)
Ochroniarz
Ochroniarz
(wh_main_skill_all_spy_campaign_bodyguard)
Szczur zapędzony w róg
Szczur zapędzony w róg
(wh_main_skill_all_spy_self_cornered_rat)

Umiejętności bohatera – szpiega (Background Skills)

Zaślepiony
Zaślepiony
(wh_main_skill_innate_all_blind)
Nudziarz
Nudziarz
(wh_main_skill_innate_all_boring)
Niezdecydowany
Niezdecydowany
(wh_main_skill_innate_all_irresolute)
Szczodry
Szczodry
(wh_main_skill_innate_all_magnanimous)
Okaleczone ramię
Okaleczone ramię
(wh_main_skill_innate_all_maimed_arm)
Okaleczona noga
Okaleczona noga
(wh_main_skill_innate_all_maimed_leg)
Melancholik
Melancholik
(wh_main_skill_innate_all_melancholic)
Flegmatyk
Flegmatyk
(wh_main_skill_innate_all_phlegmatic)
Sangwinik
Sangwinik
(wh_main_skill_innate_all_sanguine)
Przerażająca blizna
Przerażająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_disfiguring)
Wyróżniająca blizna
Wyróżniająca blizna
(wh_main_skill_innate_all_scar_distinguishing)
Przebiegły
Przebiegły
(wh_main_skill_innate_all_sneaky)
Choleryk
Choleryk
(wh_main_skill_innate_all_choleric)
Głupi
Głupi
(wh_main_skill_innate_all_stupid)
Bezkompromisowy
Bezkompromisowy
(wh_main_skill_innate_all_uncompromising)
Niezdarny
Niezdarny
(wh_main_skill_innate_all_clumsy)
Zniekształcony
Zniekształcony
(wh_main_skill_innate_all_deformed)
Daje się łatwo oszukać
Daje się łatwo oszukać
(wh_main_skill_innate_all_easily_deceived)
Łatwo się rozprasza
Łatwo się rozprasza
(wh_main_skill_innate_all_easily_distracted)
Łatwo wpada w pułapki
Łatwo wpada w pułapki
(wh_main_skill_innate_all_easily_trapped)
Honorowy
Honorowy
(wh_main_skill_innate_all_honourable)
Inteligentny
Inteligentny
(wh_main_skill_innate_all_intelligent)
Facebook