Left Panel
HomeAna Sayfa / Total War: WARHAMMER / Yeşilderililer
Yeşilderililer Savaş Çekici

Yeşilderililer Fraksiyon

"Abtaal insancık pizlikler, en iyi bizizz!"

Orklar ve Goblinler, Eski Dünya'nın belasıdırlar. Genellikle Yeşilderililer olarak bilinirler, asla dindirilemeyen bir savaşma hevesine sahip, agresif ve gaddar bir ırkı meydana getirirler. Pek çok ulus, savaşı bir amaca götüren araç olarak görür - düşmanı fethedip himaye altına almak için bir saldırganlık hareketi. Fakat Yeşilderililer, özellikle de Orklar, sadece savaşın içinde bulunmaktan zevk alırlar. Orklar şiddet için yaratılmıştır - çıkık çeneli ve iri görünüşlü; gaddar, tehditkar yaratıklardır. Goblinler ise tam tersi olarak küçük ve kurnazlardır; daha büyük sayıda çeteler olarak bir araya gelirler. Bu karmaşık sosyal yapı, kurtlardan Trollere, canavar örümceklerden hantal devlere kadar uzanan bir zalim yaratık koleksiyonuyla desteklenir.

Yine de hüküm sahibi Orklardır - şiddete düşkün karakterleri, onları Yeşilderili ağacının tepesine çıkarmıştır. Ork saldırıları baskınlardan azametli Haaarb! olaylarına dek uzanır; her mevkiden Yeşilderili, on binler olarak bir araya gelip, Orkların vefasız tanrıları olan Gork (ya da Mork) tarafından seçildiğine inandıkları bir liderin etrafında toplanırlar; amaçları tüm dünyaya azametli bir yeşil dalga olarak yayılmaktır. Haaarb! diğer zayıf ırkların en çok korktuğu olgudur; eğer bir Ork Savaş Şefi, hareketinin gücünü zirveye çıkarmayı başarırsa, güruhu ancak büyük bedeller ödenerek durdurulabilir. İmparatorluk ortak bir hedeftir; tarih boyunca alçak Haaarbler! tarafından, defalarca kez yıkıma uğratılmıştır. Yine de Orklara ve onların aşağılık soyuna, Cücelerden daha fazla nefret barındıran bir ırk yoktur; çünkü Dawi efsanevi kalelerini Yeşilderili akınlarında kaybetmiştir.

Yeşilderililer yağmaladıkları Cüce hanelerinde kendilerine inler inşa ederken, onları dünyanın diğer yerlerinde de bulmak mümkündür - genellikle çorak Kırgıbayır'da yaşar, kendi aralarında kavgaya tutuşurlar, zaman zaman daha büyük tehditlere karşı birleştikleri de olur. Şimdi ufukta böyle bir olgu bizi bekliyor, Grimgor Demirpost güneye iniyor. Siyah Kayalık'ın şefi Gorfang Ekşimide tarafından teşvik edilen Demirpost, Kara Orklarıyla birlikte yürüyor. Eğer Siyah Kayalık'ı ele geçirirse, bunu Kırgıbayır mı takip edecek? Ardından da Cüce diyarları, onun sürekli büyüyen Haaarb!'ine yenik düşecek; bu sırada İmparatorluk ve diğer insancık diyarları yanıyor olacak. Bu Gork ve Mork'un talep ettiği şey; onları tatmin edersen, tüm güruh sonsuza dek "GRİMGOR" diye bağıracaktır!

Campaign Map

Yeşilderililer

Faction Name

Yeşilderililer

Campaign

main_warhammer

Culture

wh_main_grn_greenskins

Subculture

wh_main_sc_grn_greenskins

Military Group

wh_main_group_greenskins

Faction Group

wh_main_fact_group_greenskins

Faction Group

greenskin overtrait greenskin overtrait
placeholder
Savaşganlık: Hasımlıktan -1
Yerleşimleri yağmalama geliri: %+100
Baskın geliri: %+100
Yerleşimleri talan etme geliri: %+100
[GİZLİ] Yeni bir Yabani Ork sürüsü canlanınca kullanılan bina seti
[HIDDEN] For adding additional campaign replenishment effects to all units that have an ability that gives regeneration in battle
Kuşatma inşaatı: Koçbaşı
Kuşatma inşaatı: Kuşatma kulesi
Her kuşatma öğesi için 1 koçbaşı
Her kuşatma öğesi için 2 kuşatma kulesi
Kuşatma öncesi: Koçbaşı
Kuşatma öncesi: Kuşatma kulesi

Political Parties

Diğer Kabile Liderleri Diğer Kabile Liderleri
placeholder
Playable: False
Initial Power:
No Effect
Yeşilderililer Yeşilderililer
placeholder
Playable: True
Initial Power:
No Effect
Lord
1 Gece Goblini Savaş Şefi
Gece Goblini Savaş Şefi
(wh_dlc06_grn_cha_night_goblin_warboss_0)
Emir
1 Gece Goblini Savaş Şefi (Büyük Mağara Toparlağı)
Gece Goblini Savaş Şefi (Büyük Mağara Toparlağı)
(wh_dlc06_grn_cha_night_goblin_warboss_1)
Emir
1 Skarsnik
Skarsnik
(wh_dlc06_grn_cha_skarsnik_0)
Emir
1 Wurrzag
Wurrzag
(wh_dlc06_grn_cha_wurrzag_0)
Emir
1 Wurrzag (Dalakdeşen)
Wurrzag (Dalakdeşen)
(wh_dlc06_grn_cha_wurrzag_1)
Emir
1 Katliam Ustası Azhag
Katliam Ustası Azhag
(wh_main_grn_cha_azhag_the_slaughterer_0)
Emir
1 Katliam Ustası Azhag (Kafatasıyiyen)
Katliam Ustası Azhag (Kafatasıyiyen)
(wh_main_grn_cha_azhag_the_slaughterer_1)
Emir
1 Goblin Ulu Şaman
Goblin Ulu Şaman
(wh_main_grn_cha_goblin_great_shaman_0)
Emir
1 Goblin Ulu Şaman (Dev Kurt)
Goblin Ulu Şaman (Dev Kurt)
(wh_main_grn_cha_goblin_great_shaman_1)
Emir
1 Grimgor Demirpost
Grimgor Demirpost
(wh_main_grn_cha_grimgor_ironhide)
Emir
1 Ork Savaş Şefi
Ork Savaş Şefi
(wh_main_grn_cha_orc_warboss_0)
Emir
1 Ork Savaş Şefi (Vivern)
Ork Savaş Şefi (Vivern)
(wh_main_grn_cha_orc_warboss_1)
Emir
1 Ork Savaş Şefi (Savaş Domuzu)
Ork Savaş Şefi (Savaş Domuzu)
(wh_main_grn_cha_orc_warboss_2)
Emir
Kahraman
1 Goblin Koca Şef
Goblin Koca Şef
(wh_main_grn_cha_goblin_big_boss_0)
Emir
1 Goblin Koca Şef (Dev Kurt)
Goblin Koca Şef (Dev Kurt)
(wh_main_grn_cha_goblin_big_boss_1)
Emir
1 Goblin Koca Şef (Dev Örümcek)
Goblin Koca Şef (Dev Örümcek)
(wh_main_grn_cha_goblin_big_boss_2)
Emir
1 Gece Goblini Şamanı
Gece Goblini Şamanı
(wh_main_grn_cha_night_goblin_shaman)
Emir
1 Şaman Ork
Şaman Ork
(wh_main_grn_cha_orc_shaman_0)
Emir
1 Şaman Ork (Savaş Domuzu)
Şaman Ork (Savaş Domuzu)
(wh_main_grn_cha_orc_shaman_1)
Emir
Yakın Piyade
160 Gece Goblini
Gece Goblini
(wh_main_grn_inf_night_goblins)
Yakın Piyade
120 Ork Veletleri
Ork Veletleri
(wh_main_grn_inf_orc_boyz)
Yakın Piyade
160 Gece Goblini Fanatikleri
Gece Goblini Fanatikleri
(wh_main_grn_inf_night_goblin_fanatics)
Yakın Piyade
160 Çirkin Pusucular
Çirkin Pusucular
(wh_dlc06_grn_inf_nasty_skulkers_0)
Yakın Piyade
40 Toparlak Sürüsü
Toparlak Sürüsü
(wh_dlc06_grn_inf_squig_herd_0)
Yakın Piyade
160 Cenkbeyinin Veletleri (Gece Goblinleri)
Cenkbeyinin Veletleri (Gece Goblinleri)
(wh_dlc06_grn_inf_da_warlords_boyz_0)
Yakın Piyade
120 Vahşi Orklar
Vahşi Orklar
(wh_main_grn_inf_savage_orcs)
Yakın Piyade
160 Sekiz Tepe Kaçıkları (Gece Goblinleri - Bağnazlar)
Sekiz Tepe Kaçıkları (Gece Goblinleri - Bağnazlar)
(wh_dlc06_grn_inf_da_eight_peaks_loonies_0)
Yakın Piyade
100 Ork Kodamanları
Ork Kodamanları
(wh_main_grn_inf_orc_big_uns)
Yakın Piyade
100 Yabani Ork Kodamanları
Yabani Ork Kodamanları
(wh_main_grn_inf_savage_orc_big_uns)
Yakın Piyade
12 Trol
Trol
(wh_main_grn_mon_trolls)
Yakın Piyade
80 Kara Ork
Kara Ork
(wh_main_grn_inf_black_orcs)
Yakın Piyade
60 Kızıl Katiller (Kara Orklar)
Kızıl Katiller (Kara Orklar)
(wh_dlc06_grn_inf_krimson_killerz_0)
Yakın Piyade
1 Dev
Dev
(wh_main_grn_mon_giant)
Yakın Piyade
8 Araknarok Örümceği
Araknarok Örümceği
(wh_main_grn_mon_arachnarok_spider_0)
Yakın Piyade
8 Araknarok Kraliçesi (Araknarok Örümceği)
Araknarok Kraliçesi (Araknarok Örümceği)
(wh_dlc06_grn_mon_venom_queen_0)
Yakın Piyade
Menzilli Piyade
120 Goblin Okçuları
Goblin Okçuları
(wh_main_grn_inf_goblin_archers)
Menzilli Piyade
120 Gece Goblini Okçuları
Gece Goblini Okçuları
(wh_main_grn_inf_night_goblin_archers)
Menzilli Piyade
90 Ork Bovva Veletleri
Ork Bovva Veletleri
(wh_main_grn_inf_orc_arrer_boyz)
Menzilli Piyade
90 Yabani Ork Arrer Veletleri
Yabani Ork Arrer Veletleri
(wh_main_grn_inf_savage_orc_arrer_boyz)
Menzilli Piyade
120 Bağnazlı Gece Goblini Okçuları
Bağnazlı Gece Goblini Okçuları
(wh_main_grn_inf_night_goblin_fanatics_1)
Menzilli Piyade
120 Paslı Okçular (Gece Goblini Okçuları)
Paslı Okçular (Gece Goblini Okçuları)
(wh_dlc06_grn_inf_da_rusty_arrers_0)
Menzilli Piyade
Mızraklı Piyade
160 Goblin
Goblin
(wh_main_grn_inf_goblin_spearmen)
Mızraklı Piyade
Yakın Süvari
80 Goblin Kurt Sürenler
Goblin Kurt Sürenler
(wh_main_grn_cav_goblin_wolf_riders_0)
Yakın Süvari
60 Orman Goblini Örümcek Sürenleri
Orman Goblini Örümcek Sürenleri
(wh_main_grn_cav_forest_goblin_spider_riders_0)
Yakın Süvari
80 Aya Uluyanlar (Goblin Kurt Sürenler)
Aya Uluyanlar (Goblin Kurt Sürenler)
(wh_dlc06_grn_cav_moon_howlers_0)
Yakın Süvari
60 Gece Goblini Toparlağı Sıçrayanları
Gece Goblini Toparlağı Sıçrayanları
(wh_dlc06_grn_cav_squig_hoppers_0)
Yakın Süvari
60 Durkit'in Toparlakları (Gece Goblini Toparlağı Sıçrayanları)
Durkit'in Toparlakları (Gece Goblini Toparlağı Sıçrayanları)
(wh_dlc06_grn_cav_durkits_squigs_0)
Yakın Süvari
Menzilli Süvari
80 Goblin Kurt Süren Okçuları
Goblin Kurt Süren Okçuları
(wh_main_grn_cav_goblin_wolf_riders_1)
Menzilli Süvari
60 Orman Goblini Örümcek Süren Okçuları
Orman Goblini Örümcek Süren Okçuları
(wh_main_grn_cav_forest_goblin_spider_riders_1)
Menzilli Süvari
80 Mogrubb'un Uyuz Yağmacıları (Goblin Kurt Okçuları)
Mogrubb'un Uyuz Yağmacıları (Goblin Kurt Okçuları)
(wh_dlc06_grn_cav_mogrubbs_marauders_0)
Menzilli Süvari
60 Deff Ürpertenleri (Orman Goblini Örümcek Süren Okçuları)
Deff Ürpertenleri (Orman Goblini Örümcek Süren Okçuları)
(wh_dlc06_grn_cav_deff_creepers_0)
Menzilli Süvari
Baskın Süvarileri
60 Ork Domuz Veletler
Ork Domuz Veletler
(wh_main_grn_cav_orc_boar_boyz)
Baskın Süvarileri
60 Vahşi Ork Domuz Veletler
Vahşi Ork Domuz Veletler
(wh_main_grn_cav_savage_orc_boar_boyz)
Baskın Süvarileri
60 Ork Domuz Çocuk Kodamanı
Ork Domuz Çocuk Kodamanı
(wh_main_grn_cav_orc_boar_boy_big_uns)
Baskın Süvarileri
60 Yabani Ork Domuz Çocuk Kodamanları
Yabani Ork Domuz Çocuk Kodamanları
(wh_main_grn_cav_savage_orc_boar_boy_big_uns)
Baskın Süvarileri
60 Kırık Diş Çetesi (Ork Domuz Velet Kodamanları)
Kırık Diş Çetesi (Ork Domuz Velet Kodamanları)
(wh_dlc06_grn_cav_broken_tusks_mob_0)
Baskın Süvarileri
Savaş Arabası
24 Goblin Kurtlu Savaş Arabası
Goblin Kurtlu Savaş Arabası
(wh_main_grn_cav_goblin_wolf_chariot)
Savaş Arabası
24 Teef Soyguncuları (Goblin Kurtlu Savaş Arabası)
Teef Soyguncuları (Goblin Kurtlu Savaş Arabası)
(wh_dlc06_grn_cav_teef_robbers_0)
Savaş Arabası
8 Ork Domuzlu Savaş Arabası
Ork Domuzlu Savaş Arabası
(wh_main_grn_cav_orc_boar_chariot)
Savaş Arabası
Saha Ağır Silahı
44 Goblin Taş Topu
Goblin Taş Topu
(wh_main_grn_art_goblin_rock_lobber)
Saha Ağır Silahı
44 Gork Çekici (Goblin Taş Hoplatanı)
Gork Çekici (Goblin Taş Hoplatanı)
(wh_dlc06_grn_art_hammer_of_gork_0)
Saha Ağır Silahı
44 Kıyamet Dalış Mancınıkları
Kıyamet Dalış Mancınıkları
(wh_main_grn_art_doom_diver_catapult)
Saha Ağır Silahı
Yakın Gemi
100 Koca Savuran - Ork Veletleri
Koca Savuran - Ork Veletleri
(wh_main_grn_shp_bigchukka)
Yakın Gemi
60 Delerdöver - Goblin
Delerdöver - Goblin
(wh_main_grn_shp_drillakilla)
Yakın Gemi
1 Azman - Ork Savaş Şefi
Azman - Ork Savaş Şefi
(wh_main_grn_shp_hulk_general)
Yakın Gemi
140 Azman - Kara Ork
Azman - Kara Ork
(wh_main_grn_shp_hulk)
Yakın Gemi