Left Panel
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER / Upíří hrabata
Upíří hrabata Warhammer Campaign

Upíří hrabata Frakce

„Život je jako rakovina, ale mám na ni lék – věčnou smrt...”

Za dávných časů ukradla královna Neferata Nagashovi tajemství věčného života. Elixír, který vytvořila, však nebyl zcela správný, a sice jí propůjčil nesmrtelnost, ale za vysokou cenu. Tak byli vytvořeni upíři, kteří od té doby jako mor sužují všechno živé.

O několik tisíciletí později dorazila temná postava Vlada von Carsteina do Sylvánie – stagnujícího zapadákova v říšské provincii Stirland. Brzy si podmanil veškerou zaostalou šlechtu v celé Sylvánii a tak byla založena rodová linie von Carsteinů. Po dlouhá léta držela upíří hrabata ze Sylvánie svou nesmrtelnou existenci v hluboké tajnosti. Ubozí místní rolníci a sousední šlechta sice měli svá podezření, ale nic nebylo prokázáno, dokud se Vlad neobjevil v celé své neživé slávě v čele hordy nemrtvých. A netoužil po ničem jiném než po říšském císařském trůnu.

Vlad byl zabit při obléhání Altdorfu, armáda nemrtvých se rozpadla a jeho upíří zplozenci uprchli zpátky do Sylvánie, která už v té době byla známa jako prokletá země, poskvrněná smrtí na věky věků. Vladův pokus vytvořit obrovskou říši nemrtvých se sice nezdařil, ale stal se příkladem hodným následování, což se během příštích staletí opakovalo několikrát. Jakmile nějaký Von Carstein v Sylvánii dostatečně upevnil svou moc, nevyhnutelně vyrazil proti živým v čele s armády nemrtvých po moci bažících nekromantů, hordy zombií, zástupů kostlivců, v hrobkách se skrývajících kryptových ghúlů a bestiálních varghulfů – a to jsou jen některé z mnoha nočních můr, které dokáže upíří pán přivolat svou nezdolnou vůlí.

Vlad byl sice zakladatelem rodové linie von Carsteinů, ale Mannfred byl stejně obávaný a ani on neměl daleko k tomu, aby zcela vyplenil Říši, i když byl nakonec u Hel Fennu zatlačen zpět a zabit. Ale to, co už jednou není živé, není nikdy snadné zabít, a tak Mannfred opět povstal z mrtvých. Dalo by se říct, že mrtví nikdy v Sylvánii neodpočívali v pokoji, a nyní se hrabou ven ze svých hrobů, povoláni k nemrtvé existenci půlnoční šlechtou. Mannfred se totiž chystá napadnout lidstvo ještě jednou. To on je přece věčný císař, uchvatitel. Karl Franz to brzy zjistí za hodně vysokou cenu – a všechny živé bytosti vzdají hold von Carsteinově nemrtvému Veličenstvu!

Campaign Map

Upíří hrabata

Faction Name

Upíří hrabata

Campaign

main_warhammer

Culture

wh_main_vmp_vampire_counts

Subculture

wh_main_sc_vmp_vampire_counts

Military Group

wh_main_group_vampire_counts

Faction Group

wh_main_fact_group_vampire_counts

Faction Group

vampire overtrait vampire overtrait
placeholder
Příjmy z kořisti po bitvě: -50%
[HIDDEN] For adding additional campaign replenishment effects to all units that have an ability that gives regeneration in battle
Stavba obléhacích strojů: beranidlo
Stavba obléhacích strojů: obléhací věž
1 beranidel na jednu obléhací jednotku
2 obléhacích věží na jednu obléhací jednotku
Před obléháním: beranidlo
Před obléháním: obléhací věž

Political Parties

Nižší upíří šlechta Nižší upíří šlechta
placeholder
Playable: False
Initial Power:
No Effect
Krvaví lordi Krvaví lordi
placeholder
Playable: True
Initial Power:
No Effect
Šlechtic
1 Upíří pán
Upíří pán
(wh_main_vmp_cha_vampire_lord_0)
Velitel
Velitel
1 Upír (Smrt)
Upír (Smrt)
(wh_main_vmp_cha_vampire_0)
Velitel
1 Upír (Smrt)
Upír (Smrt)
(wh_main_vmp_cha_vampire_1)
Velitel
1 Upír (Smrt)
Upír (Smrt)
(wh_main_vmp_cha_vampire_2)
Velitel
1 Upíří pán
Upíří pán
(wh_main_vmp_cha_vampire_lord_0)
Velitel
1 Upíří pán
Upíří pán
(wh_main_vmp_cha_vampire_lord_2)
Velitel
1 Bánší
Bánší
(wh_main_vmp_cha_banshee)
Velitel
1 Upíří pán
Upíří pán
(wh_main_vmp_cha_vampire_lord_3)
Velitel
1 Heinrich Kemmler
Heinrich Kemmler
(wh_main_vmp_cha_heinrich_kemmler)
Velitel
1 Upíří pán
Upíří pán
(wh_main_vmp_cha_vampire_lord_5)
Velitel
1 Mannfred von Carstein
Mannfred von Carstein
(wh_main_vmp_cha_mannfred_von_carstein_0)
Velitel
1 Král přízraků
Král přízraků
(wh_main_vmp_cha_wight_king_0)
Velitel
1 Mannfred von Carstein
Mannfred von Carstein
(wh_main_vmp_cha_mannfred_von_carstein_2)
Velitel
1 Král přízraků
Král přízraků
(wh_main_vmp_cha_wight_king_1)
Velitel
1 Mannfred von Carstein
Mannfred von Carstein
(wh_main_vmp_cha_mannfred_von_carstein_3)
Velitel
1 Král přízraků
Král přízraků
(wh_main_vmp_cha_wight_king_2)
Velitel
1 Mannfred von Carstein
Mannfred von Carstein
(wh_main_vmp_cha_mannfred_von_carstein_4)
Velitel
1 Mistr nekromant
Mistr nekromant
(wh_main_vmp_cha_master_necromancer_0)
Velitel
1 Mistr nekromant
Mistr nekromant
(wh_main_vmp_cha_master_necromancer_4)
Velitel
1 Upír (Stíny)
Upír (Stíny)
(wh_dlc05_vmp_cha_vampire_shadows_0)
Velitel
1 Mistr nekromant
Mistr nekromant
(wh_main_vmp_cha_master_necromancer_5)
Velitel
1 Upír (Stíny)
Upír (Stíny)
(wh_dlc05_vmp_cha_vampire_shadows_1)
Velitel
1 Nekromant
Nekromant
(wh_main_vmp_cha_necromancer_0)
Velitel
1 Upír (Stíny)
Upír (Stíny)
(wh_dlc05_vmp_cha_vampire_shadows_2)
Velitel
1 Nekromant
Nekromant
(wh_main_vmp_cha_necromancer_5)
Velitel
Kontaktní jízda
60 Černí rytíři
Černí rytíři
(wh_main_vmp_cav_black_knights_0)
Kontaktní jízda
60 Čarodějnické přízraky
Čarodějnické přízraky
(wh_main_vmp_cav_hexwraiths)
Kontaktní jízda
60 Mraziví duchové (čarodějnické přeludy)
Mraziví duchové (čarodějnické přeludy)
(wh_dlc04_vmp_cav_chillgheists_0)
Kontaktní jízda
Útočná jízda
60 Krvaví rytíři
Krvaví rytíři
(wh_dlc02_vmp_cav_blood_knights_0)
Útočná jízda
60 Černí rytíři (s kopím a ve zbroji)
Černí rytíři (s kopím a ve zbroji)
(wh_main_vmp_cav_black_knights_3)
Útočná jízda
60 Verekovi nájezdníci (černí rytíři s kopím a ve zbroji)
Verekovi nájezdníci (černí rytíři s kopím a ve zbroji)
(wh_dlc04_vmp_cav_vereks_reavers_0)
Útočná jízda
Vůz
1 Umrlčí kára (nečistý magnetit)
Umrlčí kára (nečistý magnetit)
(wh_dlc04_vmp_veh_corpse_cart_2)
Vůz
1 Umrlčí kára
Umrlčí kára
(wh_dlc04_vmp_veh_corpse_cart_0)
Vůz
18 Smrtící stroj
Smrtící stroj
(wh_dlc04_vmp_veh_mortis_engine_0)
Vůz
1 Černý vůz
Černý vůz
(wh_main_vmp_veh_black_coach)
Vůz
1 Umrlčí kára (pekelný oheň)
Umrlčí kára (pekelný oheň)
(wh_dlc04_vmp_veh_corpse_cart_1)
Vůz
18 Nagashovy pařáty (Smrtící stroj)
Nagashovy pařáty (Smrtící stroj)
(wh_dlc04_vmp_veh_claw_of_nagash_0)
Vůz
Kontaktní pěchota
160 Zombie
Zombie
(wh_main_vmp_inf_zombie)
Kontaktní pěchota
12 Kryptové hrůzy
Kryptové hrůzy
(wh_main_vmp_mon_crypt_horrors)
Kontaktní pěchota
80 Vrrci
Vrrci
(wh_main_vmp_mon_dire_wolves)
Kontaktní pěchota
60 Krvelační netopýři
Krvelační netopýři
(wh_main_vmp_mon_fell_bats)
Kontaktní pěchota
1 Terorgheist
Terorgheist
(wh_main_vmp_mon_terrorgheist)
Kontaktní pěchota
12 Vargheisti
Vargheisti
(wh_main_vmp_mon_vargheists)
Kontaktní pěchota
1 Varghulf
Varghulf
(wh_main_vmp_mon_varghulf)
Kontaktní pěchota
60 Mohylové přízraky
Mohylové přízraky
(wh_main_vmp_inf_cairn_wraiths)
Kontaktní pěchota
120 Kryptoví ghúlové
Kryptoví ghúlové
(wh_main_vmp_inf_crypt_ghouls)
Kontaktní pěchota
120 Hrobní stráž
Hrobní stráž
(wh_main_vmp_inf_grave_guard_0)
Kontaktní pěchota
120 Hrobní stráž (obouruční zbraně)
Hrobní stráž (obouruční zbraně)
(wh_main_vmp_inf_grave_guard_1)
Kontaktní pěchota
160 Kostliví válečníci
Kostliví válečníci
(wh_main_vmp_inf_skeleton_warriors_0)
Kontaktní pěchota
120 Soumrační hodovníci (kryptoví ghúlové)
Soumrační hodovníci (kryptoví ghúlové)
(wh_dlc04_vmp_inf_feasters_in_the_dusk_0)
Kontaktní pěchota
160 Königsteinští zvědové (kostliví válečníci)
Königsteinští zvědové (kostliví válečníci)
(wh_dlc04_vmp_inf_konigstein_stalkers_0)
Kontaktní pěchota
120 Sternsmani (hrobní stráže)
Sternsmani (hrobní stráže)
(wh_dlc04_vmp_inf_sternsmen_0)
Kontaktní pěchota
200 Desátek (zombie)
Desátek (zombie)
(wh_dlc04_vmp_inf_tithe_0)
Kontaktní pěchota
12 Swartzhafenští ďáblové (Vargheisti)
Swartzhafenští ďáblové (Vargheisti)
(wh_dlc04_vmp_mon_devils_swartzhafen_0)
Kontaktní pěchota
80 Divoká smečka (vrrci)
Divoká smečka (vrrci)
(wh_dlc04_vmp_mon_direpack_0)
Kontaktní pěchota
Pěchota s kopími
160 Kostlivci s kopím
Kostlivci s kopím
(wh_main_vmp_inf_skeleton_warriors_1)
Pěchota s kopími
[[img:icon_admiral]][[/img]]Admirál
1 Smuteční loď - Upíří pán
Smuteční loď - Upíří pán
(wh_main_vmp_shp_griefship_general)
Kontaktní loď
Kontaktní loď
100 Vrrčí loď - Kryptoví ghúlové
Vrrčí loď - Kryptoví ghúlové
(wh_main_vmp_shp_direwolf_ship)
Kontaktní loď
1 Smuteční loď - Upíří pán
Smuteční loď - Upíří pán
(wh_main_vmp_shp_griefship_general)
Kontaktní loď
140 Smuteční loď - Hrobní stráž
Smuteční loď - Hrobní stráž
(wh_main_vmp_shp_griefship)
Kontaktní loď
60 Válečná galéra - Zombie
Válečná galéra - Zombie
(wh_main_vmp_shp_vargalley)
Kontaktní loď